SENTI-SCINT 1 MG/FLAKON RADYOFARMASOTIK HAZIRLAMA KITI 6 FLAKON

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  SENTI-SCINT SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenmez.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

  SENTI-SCINT özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  SENTI-SCINT KIT radyofarmasötik hazırlama kiti

  Damar içine veya cilt altına enjeksiyon yolu ile kullanılır.

  Etkin Madde:
  İnsan serum albumini nano boyutlu kolloid 1.0 mg

  Yardımcı Maddeler:
  Kalay klorür hidrat
  Sodyum dihidrojen fosfat
  Disodyum hidrojen fosfat Glikoz
  Azot

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. SENTI-SCINT nedir ve ne için kullanılır?
  2. SENTI-SCINT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. SENTI-SCINT nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. SENTI-SCINT’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  SENTI-SCINT ne için kullanılır?

  1. SENTI-SCINT nedir ve ne için kullanılır?

  Bu ilaç sadece tanı amaçlı kullanım içindir.

  SENTI-SCINT, meme kanseri ve malign melanom (bir deri kanseri türü) olgularında kemik iliği sintigrafisi, lenfosintigrafi ve sentinel nod lenfosintigrafisi için kullanılan steril ve apirojen bir üründür.

  SENTI-SCINT, radyofarmasötikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna girmektedir. 99mTc- perteknetat ile işaretlendikten sonra, doktorunuz bu ilacı size damar içine veya cilt altına enjekte etmek sureti ile uygulayacaktır. Bu uygulamadan sonra bir sintillasyon kamerası (radyoaktif maddenin ışınlarını sayarak görüntü kaydeden kamera) görüntü elde edilecek ve tanı konulacaktır.

  SENTI-SCINT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. SENTI-SCINT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  RADYOFARMASÖTİKLER SADECE NÜKLEER TIP UZMANLARI TARAFINDAN NÜKLEER TIP MERKEZLERİNDE UYGULANMALIDIR.

  SENTI-SCINT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • SENTI-SCINT içindeki etkin maddeye veya formüldeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa.
  • İnsan albumini içeren ürünlere karşı alerji öykünüz varsa
  • Gebeliğiniz sırasında size lenfosintigrafi yapılması gerekiyorsa bu ilaç size uygulanmamalıdır.

  SENTI-SCINT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • 18 yaşından küçükseniz lütfen doktorunuza danışınız.
  • Doktorunuzun size ilacı uygulamasından sonra, mesanedeki radyasyonu azaltmak için bol miktarda sıvı (ör: su, meyve suyu) tüketiniz ve sık sık tuvalete gidiniz.

  SENTI-SCINT uygulanmasından önce doktorunuz size uygulanacak yöntemi ve verilecek radyoaktif madde hakkında gerekli bilgiyi verecektir. (Tc-99m) Senti-Scint kullanımı ile çok düşük dozda bir radyoaktiviteye maruz kalacaksınız. Bu dozda risk çok düşüktür. Doktorunuz, ancak yapılacak tetkikten sağlanacak yararın bu riskten fazla olduğuna karar verirse bu uygulamayı yapacaktır.

  Eğer böbreklerinizde ve/veya karaciğerinizde bir sorun varsa ve/veya safra keseniz iyi çalışmıyorsa lütfen doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz size uygulayacağı dozları ve işlemleri anlatacaktır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.

  SENTI-SCINT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Herhangi bir gıda etkisi yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamile iseniz veya hamile olabileceğinize dair bir şüpheniz varsa mutlaka doktorunuza bildiriniz. Bu çok önemlidir. Hamilelik döneminde radyofarmasötiklerin kullanımından kaçınılmalıdır. Hamile iseniz, doktorunuz, ancak bu tetkikten size sağlanacak yararın, size ve karnınızdaki bebeğe olabilecek zarardan daha fazla olacağına inanırsa bu ilacı uygulayacaktır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız, bu bilgiyi doktorunuzla paylaşınız. Doktorunuz bu durumda, yapılacak tetkiki emzirme döneminizin sonuna erteleyebilir veya radyoaktif ilaç vücudunuzdan tamamen atılıncaya kadarki sürede emzirmeyi kesmenizi isteyebilir. Doktorunuz, ilacı aldıktan sonraki 24 saat boyunca emzirmemenizi ve anne sütü yerine uygun mamalar kullanmanızı da önerebilir. Bu süre boyunca oluşan sütleri sağıp atınız.

  İlacın uygulanmasından sonra vücudunuzdan tamamen atılıncaya kadar çocuklarınıza ve diğer yenidoğanlara ve bebeklere yaklaşmayınız.

  Araç ve makine kullanımı

  Araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkisi yoktur.

  SENTI-SCINT’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her dozu başına 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  SENTI-SCINT nasıl kullanılır?

  3. SENTI-SCINT nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Bu doz, istenen bilginin elde edilebilmesini sağlayacak en küçük doz olacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu:

  SENTI-SCINT toplar damar içine veya cilt altına enjekte edilecektir. Bu ilaç sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir.

  Radyoaktivitenin vücudunuzdan atılmasına yardımcı olmak üzere, işlemden hemen sonra yaklaşık 2 litre kadar sıvı içiniz ve sık sık idrara çıkınız.

  Değişik yaş grupları :

  Çocuklarda kullanımı : Doktorunuz, çocuklar ve genç çocuklarda uygulama gerektiğinde, klinik ihtiyaçlara göre SENTI-SCINT ‘i dikkatle kullanacaktır.

  Eğer SENTI-SCINT’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SENTI-SCINT kullandıysanız

  Eğer doktorunuz gerekenden fazla dozda Teknesyum (99mTc) SENTI-SCINT kullandıysa, radyoaktif maddenin vücudunuzdan atılımını hızlandırmak amacı ile sık sık idrar ve dışkılama için tuvalete gidiniz. Bugüne kadar bildirilmiş herhangi bir yüksek doz vakası bulunmamaktadır.

  Bilgi ihtiyacınız için doktorunuza başvurunuz.

  SENTI-SCINT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Doktorunuz önermedikçe, başka bir ilaç kullanmayınız.

  SENTI-SCINT yan etkileri nelerdir?

  4. Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi SENTI-SCINT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıda bildirilen istenmeyen etkilerin sıklık sınıflaması şu şekilde tanımlanmıştır:

  çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (> 1/1.000 ila < 1/100); seyrek (> 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

  Genel sorunlar:

  Seyrek: aşırı duyarlılık etkileri ( alerjik etkiler)

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne basvurunuz:

  • Göğüste ağrı, katılaşma ve bayılma ile ortaya çıkabilen aşırı duyarlılık benzeri etkiler
  • Çoğu zaman enjeksiyon yerinde ortaya çıkan lokal alerjik etkiler

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız veya yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  SENTI-SCINT nasıl saklanır?

  5. SENTI-SCINT’in saklanması

  SENTI-SCINT’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki sıcaklıklarda saklayınız.

  SENTI-SCINT’in sodium perteknetat (99mTc) ile sulandırılmasından sonra:

  25°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda saklamayınız.

  Sodyum 99mTc perteknetat ile sulandırıldıktan sonra işaretlenmiş ürün 8 saat içinde kullanılmalıdır.

  İlaçlar musluğa dökülmemeli, normal atıklarla atılmamalıdır. Bu ilacın size uygulandığı yerde oluşan atıklar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) mevzuatına göre radyasyon güvenliği kurallarına uygun şekilde ve ayrıca Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre muamele edilecektir.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SENTI-SCINT’i kullanmayınız.

  Son kullanım tarihi yazılı olan ayın son günüdür.

  Ruhsat sahibi:
  Can Radyofarmasötik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Ali Paşa Sanayi Bölgesi 12. Sokak, No: 19
  Silivri-İstanbul
  Tel: 0090(212) 716 53 45
  Faks: 0090(212) 716 53 51

  Üretim Yeri:
  Medi-Radiopharma Ltd.
  Budapeşte-Macaristan

  Bu kullanma talimatı 22/05/2013 tarihinde onaylanmıştır.

  SENTI-SCINT kullanma talimatı?

  SENTI-SCINT1 MG FLAKON KULLANMA TALİMATI

   

  SENTI-SCINT kısa ürün bilgisi?

  SENTI-SCINT1 MG FLAKON KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  SENTI-SCINT detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699360730201
  ATC KoduV09DB01
  ATC Adıtechnetium (99mTc) nanocolloid
  Etkin MaddeTECHNETIUM NANOCOLLOID
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMASIZ URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
  Firma AdıMEDİCHECK NÜKLEER ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  Birim Miktar
  Birim Cinsi
  Ambalaj Miktarı6
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalITHAL
  Kaynak ÜlkeMACARISTAN

  SENTI-SCINT ATC sınıfı nedir?

  • V – ÇEŞİTLİ
  • V09 – DİYAGNOSTİK RADYOFARMASÖTİKLER
  • V09D – HEPATİK VE RETİKÜLO ENDOTELYAL SİSTEM
  • V09DB – TEKNESYUM (99MTC), PARTİKÜLLER VE KOLLOİDLER
  • V09DB01 -TECHNETIUM NANOCOLLOID

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz