SILDEGRA 100 MG 4 FILM TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

SILDEGRA SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

SILDEGRA özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

SİLDEGRA FİLM TABLET 100 mg

TEVA

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Sildenafil
 • Yardımcı madde(ler): Dikalsiyum fosfat anhidr, kroskarmelloz sodyum (Acdisol), mikrokristalin selüloz (Avicel pH 112), magnezyum stearat, hipromelloz, titanyum dioksit, propilen glikol, FD&C Mavi no 2 alüminyum lake, polietilen glikol, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. SİLDEGRA nedir ve ne için kullanılır?
2. SİLDEGRA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. SİLDEGRA nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. SİLDEGRA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

SILDEGRA ne için kullanılır?

class=”tbap”>1. SİLDEGRA NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?
 • SİLDEGRA® film tabletler 100 mg sildenafil içeren, mavi renkte, kokusuz, yazısız, her iki tarafı çentikli, beşgen, film tablet olarak, 4 tablet içeren ambalajlar halinde sunulmaktadır.
 • SİLDEGRA® fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Penisteki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak cinsel uyarı sırasında kanın penise akımını sağlamak suretiyle etki gösterir.
 • SİLDEGRA® sadece cinsel yoldan uyarılmanız durumunda doğal yolla sertleşme (ereksiyon) oluşmasına yardım eder. Sertleşme sorununuz yoksa SİLDEGRA® kullanmamalısınız. Sertleşme sorunu, bir erkekte cinsel aktivite için gerekli, penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamamasıdır. SİLDEGRA® kadınların kullanımı için değildir.

SILDEGRA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

class=”gray_accordion_box_title”>2. SİLDEGRA KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
 • Sertleşme sorununu, buna yol açabilecek olası sebepleri ve uygun tedaviyi belirlemek için doktorunuz tarafından kullandığınız bütün ilaçların ve hastalıklarınızın bilinmesi gereklidir.
 • Cinsel aktivite, kalp ile ilgili sorunlar için belirli bir derecede risk teşkil eder. Bu nedenle sertleşme sorununuza yönelik bir tedaviye başlamadan önce doktorunuzca kalp ve damar sisteminizin durumu değerlendirilmelidir.

SİLDEGRA®‘yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • SİLDEGRA®‘nın etken maddesi olan sildenafil veya diğer bileşenlerine karşı alerjik bir reaksiyonunuz (hassasiyetiniz) varsa;
 • Amil nitrat veya bütil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran veya nitrat içeren (Nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat/fenobarbital gibi) herhangi bir ilaç kullanıyorsanız SİLDEGRA® kullanmayınız. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. SİLDEGRA® bu ilaçların etkilerinde ciddi bir artışa neden olabilir. Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Görme kaybına veya görme bozukluğuna neden olabilen Non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) hastalığınız varsa.
 • Kalbiniz ile ilgili bir sorununuz varsa; Doktorunuz kalbinizin seksüel aktivitenin getireceği ek yükü kaldırıp kaldıramayacağını dikkatle değerlendirmelidir.
 • Ağır bir karaciğer veya kalp sorununuz varsa;
 • İnme veya kalp krizi geçirdiyseniz veya tansiyonunuz (kan basıncınız) düşükse.
 • Retinitis pigmentoza gibi az görülen belirli bir kalıtsal göz hastalığınız varsa.

SİLDEGRA®‘yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • SİLDEGRA®‘nın geçici olarak tansiyonunuzu (kan basıncınızı) düşürücü etkileri olabilir. Çoğu kimsede bu durumun ilgili sonuçları azdır ya da hiç yoktur. Ancak özellikle tansiyon düşüşlerine hassas, kalp damarlarında tıkanma ile veya vücudun tansiyonu (kan basıncının) kontrolünde ciddi bozulma ile kendini gösteren nadir hastalıkları olan kişilerde cinsel aktiviteye eşlik edecek bu etkilerin doktorunuzca değerlendirilmesi gerekir.
 • Orak hücre anemisi (kırmızı kan hücrelerindeki bir anormallik), lösemi (kan hücrelerinin kanseri), multipl myelom (kemik iliği kanseri) veya peniste herhangi bir hastalık veya biçim bozukluğunuz varsa. sertleşme sorununuz için ilaç kullanırken bu durumlar özel dikkat gerektirebilir.
 • Mide ülseriniz veya bir kanama bozukluğunuz (hemofili gibi) varsa.
 • Görmenizde ani bir azalma veya görme kaybı yaşarsanız SİLDEGRA® kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz.
 • Duymanızda ani bir azalma veya sağırlık yaşarsanız SİLDEGA® kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SİLDEGRA® ile birlikte sertleşme sorunu için kullanılan başka ilaçlar kullanmamalısınız.

SİLDEGRA®‘nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

SİLDEGRA® yiyecek ve içeceklerle birlikte alındığında etki göstermesi biraz daha uzun sürebilir.

Fazla alkol alınması, sertleşme yeteneğini geçici olarak azaltabilir. İlacınızdan maksimum fayda sağlamak için, cinsel aktiviteden önce fazla miktarda alkol tüketmeyiniz.

Hamilelik

SİLDEGRA® kadınların kullanımı için değildir.

Emzirme

SİLDEGRA® kadınların kullanımı için değildir.

Araç ve makine kullanımı

SİLDEGRA® baş dönmesine neden olabilir ve görmeyi geçici olarak etkileyebilir.. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

SİLDEGRA®‘nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SİDEGRA®, her dozunda 30 mg sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır..

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • SİLDEGRA®, nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat/fenobarbital gibi nitratların veya amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran ilaçların etkilerinin ciddi biçimde artmasına neden olabilir. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçları kullanıyorsanız SİLDEGRA® KULLANMAMALISINIZ.
 • AIDS (HIV) gibi durumların tedavisi için proteaz inhibitörleri kullanıyorsanız, doktorunuz başlangıç dozu olarak size SİLDEGRA®‘nın en düşük dozunu (25 mg) önerebilir.
 • Yüksek tansiyon (kan basıncı) veya prostat problemleri nedeniyle alfa-bloker tedavisi almakta olan hastalarda ayağa kalkarken baş dönmesi veya hafifleme hissi görülebilir. Bunlar otururken veya hızla ayağa kalkarken görülen tansiyon (kan basıncı) düşmesi olarak tanınlanan postural hipotansiyonun belirtileridir. SİLDEGRA® ile birlikte alfa-bloker kullanan bazı hastalarda bu belirtiler görülmüştür.. Bu genellikle SİLDEGRA® alımından sonra, 4 saat içerisinde, ortaya çıkmaktadır. Bu gibi semptomların görülme ihtimalini azaltmak için SİLDEGRA® tedavisine başlamadan önce alfa bloker dozunuzu her gün düzenli olarak alıyor olmanız gerekmektedir. Doktorunuz tedavinize SİLDEGRA®‘nın 25 mg. lık dozu ile başlamanızı önerebilir.
 • SİLDEGRA® başlıca karaciğerde bu organa özel enzimler tarafından işlemden geçirilerek vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilir. Bu sebeple aynı yolla vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilen diğer bazı ilaçlar (Bir makrolid antibiyotik olan eritromisin, mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç olan simetidin, verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan rifampisin, özel akciğer hastalıklarında kullanılan bir ilaç olan bosentan) ve greyfurt suyu SİLDEGRA® ile birlikte kullanıldığında SİLDEGRA®‘nın vücuttan uzaklaştırılmasını geciktirebilir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

SILDEGRA nasıl kullanılır?

class=”gray_accordion_box_title”>3. SİLDEGRA NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

SİLDEGRA®‘yı her zaman doktorunuzun size önerdiği şekliyle kullanın. Emin olmadığınız taktirde eczacınıza veya doktorunuza danışınız. Olağan doz 50 mg’dır..

SİLDEGRA® günde bir defadan fazla kullanılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

SİLDEGRA®‘yı cinsel aktiviteden yaklaşık bir saat önce almalısınız. Tableti bütün olarak bir bardak suyla yutunuz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanım

SİLDEGRA® 18 yaşın altındakilerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım

Yaşlı hastalara özel olarak dozun ayarlanması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği

Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda 25 mg’lık SİLDEGRA® dozu önerilmektedir.

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer bozukluğu olan (örneğin siroz gibi kronik bir karaciğer hastalığı olan) hastalarda 25 mg’lık SİLDEGRA® dozu önerilmektedir.

Eğer SİLDEGRA®‘nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz..

Kullanmanız gerekenden daha fazla SİLDEGRA® kullandıysanız

SİLDEGRA®‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

100 mg’ ın üzerindeki dozlar ilacın etkinliğini artırmamaktadır.. Ancak, yüksek dozlarda alındığında, ilacın istenmeyen etkileri (yan etki) ve bunların şiddeti artabilir.

Doktorunuzun size söylediğinden fazla sayıda tablet almamalısınız.

SILDEGRA yan etkileri nelerdir?

class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, SİLDEGRA®‘nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkiler genelde geçici veya orta şiddette olmuştur. Tavsiye edilen dozlarda aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

 • Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
 • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
 • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
 • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın

 • Baş ağrısı
 • Yüz kızarması

Yaygın

 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Sersemlik hissi
 • Anormal görüş (hafif ve geçici, özellikle görmede renklerin soluklaşması, bunun yanında ışığı algılamada artış ve bulanık görme)
 • Burun tıkanıklığı
 • Hazımsızlık

Yaygın olmayan

 • Kusma
 • Göz hastalıkları, göz arkasında kanama, göz kızarması, göz ağrısı, çift görme, gözde anormallik hissi, konjunktiva hastalıkları, gözyaşı hastalıkları
 • Düzensiz veya hızlı kalp atışı
 • Kas ağrısı
 • Uyku hissi
 • Dokunma hissinde azalma
 • Baş dönmesi
 • Ağız kuruluğu
 • Göğüs ağrısı
 • Yorgun hissetme
 • Deri döküntüsü
 • Nezle
 • Baş dönmesi
 • Kulak çınlaması
 • Uykululuk hali
 • Duyu azalması
 • Bulantı

Seyrek

 • Yüksek kan basıncı
 • Düşük kan basıncı
 • Baygınlık hissi, bayılma
 • İnme
 • Burun kanaması
 • Duymada ani azalma veya işitme kaybı
 • Aşırı duyarlılık (deri döküntüsü dahil)
 • Kalpte bir çeşit atım bozukluğu

Bilinmiyor

 • Beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç (geçici iskemik atak)
 • Havale, nöbet, tekrarlayan nöbet
 • Göz ağrısı, gözde kanlanma, kızarma
 • Damarsal olmayan göz siniri zedelenmesi (Non-artritik anterior iskemik optik nöropati-NAION)
 • Gözde retina damarlarının tıkanması (Retinal vasküler oklüzyon)
 • Kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu
 • Stabil olmayan göğüs ağrısı (unstabl anjina)
 • Ani kardiyak ölüm
 • Erkeklerdeki uzun süreli ağrılı sertleşme
 • Ereksiyon süresinde uzama
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Steven Johnson Sendromu)
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)

Pazarlama sonrası deneyimde rapor edilmiş ek yan etkiler: Şiddetli kalp atışı, göğüs ağrısı, ani ölüm, kalp krizi veya beyin bölümlerine kan akışının geçici olarak yavaşlaması

Hepsi olmamakla birlikte erkeklerin çoğunda bu ilacı aldıktan sonra kalp problemleri meydana gelmiştir. Bu etkilerin direkt SİLDEGRA ile ilişkili olup olmadığının belirlenmesi mümkün değildir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

SILDEGRA nasıl saklanır?

5. SİLDEGRA’NIN SAKLANMASI

SİLDEGRA®‘yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SİLDEGRA®‘yı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SİLDEGRA®‘yı kullanmayınız.

RUHSAT SAHİBİ

Teva İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon cad.
Buyaka 2 Sitesi No: 8 C-Blok Kat: 3 Ümraniye/İstanbul

ÜRETİM YERİ

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Esenyurt-İstanbul

Bilim İlaç San. ve Tic. A,S.
GOSB 41480 Gebze-Kocaeli

Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sancaklar 81100 Düzce

Bu kullanma talimatı 18.04.2013 tarihinde onaylanmıştır.

SILDEGRA kullanma talimatı?

SILDEGRA 100 MG 4 FILM TABLET KULLANMA TALİMATI

 

SILDEGRA kısa ürün bilgisi?

SILDEGRA 100 MG 4 FILM TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

SILDEGRA detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699638094240
ATC Kodu G04BE03
ATC Adı sildenafil
Etkin Madde SILDENAFIL SITRAT
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 6 – GERI ODEMESI OLMAYAN URUNLER
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı TEVA İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 4
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke FRANSA

SILDEGRA ATC sınıfı nedir?

 • G – ÜROGENİTAL SİSTEM VE CİNSİYET HORMONLARI
 • G04 – ÜROLOJİK İLAÇLAR
 • G04B – ANTİSPAZMOTİKLER DAHİL DİĞER ÜROLOJİK İLAÇLAR
 • G04BE – EREKTİL DİSFONKSİYONDA KULLANILAN İLAÇLAR
 • G04BE03 – SİLDENAFİL

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz