PRECEDEX 200 MCG 2 ML 5 FLAKON

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  PRECEDEX SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  PRECEDEX özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  PRECEDEX 200 mcg/2 ml i.v konsantre infüzyon çözeltisi içeren flakon

  Damar içine uygulanır.

  Etkin madde: 100 mikrogram deksmedetomidin (baz)’e eşdeğer 118 mikrogram deksmedetomidin

  Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, enjeksiyonluk su

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. PRECEDEX nedir ve ne için kullanılır?
  2. PRECEDEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. PRECEDEX nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. PRECEDEX’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  PRECEDEX ne için kullanılır?

  1. PRECEDEX nedir ve ne için kullanılır?

  • PRECEDEX 5 adet flakon içeren ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.
  • Her flakonda 2 ml konsantre infüzyon çözeltisi içerisinde etkin madde olarak 200 Lig deksmedetomidin (100 Lig/ml.) içerir. PRECEDEX, berrak ve renksiz bir çözeltidir.
  • PRECEDEX’in etkin maddesi olan deksmedetomidin diğer hipnotikler ve sedatifler (uyku vericiler ve sakinleştiriciler) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir. Deksmedetomidin hastanelerin yoğun bakım bölümlerinde rahat soluk almaları için solunum yoluna boru yerleştirilmiş olan hastaları sakinleştirmek için kullanılmaktadır.

  PRECEDEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. PRECEDEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PRECEDEX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  • Deksmedetomidine ya da bu ilacın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,
  • Kalp atımlarınızda düzensizlik (2. ve 3. derece kalp bloğu) varsa,
  • Tedaviye cevap vermeyen düşük kan basıncınız varsa,
  • Yakın zamanda inme veya beyninize kan sağlanmasını engelleyen diğer ciddi bir rahatsızlık geçirdiyseniz.

  PRECEDEX almadan önce bunu doktorunuza söyleyiniz.

  PRECEDEX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Eğer anormal düşük kalp hızınız varsa (hastalık ya da yüksek derecede fiziksel form nedeniyle),
  • Eğer düşük kan basıncınız varsa,
  • Eğer düşük kan hacminiz varsa, örneğin kanama sonrası,
  • Eğer bazı kalp rahatsızlıklarınız varsa,
  • Eğer yerleşik olarak kan basıncınız yüksekse,
  • Eğer şeker hastalığınız varsa,
  • Eğer yaşınız 65’in üzerindeyse,
  • Eğer nörolojik bir rahatsızlığınız varsa (baş veya omuriliğinizde bir yaralanma veya inme),
  • Eğer ciddi karaciğer problemleriniz varsa,
  • Eğer bazı ilaçlardan özellikle anestezi yapan ilaçlardan sonra ateşiniz çok yükseliyorsa, Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

  PRECEDEX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PRECEDEX tedavisi ile yiyecek ya da içecekler arasında etkileşim meydana gelmesi olası değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, PRECEDEX’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuz ancak gerekli olması halinde size PRECEDEX verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, PRECEDEX’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız. PRECEDEX’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, doktorunuz, tedaviniz süresince emzirmeyi durdurmanızı isteyebilir.

  Araç ve makine kullanımı

  PRECEDEX uygulanmasını takiben araç ve makine kullanma kabiliyetinizde azalma olabileceği için herhangi bir araç ve makine kullanmayınız.

  PRECEDEX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler PRECEDEX her bir flakonda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  PRECEDEX birlikte uygulandığında anestetikler, sedatifler (sakinleştiriciler), hipnotikler (uyku verici ilaçlar) ve opioidlerin (afyon benzeri ilaçlar) etkilerinde artışa yol açabilmektedir. Birlikte

   

  uygulandıkları zaman, PRECEDEX ya da eşlik eden anestetik, sedatif, hipnotik ya da opioid dozunun azaltılması gerekebilir.

  Sevofluran, izofluran, propofol, alfentanil ve midazolam ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır, doz azaltılması gerekebilir.

  PRECEDEX’in, amfoterisin B (mantar tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve diazepam (kaygı giderilmesinde kullanılan bir ilaç) ile geçimsiz olduğu gösterildiğinden bu ilaçlarla birlikte aynı setle damar yoluna verilmemelidir.

  PRECEDEX, damar genişletici ve kalp atım hızını azaltıcı (negatif kronotropik ilaç) ilaçlarla birlikte uygulandığında dikkatli olunmalıdır.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  PRECEDEX nasıl kullanılır?

  3. PRECEDEX nasıl kullanılır?

  PRECEDEX yalnızca yoğun bakımdaki veya ameliyathanedeki hastalar konusunda deneyimli sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  Doktorunuz sizin için uygun doza karar verecektir. PRECEDEX dozu, yaşınıza, kilonuza, genel sağlık durumunuza, gerekli sakinleştirme (sedasyon) düzeyine ve ilaca nasıl cevap vereceğinize bağlıdır. Gerekli olduğunda doktorunuz dozunuzu değiştirebilir. Doktorunuz tedavi boyunca kalbinizi ve kan basıncınızı takip edecektir.

  PRECEDEX, 24 saatten uzun süren uygulamalarda kullanılmamalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu:

  PRECEDEX uygulaması, kontrollü bir infüzyon cihazı kullanılarak damar içine yapılmalıdır.

  Değişik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanımı:

  PRECEDEX 18 yaşından küçük çocuklarda kullanıma ilişkin herhangi bir doz önerisi bulunmamaktadır.

  Yaşlılarda kullanımı:

  65 yaşın üzerindeki hastalarda doz azaltılması gerekebilir.

  Özel kullanım durumları:

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltılması gerekebilir.

  Eğer PRECEDEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PRECEDEX kullandıysanız:

  PRECEDEX doktor denetiminde kullanılacağından, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken önlemler alınacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise uygun tedavi 3 yapılacaktır.

  PRECEDEX kullanmanız gerekenden veya reçete edilenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PRECEDEX’i kullanmayı unutursanız

  PRECEDEX doktor denetiminde kullanılacağından, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken önlemler alınacaktır.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PRECEDEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  PRECEDEX doktor denetiminde kullanılacağından, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken önlemler alınacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise yaşayabileceğiniz olası yan etkiler için uygun tedavi yapılacaktır.

  PRECEDEX yan etkileri nelerdir?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi PRECEDEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

  Çok yaygın

  Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek

  Çok seyrek 

  Bilinmiyor

  :10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  :1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  :10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  PRECEDEX’in yan etkileri şunlardır:

  Çok yaygın

  • Kalp atımının yavaşlaması
  • Düşük ya da yüksek kan basıncı

  Yaygın

  • Dolaşan kan hacminin azalması (hipovolemi)
  • Kan şeker düzeyinde artış
  • Kan potasyum düzeyinde azalma
  • Huzursuzluk
  • Kalp atımının hızlanması
  • Kalp krizi
  • Solunumun baskılanması
  • Göğüs boşluğunda sıvı toplanması
  • Kan ve dokularda oksijen eksikliği
  • Akciğerlerin su toplaması
  • Bulantı
  • Ağız kuruluğu
  • Kusma
  • Yoksunluk belirtileri
  • Vücut ısısının 40°C’nin üstüne çıkması
  • Üşüme-titreme
  • Kol ve bacaklarda şişme
  • İdrara çıkmada azalma
  • İşlem sonrası kanama

  Yaygın olmayan

  • Vücutta asit birikmesi
  • Kan albümin düzeyinde azalma
  • Hayal görme
  • Azalmış kalp işlevi
  • Nefes darlığı, geçici solunumun durması
  • Karın şişliği
  • İlacın etkisiz olması
  • Susama

  Bilinmiyor

  • Kansızlık
  • Vücutta solunuma bağlı olarak asit birikmesi
  • Kan potasyum düzeyinde artma
  • Alkalin fosfataz artışı
  • Kan şeker düzeyinde azalma
  • Huzursuzluk
  • Zihin karışıklığı
  • Taşkınlık, hezeyan gibi belirti gösteren ani geçici bilinç bozukluğu
  • Yanılsama
  • Baş dönmesi
  • Baş ağrısı
  • Sinir boyunca hissedilen ağrı
  • Sinir iltihabı
  • Konuşma bozukluğu
  • Havale
  • Gözün önünde ışık çakmaları
  • Anormal görme
  • Kanama
  • Solunum yollarının daralması
  • Vücut sıvılarında karbondioksit birikmesi
  • Solunum yetersizliği
  • Akciğerde tıkanıklık
  • Karın ağrısı
  • İshal
  • Karaciğer enzimlerinde artış
  • Anormal karaciğer fonksiyonu
  • Kan bilirubin düzeyinde artma
  • Terlemede artış
  • Kanda üre artışı
  • Az ya da aşırı miktarda idrar yapma
  • Ateş
  • Yüksek ateş
  • Hafif uyuşma
  • Ağrı
  • Sertlik

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  PRECEDEX nasıl saklanır?

  5. PRECEDEX’in Saklanması

  PRECEDEX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  Orijinal kutusunda 25°C’nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PRECEDEX’i kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PRECEDEX’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:
  Meditera İthalat ve İhracat A.Ş.
  5758 Sok., No:4/C-E
  Karabağlar – İZMİR
  Tel: 0 232 237 59 49
  Faks: 0 232 253 94 04

  Üretim Yeri:
  Hospira, Inc.
  Highway 301 North
  Rocky Mount, NC 27801
  Amerika Birleşik Devletleri

  Bu kullanma talimatı ../../.. tarihinde onaylanmıştır.

  PRECEDEX kullanma talimatı?

  PRECEDEX 200 MCG 2 ML FLAKON KULLANMA TALİMATI

   

  PRECEDEX kısa ürün bilgisi?

  PRECEDEX 200 MCG 2 ML FLAKON KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  PRECEDEX detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8697843760080
  ATC KoduN05CM18
  ATC Adıdexmedetomidine
  Etkin MaddeDEKSMEDETOMIDIN
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMASIZ URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıMEDİTERA İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
  Birim Miktar200
  Birim CinsiMCG
  Ambalaj Miktarı5
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalITHAL
  Kaynak ÜlkeABD

  PRECEDEX ATC sınıfı nedir?

  • N – SİNİR SİSTEMİ
  • N05 – PSİKOLEPTİKLER
  • N05C – HİPNOTİKLER VE SEDATİFLER
  • N05CM – DİĞER HİPNOTİKLER VE SEDATİFLER
  • N05CM18 – DEKSMEDOTOMİDİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz