RANITAB 150 MG 60 FILM TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

RANITAB SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

RANITAB özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

RANİTAB FİLM KAPLI TABLET 150 mg

DEVA

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her bir film tablet 150 mg ranitidin’e eşdeğer ranitidin hidroklorür içerir.
 • Yardımcı madde(ler): Mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat,
 • Film kaplama maddesi: Opadry 02-K-28625 white: Hidroksipropilmetilselüloz, titanyum dioksit (E171), triasetin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. RANİTAB nedir ve ne için kullanılır?
2. RANİTAB’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. RANİTAB nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. RANİTAB’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

RANITAB ne için kullanılır?

class=”tbap”>1. RANİTAB NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

RANİTAB ranitidin içerir ve ranitidin H2 reseptör antagonisti adı verilen bir ilaç grubunun üyesidir; midenizdeki asit miktarını azaltır. Böylece mide ve on iki parmak barsağında (duodenumda) bulunan ülserlerde (yaralarda) hızlı iyileşme sağlanır ve yanma/acı azalır.

Doktorunuz bu ilacı size ve sağlık durumunuza uygun olduğu için seçmiştir.

RANİTAB aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Mide veya duodenum ülserinin tedavisinde bazı durumlarda doktorunuz RANİTAB’la birlikte bir antibiyotik de reçete edebilir.
 • Artrit (eklem iltihabı) için kullanılan bazı ilaçlar ve ağrı kesiciler yan etki olarak ülserlere neden olabilirler. Eğer böyle bir tedavi görüyorsanız, doktorunuz sizi ülserlerden korumak için RANİTAB reçete edebilir.
 • Ülserler kanayabilir. Doktorunuz sizi bundan korumak için size RANİTAB reçete edebilir.
 • Yemek borusundaki asit kaynaklı problemlerin (özofajit: yemek borusu iltihabı) ve diğer problemlerin tedavisinde kullanılır. Bu problemler, ağrıya veya rahatsızlığa neden olabilen hazımsızlık, dispepsi (sindirim güçlüğü) veya mide yanması/ekşimesidir.
 • Midede fazla asit salgılanmasından kaynaklanan problemlerin tedavisinde kullanılır.
 • RANİTAB anesteziden önce bazı özel problemlerden korunmak için de verilebilir.

RANITAB kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

class=”gray_accordion_box_title”>2. RANİTAB’I KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

RANİTAB’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer RANİTAB’ın içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.

RANİTAB’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Özellikle orta yaş ve üzeriyseniz, RANİTAB kullanımı mide kanseri belirtilerini maskeleyebilir. Bu nedenle, tedaviye başlamadan kanser olasılığı bertaraf edilmelidir.
 • Böbrek hastalığınız varsa veya böbrekleriniz gerektiği gibi çalışmıyorsa
 • Porfiri (Karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık) denilen nadir görülen bir rahatsızlığınız varsa
 • Özellikle yaşlı ve peptik ülser hikayesi olan, steroid olmayan antienflamatuvar (Ağrı, ateş ve iltihaba etkili) ilaçlarla birlikte RANİTAB kullanan hastaların düzenli kontrolü önerilmektedir.
 • Hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız.
 • Emziriyorsanız.
 • RANİTAB kullanan yaşlı (65 yaş ve üzeri), kronik akciğer hastalığı olan, diyabet (şeker hastalığı) veya bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda toplumsal kaynaklı pnömoni (akciğer iltihabı, zatürre) gelişme riskinde artış olabilir..
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

RANİTAB’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Aç ya da tok karnına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

RANİTAB plasentadan geçer. Diğer ilaçlarda olduğu gibi gebelerde zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

RANİTAB’ın içeriğindeki ranitidin anne sütüne geçer. Eğer emziriyorsanız, doktorunuz zorunlu görmedikçe RANİTAB’ı kullanmamalısınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımına etkisi görülmemiştir..

RANİTAB’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

RANİTAB’ın yardımcı maddeleri hakkında önemli bir uyarı bulunmamaktadır..

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlarla (örn; varfarin) birlikte kullanıldığında kanın pıhtılaşma zamanını etkileyebilir.

Ranitidin bazı ilaçların emilimini (örn. uykusuzluk için kullanılan triazolam, midazolam ve kan şekerinin düşürmek için kullanılan glipizid) artırabilir ya da bazılarının emilimini (örn. mantar enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ketokonazol, AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan atazanavir, delaviridin ve akciğer kanseri tedavisinde kullanılan gefitnib) azaltabilir.

Yüksek dozda sukralfat (2 g-ülserde kullanılan bir ilaç) ranitidin ile birlikte verildiğinde, ranitidinin emilimini azalabilir. Bu etki sukralfat, ranitidin alımından 2 saat sonra alınırsa görülmez.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu konu hakkında bilgi veriniz.

RANITAB nasıl kullanılır?

class=”gray_accordion_box_title”>3. RANİTAB NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuzun size söylediği şekilde kullanın. Bu kullanma talimatında ilacı ne sıklıkta ve ne kadar alacağınız belirtilmektedir. Eğer emin olamazsanız, doktorunuza veya eczacınıza danışın..

Doz sağlık durumunuza ve hastalığınıza bağlıdır. Mide ülserlerinde, duodenal ülserlerde, mide yanmalarında (yemek borusundaki asit) veya hazımsızlıkta olağan doz; 4 hafta boyunca yatarken iki tane 150 mg tablet veya günde iki kez bir tane 150 mg tablettir. Ciddi vakaların tedavisinde doz, günde 4 kez bir tane 150 mg tablete (600 mg), kullanım süresi ise 12 haftaya kadar çıkartılabilir.

Dispepsi (hazımsızlık) için olağan doz 6 hafta boyunca günde iki kez bir tane 150 mg tablettir.

Asit salgısının çok aşırı olduğu nadir hastalıklarda, günde 600-900 mg (4-6 tane 150 mg tablet) veya daha yüksek dozlar kullanılır.

RANİTAB’ı size verilen tedavi süresi boyunca kullanmanız önemlidir.

Kendinizi daha iyi hissetseniz dahi, doktorunuz rahatsızlık hissinin ve yanma/acının tekrarlanmaması için RANİTAB ile tedavinizin devam ettirilmesine karar verebilir. Hastalığa bağlı olarak tedavinin devam edeceği olağan doz; günde bir defa 150 mg tablet veya akşam yemeğinden sonra günde bir kez iki tane 150 mg veya günde iki kez bir tane 150 mg tablet olabilir..

Eğer RANİTAB çocuk için reçete edilmişse, doz çocuğun kilosuna bağlıdır. Çocuğunuzun tabletleri doktorun söylediği şekilde aldığından emin olun..

Uygulama yolu ve metodu

Bir bardak su ile yutunuz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuğun kilosuna göre doz ayarlanmalıdır. Günlük doz 300 mg geçmemelidir.

Yaşlılarda kullanımı

Hastalığa bağlı olarak tedavinin devam edeceği olağan doz; günde bir defa 150 mg tablet veya akşam yemeğinden sonra günde bir kez iki tane 150 mg veya günde iki kez bir tane 150 mg tablet olabilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği

Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda ranitidin birikmeleri olabilir. Böyle hastalarda günlük tavsiye edilen RANİTAB dozu 150 mg’dir.

Eğer RANİTAB’ın etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla RANİTAB kullandıysanız

Bir seferde çok fazla doz alınmadığı sürece, kullanmanız gerekenden daha fazla RANİTAB kullanmanız tehlikeli değildir. Bu durumlarda gecikmeden doktorunuzla iletişime geçin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurun.

RANİTAB’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

RANİTAB’ı kullanmayı unutursanız

Eğer bir dozu almayı unuttuysanız endişelenmeyin. Hatırlar hatırlamaz ilacınızı alın.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız..

RANİTAB ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

RANİTAB’ı doktorunuzun size tavsiye ettiği süre zarfınca kullanın. Doktorunuz size söylemeden ilacı almayı bırakmayın.

RANITAB yan etkileri nelerdir?

class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi RANİTAB’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Birçok kişide bu ilacı aldıktan sonra herhangi bir yan etkiye rastlanmamıştır.

Aşağıdakilerden biri olursa, RANİTAB’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Ani hırıltı ve göğüs ağrısı veya göğüs sıkışması,
 • Göz kapaklarının, yüzün, dudakların, ağzın veya dilin şişmesi,
 • Vücudun herhangi bir yerinde topak topak olan döküntü veya ürtiker (kurdeşen)
 • Açıklanamayan ateş
 • Güçsüz hissetme, özellikle ayaktayken
 • Böbrek sorunları; bel ağrısı, ateş, idrar yaparken ağrı, idrarda kan ve kan testlerinde değişiklikler
 • Şiddetli mide ağrısı; pankreas bezinin iltihaplanmasının belirtisi olabilir
 • Yavaş ve düzensiz kalp atımı

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan herhangi biri sizde mevcut ise, sizin RANİTAB’a karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

 • Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
 • Yaygın: 10 hastadan en fazla birinde ve 100 hastadan en az birinde görülebilir.
 • Yaygın olmayan: 100 hastanın en az birinde, 1000 hastanın en fazla birinde görülebilir
 • Seyrek: 1000 hastanın en fazla birinde görülebilir.
 • Çok seyrek: 10000 hastanın en fazla birinde görülebilir.
 • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Yaygın olmayan

 • Mide ağrısı
 • Kabızlık
 • Bulantı

Seyrek

 • Deri döküntüsü
 • Karaciğer işlevlerinde değişiklik
 • Kanda kreatinin artışı (böbrek işlevleri testi)

Çok seyrek

 • Kanınızda bazı maddelerin düzeyi değişebilir. Yorgunluk, nefes darlığı, kolay berelenme ya da enfeksiyon gelişmesine yol açabilir.
 • Çökkünlük, kafa karışıklığı, olmayan şeyleri görme ya da duyma (halüsinasyonlar)
 • Bazen şiddetli olmak üzere baş ağrısı
 • Sersemlik ya da çift görme
 • Eklem ya da kaslarda ağrı ya da şişlik, hareketlerin kontrol edilememesi
 • Küçük kan damarlarında şişme (vaskülit): döküntü, eklemlerde şişlik ve böbrek sorunları
 • Karaciğerde büyüme: bulantı, kusma, iştahsızlık, kendini iyi hissetmeme, kaşıntı, ateş, deride ve gözde sararma, koyu renkli idrar
 • Deride kızarıklık ve lekeler
 • Beklenmedik saç kaybı
 • İshal
 • İktidarsızlık
 • Memede gerginlik/büyüme
 • Memede akıntı

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 3140008 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz..

RANITAB nasıl saklanır?

class=”gray_accordion_box_title”>5. RANİTAB’IN SAKLANMASI

RANİTAB’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında, ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra RANİTAB’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ

DEVA HOLDİNG A.Ş.
Küçükçekmece/İSTANBUL
Tel: 0 212 692 92 92
Fax: 0 212 697 00 24
E-mail: deva@devaholding.com.tr

ÜRETİM YERİ

Deva Holding A.Ş.
Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı 17.06.2018 tarihinde onaylanmıştır.

RANITAB kullanma talimatı?

RANITAB 150 MG 60 FILM TABLET KULLANMA TALİMATI

 

RANITAB kısa ürün bilgisi?

RANITAB 150 MG 60 FILM TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

RANITAB detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699525091147
ATC Kodu A02BA02
ATC Adı ranitidine
Etkin Madde RANITIDIN
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı DEVA HOLDİNG A.Ş.
Birim Miktar 150
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 60
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke YUNANISTAN

RANITAB ATC sınıfı nedir?

 • A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
 • A02 – ASİT İLE İLİŞKİLİ HASTALIKLARDA KULLANILAN İLAÇLAR
 • A02B – PEPTİK ÜLSER VE GASTRO İNTESTİNAL REFLÜ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
 • A02BA – H2 RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ
 • A02BA02 – RANİTİDİN

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz