PROPOFOL %2 FRESENIUS 1000 MG/50 ML ENJEKSIYONLUK VEYA INFUZYONLUK EMULSIYON, 1 FLAKON

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  PROPOFOL SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  PROPOFOL özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  PROPOFOL %2 FRESENIUS 50 ml flakon

  • Etkin madde: Propofol.

  • Yardımcı Maddeler: Soya fasulyesi yağı, saflaştırılmış yumurta fosfatidi, gliserol, oleik asit, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. PROPOFOL %2 FRESENIUS nedir ve ne için kullanılır?
  2. PROPOFOL %2 FRESENIUS’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. PROPOFOL %2 FRESENIUS nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. PROPOFOL %2 FRESENIUS’un saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  PROPOFOL ne için kullanılır?

  1. PROPOFOL %2 FRESENIUS nedir ve ne için kullanılır?

  PROPOFOL %2 FRESENIUS 50ml cam flakon içeren ambalajlarda sunulan; beyaz renkli, su içinde yağ emülsiyonudur.

  PROPOFOL %2 FRESENIUS genel anestezikler denilen bir ilaç grubundadır. Genel anestezikler, cerrahi operasyonlar ya da diğer müdahalelerin gerçekleştirilebilmesine olanak sağlamak amacıyla, bilinç kaybı (uyku) oluştururlar. Bu ilaçlar aynı zamanda sakinleştirici olarak (tamamen uykuya dalınmadığı uykululuk hali) da kullanılırlar.

  PROPOFOL %2 FRESENIUS;

  • Yetişkinlerde ve 3 yaşından büyük çocuklarda genel anestezinin başlatılması ve idamesinde,
  • Yoğun bakım ünitesinde suni solunum alan 16 yaşından büyük hastalarda sedasyon (sakinleştirmek) sağlaması amacıyla,
  • Tek başına ya da yerel veya bölgesel anestezi ile kombine olarak yetişkinler ve 3 yaşından büyük çocukların tanı ve cerrahi işlemleri sırasında sedasyon sağlaması amacıyla kullanılır.

  PROPOFOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. PROPOFOL %2 FRESENIUS’ u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PROPOFOL %2 FRESENIUS’ u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • Propofol’e veya içindeki yardımcı maddelerden (“Yardımcı maddeler” bölümünde listelenen) herhangi birine karşı aşırı duyarlıysanız,
  • Soya ya da yer fıstığına karşı aşırı duyarlıysanız (bkz. Bölüm 2 “PROPOFOL %2 FRESENIUS’ un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler”),
  • 16 ve daha küçük yaştaki çocuklarda yoğun bakımda sakinleştirme (sedasyon) amacıyla kullanılmamalıdır.

  Bu ilacı kullanıp kullanamayacağınızdan emin değilseniz doktorunuza danışınız.

  PROPOFOL %2 FRESENIUS’ u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer PROPOFOL %2 FRESENIUS verilmeden önce ve bahsedilen durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse ya da geçmişte geçerli olmuş ise doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz.

  • İlerlemiş kalp yetmezliği ve kalple ilgili ciddi herhangi bir hastalığınız varsa
  • Size elektrokonvülsif tedavi (ECT, psikiyatrik bozukluklar için bir tedavi çeşidi) uygulanıyorsa

  Yukarıda bahsi geçen durumlarda PROPOFOL %2 FRESENIUS’ u kullanmamalısınız veya sadece sıkı önlem altında kullanmalı ve hassas olarak takip edilmelisiniz.

  Genel olarak PROPOFOL %2 FRESENIUS yaşlı ve güçsüz hastalara dikkatle verilmelidir.

  Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizde mevcut ise, PROPOFOL %2 FRESENIUS’ u uygulamadan önce anestezi yada yoğun bakım uzmanınıza bilgi veriniz:

  • Kalp hastalığı
  • Akciğer hastalığı
  • Böbrek hastalığı
  • Karaciğer hastalığı
  • Sara hastalığı (Nöbet)
  • Kafatasında yükek basınç (yüksek intrakranial basınç). Bu durum düşük kan basıncıyla birlikte beyninize ulaşan kan miktarını azaltabilir.
  • Kandaki yağ seviyesinde değişiklik. Damardan besleniyorsanız kanınızdaki yağ seviyesi takip edilmelidir.
  • Vücutta çok fazla su kaybı (hipovolemi).
  • Mitokondriyal hastalık

  Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizde mevcut ise, PROPOFOL %2 FRESENIUS’ u uygulamadan önce tedavi edilmeniz gerekmektedir:

  • Kalp yetmezliği
  • Dokulara yeterli miktarda kan ulaşmaması (Dolaşım yetmezliği)
  • Şiddetli solunum sorunları (Solunum yetmezliği)
  • Su kaybı (Hipovolemi)
  • Sara hastalığı (Nöbet)

  PROPOFOL %2 FRESENIUS uygulaması aşağıdaki durumların oluşmasına dair riskleri artırabilir:

  • Sara nöbeti
  • Kalp atım hızını yavaşlatan sinir refleksi (vagotoni, bradikardi)
  • Vücut ağırlığı normalin üstünde olan ve yüksek dozda PROPOFOL %2 FRESENIUS kullanan kişilerde, organlara ulaşan kan seviyesinin değişmesi (kardiyovasküler sistem üzerindeki hemodinamik etkiler).

  PROPOFOL %2 FRESENIUS ile gerçekleştirilen sedasyon sırasında istemdışı hareketler meydana gelebilir. Doktorunuz bu durumun sedasyon altında yürütülen operasyonu nasıl etkileyeceğini göz önünde bulundurup buna göre gerekli önlemleri alacaktır.

  Çok nadir olarak, anestezi sonrası kasların katılaşmasıyla ilintili olarak belli bir dönem bilinç kaybı görülebilir. Bu durumlarda hasta gözlenmelidir ancak başka bir tedavi gerekli değildir. Durum kendiliğinden normale döner.

  PROPOFOL %2 FRESENIUS enjeksiyonu acı verici olabilir. Bu acıyı hafifletmek için bir lokal anestezik ilaç kullanılabilir ancak bu ilacın da kendi yan etkileri olabilir.

  Hastaneyi terk etmeden önce tamamen uyanık olduğunuzdan emin olunmadan hastaneyi terk etmenize izin verilmeyecektir.

  Eğer propofol aldıktan kısa bir süre sonra eve gitmeniz mümkün ise, eve refakatsiz gitmemeniz gerekir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PROPOFOL %2 FRESENIUS’ un yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PROPOFOL %2 FRESENIUS uygulandıktan sonra tamamen uyanmadan yememeli, içmemeli ve alkol almamalısınız.

  Hamilelik:

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz veya emziriyorsanız, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya bebek sahibi olma planınız varsa, ilacı almadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  PROPOFOL %2 FRESENIUS gerekli olmadıkça hamilelere verilmemelidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme:

  İlacı kullanımadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziren kadınlar için, PROPOFOL %2 FRESENIUS uygulamasından sonraki 24 saat süresince emzirme durdurulmalı ve bu süre içinde oluşan süt atılmalıdır.

  Araç ve makine kullanımı:

  Propofol kullandıktan sonra bir süre uykulu hissedebilirsiniz. İlacın etkisinin geçtiğinden emin olana kadar araç ve herhangi bir alet veya makine kullanmayınız.

  Eğer Propofol aldıktan kısa bir süre sonra eve gitmeniz mümkün ise, araba kullanmayınız veya eve refakatsiz gitmeyiniz.

  Bu aktiviteleri yapmaya ne zaman başlayabileceğiniz ve ne zaman işe dönebileceğiniz konusunda doktorunuza danışınız.

  PROPOFOL %2 FRESENIUS’ un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  PROPOFOL %2 FRESENIUS ender durumlarda şiddetli alerjik reaksiyonlara sebep olabilen soya fasulyesi yağı içermektedir (bakınız “PROPOFOL %2 FRESENIUS’ u aşağıdaki durumlarda kullanmayınız”). Eğer soya fasulyesi yağına ya da yer fıstığa karşı hassasiyetiniz varsa doktorunuzu bu konuda bilgilendirmelisiniz.

  Bu tıbbi ürün 100 ml başına 1 mmol‘den (23 mg) daha az sodyum içerir, yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız özel bir dikkat göstermeniz gerekmektedir.

  • Ameliyat öncesi verilen ilaçlar (Anestezi uzmanınız PROPOFOL %2 FRESENIUS’ un hangi ilaçlarla etkileşebileceğini bilecektir)
  • Genel, bölgesel ve lokal anestezikler ile inhalasyon anesteziklerini içeren diğer anestezikler (Daha düşük dozda PROPOFOL %2 FRESENIUS gerekli olabilir. Anestezi uzmanınız bunu bilecektir)
  • Ağrı kesiciler (Analjezikler)
  • Güçlü ağrı kesiciler (fentanyl veya opioidler)
  • Parasempatolitik ajanlar (ör. Organların ağrılı kramplarını, astım ve Parkinson hastalığını tedavi eden ilaçlar
  • Süksametonyum gibi kas gevşeticiler
  • Benzodiyazepinler (Anksiyeteyi tedavi eden ilaçlar)
  • Suksametonyum (kas gevşetici)
  • Kalp atış hızı gibi birçok vücut işlevi üzerinde etkisi olan ilaçlar, örneğin atropin
  • Alkol içeren ilaçlar veya içecekler
  • Neostigmin (Myastenia gravis (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) diye adlandırılan hastalığı tedavi etmek için kullanılan ilaç)
  • Siklosporin (organ reddini önlemek için kullanılan ilaç)
  • Valproat (epilepsiyi veya zihinsel rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılan ilaç)

  PROPOFOL nasıl kullanılır?

  3. PROPOFOL %2 FRESENIUS nasıl kullanılır?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  Sadece anestetisyen veya yoğun bakım doktoru tarafından veya doğrudan gözetimleri altında hastanelerde ya da uygun tedavi birimlerinde uygulanır.

  Dozaj

  Size verilen doz, yaşınız, vücut ağırlığınız ve fiziksel durumunuza bağlı olarak değişecektir. Doktor anesteziyi başlatmak ve sürdürmek için ya da sedasyonda gerekli seviyeye ulaşmak için yanıtları ve hayati bulguları (nabız, kan basıncı, solunum, vb) dikkatle izleyerek doğru dozu verecektir.

  Uyku durumunu veya uykulu durumu sürdürmek, ağrı hissetmemek, sağlıklı bir şekilde nefes almak ve kan basıncını istikrarlı tutmak için çeşitli ilaçlara ihtiyacınız olabilir. Doktor hangi ilaçlara ne zaman ihtiyacınız olduğuna karar verecektir.

  Yetişkinlerde kullanımı:

  Çoğu hastada hastayı uyutmak için (anestezinin başlatılması) vücut ağırlığına göre kg başına 1,5-2,5 mg ve daha sonra hastayı uykuda tutmak için (anestezi idamesi) her saat kg başına 4-12 mg propofole ihtiyaç duyulmaktadır. Sedasyon (sakinleştirme) için genellikle her saat vücut ağırlığına göre kg başına 0,3-4,0 mg propofol yeterlidir.

  Yetişkinlerde tanı ve cerrahi işlemler sırasında çoğu hastada sedasyonun başlatılması için 1 ila 5 dakika boyunca kg vücut ağırlığı başına 0.5-1 mg propofol gereklidir. Sedasyonun idamesi, PROPOFOL %2 FRESENIUS infüzyonunun istenilen sedasyon seviyesine kadar titre edilmesi ile gerçekleştirilebilmektedir. Çoğu hasta için saatte kg vücut ağırlığı başına 1.5-4.5 mg propofol gerekir. Sedasyonun derinliğinde hızlı bir artış gerekirse, infüzyon bolus uygulaması yoluyla 10-20 mg propofol ile (0.5-1 ml PROPOFOL %2 (20 mg / 1 ml) FRESENIUS) desteklenebilir.

  Yoğun bakım altında oksijen verilen 16 yaşından büyük hastalar için sedasyonun sağlanmasında doz gerekli sedasyon derinliğine göre ayarlanacaktır. Yeterli sedasyon genellikle sürekli infüzyon yoluyla saatte kg vücut ağırlığı başına 0.3-4.0 mg propofol ile elde edilir. Saatte 4.0 mg/kg vücut ağırlığı propofolden daha fazla infüzyon oranları tavsiye edilmez.

  Daha fazla bilgi için lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Uygulama yolu ve metodu:

  PROPOFOL %2 FRESENIUS intravenöz (damar yolu ile) kullanım içindir ve genellikle ön koldan ya da el üstünden uygulanır. Anestezi uzmanınız uygulama için bir iğne veya kanül (plastik tüp) kullanabilir. Yoğun bakımda ya da uzun süren ameliyatlarda, enjeksiyon için bir infüzyon pompası kullanılabilir.

  Değişik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanımı:

  PROPOFOL %2 (20 mg/1 ml) FRESENIUS 3 yaşından küçük çocuklar için önerilmemektedir. Uygulanacak doz çocuğun yaşına ve vücut ağırlığına göre ayarlanmalıdır.

  8 yaşından büyük hastaların çoğunda, hastanın uyku moduna girebilmesi için yaklaşık 2,5 mg/kg vücut ağırlığı PROPOFOL %2 FRESENIUS (anestezi başlangıcı) gereklidir. Daha küçük çocuklarda (2.5-4 mg/kg vücut ağırlığı) daha yüksek doz gerekebilir.

  Hastaları uyku modunda tutmak (anestezi idamesi) için yeterli anestezi genellikle saatte 9-15 mg/kg vücut ağırlığı doz aralığında elde edilir. Küçük çocuklarda doz gereksinimleri daha yüksek olabilir.

  3 yaşından büyük çocuklarda tanı ve cerrahi işlemler sırasında çoğu hastada sedasyonun başlatılması için 1-2 mg/kg vücut ağırlığı propofol gereklidir. Sedasyonun idamesi, PROPOFOL %2 FRESENIUS infüzyonunun istenilen sedasyon seviyesine kadar titre edilmesi ile gerçekleştirilebilmektedir. Çoğu hasta için saatte 1.5-9 mg/kg vücut ağırlığı propofol gerekir.

  PROPOFOL %2 (20 mg/1 ml) FRESENIUS yoğun bakım ünitesinde sedasyon amacıyla çocuklarda ve 16 yaşından küçüklerde, bu endikasyon için belirtilen hasta grubunda ilacın güvenliliği tespit edilemediğinden kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlı ve güçsüz hastalarda daha düşük dozlara ihtiyaç duyulabilir.

  PROPOFOL %2 FRESENIUS, sedasyon amacıyla 7 günden uzun süre kullanılmamalıdır.

  Eğer PROPOFOL %2 FRESENIUS’ un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PROPOFOL %2 FRESENIUS kullandıysanız: PROPOFOL %2 FRESENIUS’ dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Doktorunuz sizin ve geçirdiğiniz süreç için doğru miktarda Propofol almanızı sağlayacaktır.

  Ancak her insanın doz ihtiyacı farklı olduğundan, sizin için fazla miktarda doz aldığınız durumlarda anestezi uzmanınızın, kalp ve solunumunuzun yeterince desteklendiğinden emin olmak için tedbirler alması gerekebilir. Anestezik ilaçların sadece anestezi veya yoğun bakım hastalarının bakımı konusunda eğitimli doktorlar tarafından uygulanmasının nedeni budur.

  Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa, anestezi uzmanı veya yoğun bakım doktorunuza danışınız.

  PROPOFOL %2 FRESENIUS’ u kullanmayı unutursanız:

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PROPOFOL yan etkileri nelerdir?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi PROPOFOL %2 FRESENIUS’ un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  İstenmeyen etkiler, aşağıdaki sıklık derecesine göre belirtilmiştir:

  Çok yaygın

  Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek

  Çok seyrek

  Bilinmiyor

  (10 hastadan en fazla birinde)

  (10 kişiden en fazla birini)

  (1.000 kişiden en fazla birinde)

  (10.000 kişiden en fazla birinde)

  (10.000 kişiden en fazla birinde)

  (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  Anestezi sırasında görülebilen yan etkiler

  Aşağıdaki yan etkiler anestezi sırasında ortaya çıkabilir. (Enjeksiyonun verilmesi esnasında, uykulu veya uyku esnasında) Doktorunuz bunları araştıracaktır. Eğer gerçekleşirse, doktorunuz size uygun tedaviyi verecektir.

  Çok yaygın (10 hastadan en fazla birini etkileyebilir)

  • Enjeksiyon bölgesinde ağrı (uykuya geçmeden önce enjeksiyon verilmesi esnasında).

  Yaygın (10 kişiden en fazla birini etkileyebilir)

  • Yavaş veya hızlı kalp atışı
  • Düşük kan basıcı
  • Solunum düzeninde değişiklik (solunum yavaşlaması, solunum arresti)
  • Hıçkırık
  • Öksürük (uyanma esnasında da olabilir)

  Yaygın olmayan (1.000 kişiden en fazla birini etkileyebilir)

  • Enjeksiyon bölgesindeki damar boyunca şişme ve kızarıklık veya kan pıhtıları oluşumu.

  Seyrek (10.000 kişiden en fazla birini etkileyebilir)

  • Vücudun seğirmesi ve titremesi veya nöbet (uyanma esnasında da görülebilir)

  Çok seyrek (10.000 kişiden en fazla birini etkileyebilir)

  • Solunumu güçleştiren ciddi alerjik reaksiyon, şişmiş ve kızarmış cilt, sıcak basması
  • Akciğerlerde nefes almayı çok güçleştirecek şekilde sıvı birikmesi (uyanma esnasında da görülebilir)
  • İdrarda olağandışı renk (uyanma esnasında da görülebilir)

  Bilinmiyor (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  • İstemsiz hareketler
  • Yanlışlıkla damar yanına uygulamayı takiben ciddi deri ve doku reaksiyonu.

  Anestezi sonrası oluşabilecek yan etkiler

  Aşağıdaki yan etkiler anestezi sonrasında ortaya çıkabilir (uyanırken veya uyandıktan sonar).

  Yaygın (10 kişiden en fazla birini etkileyebilir)

  • Baş ağrısı
  • Hasta hissetme (bulantı), hasta olmak (kusma)
  • Öksürük

  Seyrek (1.000 kişiden en fazla birini etkileyebilir)

  • Baş dönmesi, üşüme ve soğuğa karşı hassasiyet
  • Eksitasyon

  Çok seyrek (10.000 kişiden en fazla birini etkileyebilir)

  • Operasyon sonrası bilinçsiz olma (bu durum gerçekleştiğinde, hastalar problemsiz bir şekilde iyileşirler)
  • Ciddi mide ağrısına sebep olan pankreas iltihaplanması (ilişki gösterilemiyor)
  • Ameliyatı takiben ateş

  Bilinmiyor (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  • Kendini iyi hissetme (öfori)
  • Cinsel istek
  • Düzensiz kalp atışı
  • EKG’de değişiklik (Brugada tipi EKG)
  • Karaciğer büyümesi
  • Böbrek yetmezliği
  • Kas hücrelerinde bozukluk (rabdomiyoliz), kandaki asitlik seviyesindeki artış, kandaki potasyum ve yağ seviyesinde artış, kalp yetmezliği
  • İlaç suistimali (genelde sağlık profesyonelleri tarafından)

  PROPOFOL %2 FRESENIUS kombine olarak lidokain (enjeksiyon bölgesinde ağrıyı azaltmak için kullanılan bir local anestezik) ile uygulandığındarsa, aşağıdaki yan etkiler seyrek olarak görülebilir:

  • Baş dönmesi
  • Kusma
  • Uykululuk hali
  • Nöbet
  • Kalp atım hızının yavaşlaması (bradikardi)
  • Kalp atışında düzensizlik (kardiyak aritmi)
  • Şok

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  PROPOFOL nasıl saklanır?

  5. PROPOFOL %2 FRESENIUS’ un saklanması

  PROPOFOL %2 FRESENIUS’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PROPOFOL %2 FRESENIUS’ u kullanmayınız. Son kullanma tarihi belirtilen ayın son günüdür.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.

  Ürün açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

  PROPOFOL %2 FRESENIUS’un uygulama sistemlerinin ampul veya flakon açıldıktan 12 saat sonra değiştirilmesi gerekir.

  Kullanmadan önce çalkalayınız.

  Emülsiyonu çalkaladıktan sonra iki faz görülüyorsa, ilacı kullanmayınız. Sadece hasar görmemiş ambalajlardaki homojen ürünler kullanılmalıdır.

  Yalnızca tek kullanımlıktır. Kullanılmayan emülsiyon atılmalıdır.

  İlacı atık su veya evsel atıklar ile birlikte atmayınız. Kullanmadığınız atık ilaçların atılması konusunda eczacınıza danışınız. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

  Ruhsat sahibi:

  Fresenius Kabi İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
  Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, İz Giz Plaza, No:9/80, Kat:4,
  34398, Sarıyer/ İstanbul

  Üretim Yeri:

  Fresenius Kabi Avusturya GmbH , A-8055 Graz, Hafnerstrasse 36- Avusturya

  Bu kullanma talimatı …/…/… tarihinde onaylanmıştır.

  PROPOFOL kullanma talimatı?

  CEFAKS 500 MG FILM TABLET KULLANMA TALİMATI

   

  PROPOFOL kısa ürün bilgisi?

  CEFAKS 500 MG FILM TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  PROPOFOL detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699630696053
  ATC KoduN01AX10
  ATC Adıpropofol
  Etkin MaddePROPOFOL
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri5 – ORANLANMIS ESDEGERI
  Firma AdıFRESENİUS KABİ İLAÇ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
  Birim Miktar50
  Birim CinsiML
  Ambalaj Miktarı1
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalITHAL
  Kaynak ÜlkePORTEKIZ

  PROPOFOL ATC sınıfı nedir?

  • N – SİNİR SİSTEMİ
  • N01 – ANESTEZİKLER
  • N01A – GENEL ANESTEZİKLER
  • N01AX – DİĞER GENEL ANESTEZİKLER
  • N01AX10 – PROPOFOL

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz