PRAXBIND 50 MG/ML ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI 2 FLAKON

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  PRAXBIND SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenmez.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

  PRAXBIND özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  PRAXBIND 50 mg/ml enjeksiyonluk/ infüzyonluk çözelti

  Damar yolu ile kullanılır.

  Steril

  Etkin Madde:
  İdarucizumab

  Yardımcı Maddeler:
  Sodyum asetat trihidrat, asetik asit, sorbitol, polisorbat 20, enjeksiyonluk su

   Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. PRAXBIND nedir ve ne için kullanılır?
  2. PRAXBIND’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. PRAXBIND nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. PRAXBIND’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  PRAXBIND ne için kullanılır?

  1. PRAXBIND nedir ve ne için kullanılır?

  PRAXBIND, kanda pıhtı oluşumunda rol oynayan bir maddeyi engelleyerek kanı sulandıran dabigatran isimli bileşiğin etkisini tersine çeviren bir ilaçtır. PRAXBIND, dabigatranı hızla yakalayarak etkisini ortadan kaldırmak üzere kullanılır.

  PRAXBIND, etkin madde olarak idarucizumab içerir.

  PRAXBIND, yetişkinlerde, doktorun dabigatran eteksilatın etkisinin hızla ortadan kaldırılmasına gerek olduğuna karar verdiği acil durumlarda kullanılır:

  – Acil cerrahi/ acil işlemler

  – Yaşamı tehdit eden veya kontrol edilemeyen kanamalar

  PRAXBIND enjeksiyonluk/infüzyonluk çözeltisi, berraktan hafif opelasana kadar özellikte, renksizden hafif sarıya kadar renktedir. Bütil kauçuk tıpa ve alüminyum kapakla kapatılmış cam flakonlarda kullanıma sunulmuştur. Her bir karton kutuda 2 flakon bulunur.

  PRAXBIND kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. PRAXBIND kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PRAXBIND’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  – Idarucizumab veya yukarıda “yardımcı maddeler” kısmında listelenen yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz. Eğer bir anafilaktik reaksiyon veya diğer ciddi alerjik reaksiyon ortaya çıkarsa, Praxbind uygulaması derhal durdurulmalı ve uygun tedavi başlatılmalıdır.

  – Kalıtsal fruktoz intoleransı (dayanıksızlık) adı verilen genetik hastalığınız varsa. Bu durumda, bu ilacın içeriğindeki sorbitol istenmeyen ciddi etkilere yol açabilir.

  Doktorlarınız size PRAXBIND uygulamadan önce bu durumları dikkate alacaklardır.

  Bu ilaç, sadece dabigatranı vücudunuzdan uzaklaştıracaktır. Kanda pıhtı oluşumunu önleyici etkisi olan başka bir ilacı vücudunuzdan atmayacaktır.

  Dabigatran vücudunuzdan uzaklaştıktan sonra, artık, kanınızda pıhtı oluşmasından korunamazsınız. Doktorunuz, tıbbi durumunuz izin verir vermez, kanınızda pıhtı oluşumunu önlemeye yönelik tedavinize devam edecektir.

  Size PRAXBIND uygulandıktan sonra idrar testinizde protein bulunabilir. Bu durum geçicidir ve böbreklerinizdeki bir hasarı göstermez.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PRAXBIND’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  İlaç hastanede damar yolu ile kullanıldığından uygulanabilir değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız bu durumu doktorunuza söyleyiniz.

  Bu ilacın hamilelik dönemindeki etkilerine dair bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle doktorunuz, eğer beklenen yarar, olası riskten daha fazla ise, bu ilacı size vermeye karar verebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız doktorunuza bunu bildiriniz.

  Bu ilacın emzirme dönemindeki etkilerine dair bilgi bulunmamaktadır. Doktorunuz, eğer beklenen yarar, olası riskten daha fazla ise, bu ilacı size vermeye karar verebilir.

  PRAXBIND’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ilaç her bir dozda 50 mg sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

  Önerilen PRAXBIND dozu, yardımcı madde olarak 4 g sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuza bu durumu bildiriniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer başka bir ilaç alıyorsanız, yakın zamanda başka bir ilaç kullandıysanız veya kullanma ihtimaliniz varsa, bu ilaçları almadan doktorunuzla konuşunuz.

  Bu ilaç, sadece dabigatrana bağlanmak üzere tasarlanmıştır. PRAXBIND’in diğer ilaçların etkileri üzerine etkimesi veya diğer ilaçların PRAXBIND etkilerini etkilemesi beklenmez.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  PRAXBIND nasıl kullanılır?

  3. PRAXBIND nasıl kullanılır?

  • Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  Bu ilaç, sadece hastanede kullanım içindir.

  Önerilen dozu 5 g’dır (50 ml çözelti içeren 2 flakon).

  Nadir durumlarda, PRAXBIND’in ilk dozundan sonra, kanınızda hala çok fazla dabigatran kalmışsa, doktorunuz, bazı özel durumlarda size ikinci bir 5 g’lık doz uygulanmasına karar verebilir.

  • Uygulama yolu ve metodu:

  Doktorunuz veya hemşireniz, bu ilacı toplardamar içine enjeksiyon veya infüzyon yoluyla uygulayacaktır.

  PRAXBIND aldıktan sonra, doktorunuz, kanınızda pıhtı oluşumunu önlemek için tedavinize karar verecektir. Dabigatran eteksilata, PRAXBIND uygulamasından 24 saat sonra yeniden başlanabilir.

  Doktorunuz veya hemşireniz için PRAXBIND’in nasıl kullanılacağını gösteren detaylı talimatlar, bu kullanım talimatının sonunda yer almaktadır (Bkz. Kullanma Talimatının sonunda yer alan “AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR).

  • Değişik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanımı: PRAXBIND’in 18 yaşından küçük çocuklarda kullanımı hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

  Yaşlılarda kullanımı: 65 yaşında ve daha yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir.

  • Özel kullanım durumları:

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek fonksiyonları bozulmuş hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekmez.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer fonksiyonları bozulmuş hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekmez.

  Bu ilaçlar ilgili başka sorunuz vara, doktorunuzla konuşunuz.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Eğer PRAXBIND’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PRAXBIND kullandıysanız:

  PRAXBIND’in doz aşımı ile ilgili klinik deneyim bulunmamaktadır. Ancak bu ilaç sadece hastanede kullanılır.

  PRAXBIND’i kullanmayı unutursanız:

  Bu ilaç, sadece hastanede, sağlık personelinin gözetimi altında kullanılır.

  PRAXBIND tedavisi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

  PRAXBIND sadece hastanede ve genellikle tek uygulama şeklinde kullanılır. Nadir durumlarda doktor ikinci bir uygulamaya karar verebilir. Doktorunuz durumunuzu izleyecektir.

  PRAXBIND yan etkileri nelerdir?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi, PRAXBIND’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ancak yan etkiler bu ilacı kullanan herkeste görülmeyebilir.

  Şimdiye kadar herhangi bir yan etki tanımlanmamıştır.

  Aşağıdaki uyarılar 2. başlık altında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır:

  • Kanınızda pıhtı oluşumu
  • Aşırı duyarlılık

  Kalıtsal fruktoz intoleransı (dayanıksızlık) olan hastalarda ciddi yan etki riski

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  PRAXBIND nasıl saklanır?

  5. PRAXBIND’in saklanması

  PRAXBIND’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  İlacı flakon ve kartonu üzerinde belirtilen son kullanım tarihinden sonra kullanmayınız. Son kullanım tarihi o ayın son gününü gösterir.

  Buzdolabında saklayınız (2oC-8oC).

  Dondurmayınız.

  Işıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

  PRAXBIND, açıldıktan sonra, derhal kullanılmalıdır.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat sahibi:

  Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş.
  Büyükdere Cad, USO CenteNo: 245, K: 13-14
  34398 – Maslak, İSTANBUL
  Tel: (0 212) 329 1100
  Faks: (0 212) 329 1101

  Üretim Yeri:
  Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
  Birkendorfer Strasse 65
  D-88397 Biberach / Riss
  Almanya

  Bu kullanma talimatı 21/09/2018 tarihinde onaylanmıştır.

  PRAXBIND kullanma talimatı?

  PRAXBIND 50 MG-ML FLAKON KULLANMA TALİMATI

   

  PRAXBIND kısa ürün bilgisi?

  PRAXBIND 50 MG-ML FLAKON KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  PRAXBIND detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699693770011
  ATC KoduV03AB37
  ATC Adıidarucizumab
  Etkin MaddeIDARUCIZUMAB
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMASIZ URUN
  Fiyat Kararnamesi6 – GERI ODEMESI OLMAYAN URUNLER
  Eşdeğeri2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
  Firma AdıBOEHRİNGER INGELHEİM İLAÇ TİCARET A.Ş.
  Birim Miktar50
  Birim CinsiMG/ML
  Ambalaj Miktarı2
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalITHAL
  Kaynak ÜlkeISPANYA

  PRAXBIND ATC sınıfı nedir?

  • V – ÇEŞİTLİ
  • V03 – TÜM DİĞER TERAPÖTİK ÜRÜNLER
  • V03A – TÜM DİĞER TERAPÖTİK ÜRÜNLER
  • V03AB – ANTİDOTLAR
  • V03AB37 – İDARUCİZUMAB

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz