PALEXIL JEL %0,1 30 G

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

PALEXIL JEL SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

PALEXIL JEL özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

PALEXİL %0.1 JEL

Haricen kullanılır.

Cilt üzerine uygulanır.

 • Etkin madde: 100 gram jel 0.1 gram adapalen içerir.

 • Yardımcı maddeler: Disodyum edetat, karbomer 940, propilen giikol, poloksamer 407, metil parahidroksibenzoat (E218), fenoksietanol, sodyum hidroksit, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PALEXİL nedir ve ne için kullanılır?
2. PALEXİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. PALEXİL nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. PALEXİL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

PALEXIL JEL ne için kullanılır?

1. PALEXİL nedir ve ne için kullanılır?

PALEXİL, 30 gramlık polietilen tüplerde sunulan beyaz opak jeldir.

PALEXİL orta şiddetteki aknenin (sivilce) harici tedavisinde kullanılır.

PALEXIL JEL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. PALEXİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PALEXİL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Etkin madde adapalene veya PALEXİL’ in herhangi bir bileşenine alerjiniz veya aşırı duyarlılığınız var ise,

PALEXİL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Kullanılan miktarların artırılması, ilacınızın etkisini veya etki hızını arttırmaz ancak ciltte kızarıklığa, soyulmaya veya rahatsızlığa neden olabilir.

İlacın aktivitesinden dolayı, bu jel normalde cildi tahriş etmektedir. Bu sorunu azaltmak için birkaç önlem alınmalıdır.

 • İlacı kullanırken, gözlerinizle, göz kapaklarınızla, burun deliklerinizle ve ağzınızla temasından kaçınınız. Kazayla bir temas meydana gelirse, su ile iyice yıkayınız.
 • Hali hazırda bu tedavi öncesinde diğer lokal eksfoliatif (ciitteki ölü derinin dökülmesi için kullanılan) preparatlar ile tedavi edilmiş iseniz, bu tedaviye başlamadan önce derinizdeki tahriş geçene kadar bekleyiniz.
 • Güneş ışığına ve ultraviyole lambalarına maruz kalınması, ek tahrişe neden olmaktadır. Bu nedenle, tedavi süresince mümkün olduğu ölçüde maruz kalmaktan kaçınınız. Ancak, maruz kalım asgariye indirilmiş (şapka takılması, güneş kremi kullanılması) ise ve uygulamalar arasında geçen süre ayarlanmış ise, tedaviye devam edilebilir.
 • Güneşe olağan dışı bir maruz kalma (örneğin, plajda geçen bir gün) söz konusu ise, PALEXİL’i bir gün öncesinde, aynı gün içerisinde ve bir gün sonrasında uygulamayınız. Daha önceki maruz kalım yanıklara (güneş yanıklarına) neden olmuş ise, tedaviniz başlamadan önce bu yanıkların tamamen iyileşmesini bekleyiniz.
 • Ek tahrişe neden olabilecek, temizleyici astrenjan olan kozmetik ürünleri ve kurutucu veya tahriş edici ürünleri (parfümlü veya alkol içeren ürünler gibi) PALEXİL ile birlikte kullanmayınız.
 • Test edilmiş nonkomedojenik (siyah noktalara neden olmayan) ürünlerden seçmeniz koşuluyla arzu ettiğiniz makyaj ürünlerini veya nemlendiricileri kullanabilirsiniz(doktorunuzdan veya eczacınızdan tavsiye alınız).

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PALEXİL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

PALEXİL’in uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik boyunca PALEXİL kullanmayın.

Beklenmeyen bir hamilelik durumunda, tedavinizi durdurun.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emzirirken PALEXİL kullanabilirsiniz. Bebeğin kazara ilaçla temasını önlemek için emzirirken göğsünüze PALEXİL sürmeyin.

Araç ve makine kullanımı

Bildirilmemiştir.

PALEXİL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PALEXİL’in içeriğinde bulunan,

 • Metil parahidroksibenzoat alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.
 • Propilen glikol ciltte tahrişe sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

PALEXİL ciltten sadece az miktarda emildiğinden diğer ilaçlarla etkileşimi olası değildir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PALEXIL JEL nasıl kullanılır?

3. PALEXİL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

PALEXİL, günde bir kez gece yatmadan önce uygulanır.

İyileşmenin ilk belirtileri, genellikle tedavinizin 4. ve 8. haftaları arasında görünmektedir.

Tedaviniz ortalama 3 ay süresince devam etmelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

Haricen kullanılır.

Bezelye tanesi büyüklüğünde jeli, günde bir kez yatmadan önce cildiniz yıkanıp dikkatlice kurulandıktan sonra gözlerinize, göz kapaklarımza, burun deliklerinize ve dudaklarınıza temas ettirmeden sivilcelerin üzerine yayarak sürün.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı incelenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaşın üzerindeki yaşlı hastalarla yapılmış yeterli çalışma yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek/Karaciğer yetmezliğinde kullanım ile ilgili bilgi yoktur.

Eğer PALEXİL’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PALEXİL kullandıysanız:

Topikal olarak fazla miktarda PALEXİL kullamlması ciltte kızanldığa, soyulmaya veya rahatsızlığa neden olabilir.

Eğer PALEXİL’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelenıek için çift doz uygulamayınız.

PALEXİL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler: Bilinmemektedir.

PALEXIL JEL yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PALEXİL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor

: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastamn birinden fazla görülebilir.

: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

 • Cilt kuruluğu
 • Ciltte tahriş,
 • Ciltte yanma hissi,
 • Cilt kızarıklık (eritem)

Yaygın olmayan:

 • Kontakt dermatit
 • Ciltte rahatsızlık hissi
 • Güneş yanığına benzer yanma hissi,
 • Cilt kaşıntısı (pruritus),
 • Aknenin alevlenmesi

Bilinmiyor:

 • Gözde tahriş
 • Göz kızarıklığı
 • Göz kaşıntısı,
 • Göz kapaklarında şişlik
 • Ciitte ağrı, şişlik

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacımz veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

PALEXIL JEL nasıl saklanır?

5. PALEXİL’in saklanması

PALEXİL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra PALEXİL‘i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Bağlarbaşı Gazi cad. 64-66,
Üsküdar / İstanbul

Üretim Yeri:

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi ,
Çerkezköy / Tekirdağ

Bu kullanma talimatı …/…/… tarihinde onaylanmıştır.

PALEXIL JEL kullanma talimatı?

PALEXIL JEL % 0,1 30 G KULLANMA TALİMATI

 

PALEXIL JEL kısa ürün bilgisi?

PALEXIL JEL % 0,1 30 G KISA ÜRÜN BİLGİSİ

PALEXIL JEL detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699828340027
ATC Kodu D10AD03
ATC Adı adapalene
Etkin Madde ADAPALEN
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 6 – GERI ODEMESI OLMAYAN URUNLER
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
Birim Miktar 0,001
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 30
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

PALEXIL JEL ATC sınıfı nedir?

 • D – DERMATOLOJİK PREPARATLAR
 • D10 – ANTİAKNE PREPARATLARI
 • D10A – TOPİKAL KULLANIM İÇİN ANTİAKNE PREPARATLARI
 • D10AD – AKNE TEDAVİSİNDE TOPİKAL KULLANILAN RETİNOİDLER
 • D10AD03 – ADAPALEN

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz