PANKREOFLAT 170 MG/310 MG FILM TABLET (60 TABLET)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  PANKREOFLAT SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  PANKREOFLAT özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  PANKREOFLAT FİLM TABLET 170 mg/310 mg

  Ağızdan alınır.

  • Etkin madde: Her film tablet 170 mg pankreatin (5500 Amilaz, 6500 Lipaz, 400 Proteaz F.İ.P üniteleri) (Domuz kaynaklı) ve 310 mg silikon kuru toz (80 mg Dimetilpolisiloksan’a eşdeğer) içerir.
  • Yardımcı maddeler: PVP K 90 (Povidon), Sitrik asit monohidrat, Kollidon VA 64 (Kopovidon), Pearlitol SD (Mannitol), Aerosil (Silikon dioksit), Magnezyum stearat
  • Kaplama: Hipromelloz, Dietil ftalat, Titanyum dioksit, Etilselüloz, Talk, Polietilen glikol/Makrogol, Polivinil alkol.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. PANKREOFLAT nedir ve ne için kullanılır?
  2. PANKREOFLAT’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. PANKREOFLAT nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. PANKREOFLAT’ın saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  PANKREOFLAT ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. PANKREOFLAT NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?
  • PANKREOFLAT; mide ve bağırsak gazlarına karşı kullanılan, pankreas enzimlerini içeren bir ilaçtır. Enzimler domuz pankreasından elde edilmiştir.
  • PANKREOFLAT, 60 adet film tablet içeren blisterler ambalajlarda kullanma talimatı ile birlikte sunulur. Tabletler beyaz ya da beyaza yakın renkli oblong film tablet şeklindedir.
  • PANKREOFLAT,
  • Sindirim bozukluklarına bağlı gaz şikâyetleri,
  • Aerofaji (hava yutma),
  • Yağ-protein-karbonhidrat hazmının bozuklukları,
  • Pankreatik yetmezliği olanlardaki gaz şikâyetleri,
  • Ameliyat öncesi ve sonrası gaz şikâyetleri,
  • Zamansız ve aşırı yemeğe bağlı olan hazımsızlıklar,
  • Karın içi organlarının radyolojik tetkiklerinden önce gaz giderici olarak kullanılır.

  PANKREOFLAT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. PANKREOFLAT’I KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  PANKREOFLAT’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Pankreatin veya dimetilpolisiloksan, ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız varsa (alerjik reaksiyon, deride isilik, kaşıntı, yüz, dudak, el ve ayaklarda şişme veya nefes alımda güçlük olarak ortaya çıkabilir)
  • Herhangi bir proteine karşı duyarlılığınız varsa

  PANKREOFLAT®‘ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  PANKREOFLAT aktif enzim içermekte olup, ağızda tableti kırdığınızda, çiğnediğinizde ağız içerisinde yaralara neden olabilir. Tableti bölmeden ve çiğnemeden yeterli sıvı ile birlikte alınmasına dikkat edilmelidir.

  PANKREOFLAT akut pankreas iltihabının erken evrelerinde kullanılmamalıdır.

  Pankrealipaz yüksek dozda alındığında, kolonda bazı durumlarda ameliyat gerektirebilen bağsılaşmış daralma raporlanmıştır. Bu nedenle özellikle pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalığı olan (kistik fibröz) çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır.

  Burun içi ve solunum yollarında iritasyona sebep olabileceğinden tozun inhalasyonundan kaçınılmalıdır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PANKREOFLAT®‘ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PANKREOFLAT’ı yemeklerle birlikte su ile birlikte alınız.. Tabletinizi kırmayınız, çiğnemeyiniz veya ağzınızda emmeyiniz.

  Röntgen çekimlerinden önce aç karnına alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  Hamileyseniz PANKREOFLAT kullanmamanız önerilmektedir.

  PANKREOFLAT’ı hamilelikte sadece doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse kullanabilirsiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PANKREOFLAT etkin maddesi süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emziriyorsanız, PANKREOFLAT kullanmamalısınız.

  Araç ve makine kullanımı

  PANKREOFLAT’ın araç ve makine kullanımı üzerine olumsuz bir etkisi beklenmez..

  PANKREOFLAT®‘ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  PANKREOFLAT’ın içeriğinde bulunan yardımcı maddeler herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Herhangi bir etkileşme çalışması bulunmamaktadır.

  Dimetilpolisiloksan’ın köpüğü dağıtıcı etkisi, özellikle aluminyum hidroksit ve magnezyum karbonat olmak üzere antiasitlerle bozulabilir.

  Demir preparatlarının emilimini azaltabilir..

  Pankreatin’in diğer ilaçlarla etkileşime dair bir yayın bulunmamaktadır.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  PANKREOFLAT nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. PANKREOFLAT NASIL KULLANILIR?

  PANKREOFLAT 170mg/310 mg Film Tablet ağızdan alınır.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Genelde yemeklerde 1-2 tablet çiğnenmeden yutulur.

  Röntgen çekimlerinde gaz bulunmaması için çekimden önce 2 gün 3-4 kere 2 tablet ve çekim günü sabah aç olarak 2 tablet alınır.

  Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız..

  Uygulama yolu ve metodu

  PANKREOFLAT, sadece ağızdan kullanmak içindir. Tabletleri çiğnemeyiniz. Tabletleri yeterli miktarda su ile alınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanım

  PANKREOFLAT 170mg/310 mg Film Tablet 12 yaşın altındaki çocuklarda önerilmemektedir.

  Yaşlılarda kullanım

  Yaşlılarda doz erişkinlerle benzer şekildedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği

  Karaciğer yetmezliğinde herhangi bir doz kısıtlaması bulunmamaktadır..

  Böbrek yetmezliğinde kullanımına dikkat edilmelidir.

  Eğer PANKREOFLAT’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PANKREOFLAT® kullandıysanız

  Kullanmanız gerekenden çok fazla PANKREOFLAT kullanması durumunda oluşabilecek etkiler konusunda yeterli bilgi mevcut değildir. Fakat son derece yüksek doz alımında kanda ürik asit miktarının artışı, gut (damla hastalığı) ve böbrek taşına yol açabildiği bildirilmiştir..

  PANKREOFLAT’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PANKREOFLAT®‘ı kullanmayı unutursanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PANKREOFLAT® ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  Şikâyetlerinizin düzelmesinden sonra tedaviyi kesmeniz sonucu herhangi olumsuz bir etki beklenmemektedir.

  PANKREOFLAT yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi PANKREOFLAT’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  PANKREOFLAT’ın kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
  • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
  • Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, PANKREOFLAT’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

  • Ciddi olabilecek alerjik reaksiyonlar
  • Anafilaksi (nefes almada zorluk, dudakların şişmesi, kaşınma veya döküntü ile karakterize ani aşırı duyarlılık tepkisi)

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PANKREOFLAT’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

  Çok yaygın

  • Baş ağrısı
  • Karın Ağrısı

  Yaygın

  • Baş dönmesi
  • Öksürük
  • Nazofarenjit
  • Flatulans (Mide ve bağırsaklarda aşırı gaz varlığı)
  • Erken doyma
  • Kilo kaybı
  • Kusma
  • Karnın üst bölgesinde ağrı
  • İshal
  • Dışkıda anormallikler

  Yaygın olmayan

  • Kalıcı olmayan nötropeni (Kandaki nötrofillerin sayısının anormal derecede azalması)
  • Alerjik reaksiyonlar (ciddi)
  • Anafilaksi
  • Diabetes mellitusun şiddetlenmesi
  • Hiperglisemi (Kan şekeri düzeyinin normal sınırların üzerine çıkması)
  • Hipoglisemi (Kan şekeri düzeyinin normal sınırların altına düşmesi)
  • Görmede bulanıklık
  • Astım
  • Kabızlık
  • Distal İntestinal Obstrüksiyon Sendromu (DIOS) (Bir çeşit bağırsak tıkanıklığı)
  • Duodenit (Oniki parmak bağırsağının tahrişi)
  • Fibrozan kolonapati
  • Gastrit (Mide mukozası iltihabı)
  • Mide bulantısı
  • Tekrarlayan karsinoma
  • Ürtiker
  • Kaşıntı
  • Ciltte döküntü
  • Kas spazmı
  • Kas ağrısı
  • Hiperürisemi (Kanda ürik asit konsantrasyonunun yükselmesi.)
  • Kan tahlillerinde transaminazlarda artış (asemptomatik)

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  PANKREOFLAT nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. PANKREOFLAT’IN SAKLANMASI

  PANKREOFLAT’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25ºC altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PANKREOFLAT’ı kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PANKREOFLAT’ı kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİ

  Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Ç.O.S.B. Karaağaç Mah. Atatürk Cad.
  No: 36 Kapaklı/TEKİRDAĞ
  Tel: 0 282 999 16 00

  ÜRETİM YERİ

  Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Ç.O.S.B. Karaağaç Mah. Atatürk Cad.
  No: 36 Kapaklı/TEKİRDAĞ

  Bu kullanma talimatı 30.07.2018 tarihinde onaylanmıştır.

  PANKREOFLAT kullanma talimatı?

  PANKREOFLAT 170 MG-310 MG FILM TABLET (60 TABLET) KULLANMA TALİMATI

   

  PANKREOFLAT kısa ürün bilgisi?

  PANKREOFLAT 170 MG-310 MG FILM TABLET (60 TABLET) KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  PANKREOFLAT detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699559090031
  ATC KoduA09AA02
  ATC Adımultienzymes (lipase, protease etc.)
  Etkin MaddePANKREATIN + METILPOLISILOKSAN
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
  Firma AdıRECORDATİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  Birim Miktar170+310
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı60
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  PANKREOFLAT ATC sınıfı nedir?

  • A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
  • A09 – ENZİMLER DAHİL DİJESTİFLER
  • A09A – ENZİMLER DAHİL DİJESTİFLER
  • A09AA – ENZİM PREPARATLARI
  • A09AA02 – PEPAİN,MÜLTİENZİMLER (LİPAZ, PROTEAZ VB.),PROTEAZ

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz