SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK %0,9 10 ML 100 AMPUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

SERUM FIZYOLOJIK SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

SERUM FIZYOLOJIK özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 10 ml Ampul

Damar içine uygulanır.

– Etkin madde: 1 ml'si 9 mg sodyum klorür içerir.

– Yardımcı maddeler: Enjeksiyonluk su.
 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kisisel olarak size reçete edilmiş tir, ba ş kalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 nedir ve ne için kullanılır?
2. SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9'un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

SERUM FIZYOLOJIK ne için kullanılır?

1. SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 nedir ve ne için kullanılır?

 • SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9, diğer katı formdaki ilaçların çözünmesinde ve sıvı formların seyreltilmesinde kullanılan bir elektrolit çözeltisidir.
 • SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9, 10 ml'lik şeffaf, cam ampul içerisinde ambalajlanmıştır. 10 ampul içeren kutularda ambalajlanmıştır.
 • SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK% 0.9, katı antibiyotik ilaçların, mikroorganizmalardan arındırılmış, ateş oluşturan madde içermeyen ve vücut sıvısına eşdeğer enjeksiyon çözeltilerini hazırlamak için çözücü olarak, gerektiğinde kan sıvısının yedeği olarak doğrudan doğruya enjeksiyon için, hücre-dışı sıvının belli başlı yapıtaşlarından olan sodyum ve klorür iyonları içerdiğinden, bu iyonların kaybını karşılamak bakımından ishal, kusma ve vücuttan mineral kaybı olanlarda kullanılır.

SERUM FIZYOLOJIK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, kanda fazla sodyum veya sıvı olması gibi vücutta tuz birikmesi eğilimi görülen olaylarda SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK %0.9 dikkatle kullanılmalı, aşırısından kaçınılmalıdır.
 • Rahimin fazla kasıldığı durumlarda SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK %0.9 kullanılmamalıdır.

SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Çocuklara enjeksiyon dikkatlice verilmelidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9'un yiyecek ve içecek ile kullanılması Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar hamilelikte SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9'un zararının olduğunu göstermemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 emzirme süresince kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir olumsuz etkisi söz konusu değildir.

SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 her 1 ml'sinde 23 mg'dan daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez. Böbrek yetmezliği gibi vücutta tuz birikmesi eğilimi görülen olaylarda dikkatle kullanılmalı, aşırısından kaçınılmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Yüksek sodyum alınması serumdaki lityum düzeyini düşürürken, düşük sodyum ise serum lityum düzeyini arttırır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

SERUM FIZYOLOJIK nasıl kullanılır?

3. SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Antibiyotikleri çözmek için ilacın türüne göre yeterli ölçüde kullanılır.

Hücre-dışı sıvı ihtiyacı için kan sıvısı yedeği olarak kullanılırken günlük doz ihtiyaca göre düzenlenir ve genellikle 500 ila 1000 ml'yi geçmez.

Uygulama yolu ve metodu:

SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK %0.9 damar içine uygulanır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklara enjeksiyon dikkatlice verilmelidir.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel bir önlem gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

(Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği v.b)

Böbrek yetmezliği gibi vücutta tuz birikmesi eğilimi görülen olaylarda dikkatle kullanılmalı, aşırısından kaçınılmalıdır.

Eğer SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 kullandıysanız

SERUM FİZYOLOJİK          İZOTONİK % 0.9'dan kullanmanız gerekenden fazlasını

kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

SERUM FIZYOLOJIK yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 

Aşağıdakilerden biri olursa, SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • – Ate ş lenme,
 • – Enjeksiyon yerinin iltihaplanması
 • – Damarlarda morarma, kızarıklık ve ağrı
 • – Soluk alıp vermede güçlük (akciğerlerde su toplanmasına bağlı)
 • – Kalp yetmezliğine bağlı soluk alıp vermede güçlük, parmak uçlarında morarma, bacaklarda şişlik
 • – Ani gelişen felç, yutmada ve konuşmada güçlük (santral pontin miyelinozis denilen hastalığa bağlı olarak)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Tansiyon düşmesine bağlı baş dönmesi, bayılma hissi, güçsüzlük

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Damarlarda fazla su olması
 • – Kandaki sodyum, potasyum gibi maddelerin miktarının normalin dışına çıkması

Bunlar SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

SERUM FIZYOLOJIK nasıl saklanır?

5. SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9'un saklanması

SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Işıktan uzakta, 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki/kartondaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9'u kullanmayınız /son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Son kullanma tarihinin ilk iki rakamı ayı, son dört rakamı yılı gösterir.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9'u kullanmayınız.

 

Ruhsat sahibi:

ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Necipbey Cad. No.88
55020 – SAMSUN
Tel : (0362) 431 60 45  (0362) 431 60 46
Fax : (0362) 431 96 72

Üretim Yeri:

ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Necipbey Cad. No.88
55020 – SAMSUN
Tel : (0362) 431 60 45   (0362) 431 60 46
Fax : (0362) 431 96 72

Bu kullanma talimatı ../../…. tarihinde onaylanmıştır.

SERUM FIZYOLOJIK kullanma talimatı?

SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK % 0,09-10 ML AMPUL KULLANMA TALİMATI

 

SERUM FIZYOLOJIK kısa ürün bilgisi?

SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK % 0,09-10 ML AMPUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

SERUM FIZYOLOJIK detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699607751556
ATC Kodu B05XA03
ATC Adı sodium chloride
Etkin Madde SODYUM KLORUR
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı GALEN İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş
Birim Miktar 0,9
Birim Cinsi %
Ambalaj Miktarı 100
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

SERUM FIZYOLOJIK ATC sınıfı nedir?

 • B – KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
 • B05 – KAN REPLASMAN VE PERFÜZYON SOLÜSYONLARI
 • B05X – IV SOLÜSYON EKLENTİLERİ
 • B05XA – ELEKTROLİT SOLÜSYONLARI
 • B05XA03 – SODYUM KLORÜR

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz