PRAKORTİL FORT %2.5+%1 KREM (30 G)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

PRAKORTİL FORT SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

PRAKORTİL FORT özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

RECTALGİN FORT % 2.5 + % 1 KREM

Haricen cilt üzerine uygulanır

 • Etkin madde: 30 g’lık tüp. 0,710 g (%2,5 a/a) hidrokortizon asetat ve 0,284 g (%1 a/a) pramoksin hidroklorür içeril'.
 • Yardımcı maddeler: Potasyum sorbat. polioksil 40 stearat, beyaz vazelin, stearik asit, setil alkol, trietanolamin lauril sülfat, izopropıl palmitat, propilen glikol, sorbık asit, likit parafın, lanolin alkol (koyundan elde edilmiştir), deiyonize su
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. RECTALGİN FORT nedir ve ne için kullandır?
2. RECTALGİN FORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. RECTALGİN FORT nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. RECTALGİN FORT’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

PRAKORTİL FORT ne için kullanılır?

1. RECTALGİN FORT NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

RECTALGİN FORT, haricen kullannna yönelik beyaz renkli kremdir. Zayıf etkili kortikosteroidlerle diğer kombinasyonlar olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Etken madde olarak 30 gramında 0.710 g (% 2.5 a/a) hidrokortizon asetat ve 0.284 g (% 1 a/a) pramoksin hidroklorür içeril'.

Pramoksin hidroklorür, lokal anestezik (bölgesel olarak uyuşturan) etkisi olan bir bileşiktir. RECTALGİN FORT, karton kutu içerisinde 1 adet plastik kapaklı 30 gramlık alüminyum tüpte kullannna sunulmaktadır.

RECTALGİN FORT,

 • kortıkosteroidlere duyarlı kaşıntılı deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
 • anal (makat) bölgede lokalize. ağrı, kaşıntı ve iritasyon (rahatsızlık hissi) gibi bulgularla seyreden enfekte olmayan hemoroid (basur) ve anal bölgenin diğer hastalıklarında kısa süreli olarak (5-7 günü geçmeyecek şekilde) kullanılır.

PRAKORTİL FORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. RECTALGİN FORT’U KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Rectalgin Fort’u Aşağıdaki Durumlarda Kullanmayınız

Eğer:

 • Pramoksin hidroklorüre, hidrokortizon asetata veya RECTALGİN FORT’u herhangi bıi' bileşenine alerjiniz veya aşırı duyarlılığınız var ise,
 • RECTALGİN FORT'u. uzun süreli kullanmayınız. Uzun süreli kullanımı takiben lokal anestezıklere (bölgesel uygulanan uyuşturucu) kontakt (temas) duyarlılık durumları yaygm olarak gelişebilmektedir.
 • Bakteriyel, mantar, viral deri enfeksiyonları var ise RECTALGİN FORT'u kullanmayınız.
 • Gözlere temas ettirmeyiniz.
 • Çocuklarda makat bölgede kullanmayınız (Bakınız Bölüm 3. RECTALGİN FORT nasıl kullanılır-Çocuklarda Kullanım).
 • Çocuk bezlerinin altmda kullanmayınız.
   

RECTALGİN FORT’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

 • Çocuklardaki cilt rahatsızlıkları için kullanıyorsanız,
 • Deri kıvrımlarında ve çocuklarda kısa süreli kullanılmalıdır.
 • Size şiddetli depresyon veya manik depresyon (bipolar rahatsızlık) gibi psikiyatrik rahatsızlık tanısı konulduysa veya ailenizin hastalık öyküsünde bu rahatsızlıklar mevcutsa,
   

Belirtileriniz kötüleşirse, 7 gün içinde iyileşme görülmezse ya da anal (makat) bölgede kanama gözlenmesi durumunda doktora başvurunuz.

Hemoroit (basur) ile diğer anal bölge hastalıklarının tedavisüıde RECTALGİN FORT kullanmaya başlamadan önce doktorunuz tarafından rektal muayene yapılıp ciddi patolojik durumlar dışlanmalıdır.

RECTALGİN FORT tedavisine başlanıldıktan birkaç günde ya da haftalar içinde ciddi psikiyatrik yan etkiler seyrek olarak ortaya çıkabilir. Bu yan etkiler hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebilir. Ortaya çıkan psikiyatrik belirtileriniz kötüleşirse, özellikle depresif durum veya intihar düşüncesi belirtileri söz konusu ise acil olarak doktora başvurunuz (Bakınız 4.Olası yan etkiler nelerdir?)

Tedaviniz sırasmda bulanık görme veya görmeyle ilgili sorunlar yaşarsanız en kısa sürede doktora başvurunuz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

RECTALGİN FORT’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

RECTALGİN FORT’un uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hıdrokortizon asetat ve pramoksın hidroklorürün gebe kadmlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

RECTALGİN FORT kullanımının hastaya sağlayacağı yarar-zarar dengesi göz önünde bulundurularak, doktor tarafından önerilmediği takdirde kullanılmamalıdır.

Topıkal kortıkosteroidlerin geniş yüzeyli, fazla miktarda ve uzun süreli uygulamalarından kaçınılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz lıeınen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren annelerde topıkal kortıkosteroid ile lokal anestezıklerin etkisi ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır.

RECTALGİN FORT, süt veren annelerde ancak doktor kontrolünde dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Cilt üzerine topıkal olarak uygulanan RECTALGİN FORT ile ilgili olarak bu konuda yapılmış bir çalışma mevcut değildir.

RECTALGİN FORT’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

RECTALGİN FORT’un içeriğinde bulunan.

 • Setil alkol, sorbik asit, lanolin alkol, lokal deri reaksiyonlarma (örneğin, kontakt dermatite (tahriş edici veya alerji yapıcı maddelerle doğrudan temastan kaynaklanan cilt iltihabı)) sebebiyet verebilir.
 • Pıopılen glikol, ciltte iritasyona neden olabilir.
   

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

RECTALGİN FORT’un kobisistat içeren ilaçlarla (HIV proteaz inhibitörleri olarak bilinen, AIDS tedavisinde kullanılan ilaçlar) birlikte kullanımı sonucu, kortıkosteroid kaynaklı yan etkilerin görülme riski artmaktadır. Tedavide birlikte kullanımına, doktor tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PRAKORTİL FORT nasıl kullanılır?

style=”text-align:justify”>3. RECTALGİN FORT NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Kortikosteroidlere duyarlı deri hastalıklarmda; genellikle durumun ciddiyetine bağlı olarak günde 3-4 kez ince bir tabaka halinde uygulanır.

Anal (makat) bölgedeki hemoroid (basur) ve anal bölgenin diğer hastalıklarmda, kısa süreli olarak (5-7 günü geçmeyecek şekilde) bağırsakların boşaltılmasından sonra (günde maksimum 4 kez olmak üzere) makata günde 2 ya da 3 kez uygulanır. Makat çevresine kullanımda, küçük miktarlarda iki parmakla uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

Deri hastalıklar mm tedavisinde, deri üzerine ince bir tabaka halinde sürülerek uygulanır.

Anal (makat) bölgedeki lıemoroit (basur) ve anal bölgenin diğer hastalıkların tedavisinde; makat bölgeye uygulanır.

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kortikosteroidlere duyarlı deri hastalıklarm tedavisinde uzun süreli ve geniş yüzeylere uygulamalardan kaçınılmalıdır. Çocuklarda topıkal kortıkosteroidlerın kullanımı, tedavinin etkili olmasını sağlayacak en düşük miktar ile smırlandırılmalıdır. Sürekli kortikosteroid tedavisi, çocuklarm büyüme ve gelişmesini etkileyebilir. 6 yaşın üzerindeki çocuklarda kullanım süresi 2 haftayı geçmemelidir.

Çocuklarda anal (makat) bölgedeki lıemoroit (basur) ve anal bölgenin diğer hastalıkların tedavisi için makat bölgede RECT ALGİN FORT kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

RECTALGİN FORT'un yaşlılarda ile ilgili yeterli bilgi yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği/ Karaciğer yetmezliği:

Böbrekzkaraciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı ile ilgili yeterli bilgi yoktur.

Eğer RECTALGİN FORT’un etkisinin çok giiçlii ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla RECTALGİN FORT kullandıysanız

RECTALGİN FORT, doz aşmıı sonucu sistemik yan etkilere (vücutta, sutta ve yüzde yağ birikimi, özellikle kadınlarda kıllanmanm artması, mor kabarcıklarla birlikte deride kararma ve derinin incelmesi) neden olabilir.

RECTALGÎN FORT’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

RECTALGİN FORT’u kullanmayı unutursanız

Günlük dozunuzu uygulamayı unutursanız, diğer dozunuzu planlanan zamanda uygulayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

RECTALGİN FORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan RECTALGİN FORT tedavinizi sonlandırmayıııız. Doktorunuz dozunuzu kademeli azaltacaktır.

PRAKORTİL FORT yan etkileri nelerdir?

style=”text-align:justify”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi RECTALGİN FORT’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın 
Yaygın
Yaygın olmayan           
Seyrek
Çok seyrek
Bilinmiyor

:10 hastanın en az bilinde görülebilir.
:10 hastanm birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
:100 hastanm birinden az, fakat 1000 hastanm birinden fazla görülebilir.
: 1000 hastanm birinden az, fakat 10000 hastanm birinden fazla görülebilir.
: 10000 hastanm birinden az görülebilir.
: Eldeki verilerden hareketle talimin edilemiyor

 

Aşağıdakilerden biri olursa, RECTALGİN FORT’u almayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyon belirtileri (döküntü, nefes almada zorluk, yüz, dudaklar, dil ve boğazda şişme)
   

Bunlarm hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin RECTALGİN FORT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın:

 • Depresif hissetmek, intiharı düşünmek
 • Coşkulu (manık) hissetmek veya ruh halinin değişip durması
 • Şizofreninin şiddetlenmesi
 • Sinirlilik, Endişe hah, uyku sorunları yaşamak, düşünmekte zorluk çekmek, aklın karmakarışık olması ve hafıza kaybı.
 • Olmayan şeyler hissetmek, görmek veya işitmek, davranış değişimleri.
   

Bunlarm hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbı müdahale gerekebilir.

Diğer yan etkiler:

Yaygın olmayan:

 • Geri dönüşlü HPA(hıpotalamus-hıpofız-adrenal) eksen baskılanması (Çocuklarda büyümede yavaşlama, kilo kaybı, kan ve idrardaki kortizol konsantrasyonlarında azalma
 • Cushing sendromu belirtileri (vücutta, sırtta ve yüzde yağ birikimi, Yüzde yuvarlaklaşma, bitkinlik, ödem gibi belirtiler)
 • Ciltte yanma, iritasyon
 • Alerjik dermatit (alerjik temas egzaması)
 • İkincil enfeksiyon
 • Derinin incelmesi
   

Seyrek:

 • Deride kuruluk,
 • Deride kaşınma,
 • Kıl kökü iltihabı
 • Aşırı kıllanma
 • Akne türü kabarcıklar
 • Deride beyaz lekelerin oluşması
 • Ağız çevresi egzaması
 • Deride yumuşama
 • Deri çatlakları
 • İsilik
   

Bilinmiyor:

 • Bulanık görme
 • Kan glukoz düzeyindeki artış (hiperglısemi)
 • Glıkozüri (idrarda şeker saptanması)
 • Baş ağrısı
   

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacmız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığmız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ılacm güvenlıliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksuıız.

PRAKORTİL FORT nasıl saklanır?

5. RECTALGİN FORT’UN SAKLANMASI

RECTALGÎN FORT’ıı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altmdakı oda sıcaklığında saklayuıız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra RECTALGİNFORT’ıı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajmda bozukluklar fark ederseniz RECTALGİN FORT'u kullanmaymız.

Son kullanma tarilıi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmaymız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ:
İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Veysel Karanı Mah. Çolakoğlu Sok. No: 10
34885 Sancaktepe/ İstanbul
Telefon No: 0216 564 80 00

ÜRETİM YERİ:
Adeka İlaç Sanayi ve Ticaret A. Ş.
NecipbeyCad. No:88 SAMSUN
 

Bu kullanma talimatı 17.07.2019 tarihinde onaylanmıştır.

PRAKORTİL FORT kullanma talimatı?

PRAKORTİL FORT %2.5+%1 KREM (30 G) KULLANMA TALİMATI

 

PRAKORTİL FORT kısa ürün bilgisi?

PRAKORTİL FORT %2.5+%1 KREM (30 G) KISA ÜRÜN BİLGİSİ

PRAKORTİL FORT detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699680350165
ATC Kodu D07XA01
ATC Adı hydrocortisone
Etkin Madde PRAMOKSIN HCL + HIDROKORTIZON ASETAT
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
Firma Adı İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Birim Miktar 2,5+1
Birim Cinsi %
Ambalaj Miktarı 30
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

PRAKORTİL FORT ATC sınıfı nedir?

 • D – DERMATOLOJİK PREPARATLAR
 • D07 – DERMATOLOJİK KORTİKOSTEROİD PREPARATLARI
 • D07X – KORTİKOSTEROİDLERİN DİĞER KOMBİNASYONLARI
 • D07XA – ZAYIF KORTİKOSTEROİDLERİN DİĞER KOMBİNASYONLARI
 • D07XA01 – HİDROKORTİZON

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz