REAMPLA 100 MG KAPSUL (21 KAPSUL)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

REAMPLA SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Raporla Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Raporla Ödenir

REAMPLA özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

Reampla 100 mg Kapsül

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her bir kapsül 100 mg palbosiklib içerir.
 • Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz (E460), laktoz monohidrat (Ürün sığır kaynaklı laktoz monohidrat içermektedir), sodyum nişasta glikolat (Ürün patates kaynaklı nişasta içermektedir), kolloidal silikon dioksit (E551) ve magnezyum stearat (E572)

Jelatin kapsül kılıfı: Jelatin (Ürün sığır kaynaklı jelatin içermektedir), kırmızı demir oksit (E172ii), sarı demir oksit (E172iii), titanyum dioksit (E171)

Baskı mürekkebi: Şellak (Ürün böcek kaynaklı şellak içermektedir), etanol, titanyum dioksit, isopropil alkol, amonyum hidroksit, N-butil alkol, propilen glikol (E1520), simetikon

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu kullanma talimatında:

1. REAMPLA nedir ve ne için kullanılır?
2. REAMPLA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. REAMPLA nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. REAMPLA'nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

REAMPLA ne için kullanılır?

1. REAMPLA nedir ve ne için kullanılır?

REAMPLA, palbosiklib adı verilen etkin maddeyi içeren bir ilaçtır.

Her kapsül 100 mg palbosiklib içerir.

REAMPLA, 1 boyutunda, opak, açık turuncu gövdesi ve karamel kapağı olan, kapak üzerinde beyaz mürekkep ile “Pfizer” ve gövde üzerinde “PBC 100” yazılı sert jelatin kapsül. Her bir kutu 7 veya 21 kapsül içerir.

Palbosiklib hücre büyüme ve bölünmesini yöneten siklin bağımlı kinaz 4 ve 6 olarak adlandırılan proteinleri bloke ederek etki gösterir. Bu proteinlerin bloke edilmesi kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabilir ve kanserinizin ilerlemesini geciktirebilir.

REAMPLA, özel bir tipte menopoz sonrası (postmenopozal) meme kanseri olan, koruyucu yardımcı tedavinin (adjuvan tedavinin) tamamlanmasından 12 ay sonra hastalığı tekrarlayan ya da ileri evre meme kanseri için daha önce hiçbir endokrin tedavi almamış hastalarda letrozol (östrojen miktarını azaltarak meme kanserinin ilerlemesini önler) isimli ilaç ile kombine olarak kullanılır.

REAMPLA, postmenopozal özel bir tipte (östrojen hormon reseptörü en az % 10 pozitif ve insan epidermal büyüme hormonu reseptörü negatif) yayılmış meme kanseri olan ve daha önce fulvestrant (östrojenin bağlanarak aktifleştirdiği birtakım proteinleri inhibe eder) isimli ilacı kullanmamış hastalarda:

 1. Yayılmış hastalık tedavisi için daha önce bir sıra ve en az 6 ay aromataz inhibitörü

grubundaki ilaçları (östrojen hormonlarının yapılması için gerekli olan aromataz isimli madde ile etkileşerek vücuttaki östrojen hormonu düzeylerini azaltan ve hormona bağımlı meme kanseri tedavisinde kullanılan ilaçlar) alırken hastalığı ilerleyenlerde fulvestrant isimli ilaç ile birlikte kullanılır.

 1. Aromataz inhibitörü grubundaki ilaçlarla en az 12 ay tedavi sonrasında veya aromataz inhibitörü grubundaki ilaçlarla tedaviyi tamamladıktan sonraki 12 ay içinde hastalığı tekrarlayan veya yayılan hastalarda fulvestrant ile birlikte kullanılır.
 2. Aromataz inhibitörü grubundaki ilaçları alırken ilk 12 ay içinde hastalığı tekrarlayan hastalarda kullanılamaz.
 3. Yayılan hastalık nedeniyle bir sıradan daha fazla aromataz inhibitörü tedavisi almış hastalarda kullanılamaz.

REAMPLA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. REAMPLA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

REAMPLA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Palbosiklibe veya REAMPLA'nın içeriğindeki diğer maddelere karşı alerjiniz varsa
 • Sarı kantaron otu kullanıyorsanız.

REAMPLA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

REAMPLA, akyuvarların (hastalığa ve enfeksiyona karşı savaşmaya yardımcı olur) sayısını azaltabilir ve bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir. Bu nedenle, REAMPLA kullanırken bir enfeksiyona yakalanma riskiniz daha yüksek olabilir.

Ateşiniz varsa, ürperme hissediyorsanız veya enfeksiyon geliştiğine dair herhangi bir belirti geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Tedavi sırasında REAMPLA'nın kan hücrelerini (akyuvarlar, alyuvarlar (akciğerden aldıkları oksijeni hücrelere taşır) ve trombositleri (kan pulcukları; kanın pıhtılaşmasında görev alır)) etkileyip etkilemediğini kontrol etmek için düzenli kan testleri yaptıracaksınız.

Karaciğer veya böbreklerinizde problem varsa dikkatli kullanınız.

REAMPLA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

REAMPLA'yı yiyeceklerle beraber alınız. Ancak REAMPLA ile tedaviniz sırasında greyfurt suyu içmemeli veya greyfurt yememelisiniz. Kanınızdaki REAMPLA miktarını zararlı bir düzeye yükseltebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

REAMPLA alırken hamile kalmaktan korunmalısız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız REAMPLA doğmamış bebeğinize zarar verebilir. Sizin için uygun olabilecek doğum kontrol yöntemleri konusunda doktorunuzla konuşunuz.

Doğurma potansiyeli olan kadınların veya erkek partnerlerinin REAMPLA tedavisi sırasında ve tedavinin bitiminden kadınların en az 3 hafta, erkeklerin en az 14 hafta sonrasına kadar etkili bir doğum kontrol (gebelikten korunma) yöntemi (çift bariyer yöntemi; prezervatif ve diyafram gibi) kullanmaları şarttır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

REAMPLA'nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, tedaviye veya emzirmeye devam etme konusunda kararı doktorunuz ile birlikte veriniz. Her ikisini beraber yapmamalısınız.

Erkek üreme fonksiyonu (fertilite)

Palbosiklib erkek üreme fonksiyonunu (fertilitesini) azaltabilir. Bu nedenle erkekler REAMPLA alımından önce sperm saklama yöntemini düşünmelidir.

Araç ve makine kullanımı

REAMPLA yorgunluğa neden olabilir. Bu belirtiler kaybolana kadar araç ya da alet ve makine kullanmaktan kaçınınız.

REAMPLA'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bu tıbbi ürün laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçeteli ilaçlar, reçetesiz ilaçlar, vitaminler ve bitkisel takviyeler dahil olmak üzere kullandığınız tüm ilaçları doktorunuza bildiriniz. REAMPLA ve diğer kullandığınız ilaçlar birbirlerini etkileyerek yan etkilere sebep olabilir.

Özellikle aşağıdakiler REAMPLA ile görülen yan etkilerin riskini arttırabilir:

 • HIV enfeksiyonu/AIDS tedavisinde kullanılan lopinavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, telaprevir ve sakinavir
 • Bakteriyel enfeksiyon tedavisinde kullanılan antibiyotikler olan klaritromisin ve telitromisin
 • Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan vorikonazol, itrakonazol, ketokonazol ve posakonazol
 • Depresyonun tedavisinde kullanılan nefazodon

REAMPLA ile birlikte verildiğinde aşağıdaki ilaçların yan etki riskinde artış olabilir:

 • Kalp ritim problemlerinin tedavisinde kullanılan kinidin
 • Gut tedavisinde kullanılan kolşisin
 • Yüksek kolesterol seviyelerini tedavi etmek için kullanılan pravastatin ve rosuvastatin
 • Romatoid artrit tedavisinde kullanılan sulfasalazin
 • Cerrahi müdahalelerde anestezik olarak kullanılan alfentanil ve cerrahi prosedürler öncesinde ağrı kesici ve anestezik olarak kullanılan fentanil
 • Organ naklinde organ reddini önlemek amacıyla kullanılan siklosporin, everolimus, takrolimus ve sirolimus
 • Migren tedavisinde kullanılan dihidroergotamin ve ergotamin
 • Şizofreni ve kronik psikoz tedavisinde kullanılan pimozid

Aşağıdaki ilaçlar REAMPLA'nın etkililiğini azaltabilir:

 • Nöbet veya krizleri durdurmak amacıyla kullanılan karbamazepin ve fenitoin
 • Prostat kanseri tedavisinde kullanılan enzalutamid
 • Tüberküloz tedavisinde kullanılan rifampin
 • Hafif depresyon veya anksiyete tedavisinde kullanılan ve bitkisel bir ürün olan sarı kantaron (St. John's Wort) (Hypericum perforatum)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

REAMPLA nasıl kullanılır?

3. REAMPLA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

REAMPLA'yı her zaman doktorunuzun size bildirdiği şekilde kullanınız.

 • Doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe önerilen doz günde 1 kere alınan 125 mg'lık bir kapsüldür. Tedavi 21 gün boyunca ilaç kullanımı ve takip eden 7 gün temizlenme süresi ile toplam 28 günlük dönemlerden oluşur.

REAMPLA letrozol ile birlikte kullanılırken letrozolün önerilen dozu 28 günlük dönem boyunca ağızdan alınan günde 2,5 mg'dır.

REAMPLA fulvesterant ile birlikte kullanılırken fulvestrant için önerilen doz 500 mg'dır. Önerilen fulverstrant dozu 1., 15., ve 29. günlerde ve daha sonra ayda bir alınmalıdır.

 • Kapsüllerin hergün aynı saatte alınması gerekir. REAMPLA'yı her gün aynı saatte almanız kapsülleri almayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Doktorunuz söylediği sürece REAMPLA'yı her gün almaya devam ediniz. Doktorunuz gerekli olduğunu düşünürse dozunuzu günde 75 mg'a kadar düşürebilir ya da tedavinizi tamamen durdurabilir.

Doktorunuz söylemedikçe dozunuzu değiştirmeyiniz veya tedaviyi bırakmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

 • REAMPLA kapsülleri yemeklerle beraber alın.
 • REAMPLA ile tedaviniz sırasında greyfurt suyu veya greyfurt meyvesinden uzak durun.
 • REAMPLA kapsülleri bütün olarak yutun.
 • Kapsülleri çiğnemeyin, ezmeyin, çözündürmeyin veya açmayın.
 • Kırılmış, çatlamış veya hasarlı görünen kapsülleri kullanmayın.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

REAMPLA'nın çocuklarda güvenli ve etkili olup olmadığı bilinmemektedir. Çocuklarda ve ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalar ile daha genç hastalar arasında, güvenlilik veya etkililik bakımından herhangi bir fark gözlenmemiştir. Fakat bazı yaşlı hastalardaki yüksek duyarlılık göz ardı edilemez.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer/Böbrek yetmezliği:

REAMPLA, hafif veya orta karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerektirmez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalar için önerilen REAMPLA dozu günde bir kez 75 mg'dır.

Hafif, orta veya ciddi böbrek yetmezliği olan hastalar için REAMPLA doz ayarlaması gerekli değildir. Hemodiyaliz (zararlı maddelerin ve fazla suyun vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan bir tedavi şekli) gereken hastalardaki veriler, bu popülasyonda herhangi bir doz ayarlaması önerisi yapmak için yetersizdir.

Eğer REAMPLA'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla REAMPLA kullandıysanız:

Gerektiğinden fazla REAMPLA alınması durumunda, hemen doktora başvurulmalı veya en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir.

REAMPLA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

REAMPLA'yı kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bir dozu unuttuğunuzu fark ettiğinizde, sadece sonraki dozu zamanında alınız, unuttuğunuz dozu almayınız.

Eğer REAMPLA aldıktan sonra kusarsanız, fazladan bir doz almayınız. Bir sonraki dozunuzu zamanı geldiğinde alınız.

REAMPLA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe REAMPLA kullanmayı bırakmayınız. REAMPLA'nın kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

REAMPLA yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi REAMPLA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini görürseniz hemen doktorunuzla iletişime geçiniz:

 • Ateş
 • Üşüme
 • Halsizlik
 • Nefes darlığı
 • Kanama
 • Hafif travma ile ciltte kolay morarma

Bunlar ciddi bir kan hastalığının belirtileri olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan 

Seyrek

Çok seyrek 

Bilinmiyor

: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Diğer yan etkiler

Çok yaygın:

 • Enfeksiyonlar
 • Kanda lökosit (akyuvar), eritrosit (alyuvar) ve trombosit sayısında düşme
 • Yorgun hissetme
 • İştahta azalma
 • Ağız ve dudaklarda iltihap (stomatit), bulantı, kusma, ishal
 • Döküntü
 • Saç dökülmesi
 • Güçsüzlük
 • Ateş

Yaygın:

 • Lökosit sayısında düşme ile birlikte ateş (febril nötropeni)
 • Bulanık görme, gözyaşında artış, göz kuruluğu
 • Karaciğer kan testlerinde anormallikler
 • Tat değişiklikleri (disguzi)
 • Burun kanaması
 • Kuru cilt

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

REAMPLA nasıl saklanır?

5. REAMPLA'nın saklanması

REAMPLA'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra REAMPLA'yı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:                      
Pfizer PFE İlaçları A.Ş.
Muallim Naci Cad. No:55
34347 Ortaköy/İSTANBUL

Üretim yeri:                          
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Betriebsstatte Freiburg
Mooswaldallee 1 79090 Freiburg Almanya

Bu kullanma talimatı………………….. tarihinde onaylanmıştır.

REAMPLA kullanma talimatı?

REAMPLA 100 MG KAPSUL KULLANMA TALİMATI

 

REAMPLA kısa ürün bilgisi?

REAMPLA 100 MG KAPSUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

REAMPLA detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8681308150028
ATC Kodu L01EF01
ATC Adı palbociclib
Etkin Madde PALBOSIKLIB
Referans REFERANS
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
Firma Adı PFİZER PFE İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal ITHAL
Kaynak Ülke BELCIKA

REAMPLA ATC sınıfı nedir?

 • L – ANTİNEOPLASTİK VE BAĞIŞIKLIK DÜZENLEYİCİ AJANLAR
 • L01 – ANTİNEOPLASTİK AJANLAR
 • L01X – DİĞER ANTİNEOPLASTİK AJANLAR
 • L01XE – PROTEİN KİNAZ İNHİBİTÖRLERİ
 • L01XE33 – PALBOSİKLİB

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz