PARODEX GARGARA, 200 ML

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

PARODEX GARGARA, SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

PARODEX GARGARA, özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

PARODEX Gargara

Yalnızca ağız içine uygulanır.

 • Etkin Madde-. %0.15 Benzidamin HC1, %0.12 Klorheksidin diglukonat, %0.050g setilpridinium klorür içerir.
 • Yardımcı Maddeler-. Etil alkol (%96), gliserin, sorbitol (%70), polisorbat 80, nane esansı, mentol, boya CI 14720, deiyonize su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu
 • ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

   

Bu Kullanma Talimatında:

1. PARODEX nedir ve ne için kullanılır?
2. PARODEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. PARODEX nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. PARODEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

PARODEX GARGARA, ne için kullanılır?

1. PARODEX nedir ve ne için kullanılır?

PARODEX, temiz, berrak, pembe-kırmızı renkte bir çözeltidir. 200 mL’lik pet şişelerin bulunduğu karton kutularda kullanıma sunulmuştur. Her bir kutuda 1 adet şişe bulunmaktadır.

PARODEX, ağız içi bölgesel tedavisinde kullanılan bir ağız preparatıdır.

PARODEX, antimikrobiyal (mikropları öldüren veya çoğalmasını durduran) etkide bir madde olan klorheksidin glukonat ile non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar olarak isimlendirilen gruba ait, ağrı ve inflamasyonun (iltihap) tedavisinde kullanılan, ayrıca yüzeysel olarak uygulandığında lokal anestezik (uygulandığı bölgede hissizleşmeyi sağlayan) etki gösteren benzidamin HCL ve antiseptik (hastalık yapıcı mikroorganizmaların yok edilmesi) etki gösteren setilpiridinium klorür içermektedir.

 • PARODEX ağız veya boğaz mukozasında iltihap ve ağrıyla seyreden diş eti iltihabı (gingivit), ağız içi yüzeyi iltihabı (stomatit), yutak iltihabı (farenjit), bademcik iltihabı (tonsilit) ve ağız içinde görülen yaralarda (aftöz lezyonlarda),
 • Ağız ve boğazda iltihap oluşturan mikrobik hastalıkların önlenmesinde, yutma fonksiyonunun rahatlatılmasında ve diş eti rahatsızlıklarının belirtilerinin giderilmesinde,
 • Dişleri çevreleyen dokulardaki işlemlerden önce ve sonra,
 • Işın tedavisi (radyoterapi) ve kanser hastalığında ilaç tedavisi (kemoterapi) sonrası veya diğer nedenlere bağlı ağız içi tabakasının iltihaplanmasın (mukozitlerde),
 • Dişlerin etrafında bakteri ve yiyecek artıklarının oluşturduğu tabakanın (dental plaka) önlenmesinde kullanılır.

PARODEX GARGARA, kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. PARODEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PARODEX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer,

 • Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarında
 • Hamilelik ve emzirme dönemlerinde iseniz,

PARODEX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

 • Ağır karaciğer ve böbrek bozukluğunuz varsa
 • Yalnızca ağız içinde kullanınız, gözler ve kulaklar ile temas ettirilmesinden kaçınınız. Göz ile temas ederse derhal bol su ile iyice yıkayınız.
 • Ağız içinde, dil ve diş üzerinde geri dönüşümlü renk değişikliği yapabilir.
 • PARODEX yutulmamak ve tükürmek suretiyle ağızdan uzaklaştınlmalıdır. Seyreltilmeden kullanılır.
 • Boğaz ağrısı bakteriyel enfeksiyonla oluşmuş veya enfeksiyonla birlikte görülüyorsa PARODEX kullanımına ilave olarak doktorunuz antibakteriyel tedavi düşünebilir.
 • Klinik çalışmaların yeterli sayıda olmaması sebebiyle PARODEX’in, 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PARODEX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması PARODEX’in yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz PARODEX’i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız PARODEX’i kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

PARODEX’in araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

PARODEX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her ölçekte (15 mL) 1.35 g etil alkol içermektedir. Bu alkol bağımlılığı olan kişiler için zararlı olabilir.

İçeriğinde bulunan sorbitol nedeniyle, bazı şekerlere karşı dayanıklılığınız söz konusu olabilir.

Ancak bu ürün sistemik olmayıp, topikal olarak kullanıldığından bu iki yardımcı madde ile ilgili olabilecek bir zarar söz konusu değildir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

PARODEX'in bilinen önemli bir ilaç etkileşimi yoktur.

PARODEX’in içerdiği etken maddelerden klorheksidinin tuzları, sabun ve diğer eksi yüklü (anyonik) bileşiklerle, kloramfenikol (antibiyotik türü), bazı inorganik tuzlar ve organik bileşikler ile geçimsizdir; benzidaminle herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PARODEX GARGARA, nasıl kullanılır?

3. PARODEX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

PARODEX, günde iki kez (sabah ve akşam) dişleri fırçaladıktan sonra 30 saniye süre ile 10-15 mL (bir yemek kaşığı) kadar alınarak ağız çalkalanır ve boğazda gargara yapılır. Tedavi süresi ortalama 4-5 gündür. Bu süre içinde olumlu sonuç alınmadığı takdirde hekime danışılmalıdır. Kullandıktan sonra 30 dakika süresince ağız su ile çalkalanmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Dişleri fırçaladıktan sonra 30 saniye süre ile 10-15 mL (bir yemek kaşığı) kadar alınarak ağız çalkalanır ve boğazda gargara yapılır. Sonra ağız içindeki kalan kısım dışarı atılır, yutulmaz.

Haricen ve sulandırılmadan kullanılır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Klinik çalışmaların yeterli sayıda olmaması nedeniyle 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda özel kullanımı yoktur. Yetişkinlerdeki kullanım önerilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği ve Karaciğer yetmezliği

Benzidamin yüksek oranda karaciğerde metabolize olduğu ve idrar yolu ile atıldığı için ağır karaciğer ve böbrek bozukluğu olan hastalarda sistemik etki olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Eğer PARODEX 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PARODEX kullandıysanız:

10 kg ve daha hafif çocuklar 30 mL veya daha fazla PARODEX’i kazara içerlerse; konuşma yeteneğinde azalma, sendeleyerek yürüme gibi alkol zehirlenme belirtileri görülebilir. Semptomatik tedavi yapılmalıdır ve hasta bir süre izlenmelidir. Gerektiğinde gastrik lavaj uygulanabilir.

PARODEX’tfen kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PARODEX’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PARODEX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Tedaviyi önerilen zamandan önce keserseniz tedaviniz yetersiz kalacaktır. PARODEX’i doktorunuzun size tavsiye ettiği süre zarfınca kullamn.

PARODEX GARGARA, yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, PARODEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PARODEX’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Ani gelişen nefes darlığı, ciltte döküntü, yüzde ve/veya dilde şişme
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • Alerjik reaksiyon

Bunlar çok ciddi yan etiklerdir. Eğer bu yan etkilerden biri sizde mevcut ise, sizin PARODEX’e karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.
 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Tahrişe bağlı cilt reaksiyonları
 • Ağızda meydana gelen döküntü
 • Boğaz tahrişi ve öksürük
 • Tükrük bezinde büyüme
 • îritasyona bağlı cilt reaksiyonları
 • Döküntü ile birlikte görülen kaşıntı, ürtiker, fotodermatit, oral deskuamasyon (ağızda meydana gelen döküntü)
 • Bunlar ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

 • Ağız dokusunda hissizleşme
 • Ağızda iğne batması ve yanma hissi
 • Baş dönmesi, baş ağrısı, uyuşukluk
 • Bulantı, kusma, öğürme,
 • Ağız kuruluğu veya susuzluk hissi
 • Ağızda serinlik hissi
 • Tat almada değişiklik
 • Dişlerde ve diğer ağız içi yüzeylerde lekelenme
 • Diş taşı oluşumunda artış

Bunlar PARODEX’in hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer hu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov .tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

PARODEX GARGARA, nasıl saklanır?

5. PARODEX’in saklanması

PARODEX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihin den sonra PARODEX 7 kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:
DENTORAL Diş ve Ağız Sağlığı İlaç ve Gereçleri San.ve Tic. Ltd. Şti.
Koşuyolu Mah. Nazlı Sok. Remzi Bey Apt.No:5
Kadıköy / İSTANBUL

Üretim yeri:      
Dentoral Medifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Koşuyolu Mah. Vakıf Sok. No: 4
Kadıköy- İstanbul
 

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.

PARODEX GARGARA, kullanma talimatı?

PARODEX GARGARA KULLANMA TALİMATI

 

PARODEX GARGARA, kısa ürün bilgisi?

PARODEX GARGARA KISA ÜRÜN BİLGİSİ

PARODEX GARGARA, detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699695000079
ATC Kodu A01AD11
ATC Adı various
Etkin Madde BENZIDAMIN HCL + KLORHEKSIDIN GLUKONAT+SETILPRIDINYUM KLORUR
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
Firma Adı DENTORAL DİŞ VE AĞIZ SAĞLIĞI İLAÇ VE GEREÇLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Birim Miktar 300+240+100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 200
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

PARODEX GARGARA, ATC sınıfı nedir?

 • A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
 • A01 – AĞIZ (STOMATOLOJİK) PREPARATLARI
 • A01A – AĞIZ (STOMATOLOJİK) PREPARATLARI
 • A01AD – AĞIZDA LOKAL KULLANIM İÇİN DİĞER AJANLAR
 • A01AD11 – ÇEŞİTLİ

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz