SERUM FIZYOLOJIK BIOFARMA % 0,9 10 ML 100 AMPUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  SERUM FIZYOLOJIK SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  SERUM FIZYOLOJIK özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  SERUM FİZYOLOJİK BİOFARMA % 0,9 ampul

  Kas içine, deri altına, damara ya da benzeri bölgelere uygulanır.

  Her 2 ml’lik ampul;

  • Etkin madde: 0,018 g sodyum klorür,
  • Yardımcı maddeler: Enjeksiyonluk su İçerir.

  Her 5 ml’lik ampul;

  • Etkin madde: 0,045 g sodyum klorür,
  • Yardımcı maddeler: Enjeksiyonluk su İçerir.

  Her 10 ml’lik ampul;

  • Etkin madde: 0,09 g sodyum klorür,
  • Yardımcı maddeler: Enjeksiyonluk su içerir.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size Önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında :

  1. SERUM FİZYOLOJİK nedir ve ne için kullanılır?
  2. SERUM FİZYOLOJİK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. SERUM FİZYOLOJİK nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. SERUM FİZYOLOJİK’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  SERUM FIZYOLOJIK ne için kullanılır?

  1. SERUM FİZYOLOJİK nedir ve ne için kullandır?

  SERUM FİZYOLOJİK bir ampulde 0,018 g sodyum klorür içeren 10 ve 100 ampullük kutularda takdim edilmektedir. Ampuller berrak ve renksiz çözelti içermektedir.

  SERUM FİZYOLOJİK;

  • Vücutta gözlenen belirli tuz ve sıvı dengesizliklerinin önlenmesinde ya da tedavisinde,

  . Belirli ilaçların seyreltilmesinde veya hazırlanmasında,

  • Yara, göz yüzeyi ve benzeri bölgelerin yıkanmasında,
  • Hemodiyalizde (böbrek yetmezliğinde kullanılan bir tedavi yöntemi) veya kan naklini başlatırken ya da bitirken başlıca sıvı olarak kullanılır.

  SERUM FIZYOLOJIK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. SERUM FİZYOLOJİK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  SERUM FİZYOLOJİK’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  SERUM FİZYOLOJİK sodyum klorüre aşırı duyarlılık durumunda, hipertonik uterusta (gebelikte rahim kasılmalarında artış), kandaki sodyum düzeyleri normalden yüksek olduğunda ve ödem varlığında kullanılmamalıdır.

  SERUM FİZYOLOJİK’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Kalp hastalığınız varsa,
  • Kan basıncınız yüksekse,
  •  Nefes darlığınız varsa,
  • Böbrek bozukluğunuz varsa,
  • Kan basıncının yükseldiği ve idrara önemli miktarda protenin çıktığı preeklampsi adlı hamileliğiniz ile ilgili bir durum varsa,
  • Ayak bilekleriniz şişiyorsa,
  • Kanınızda çok fazla yağ veya protein varsa,
  • Şeker hastasıysanız,
  • Sodyum tuzu içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız.

  Yaşlılara ve gençlere ilaç uygulanırken dikkat edilmelidir.

  “Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  SERUM FİZYOLOJİK’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  • Uygulama yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

  Hamilelik

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
  • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  • Emzirirken ilacı kullanmanızda bir sakınca yoktur.
  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makine kullanımı

  • Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
  • SERUM FİZYOLOJİK’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
  • Özel önlem alınmasını gerektirecek yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Sulandırılarak hazırlanan sadece belirli ilaçlarda seyreltici olarak kullanılır.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  SERUM FIZYOLOJIK nasıl kullanılır?

  3. SERUM FİZYOLOJİK nasıl kullanılır?

  SERUM FİZYOLOJİK doktorunuz ya da bir sağlık personeli tarafından uygulanacaktır. Sıvı veya tuz dengesizliklerinin önlenmesinde ya da tedavisinde ilacınız damar yoluyla uygulanacaktır. Doktorunuz durumunuza göre sizin İçin uygun belirleyecektir, aşağıdaki bölüm hekiminize veya sağlık personeline yöneliktir. İlaçların seyreltilmesinde, hazırlanmasında veya yıkama amaçlı kullanılacağı vakit uygulama yolu hazırlanan ilaca yada yıkama metoduna bağlıdır.

  Uygulama yolu ve metodu:
  SERUM FİZYOLOJİK kas içine, deri altına, damara veya yıkama amaçlı olarak yaralara, göz yüzeyine ve benzeri bölgelere uygulanır.

  Değişik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanımı:
  Veri bulunmamaktadır.

  Yaşlılarda kullanımı:
  Veri bulunmamaktadır.

  Özel kullanım durumları:

  Böbrek yetmezliği:
  SERUM FİZYOLOJİK böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:
  Veri bulunmamaktadır.

  Eğer SERUM FİZYOLOJİK’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SERUM FİZYOLOJİK kullandıysanız:
  Doz aşıldığında erken belirti olarak iritabilite (uyanlara aşın yanıt verme), uyuşukluk ve güçsüzlük görülür.

  SERUM FİZYOLOJİK’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  SERUM FİZYOLOJİK^ kullanmayı unutursanız
  İlacımz bir sağlık personeli tarafından uygulanacağından kullanmanız gereken dozun unutulması beklenmez. Ancak uygulanması gereken dozun size verilmemiş olabileceğini düşünüyorsanız, sağlık personelini bilgilendirmeniz gerekmektedir.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  SERUM FİZYOLOJİK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
  SERUM FİZYOLOJİK İle tedavi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

  SERUM FIZYOLOJIK yan etkileri nelerdir?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  Doğru bir şekilde uygulandığı takdirde SERUM FİZYOLOJİK’in istenmeyen etkiye yol açması beklenmez. Sodyum klorür doğal olarak vücudumuzda bulunduğundan düşük hacimlerde yapılacak enjeksiyonlar yan etkiye yol açmaz. Vücudunuzdaki sodyum düzeyi yüksekse doktorunuz enjekte edileceği ilaç hacmini azaltabilir. İlacınız deri altına uygulandığı vakit enjeksiyon bölgesinde ağn hissedebilirsiniz. İç organların su kaybetmesine bağlı olarak pıhtı oluşumu ve İç kanama görülebilir.

  Vücuttaki fazla sodyum klorürün genel yan etkileri arasında bulantı, kusma, ishal, karın bölgesinde kramp, susuzluk, tükürük ve gözyaşı salgısında azalma, terleme, ateş, kan basıncında azalma, kalp çarpıntısı, böbrek yetmezliği, periferik (genellikle bacaklarda) ve pulmoner (akciğerlerde görülen) Ödem, solunum durması, baş ağrısı, baş dönmesi, huzursuzluk, iritabiüte (uyanlara aşırı yanıt verme), güçsüzlük, kas seğirmesi, kas sertliği, nöbet, koma ve Ölüm yer almaktadır.

  Eğer hu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  SERUM FIZYOLOJIK nasıl saklanır?

  5. SERUM FİZYOLOJİK’in saklanması

  SERUM FİZYOLOJİK’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Berrak olmayan ampulleri kullanmayınız. Kullandıktan sonra kalan çözeltiyi atınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SERUMFİZYOLOJİK’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Akpınar Mah. Fatih Cad. No:17
  Şamandıra -Sancaktepe/İstanbul

  Üretim Yeri:

  İmaretçioğlu Tıbbi Aletler San. ve Tic. Ltd. Şti.
  Samsun İli, Serbest Bölge, E Ada, 2 Parsel
  Limaniçi/Samsun

  Bu kullanma talimatı ../../…. tarihinde onaylanmıştır.

  SERUM FIZYOLOJIK kullanma talimatı?

  SERUM FIZYOLOJIK BIOFARMA % 0,9-10 ML AMPUL KULLANMA TALİMATI

   

  SERUM FIZYOLOJIK kısa ürün bilgisi?

  SERUM FIZYOLOJIK BIOFARMA % 0,9-10 ML AMPUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  SERUM FIZYOLOJIK detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699578751821
  ATC KoduB05XA03
  ATC Adısodium chloride
  Etkin MaddeSODYUM KLORUR
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıBİOFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  Birim Miktar0,9
  Birim Cinsi%
  Ambalaj Miktarı100
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  SERUM FIZYOLOJIK ATC sınıfı nedir?

  • B – KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
  • B05 – KAN REPLASMAN VE PERFÜZYON SOLÜSYONLARI
  • B05X – IV SOLÜSYON EKLENTİLERİ
  • B05XA – ELEKTROLİT SOLÜSYONLARI
  • B05XA03 – SODYUM KLORÜR

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz