PROMESTER 25 MG/ML I.M. ENJEKSIYONLUK COZELTI (5 FLAKON)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

PROMESTER SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

PROMESTER özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

PROMESTER 25 mg/ml I.M. ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ

Kas içine uygulanır.

Steril

 • Etkin madde: Her bir ml’lik yağlı enjeksiyonluk çözelti 25 mg progesteron (soya sterolleri kaynaklı) içerir.
 • Yardımcı madde(ler): Benzil alkol ve etil oleat
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. PROMESTER nedir ve ne için kullandır?
2. PROMESTER’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. PROMESTER nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. PROMESTER’in saklanması

Başbkları yer almaktadır.

PROMESTER ne için kullanılır?

1. PROMESTER NEDİR VE NE İÇİN KULLANDIR?

Her bir flakon etkin madde olarak 25 mg progesteron içerir.

Her kutuda kas içine uygulanan, 5 adet flakon bulunmaktadır.

PROMESTER kadınlarda aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Adet görememe
 • Rahimdeki kanama bozuklukları
 • Yeterli miktarda progesteronun üretilemediği ve 3 ya da daha fazla açıklanamayan düşüğün olduğu durumlarda hamileliğin erken döneminde devam etmesine yardımcı olmak için
 • Bazı durumlarda, örneğin in vitro fertilizasyon (IVF) ya da gamet fallop içi transfer (GIFT) infertilite tedavi tekniklerine yardımcı olmak için

PROMESTER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. PROMESTER’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

PROMESTER’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Progesterona veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere aleminiz varsa
 • Adet döneminizde olduğunuzdan daha fazla vajinal kanamanız varsa
 • Atlamış ya da tamamlanmamış kürtaj durumunuz varsa
 • Meme kanseri veya üreme organları ile ilgili kanseriniz varsa ya da daha önceden olduysa
 • Damarlarınızda kızarıklık, şişme, ağrı veya diğer ilgili problemleriniz varsa
 • inme ya da beyin kanaması geçirdiyseniz
 • Karaciğer hastalığınız varsa
   

PROMESTER’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

 • Kan basıncınız yüksekse, kalp hastalığınız veya böbrek hastalığınız varsa
 • Epilepsiniz (sara) varsa
 • Geçmişinizde depresyon öyküsü var ise ya da şu anda depresyon yaşıyorsanız
 • Şeker hastalığınız varsa
 • Porfiriniz (kalıtımsal bir kan hastalığı) varsa
 • Işığa duyarlılığınız varsa
 • Migreniniz var ise
 • Karaciğer veya hormonlarınızın kontrolü için düzenli kan testleri yaptınyorsanız Emziriyorsanız PROMESTER’i kullanmanız tavsiye edilmez.
   

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PROMESTER’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içecek ile kullanımında herhangi bir kısıtlama olmamakla birlikte, bazı hastalarda baş dönmesi ve uyuklama hali yapabileceğinden gece yatmadan önce alınması tavsiye edilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PROMESTER hamilelik esnasında sadece muhtemel yaran muhtemel riskinden fazla olduğu durumlarda kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PROMESTER anne sütüne geçer, bu yüzden emziren annelerin kullanması tavsiye edilmez.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bilinmemektedir. PROMESTER alındıktan sonra uykulu hissedilirse, araç ve makine kullanılmamalıdır.

PROMESTER’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PROMESTER her 1 ml’de 50 mg benzil alkol içerir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşma kadar olan çocuklarda toksik ve al eğik reaksiyonlara neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bromokriptin (parkinson tedavisinde, kanda çok fazla prolaktin hormonu bulunmasına neden olan koşulların tedavisinde kullanılır) veya siklosporin (organ nakillerinde ve bağışıklık sisteminin bazı hastalıklarında bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılır) kullanıyorsanız bu konuda doktorunuza bilgi veriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PROMESTER nasıl kullanılır?

style=”text-align:justify”>3. PROMESTER NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkin ve ergenlerde kullanımı:

Adet görememe durumlarında:

Birbirini takip eden 6-10 gün süreyle 5-10 mg/gün dozunda veya kas içine tek doz olarak 100- 150 mg enjekte edilir.

Rahim kanamalarında:

Genel doz, beklenen adet döngüsü başlangıcından 2 gün öncesine kadar 5-10 gün boyunca günde 5-10 mg’dır.

Hamileliğin sürdürülmesinde:

Genel doz, yaklaşık 15. günden ya da embriyo ya da gamet transferinin yapıldığı günden başlayarak plasentadan progestron salgılanmasının gerektiği gebeliğin 8-16 haftasına kadar haftada iki defa (ya da daha sık) 25-100 mg’dır.

Günlük doz, doktorunuzun görüşüne bağlı olarak 200 mg’a yükseltilebilir. Uygun doza doktorunuz karar verecektir. Emin değilseniz doktorunuza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

PROMESTER size doktorunuz ya da hemşireniz tarafından uygulanacaktır. Hangi koşul için tedavi edildiğinize bağlı olarak, doktor uygun dozu kas içine (kalçaya derin enjeksiyon olarak) enjekte ederek verecektir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

PROMESTER’in çocuklardaki güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı:

PROMESTER’in yaşlı hastalardaki güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

PROMESTER sıvı retansiyonuna neden olacağından böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastaların şikâyetleri artabilir, dikkatli kullanınız.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer fonksiyon testleri ile hasta izlenmelidir. PROMESTER’i ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

Eğer PROMESTER ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PROMESTER kullandıysanız:

Aşın doz durumunda tedavisi gözlem sonucu yapılır ve gerekirse hasta semptomatik ve destekleyici tedavi almalıdır.

PROMESTER ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PROMESTER’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PROMESTER ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

PROMESTER yan etkileri nelerdir?

4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi, PROMESTER’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygm
Yaygın
Yaygm olmayan
Seyrek
Çok seyrek
Bilinmiyor

: 10 hastanm en az birinde görülebilir.
: 10 hastanm birinden az, fakat 100 hastanm en az birinde görülebilir.
: 100 hastanm birinden az, fakat 1.000 hastanm en az birinde görülebilir.
: 1.000 hastanm birinden az, fakat 10.000 hastanm en az birinde görülebilir.
: 10.000 hastanm birinden az görülebilir.
: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

 

Aşağıdakilerden biri olursa PROMESTER almayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aleıjik reaksiyonlar (deri döküntüsü veya ani ağrı, şişlik, nefes darlığı veya ateş)

Bilinmiyor:

 • Akne (sivilce)
 • Ateş
 • Bulantı
 • Enjeksiyon bölgesinde irritasyon (tahriş)
 • Gözdeki herhangi bir şişlik
 • Görme sorunları (bulanık görme, kısmı görme, ani kısa süreli ya da tam görme kaybı gibi)
 • Migren tipi baş ağrısı
 • Ani kanamalar, adet kanama miktarında değişiklikler, atlanmış adet dönemleri, vajinal salgıda değişiklikler
 • Memede değişiklikler
 • Sıvı tutulması nedeniyle şişlik
 • Kilo alma
 • Kilo kaybı
 • Sanlık (gözde ya da ciltte sarı renk)
 • Yüz renginde koyulaşma
 • Depresyon
 • Uyku bozukluğu (geceleri uyku zorluğu veya gün boyunca uykuya dalmak)
 • Bulantı
 • Saç dökülmesi
 • Vücut ya da yüzde aşırı kıllanma
   

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alîm veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

PROMESTER nasıl saklanır?

5. PROMESTER’İN SAKLANMASI

PROMESTER ’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PROMESTER ’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PROMESTER’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçlan çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ:
VEM İlaç San. ve Tic. A.Ş
Maslak Mahallesi AOS 55. Sokak 42 Maslak A Blok Sit. No: 2/134
Sanyer/İSTANBUL

ÜRETİM YERİ:
VEM İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Mah. Fatih Blv. No:38
Kapaklı / TEKİRDAĞ
 

Bu kullanma talimatı .. /…/…. tarihinde onaylanmıştır.

PROMESTER kullanma talimatı?

GLUCOTROL XL 2,5 MG KONTROLLÜ SALIM TABLET KULLANMA TALİMATI

 

PROMESTER kısa ürün bilgisi?

GLUCOTROL XL 2,5 MG KONTROLLÜ SALIM TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

PROMESTER detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699844772567
ATC Kodu G03DA04
ATC Adı progesterone
Etkin Madde PROGESTERON
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı VEM İLAÇ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ
Birim Miktar 25
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 5
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke ITALYA

PROMESTER ATC sınıfı nedir?

 • G – ÜROGENİTAL SİSTEM VE CİNSİYET HORMONLARI
 • G03 – CİNSİYET HORMONLARI VE GENİTAL SİSTEM DÜZENLEYİCİLERİ
 • G03D – PROGESTOJENLER
 • G03DA – PREGNEN (4) TÜREVLERİ
 • G03DA04 – PROGESTERON

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz