SIMFLAT 40 MG / 80 MG 30 FILM TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

SIMFLAT SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

SIMFLAT özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

SİMFLAT 40 mg/80 mg film tablet

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: 40 mg Otilonyum bromür ve 80 mg Simetikon
 • Yardımcı maddeler: Kolloidal silikondioksit (300), silisifiye mikrokristalin selüloz (Prosolv SMCC 90), laktoz granül (sığır sütü), kolloidal silikondioksit (200), magnezyum stearat, kopovidon (Kollidon VA 64 Fine), kollidon CL, Opadry AMB yellow 80W22002 (lesitin, titanyum dioksit, Xantham gum, talk, sarı demir oksit, polivinil alkol)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SİMFLAT nedir ve ne için kullanılır?
2. SİMFLAT’ ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. SİMFLAT nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. SİMFLAT’ ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

SIMFLAT ne için kullanılır?

1. SİMFLAT nedir ve ne için kullanılır?

Otilonyum bromür ve simetikon, SİMFLAT’ın etkin maddeleridir. Otilonyum bromür, antispazmodik (spazm giderici) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Sindirim kanalındaki kaslar üzerine etki eder, barsak spazmlarını hafifletir ve artmış motiliteyi (barsak kaslarının aşırı büzülmesini ve hızını kontrol etmek gibi) düzenler. Simetikon’da sindirim kanalında aşırı gazın yarattığı ağrıyı dindirmek için kullanılan bir gaz gidericidir.

SİMFLAT 30 ve 90 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır.

SİMFLAT spazm ve gaz ağırlıklı hastalıklarda kullanılmaktadır. Bu rahatsızlıklardan bazıları;

 •  İrritabl barsak sendromu (IBS- Barsaklarda organik bir sebep olmaksızın gözlenen fonksiyona ait rahatsızlıkları içeren hastalık grubu) ve distal enterik (barsakların son kısımlarına ait) bölgenin spastik-ağrılı durumlarında spazm çözücüdür.
 • SİMFLAT sindirim kanalındaki kaslar üzerine etki eder, barsak spazmlarını hafifletir ve artmış motiliteyi (barsak kaslarının aşırı büzülmesini ve hızını kontrol etmek gibi) düzenler.
 • Spazmların özellikle gaz nedeniyle olduğu/artış gösterdiği durumlarda sindirim kanalında aşırı gazın yarattığı ağrı durumlarını dindirmek için kullanılır.

SIMFLAT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. SİMFLAT’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SİMFLAT’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Otilonyum bromür ve simetikon ya da SİMFLAT’ın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa
 • Sindirim sisteminde delinme, tıkanma veya bunların şüphesi varsa

Ayrıca SİMFLAT’ın çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

SİMFLAT’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

 • Glokom varsa (göz küresindeki basıncın arttığı bir göz hastalığı)
 • Prostat bezinde büyümeniz varsa (prostatik hipertrofi olarak da bilinir)
 • Mideden barsağa geçen kanalda daralmanız varsa (pilorik stenosis)
 • Barsak tembelliği (atoni) sebebiyle kabızlıktan şikayetçiyseniz (örn; şeker hastalığı nedeniyle) SİMFLAT sindirim sistemi kaslarını gevşetir. Bu nedenle, daha sıklıkla şeker hastalarında görülen, kabızlık veya barsak tembelliği (atoni) şikayetiniz varsa SİMFLAT’ı dikkatle kullanınız.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

SİMFLAT’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Tercihen yemeklerden 20 dakika önce alınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından gerekli olduğu söylenmedikçe, eğer hamileyseniz SİMFLAT kullanmayınız. Bu gibi durumlarda doktorunuzun gözetimi altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından gerekli olduğu söylenmedikçe, emziriyorsanız SİMFLAT kullanmayınız. Bu gibi durumlarda doktorunuzun gözetimi altında kullanınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı etkileri üzerine bir çalışma yapılmamıştır. SİMFLAT’ın olumsuz olarak etkilemediğine yeterince emin oluncaya kadar motorlu taşıtlar dahil tehlikeli makineler kullanılmamalıdır.

SİMFLAT’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler SİMFLAT, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere intoleransınızın olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

SİMFLAT, lesitin (soya) içermektedir. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Levotiroksin içeren ilaçların (tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan) SİMFLAT ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 4 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

SIMFLAT nasıl kullanılır?

3. SİMFLAT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuzun önerisine göre: günde 2-3 defa 1 tablet alınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri bir miktar su ile birlikte, kırmadan, ezmeden ya da çiğnemeden tercihen yemeklerden 20 dakika önce alınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: Çocuklar için kullanımı uygun değildir.

Yaşlılarda kullanımı: Doktorunuzun önerisine göre: günde 2-3 defa 1 tablet alınız.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Bu hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer SİMFLAT’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SİMFLAT kullandıysanız

SİMFLAT ile hiçbir doz aşımı etkisi rapor edilmemiştir.

Ancak, eğer kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız ve iyi hissetmiyorsanız, doktorunuzla konuşunuz ya da en yakın hastaneye gidiniz, ilacın kutusunu veya bu kullanma talimatını mümkünse yanınıza alınız.

SİMFLAT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SİMFLAT’ı kullanmayı unutursanız

Bir dozu almayı unuttuysanız, hatırladığınız anda sonraki dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SİMFLAT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

İlacınızı size reçete edildiği gibi kullanmazsanız, tedaviden bir fayda göremeyebilirsiniz. Ancak, tedavinin erken sonlandırılmasına bağlı hiçbir yan etki beklenmez. Ürünün kullanımıyla ilgili daha detaylı sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SIMFLAT yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SİMFLAT’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor

:10 hastanın en az birinde görülebilir.

:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

:1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

:10.000 hastanın birinden az görülebilir.

:Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, SİMFLAT’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes almada ya da yutkunmada zorluk, yüzde, dudaklarda, dilde ya da boğazda şişme, ciltte döküntü ya da şişlikler olan şiddetli kaşıntı gibi alerjik reaksiyon belirtileri
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 • Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yaygın deri döküntüsü
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bilinmiyor

 • Baş ağrısı
 • İshal
 • Mide bulantısı
 • Kusma
 • Mide ağrısı
 • Burun akıntısı, nezle
 • Yutak iltihabı
 • Bunlar SİMFLAT’ın hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

SIMFLAT nasıl saklanır?

5. SİMFLAT’ın saklanması

SİMFLAT’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SİMFLAT’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SİMFLAT’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467
Maslak / Sarıyer / İSTANBUL

Üretim yeri:
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Orhan Gazi Mah. Tunç Cad. No:3
Esenyurt/İstanbul

Bu kullanma talimatı …/… /… tarihinde onaylanmıştır.

SIMFLAT kullanma talimatı?

SIMFLAT 40 MG 80 MG 30 FILM TABLET KULLANMA TALİMATI

 

SIMFLAT kısa ürün bilgisi?

SIMFLAT 40 MG 80 MG 30 FILM TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

SIMFLAT detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699514095422
ATC Kodu A03A
ATC Adı DRUGS FOR FUNCTIONAL GASTROINTESTINAL DISORDERS
Etkin Madde OTILONYUM BROMUR + SIMETIKON
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 7 – BİREBİR ES URUNU VE ES URUNU OLAN CO-MARKETING URUN (ESKI KOD 1-4 OLAN)
Firma Adı ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Birim Miktar 40+80
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

SIMFLAT ATC sınıfı nedir?

 • A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
 • A03 – FONKSİYONEL GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLARDA KULLANILAN İLAÇLAR
 • A03A – FONKİSYONE BARSAK HASTALIKLARINDA KULLANILAN İLAÇLAR
 • A03A – FONKİSYONE BARSAK HASTALIKLARINDA KULLANILAN İLAÇLAR
 • A03A – FONKİSYONE BARSAK HASTALIKLARINDA KULLANILAN İLAÇLAR

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz