OTRIVINE CARE 1MG/ML DOZ AYARLI BURUN SPREYI

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  OTRIVINE CARE SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenmez.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

  OTRIVINE CARE özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  OTRIVINE CARE 1 mg/ml DOZ AYARLI BURUN SPREYİ

  Burun deliklerine uygulanır.

  • Etkin madde: Her 1 ml'sinde 1 mg ksilometazolin hidroklorür içerir.
  • Yardımcı maddeler: Benzalkonyum klorür, disodyum edetat, sodyum dihidrojen fosfat, disodyum fosfat, sodyum klorür, sorbitol (E420), metilhidroksi propil selüloz saf su
    

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatliceokuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
    

  Bu Kullanma Tâlimâtında:

  1. Otrivine nedir ve ne için kullanılır?
  2. Otrivine'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. Otrivinenasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. Otrivine'in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  OTRIVINE CARE ne için kullanılır?

  1. OTRIVINE NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?
  • Otrivine , etkin madde olarak her 1 ml'sinde 1 mg ksilometazolin hidroklorür içeren, burun spreyi formunda bir ilaçtır.
  • Otrivine , burun tıkanıklığını hızla gideren, burun kan damarlarını daraltarak etki gösteren bir ilaç olup, dekonjestan olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
  • Otrivine , doz ayarlı 10 ml'lik sprey ile kullanıma sunulmaktadır.
  • Otrivine burun tıkanıklığını hızla açar ve daha rahat nefes alınmasını sağlar. Mevsimsel ya da uzun süreli alerjik rinit ile sinüzitten ve soğuk algınlığından kaynaklanan burun tıkanıklığının giderilmesinde kullanılır.
  • Etkisi birkaç dakika içinde başlar ve 12 saate kadar devam eder. Burun içi hassasiyeti olan kişiler tarafından da iyi tolere edilmektedir. Nemlendirici formülü burun içi tahrişini ve kuruluğu engelleyen maddeler içermektedir.

  OTRIVINE CARE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. OTRIVINE'İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  Otrıvıne'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  • Ksilometazolin hidroklorüre, diğer burun açıcı ilaçlara (adreneıjik ilaçlar) veya Otrıvıne'in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (bkz. yardımcı maddeler listesi) alerjiniz varsa,
  • Yakın zamanda burun ile ilgili (trans-nazal) bir ameliyat geçirdiyseniz,
  • Burun mukozanızda Rinitis sicca denilen özel bir iltihabi durum varsa
  • Göz tansiyonunuz (glokom) varsa
  • 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
    

  Otrıvıne'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  • Tansiyonunuz yüksekse
  • Kalp hastalığınız varsa
  • Tiroid bezleriniz fazla çalışıyorsa (hipertroidi)
  • Şeker hastalığınız varsa
  • Feokromastom hastasıysanız
  • Prostat büyümeniz varsa
    
  • Diğer burun açıcı ilaçlarda olduğu gibi, Otrivine, çok duyarlı hastalarda uyku bozuklukları, sersemlik, titremeye neden olabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.
  • Her Otrivine kutusu herhangi bir çapraz enfeksiyonu önlemek için sadece bir kişi tarafından kullanılmalıdır.
  • Diğer burun açıcı ilaçlarda olduğu gibi, Otrivine de 5 günden daha uzun süreli devamlı olarak kullanılmamalıdır.
  • Eğer belirtiler devam ederse, doktorunuza danışınız. Uzun süreli veya aşırı dozda kullanıldığında yeniden burun tıkanıklığı oluşmasına neden olabilir.
    
  • Otrivine'in 12 yaş altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez.
  • Özellikle çocuklar ve yaşlılar için önerilen doz aşılmamalıdır.
  • Otrivine hijyenik nedenlerle açıldıktan sonra 28 günden fazla kullanılmamalıdır.
  • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
    

  Otrivine'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  • Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.
    

  Hamilelik

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Hamileyseniz, Otrivine kullanmayınız.
  • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
    

  Emzirme

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bebeğinizi emziriyorsanız, Otrivine almadan önce doktorunuza danışınız.
    

  Araç ve makine kullanımı

  • Otrivine tedavisinin araç ve makine kullanımı üzerine bilinen herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.
  • Otrivine 'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
  • Otrivine , verilen doz başına 10 mg'dan daha az benzalkonyum klorür içerir. Benzalkonyum klorür, deride tahrişe sebep olabilir.
    

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • Eğer, depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (monoamin oksidaz inhibitörleri, trisiklik veya tetrasiklik antidepresanlar) kullanıyorsanız ya da son iki haftada kullanmışsanız, tür ilaçlar Otrivine’in etkilerini arttırabileceğinden, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.
  • Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  OTRIVINE CARE nasıl kullanılır?

  3. OTRIVINE NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanınız:

  Yetişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda:

  • İhtiyaca göre günde 2-3 kez, her bir burun deliğine 1 defa püskürtünüz. Son püskürtmeyi yatmadan kısa bir süre önce yapmanız önerilir. Günlük toplam uygulama sayısı 3'ü geçmemelidir.
    

  Uygulama yolu ve metodu:

  1. Spreyin koruyucu kapağını çıkarınız.
  2. Birinci uygulamadan önce, sprey bir defa havaya dağılana kadar, birkaç pompalama hareketi yaparak pompayı kullanıma hazır hale getiriniz. Daha sonraki kullanımlarınızda buna ihtiyaç yoktur ve spreyi hemen kullanabilirsiniz.
  3. Burnunuzu temizleyiniz. İleriye doğru hafifçe eğiliniz ve başlığı burun deliğine yerleştiriniz.
  4. Spreyin en uygun şekilde dağılmasını sağlamak için pompayı bastırırken aynı anda nefes alınız.
  5. Diğer burun deliği için aynı işlemi tekrarlayınız.
  6. Kullanımdan sonra kapağı kapatınız.
    

  Ölçülü doz veren sprey, her defasında tam doz uygulamanızı ve Otrivine'in burnunuzun iç yüzeyinize iyice dağılmasını sağlar.
   

  Değişik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanımı:

  Otrivine Care Sprey, 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda kullanılır.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Otrivine'in yaşlılarda kullanımı ile ilgili klinik çalışma yoktur.

  Özel kullanım durumları:

  Özel kullanım durumu yoktur.

  Eğer Otrivine'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla Otrivine kullandıysanız:

  Otrivine'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Otrivine'i kullanmayı unutursanız:

  Eğer OTRIVINE'in bir dozunu almayı unutursanız ve bir saat içinde hatırlarsanız hemen kullanınız. Ancak daha uzun sürede hatırlarsanız, dozu atlayınız ve bir sonraki dozu normal zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız

  OTRIVINE CARE yan etkileri nelerdir?

  4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi, Otrivine'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa Otrivine'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Aşırı duyarlılık (alerjik) reaksiyonları (yüzde ve boğazda şişme (anjiyoödem), ciltte döküntü, kaşıntı gibi)
  • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Otrivine'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
  • Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
    

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Kalp atışlarınızda düzensizlik veya hızlanma
  • Geçici görme bozukluğu
  • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
  • Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
    

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  • Baş ağrısı
  • Bulantı
  • Bölgesel burun mukozasında kuruluk veya rahatsızlık, yanma hissi
  • Bunlar Otrivine'in hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler yaygın görülür.
    

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  OTRIVINE CARE nasıl saklanır?

  5. OTRIVINE'İN SAKLANMASI

  Otrıvıne'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  Sıcaktan koruyunuz. 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız!

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Otrivine'i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Otrivine'i kullanmayınız.

  RUHSAT SAHİBİ:
  GlaxoSmithKline Tüketici Sağlığı A.Ş
  Levent, Şişli-İstanbul

  ÜRETİM YERİ:
  Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Lüleburgaz-Kırklareli
   

  Bu kullanma talimatı …/…/… tarihinde onaylanmıştır.

  OTRIVINE CARE kullanma talimatı?

  OTRIVINE CARE 1 MG-ML DOZ AYARLI BURUN SPREYI KULLANMA TALİMATI

   

  OTRIVINE CARE kısa ürün bilgisi?

  OTRIVINE CARE 1MG-ML DOZ AYARLI BURUN SPREYI KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  OTRIVINE CARE detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8681291540516
  ATC KoduR01AA07
  ATC Adıxylometazoline
  Etkin MaddeKSILOMETAZOLIN HCL
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi6 – GERI ODEMESI OLMAYAN URUNLER
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıGLAXOSMITHKLINE TÜKETİCİ SAĞLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
  Birim Miktar1
  Birim CinsiMG/ML
  Ambalaj Miktarı10
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkePORTEKIZ

  OTRIVINE CARE ATC sınıfı nedir?

  • R – SOLUNUM SİSTEMİ
  • R01 – BURUN PREPARATLARI
  • R01A – DEKONJESTANLAR VE DİĞER TOPİKAL BURUN PREPARATLARI
  • R01AA – KOMBİNE OLMAYAN SEMPATOMİMETİKLER
  • R01AA07 – KSİLOMETAZOLİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz