PROTAGENT SE %2 GOZ DAMLASI, COZELTI

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

PROTAGENT SE SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

PROTAGENT SE özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

PROTAGENT SE göz damlası

Göze uygulanır.

 • Etkin maddeler: Polivinilpirolidon. Çözeltinin 1ml'si (yaklaşık 30 damla) 20 mg polivinilpirolidon içerir.
 • Yardımcı maddeler: Borik asit, sodyum klorür, sodyum hidroksit (pH ayarı için), saf su.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. PROTAGENT SE nedir ve ne için kullanılır?
2. PROTAGENT SE'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. PROTAGENT SE nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. PROTAGENT SE'nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

PROTAGENT SE ne için kullanılır?

1. PROTAGENT SE nedir ve ne için kullanılır?

PROTAGENT SE, kutusunda 20 adet 0.4 ml solüsyon içeren tek doz ünitesi bulunmaktadır.

PROTAGENT SE, suni bir gözyaşıdır, göz kuruluğuna karşı kullanılır.

PROTAGENT SE, gözyaşı salgılanmasının yetersiz veya bozuk olduğu tüm durumlarda ve ayrıca göz kapaklarının göz küresi üzerinde yarattığı sürtünme gibi durumlarda göz yüzeyinin korunması amacıyla kullanılır.

PROTAGENT SE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. PROTAGENT SE'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PROTAGENT SE'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer etkin maddeye ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.

PROTAGENT SE'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Eğer belirtileriniz iyiye gitmezse veya kötüleşirse doktorunuza danışınız.
 • Eğer başka göz ilaçları da kullanıyorsanız “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı” bölümüne bakınız.
 • Tek kullanımlık PROTAGENT SE göz damlası koruyucu içermez.
 • Kontakt lens kullananlar, kontakt lenslerini çıkarmadan tek kullanımlık PROTAGENT SE göz damlası uygulayabilirler.
   

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PROTAGENT SE'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

PROTAGENT SE'nin yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PROTAGENT SE gerekli olmadıkça hamilelik süresince kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PROTAGENT SE gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Eğer PROTAGENT SE uygulamasından hemen sonra görüşünüz geçici bir süre bulanıklaşıyorsa görmeniz netleşinceye kadar araç veya makine kullanmayınız.

PROTAGENT SE'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PROTAGENT SE'nin içinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, uygulama yolu nedeniyle bu yardımcı maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka göz ilaçları da kullanıyorsanız her uygulama arasında yaklaşık 15 dakika bekleyiniz.

PROTAGENT SE'nin aldığınız diğer ilaçlar üzerinde herhangi bir etki yapması beklenmemektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PROTAGENT SE nasıl kullanılır?

3. PROTAGENT SE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuzun size verdiği talimatların yanı sıra aşağıdaki talimatları dikkatle uygulayınız. Eğer emin değilseniz lütfen doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

PROTAGENT SE göz damlasını doktorunuzun verdiği talimatlara uygun olarak kullanınız. Genel dozu göze günde 4-5 defa uygulanan 1 damladır.

Doktorunuz size ilacı ne kadar süre kullanacağınızı söyleyecektir, tedavinizi daha önce kesmeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Sadece gözünüze uygulayınız.

Damlatma gözün alt kapağının içine yapılır.

Ürün koruyucu madde içermediği için tek kullanımlıktır. Tek doz ünite içeriği sağ ve sol göze bir uygulamaya yetecek kadardır. Kullanmadan hemen önce açınız ve kullandıktan sonra kalan kısmı atınız.

Kullanım sırasında damlalık ucuna parmaklar ile dokunmayınız veya damlalık ucunu göze değdirmeyiniz.

Kullanacağınız tek dozluk PROTAGENT SE'yi, diğer tek dozlardan yana doğru kendi çekmesinden ayırınız.

Daha sonra üstündeki kapağı döndürerek koparınız. Bu işlemde koparma işlemini çekerek yapmayınız. Kapak önerilen tarzda açılınca düzgün bir ağız ile karşılaşacaksınız.

Daha sonra tek dozluk ilaç kabını bir elinizin baş ve işaret parmakları arasında tutarak göze yaklaştırınız, başınızı hafifçe arkaya eğerek kabı sıkmadan, ancak iki parmak arasında hafif bir basınçla göze damlatınız. Bu işlem sırasında diğer el ile alt göz kapağını aşağı çekiniz.

Kabın sıkılması ile içerik göze fışkırabilir. Bu nedenle de kabın sıkılmamasına çok özen gösteriniz. Göz damlasının uygulanmasından sonra, aşağıdaki önlemler, ilacın vücut içine emilimini azaltmaya yardımcı olur:

– Göz kapaklarını 2 dakika kapalı tutunuz.

– Gözyaşı kanalını parmağınızla 2 dakika kapalı tutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda özel bir doz ayarlaması bulunmamaktadır. Ancak genel bir kural olarak 6 yaşından küçük çocuklarda dikkatle kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda özel bir doz ayarlaması bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel bir doz ayarlaması bulunmamaktadır.

Eğer PROTAGENT SE'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PROTAGENT SE kullandıysanız:

PROTAGENT SE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

İlacın fazlası gözlerden ılık su ile uzaklaştırılabilir.

PROTAGENT SE'yi kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer uygulamayı unuttuysanız hatırladığınız zamanda damlanızı damlatınız. Eğer hatırladığınız zaman diğer uygulama zamanınıza denk gelirse o dozu atlayınız ve diğer uygulamalarınıza önceden kararlaştırılan zamanlarda devam ediniz.

PROTAGENT SE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Her suni gözyaşında olduğu gibi, PROTAGENT SE tedavisini keserseniz kuru göz belirtilerinin tekrar oluşabileceğini göz önünde bulundurmalısınız.

PROTAGENT SE yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PROTAGENT SE'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerde belirtilen ortaya çıkma sıklıkları aşağıdaki şekildedir:

Çok yaygın
Yaygın
Yaygın olmayan
Seyrek 
Çok seyrek
Bilinmiyor

 10 hastadan bir ya da daha fazlasında ortaya çıkması
 10 hastada 1'den az fakat 100 hastada 1 den fazla ortaya çıkması
 100 hastada 1'den az fakat 1000 hastada 1 den fazla ortaya çıkması
 1000 hastada 1'den az fakat 10.000 hastada 1 den fazla ortaya çıkması
 10.000 hastada 1'den az ortaya çıkması
 eldeki verilerden hareketle tahmin edilememesi

 

Aşağıdakilerden biri olursa, PROTAGENT SE'yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız ve boğazın yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi, gözde şiddetli kaşıntı, kızarıklık, gözlerde sulanma gibi alerjik reaksiyonlar
   

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PROTAGENT SE'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Göz tahrişi,
 • Kızarıklık,
 • Bölgesel aşırı duyarlılık
 • Bulanık görme.
   

Bunlar PROTAGENT SE'nin seyrek görülen ve hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

PROTAGENT SE nasıl saklanır?

5. PROTAGENT SE'nin saklanması

PROTAGENT SE'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

Işıktan koruyunuz. Orijinal kutusu içinde saklayınız.

Her bir tek dozluk ünite tek kullanımlıktır, açıldıktan sonra kullanılmadan arta kalan çözeltiyi atınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PROTAGENT SE'yi kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:
Liba Laboratuarları A.Ş.,
Otağtepe Cad. No:5
Kavacık, İstanbul

Üretim yeri:
Alcon Pharmaceuticals Ltd./İsviçre lisansı ile
Laboratories Alcon 23, Avenue Georges Ferrenbach
68240 Kaysersberg, Fransa
 

Bu kullanma talimatı –/–/—- tarihinde onaylanmıştır.

PROTAGENT SE kullanma talimatı?

PROTAGENT SE %2 GOZ DAMLASI KULLANMA TALİMATI

 

PROTAGENT SE kısa ürün bilgisi?

PROTAGENT SE %2 GOZ DAMLASI KISA ÜRÜN BİLGİSİ

PROTAGENT SE detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699510611237
ATC Kodu S01XA20
ATC Adı artificial tears and other indifferent preparations
Etkin Madde POLIVINILPIROLIDON
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
Eşdeğeri 2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
Firma Adı LİBA LABORATUARLARI A.Ş.
Birim Miktar 20
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal ITHAL
Kaynak Ülke TURKIYE

PROTAGENT SE ATC sınıfı nedir?

 • S – DUYU ORGANLARI
 • S01 – GÖZ PREPARATLARI (OFTALMOLOJİKLER)
 • S01X – DİĞER OFTALMOLOJİK İLAÇLAR
 • S01XA – DİĞER OFTALMOLOJİKLER
 • S01XA20 – SUNİ GÖZ YAŞLARI VE DİĞER İLİŞKİSİZ PREPARATLAR

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz