PIYELOSEPTYL 100 MG 30 TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  PIYELOSEPTYL SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  PIYELOSEPTYL özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  PİYELOSEPTYL TABLET 100 mg

  BİOFARMA

  Ağızdan alınır.

  Her tablet;

  • Etkin madde: 100 mg nitrofurantoin,
  • Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, povidon K30, krospovidon, sodyum nişasta glikolat, susuz koloidal silika, magnezyum stearat (E572) içerir.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. PİYELOSEPTYL nedir ve ne için kullanılır?
  2. PİYELOSEPTYL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. PİYELOSEPTYLnasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. PİYELOSEPTYL’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  PIYELOSEPTYL ne için kullanılır?

  1. PİYELOSEPTYL NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  PİYELOSEPTYL tablet sarı renkli, yuvarlak, bir yüzü çentikli ve dışbükeydir. Her tablette 100 mg nitrofurantoin içeren 30 tabletlik ambalajlarda takdim edilmektedir.

  Nitrofurantoin antibiyotiktir ve idrar torbası ile idrar yolunun diğer bölümlerinde görülen enfeksiyonların önlenmesinde ve tedavisinde kullanılır.

  PIYELOSEPTYL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. PİYELOSEPTYL’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  PİYELOSEPTYL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • Nitrofurantoine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (kaşınma, ciltte kızarıklık veya nefes almada zorluk) varsa,
  • Böbreklerinizin çalışmasını ciddi bir şekilde etkileyen böbrek rahatsızlığınız varsa (bu durumdan emin değilseniz doktorunuza danışınız),
  • İlacın bebeği etkileme riskinden dolayı gebeliğinizin son ayında iseniz veya doğum sancılarınız varsa,
  • Porfiri adlı bir kan hastalığınız varsa,
  • G6PD (glukoz-6-fosfat dehidrojenaz) enzim eksikliğiniz varsa,
  • 3 aylığın altındaki bebeklerde,
  • Düşünülen veya bilinen G6PD enzim eksikliği olan bir bebeği emziriyorsanız.

  PİYELOSEPTYL®‘i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Şeker hastası iseniz,
  • Ciddi güçsüzlüğe neden olan hastalığınız varsa,
  • Kansızlığınız (kırmızı kan hücre sayısında azalmaya bağlı olarak soluk beniz, güçsüzlük ve nefessiz kalma), B vitamini eksikliğiniz veya kanınızda anormal düzeyde tuz varsa,
  • Alerjik reaksiyon geçmişiniz varsa.

  Yukarıdaki koşullar sinirsel hasara bağlı olarak dokunma duyusunda değişikliklere ve uyuşmalara yol açacak bir yan etkinin görülme ihtimalini arttırabilir.

  • Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz adlı enzimin (vücuttaki bir kimyasal madde) eksikliği varsa, bu durum kırmızı kan hücrelerinizin daha kolay hasar görmesine neden olur (Bu eksiklik Akdeniz, Orta Doğu, Asya kökenli ve siyah tenli insanlarda daha yaygındır.)
  • Akciğer, karaciğer veya sinir sistemi ile ilgili problemleriniz varsa, (birkaç ay PİYELOSEPTYL® kullanmanız gerekirse doktorunuz akciğerlerinizin ve karaciğerinizin nasıl çalıştığını düzenli olarak kontrol etmek isteyebilir.)

  “Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  PİYELOSEPTYL®‘in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PİYELOSEPTYL®‘i yiyeceklerle birlikte veya sütle alınız. İlacı yiyecekler veya sütle birlikte almanız mide rahatsızlığını önler, ayrıca ilacın emilimine yardımcı olur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bilindiği kadarıyla PİYELOSEPTYL® gebelikte kullanılabilir. Ancak gebeliğinizin son ayında iseniz, doğum sancısı ve doğum süresince kullanımı bebeği etkileyebileceğinden ilaç gebeliğin bu evresinde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makine kullanımı

  PİYELOSEPTYL® baş dönmesi ve uyuklamaya neden olabilir. Bu yönde etkilenmişseniz söz konusu belirtiler gözlenmeyene kadar araç ve makine kullanmamalısınız.

  PİYELOSEPTYL®‘in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  PİYELOSEPTYL® laktoz adı verilen bir şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu (vücudunuzun bazı şekerlere karşı olumsuz reaksiyon göstermesi) söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • Hazımsızlık için antiasit (ör: magnezyum trisiklat)
  • Gut tedavisinde kullanılan ilaçlar (ör: probenesid veya sülfinpirazon)
  • Yiyeceklerin mideden geçişini yavaşlatan ilaçlar (ör: atropin, hiyosin)
  • Karbonik anhidraz inhibitörleri gibi göz içi basıncın artması durumunda (glokom) kullanılan ilaçlar (ör: asetazolamid)
  • İdrarın asitliğini azaltan ilaçlar (ör: potasyum sitrat karışımı)
  • Enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (ör: kinolonlar)
  • Oral kontraseptif ilaçlar (doğum kontrol hapları). Kondom gibi ekstra kontraseptif önlemler almanız gerekir. Antibiyotikler, doğum kontrol haplarının etkisini azaltabilir.
  • Tifoyu önlemek için verilen tifo aşısı.

  PİYELOSEPTYL® idrarda şekerin arandığı bazı testlerin sonuçlarını etkileyebilir.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  PIYELOSEPTYL nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. PİYELOSEPTYL NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  PİYELOSEPTYL®‘i yiyeceklerle birlikte veya sütle alınız, ilacı bu şekilde kullanmanız mide-bağırsak bölgesindeki tahrişi azaltır.

  Doktorunuz hastalığın tipine göre uygun dozu ve kullanım aralığını size bildirecektir.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, aşağıda belirtilen talimatları takip ediniz.

  Yetişkinler

  • Enfeksiyon tedavisinde: 7 gün boyunca günde 4 kez bir tane 50 mg veya 100 mg tablet.
  • İlave enfeksiyonların önlenmesinde: Yatmadan önce bir tane 50 mg veya 100 mg tablet.
  • Cerrahi işlem boyunca enfeksiyonların önlenmesinde: Ameliyatın yapılacağı gün ile ameliyattan sonraki 3 gün boyunca 4 kez bir tane 50 mg tablet.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağız yoluyla kullanılır.

  Tabletleri yeterli miktarda sıvı (örneğin bir bardak su veya süt ile) ile bütün olarak alınız..

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklar ve 3 aylığın üzerindeki bebekler:

  Doz çocuğun ağırlığına göre ayarlanır ve bu doz doktor tarafından belirlenir. Doktorunuzun talimatlarını aynen uygulayınız.

  3 aylıktan küçük bebeklere PİYELOSEPTYL® verilmemelidir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda belirgin böbrek bozukluğunun olmaması kaydıyla normal bir yetişkin için geçerli olan dozun aynısı kullanılmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği

  Böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda PİYELOSEPTYL® kullanılmamalıdır. Uzun süreli, baskılayıcı tedavide etkili olabilen en düşük doz kullanılmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği

  Veri bulunmamaktadır.

  Eğer PİYELOSEPTYL®‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PİYELOSEPTYL® kullandıysanız

  PİYELOSEPTYL®‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PİYELOSEPTYL®‘i kullanmayı unutursanız

  Eğer ilacınızı almayı unuttuysanız endişelenmeyiniz. İlacınızı almadığınızı aynı gün içerisinde hatırlarsanız normal dozlamaya devam edin. Bir gün boyunca almayı unuttuysanız ertesi gün normal dozda alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PİYELOSEPTYL® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Tedavinin ne kadar süreceğini doktorunuz size söyleyecektir. Kendinizi iyi hissetseniz bile size belirtilen zamandan önce ilacı kullanmayı kesmeyiniz..

  PIYELOSEPTYL yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi PİYELOSEPTYL®‘in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir. Bunların çoğu hafiftir ve ilacı kullanmayı kestiğinizde ortadan kalkar.

  Aşağıdakilerden biri olursa PİYELOSEPTYL®‘i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Ani hırıltı, nefes almada güçlük, göz kapaklarında, yüzde veya dudaklarda şişme, döküntü veya kaşıntı (özellikle vücudun tamamında)
  • PİYELOSEPTYL® akciğerlerinizi bir hafta gibi kısa bir sürede ya da özellikle yaşlı hastalarda çok yavaş bir şekilde etkileyebilir. Bu durum ateş, üşüme, öksürük ve nefes darlığına neden olabilir.
  • Sarılık (karaciğer bozukluğuna bağlı olarak ciltte ve göz aklarında sarılaşma).
  • Omuriliğin dışındaki sinirler etkilenerek dokunma duyusunda ve kas kullanımında değişikliklere neden olabilir. Buna ilaveten baş ağrısı, ruh halinde büyük değişiklikler, kafa karışıklığı, güçsüzlük, bulanık görme meydana gelebilir. Bu etkiler şiddetli kimi zaman da kalıcı (iyileşmeyen) olabilir.
  • Kafa içi basınçta artış (bu nedenle şiddetli baş ağrısı)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  PİYELOSEPTYL® kullanımından sonra idrarınız sarı veya kahverengine boyanabilir. Bu oldukça normal bir durumdur ve ilacı kesmenizi gerektirmemektedir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

  • Bulantı ve baş ağrısı
  • İshal
  • İştahsızlık, karın ağrısı ve kusma
  • Baş dönmesi, uyuklama
  • Bazı hastalarda kan hücreleri etkilenir ve buna bağlı olarak morarma, kanın pıhtılaşmasında gecikme, boğaz ağrısı, ateş, kansızlık ve soğuk algınlığına hassasiyet veya uzun süreli soğuk algınlığı görülebilir.
  • Bazı hastalarda çeşitli deri döküntüleri veya reaksiyonları meydana gelmiştir. Bu durum deride pullanma, kırmızı döküntü veya hızlı kalp atımının eşlik ettiği ateş ve ağır, kabarcıklı deri döküntüsü olarak kendini gösterebilir. Diğer reaksiyonlar arasında tükürük bezlerinin (yüz ağrılarına neden olan) ve pankreas bezinin iltihaplanması (ciddi karın ağrısı) ve eklem ağrıları yer almaktadır.
  • Kısa süreli saç dökülmesi
  • PİYELOSEPTYL®‘e duyarlı olmayan mikropların neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu

  Bunlar PİYELOSEPTYL®‘in hafif yan etkileridir..

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  PIYELOSEPTYL nasıl saklanır?

  5. PİYELOSEPTYL’İN SAKLANMASI

  PİYELOSEPTYL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki ve blisterdeki son kullanma tarihinden sonra PİYELOSEPTYL®’i kullanmayınız.

  RUHSAT SAHİBİ

  Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156
  Sancaktepe/İSTANBUL

  ÜRETİM YERİ

  Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156
  Sancaktepe/İSTANBUL

  Bu kullanma talimatı 05.08.2015 tarihinde onaylanmıştır.

  PIYELOSEPTYL kullanma talimatı?

  PIYELOSEPTYL 100 MG 30 TABLET KULLANMA TALİMATI

   

  PIYELOSEPTYL kısa ürün bilgisi?

  PIYELOSEPTYL 100 MG 30 TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  PIYELOSEPTYL detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699578013479
  ATC KoduJ01XE01
  ATC Adınitrofurantoin
  Etkin MaddeNITROFURANTOIN
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
  Firma AdıBİOFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  Birim Miktar100
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı30
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  PIYELOSEPTYL ATC sınıfı nedir?

  • J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
  • J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
  • J01X – DİĞER ANTİBAKTERİYELLER
  • J01XE – NİTROFURAN TÜREVLERİ
  • J01XE01 – NİTROFURANTOİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz