SINORETIK 30 TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  SINORETIK SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  SINORETIK özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  SİNORETİK TABLET 20/12.5 mg

  SANOFİ

  Ağızdan alınır.

  • Etkin maddeler: Her bir tablet 20 mg lisinopril ve 12.5 mg hidroklorotiyazid içerir.
  • Yardımcı maddeler: Mannitol, laktoz hidrus, kırmızı demir oksit, mısır nişastası, prejelatinize nişasta, magnezyum stearat.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. SİNORETİK nedir ve ne için kullanılır?
  2. SİNORETİK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. SİNORETİK nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. SİNORETİK’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  SINORETIK ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. SİNORETİK NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  SİNORETİK, beyaz renkli, yuvarlak, bir yüzü çentikli tabletler halinde 30 tablet içeren ambalajlarda bulunmaktadır.

  SİNORETİK yüksek kan basıncı (hipertansiyon) tedavisinde kullanılır. SİNORETİK iki etkin madde içerir: lisinopril ve hidroklorotiyazid.

  • Lisinopril ADE inhibitörleri (anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri) denilen bir ilaç sınıfında yer alır. Lisinopril kan damarlarınızı genişleterek kan basıncınızın düşmesine yardımcı olur.
  • Hidroklorotiyazid idrar söktürücüler denilen bir ilaç sınıfında yer alır. Hidroklorotiyazid vücudunuzun sudan ve idrardaki sodyum gibi tuzlardan kurtulmasına yardımcı olur.

  Bu ilaçlar kan basıncınızı düşürmek için birlikte çalışır.

  SINORETIK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. SİNORETİK’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  SİNORETİK’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Lisinopril veya hidroklorotiyazid veya SİNORETİK içindeki yardımcı maddelere karşı alerjiniz varsa.
  • ADE inhibitörleri veya sülfonamid (bir tür antibiyotik) içeren ilaçlara karşı alerjiniz varsa. Eğer bu durumun size uyup uymadığını bilmiyorsanız, lütfen doktorunuza danışınız.
  • Aniden, el, ayak veya bileklerinizde, yüzünüzde, dudaklarınızda, dilinizde veya boğazınızda şişme olayları yaşadıysanız, eğer bu durum özellikle ADE inhibitörleri ile tedaviyi takiben oluyorsa. Bu durum yutmanızı ve nefes almanızı da zorlaştırabilir.
  • Kalıtsal anjiyoödeminiz (sizi yukarıda anlatıldığı şekilde şişmeye (ödeme) daha eğilimli yapan bir durum) varsa. Eğer bu durumun size uyup uymadığını bilmiyorsanız, lütfen doktorunuza danışınız..
  • Şiddetli böbrek hastalığınız varsa.
  • İdrara çıkamıyorsanız.
  • Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa.
  • Hamileyseniz.

  Eğer şeker hastalığınız veya böbrek fonksiyonlarınızda bozulma varsa ve aliskiren içeren bir kan basıncını düşüren ilaçla tedavi ediliyorsanız.

  Eğer yukarıdakilerden herhangi bir size uyuyorsa SİNORETİK kullanmayınız. SİNORETİK kullanmaya başlayıp başlamamak konusunda emin değilseniz doktorunuzla konuşunuz.

  SİNORETİK’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdaki durumlar başta olmak üzere, herhangi bir tıbbi sorununuz varsa veya daha önce olduysa doktorunuza söyleyiniz.

  Eğer;

  • Aort (kalbinizdeki ana atar damar) daralması (aort stenozu), kalp kapakçıkları (mitral kapakçıklar) veya böbrek arteri daralması (renal arter stenozu) varsa.
  • Kalp kasının kalınlığında artış (hipertrofik kardiyomiyopati) varsa..
  • Kan damarlarınızda problemler (kolajen vasküler hastalık) varsa.
  • Kan basıncında düşme varsa (özellikle ayağa kalkarken baş dönmesi veya denge kaybetme şeklinde fark edebilirsiniz).
  • Böbrek problemleriniz varsa veya diyalize giriyorsanız veya size böbrek nakledildiyse.
  • Karaciğer hastalığınız varsa.
  • Diyabet (şeker) hastasıysanız.
  • Yüksek tansiyon tedavisi için aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:
   -Anjiyotensin II reseptör blokeri (sartanlar olarak da bilinirler, örneğin valsartan, telmisartan, irbesartan) özellikle de şeker hastalığı ile bağlantılı böbrek problemleriniz varsa.
   -Aliskiren

  Doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı, tansiyonunuzu ve kanınızdaki elektrolitlerin miktarını (ör. potasyum) düzenli aralıklarla kontrol edebilir.

  Aynı zamanda “SİNORETİK’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” başlığının altına bakınız.

  • Yakın zamanda ishal olduysanız veya kustuysanız..
  • Doktorunuz diyetinizdeki tuz miktarını kısıtlamanızı söylemişse.
  • Kolesterol seviyeniz yüksekse ve “LDL aferezi” adı verilen bir tedavi görüyorsanız.
  • Sistemik lupus eritematozus (derinin, kalbin, akciğerin, eklemlerin ve diğer organ sistemlerinin iltihaplanmasını içeren ve ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) geçirdiyseniz.
  • Siyah ırktansanız SİNORETİK size daha az etki edebilir. Aynı zamanda, daha kolayca “anjiyoödem” (el, ayak, bilek yüz, dudak, dil ve boğazda şişme ile birlikte şiddetli alerjik reaksiyon) yan etkisi yaşayabilirsiniz.

  Hamileyseniz (veya hamile kalabilirseniz) bunu doktorunuza söylemelisiniz ve bu ilacı almamalısınız. Çünkü bu dönemde kullandığınızda bebeğinize ciddi zarar verebilir (“Hamilelik” ve “Emzirme” bölümlerine de bakınız).

  Böcek ısırmaları gibi alerji tedavilerinde

  Eğer bir alerji için (örneğin, böcek ısırmasına karşı) hassasiyet azaltma tedavisi oluyorsanız ve/veya olacaksanız doktorunuza söyleyiniz. Bu tedaviyi alırken SİNORETİK de kullanırsanız, şiddetli bir alerjik reaksiyona neden olabilir..

  Ameliyatlar

  Eğer bir ameliyat olacaksanız (diş cerrahisi dahil) SİNORETİK kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.. Çünkü, SİNORETİK kullanırken bazı lokal ve genel anestezikler verildiğinde kan basıncınız düşebilir (hipotansiyon).

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  SİNORETİK’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  SİNORETİK yemeklerden önce veya sonra alınabilir.

  Alkol ile birlikte alındığında, baş dönmesi veya yorgunluğa neden olabilir (“Araç ve makine kullanımı” bölümüne de bakınız.).

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  SİNORETİK kullanmadan önce, hamileyseniz, hamile olabilirseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz hamile kalmadan önce veya hamile olduğunuzu öğrenir öğrenmez SİNORETİK kullanmayı kesmenizi ve yerine başka bir tedaviye geçmenizi önerecektir. SİNORETİK hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzereyseniz doktorunuza söyleyiniz.

  Emziriyorsanız SİNORETİK kullanmanız önerilmez ve emzirmek istiyorsanız, özellikle bebeğiniz yeni doğduysa veya prematüre doğduysa, doktorunuz SİNORETİK yerine başka bir tedavi önerecektir.

  Araç ve makine kullanımı

  • Bu tıbbi ürün bazen, özellikle tedavinin başlangıcında veya doz ayarlaması yapıldığında veya alkol ile birlikte alındığında, araç ve makine kullanmanızı etkileyebilecek baş dönmesi veya yorgunluğa neden olabilir.
  • Bu faaliyetleri denemeden önce ilacın size etkilerini görmek için beklemelisiniz.

  SİNORETİK’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  SİNORETİK laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz..

  Hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer başka ilaç kullanıyorsanız, yakın zamanda başka ilaç kullandıysanız veya başka ilaç kullanma durumunuz olabilirse doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Bunlara reçetesiz aldığınız veya bitkisel ilaçlar da dahildir. Çünkü SİNORETİK bazı ilaçların etki etme şeklini değiştirebilir ve bazı ilaçların da SİNORETİK üzerine etkisi olabilir. Doktorunuz dozunuzu değiştirmeye ve/veya başka önlemler almaya ihtiyaç duyabilir.

  Eğer özellikle aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

  • Yüksek kan basıncı için kullanılan diğer ilaçlar (antihipertansifler)
  • Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan anjiyotensin reseptör antagonisti (ARA) ya da aliskiren içeren ilaçlarla birlikte kullanımı SİNORETİK’in tek başına kullanımına göre tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon), kanda potasyum seviyesinde artış (hiperkalemi) ve böbrek fonksiyonu değişiklikleri (akut börek yetmezliği dahil) açısından riski artırır. (aynı zamanda “SİNORETİK’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” ve “SİNORETİK’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” bölümlerine bakınız).
  • Düşük kan potasyum seviyesi ile ilişkili ilaçlar
  • Artrit (eklem iltihabı) veya ağrı tedavisi için kullanılan aspirin, ibuprofen, indometazin gibi steroidal olmayan anti-enflamatuvar ilaçlar (NSAİİ grubundan ağrı kesiciler).
  • Depresyon (ruhsal çöküntü) tedavisinde kullanılan ilaçlar (Trisiklik ve tetrasiklik antidepresanlar).
  • Lityum gibi zihinsel hastalıklarda kullanılan ilaçlar.
  • Aspirin (asetilsalisilik asit), günce 3 gramdan fazla alıyorsanız.
  • Potasyum takviyeleri, potasyum içeren tuz ikame maddeleri veya vücudunuzdaki potasyum miktarını artırabilecek diğer ilaçlar
  • Heparin (kanın inceltilmesi için bir ilaç)
  • Trimetoprim/sülfametoksazol olarak da bilinen ko-trimoksazol (bir antibiyotik)Kalsiyum tuzları veya D vitamini takviyeleri
  • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar (sülfonilüre gibi insülin ve ağızdan alınan şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar) Tiazid diüretikleri denilen bir çeşit idrar söktürücü ilaç kullanırken şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlarınızın dozunun değiştirilmesi gerekebilir.
  • Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar.
  • Burun veya sinüs tıkanmasını tedavisinde kullanılan ilaçlar veya diğer soğuk algınlığı ilaçları.
  • Vücudun bağışıklık cevabını baskılayan ilaçlar (siklosporin gibi immünosupresanlar).
  • Allopurinol (gut tedavisi için).
  • Düzensiz kalp atım problemlerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar (prokainamid gibi).
  • Kalp ritmini kontrol etmek için kullanılan kalp ilaçları (örneğin digoksin) veya diğer ilaçlar
  • Sodyum orotiomalat gibi enjeksiyon şeklinde uygulanabilen, genellikle romatoid artritte kullanılan altın içeren ilaçlar.
  • Amfoterisin B enjeksiyonu (mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için).
  • Karbenoksolon (ülseri veya boğaz veya ağız çevresindeki iltihaplanmaları tedavi etmek için).
  • Kortikosteroidler (romatizmal ve bağışıklık sistemi gibi birçok hastalıkta kullanılan steroid ilaçları).
  • Kortikotropin (bir hormon).
  • Kabızlık tedavisinde kullanılan ilaçlar (uyarıcı laksatifler).
  • Kolestiramin ve kolestipol (kolesterolü düşürmek, ishali önlemek veya kaşıntıyı azaltmak için kullanılır).
  • Tubokürarin gibi kas gevşetici ilaçlar.
  • Trimetoprim (bir antibiyotik).
  • Sotalol (bir beta-bloker).
  • Lovastatin (kolesterolü düşürmek için kullanılır).
  • Dekstran sülfat (“LDL aferezi” denilen kolesterolü düşürmek için kullanılan bir tedavide kullanılır).
  • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar (siklofosfatamid, metotreksat).
  • “Torsades de pointes” adı verilen ritim bozukluğuna neden olan ilaçlar

  Düşük kan basıncı, alkol, barbitüratlar veya anestetik maddeler ile ağırlaşabilir. Ayakta olduğunuzda baş dönmesi fark edebilirsiniz.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  SINORETIK nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. SİNORETİK NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Lütfen doktorunuzun talimatlarına dikkatli bir şekilde uyunuz.

  SİNORETİK’i daima doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  SİNORETİK almaya başladığınızda doktorunuz sizden kan testleri isteyebilir. Sonrasında doktorunuz sizin için almanız gereken doğru miktarda dozu ayarlayacaktır.

  Yetişkinlerde kullanımı:

  • SİNORETİK tabletin başlangıç tedavi dozu günde 1 tablettir. Doktorunuz sizin için doğru güçte olan tablet dozunu reçete edecektir.
  • Eğer kan basıncınız çok yüksek olmayı sürdürürse, doktorunuz ilacınızı değiştirme veya aldığınız tablet sayısını günde 2 tablete artırma ihtiyacı duyabilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  • Tabletinizi bir bardak su ile yutunuz.
  • Tabletlerinizi her gün aynı saatte alınız. SİNORETİK’i yemeklerden önce veya sonra alabilirsiniz.
  • Doktorunuz tarafından söylenmedikçe, kendinizi iyi hissetseniz bile, bu ilacı kullanmayı bırakmayınız. Bu uzun süreli bir tedavidir. Her gün SİNORETİK almaya devam etmeniz önemlidir.

  İlk dozunuzu alırken

  • İlk SİNORETİK dozunuzu alırken veya dozunuz artırıldığında özel dikkat göstermelisiniz. Bu tedavinize devam ederken meydana gelecek kan basıncı düşüşünden daha büyük bir düşüşe neden olabilir.
  • Bu durumu baş dönmesi veya denge kaybı şeklinde fark edebilirsiniz. Bu durumda uzanmanız iyi gelebilir. Eğer endişeleniyorsanız, lütfen mümkün olan en kısa sürede doktorunuza danışınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalara özel doz ayarlaması gerekmemektedir. Doktorunuz sizin için uygun dozu belirleyecektir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda başlangıç tedavisi olarak SİNORETİK kullanılmamalıdır. Böbrek yetmezliği sorununuz varsa, doktorunuz durumunuzu değerlendirerek bu ilacı kullanıp kullanamayacağınıza ve gerekiyorsa dozuna karar verecektir.

  Karaciğer yetmezliği

  Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalar SİNORETİK kullanmamalıdır (“SİNORETİK’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” bölümüne bakınız)..

  Önceki diüretik tedavisi

  SİNORETİK ile tedaviye başlamadan 2-3 gün önce diüretik tedavisi durdurulmalıdır. Eğer bu mümkün değilse, doktorunuz tedavi dozunuzu sizin durumunuza göre belirleyecektir.

  Eğer SİNORETİK’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SİNORETİK kullandıysanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SİNORETİK kullandıysanız derhal doktorunuz veya eczacı ile konuşunuz veya hastaneye gidiniz.

  Tabletlerin tanımlanabilmesi için ilaç paketini de yanınıza alınız.

  SİNORETİK’i kullanmayı unutursanız

  İlacınızı almayı unutursanız, hatırladığınız anda alınız. Ancak bir sonraki dozun zamanı çok yaklaşmışsa, unutulan dozu atlayarak bir sonraki doz zamanında ilacınızı alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  SİNORETİK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuza danışmadan, kendinizi iyi hissetseniz dahi, SİNORETİK kullanmayı sonlandırmayınız.

  Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  SINORETIK yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi herkeste görülmese bile SİNORETİK yan etkilere neden olabilir.

  SİNORETİK’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  SİNORETİK iki etkin madde içerir; lisinopril ve hidroklorotiyazid. Aşağıdaki yan etkiler bu etkin maddeler ile birlikte görülmüştür. Bu, SİNORETİK ile de gerçekleşebilecekleri anlamına gelir.

  Doktorunuz SİNORETİK’in kanınızı etkileyip etkilemediğini kontrol etmek için zaman zaman kan testleri isteyebilir.

  Yan etkiler aşağıdaki sıklık kategorilerinde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
  • Yaygın: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
  • Yaygın olmayan: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
  • Seyrek: 1000 hastanın 1’inden az, fakat 10000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
  • Çok seyrek: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.
  • Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle sıklık tahmin edilemiyor).

  Lisinopril ile görülmesi muhtemel yan etkiler

  Aşağıdakilerden biri olursa, SİNORETİK’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Şiddetli allerjik reaksiyonlar (seyrek)

  • Eğer yüz, dudak, dil veya boğazınızda şişme meydana geldi ise.Bu durum yutmanızı zorlaştırabilir.
  • Şiddetli ve aniden el, ayak veya bileklerinizde şişme.
  • Nefes almada güçlük çekme.
  • Eğer cildinizde kabartılı oluşumlarla birlikte seyreden şiddetli kaşınma ortaya çıktı ise.

  Şiddetli karaciğer problemleri (çok seyrek)

  • Cildinizde veya gözlerinizde sararma, koyu renkli idrar veya iştah kaybı.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SİNORETİK’e ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Lisinopril ile görülebilecek diğer yan etkiler aşağıda görülme sıklıkları ile birlikte verilmektedir

  Yaygın

  • Baş ağrısı
  • Özellikle aniden ayağa kalkarken baş dönmesi ve denge kaybı
  • Baygınlık
  • İshal
  • Kusma
  • Öksürük
  • Böbrek problemleri (kan testi ile gösterilen)

  Yaygın olmayan

  • Depresyonda hissetme dahil duygu durumu değişiklikleri
  • Karıncalanma ve uyuşma gibi sızlama hissi
  • Dönme hissi (vertigo)
  • Tatları algılamada değişiklikler
  • Uyumada zorlanma
  • Kalp krizi veya felç
  • Kalp atışında anormallik
  • El ve ayak parmaklarında renk değişikliği
  • Burun akıntısı
  • Mide bulantısı
  • Karın ağrısı ve hazımsızlık
  • Karaciğerin ne kadar iyi çalıştığını gösteren kan testlerinde değişiklikler
  • Döküntü
  • Kaşıntı
  • Ereksiyon olamama (iktidarsızlık)
  • Güçsüz hissetme
  • Yorgun hissetme
  • Kanınızda bazı maddelerin seviyelerinin yükselmesi (üre, kreatinin veya potasyum)

  Seyrek

  • Kanınızdaki bazı hücrelerde veya diğer bölümlerinde değişiklikler. Halsiz hissetme ve soluk ten bunun işaretleri olabilir.
  • Kafa karışıklığı hissetme
  • Koku almada değişiklikler
  • Ağız kuruluğu
  • Koyu kırmızı, kabartılı, kaşıntılı yumrular ile deri döküntüsü (kurdeşen)
  • Saç dökülmesi (alopesi)
  • Sedef hastalığı (bir deri hastalığı)
  • Kanda enfeksiyon (iltihaplanma)
  • Böbrek yetmezliği
  • Erkeklerde göğüslerde büyüme
  • Uygunsuz antidiüretik hormon salgılama sendromu (aşırı antidiüretik hormon salgılanması ve vücutta su tutulumu ile karakterize bir durum)
  • Güçsüzlük, yorgunluk, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve kramplara neden olabilen düşük kan sodyum seviyesi

  Çok seyrek

  • Kemik iliğinizde problemler veya kanınızda bulunan kan hücreleri ve/veya trombosit (kanın pıhtılaşmasını sağlayan kan pulcukları) sayısında azalma. Yorgunluk, enfeksiyon (ciddi olabilir), ateş, nefes darlığı veya kolayca morarma veya kanama gibi belirtiler ile fark edebilirsiniz
  • Şişmiş salgı bezleri (lenf nodları)
  • Artmış bağışıklık cevap (otoimmün hastalık)
  • Kanınızda düşük şeker seviyesi (hipoglisemi). Aç veya güçsüz hissetme, terleme ve hızlı kalp atışları bunun işaretleri olabilir.
  • Aniden hırıltılı veya nefesi kesilmiş hissetme (bronkospazm)
  • Akciğer iltihaplanması (nefesi kesilmiş hissettirebilir)
  • Sinüzit (sinüslerin iltihaplanması, yanakların ve gözlerin arkasında ağrı ve doluluk hissi)
  • Eozinofilik pnömoni. Aşağıdaki belirtileri içerebilir;
   -Sinüzit
   -Gripmiş gibi hissetme
   -Gittikçe daha fazla nefesi kesilmiş hissetme
   -Mide veya bağırsak bölgesinde ağrı
   -Deri döküntüsü

  Kol ve bacaklarda karıncalanma, uyuşma veya hissizlik hissetme• Pankreas iltihaplanması. Orta veya şiddetli mide ağrısına neden olur..

  • Bağırsak yüzeyinde şişme. Ani karın ağrısına, ishale veya kusmaya neden olabilir.
  • Terleme
  • Şiddetli deri hastalığı veya döküntü. Ciltte hızla gelişebilen kızarıklık, kabarma (ağız ve burun içinde kabarmalar dahil) veya soyulma belirtilerindendir.
  • Daha az idrara çıkma veya idrara çıkamama.

  Bilinmiyor

  • Orada olmayan şeyleri görme, hissetme veya duyma (halüsinasyon)
  • Cildin kızarması

  Hidroklorotiyazid içeriği nedeni ile oluşabilecek diğer yan etkiler

  Bilinmiyor

  • Tükürük bezinin iltihaplanması
  • Kanınızda bulunan kan hücreleri ve/veya trombosit (kanın pıhtılaşmasını sağlayan kan pulcukları) sayısında azalma. Yorgunluk, bir enfeksiyon (ciddi olabilir), ateş, nefesi kesilmiş hissetme veya daha kolay çürük oluşması ya da kanama hissedebilirsiniz.
  • İştah kaybı
  • Kanınızdaki şeker (glukoz) miktarında yükselme (hiperglisemi).
  • İdrarınızda şeker bulunması
  • Kanınızdaki ürik asit miktarının artması
  • Kanınızda bulunan maddelerin seviyelerinde değişiklikler (ör. düşük sodyum ve potasyum). Kaslarınızda güçsüzlük, susuzluk, karıncalanma ve uyuşma, kramplar veya bulantı hissedebilirsiniz.
  • Kanınızdaki yükselmiş veya yüksek seviyelerde yağlar (kolestrol dahil)
  • Huzursuzluk hissetme
  • Depresyon
  • Uyumada zorluk
  • Karıncalanma ve uyuşma gibi sızlama hissi
  • Sersemlemiş hissetme
  • Objelerin sarı görünmesine neden olabilen, görmede ortaya çıkan değişiklikler
  • Kısa süreli görme bozuklukları
  • Kırmızılık ve bulanık görme ile birlikte şiddetli göz ağrısı. Eğer gözünüzde aniden ağrılı kırmızılık olursa derhal doktorunuza söyleyiniz; kalıcı görme kaybını önlemek için tedaviye ihtiyacınız olabilir.
  • Dönme hissi (vertigo)
  • Baygınlık (özellikle ayağa kalkarken)
  • Ciltte kırmızı veya mor beneklere neden olabilen kan damarlarında hasar
  • Nefes almada güçlük. Akciğerleriniz iltihaplanırsa veya akciğerlerinizde sıvı olursa nefesinizin kesildiğini hissedebilirsiniz.
  • Midede tahriş
  • İshal
  • Kabızlık
  • Pankreas iltihabı. Midede orta ile şiddetli ağrıya neden olur.
  • Cildinizde ve gözlerinizin beyazında sararma (sarılık)
  • Alerjik reaksiyonlar
  • Gün ışığına hassasiyet nedeniyle döküntü, döküntü, hızla kabarma veya soyulma gelişen şiddetli döküntü ve muhtemelen ağız içinde kabarmalar dahil deri problemleri, mevcut lupus durumunun aktifleşmesi veya kötüleşmesi veya anormal deri reaksiyonları
  • Kas krampları ve kas güçsüzlüğü
  • Şiddetli olabilen böbrek problemleri (kan testleri ile gösterilen)
  • Ateş
  • Güçsüzlük

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  SINORETIK nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. SİNORETİK’İN SAKLANMASI

  SİNORETİK’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız. Işıktan koruyunuz.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SİNORETİK’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SİNORETİK’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİ

  Sanofi İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Büyükdere Cad. No: 193
  Levent 34394 Şişli-İstanbul

  Tel: (0212) 339 39 00
  Faks: (0212) 339 10 89

  ÜRETİM YERİ

  Sanofi İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Büyükkarıştıran 39780 Lüleburgaz-Kırklareli

  Tel: (0 288) 446 34 60
  Faks: (0 288) 446 30 59

  Bu kullanma talimatı 07.09.2017 tarihinde onaylanmıştır.

  SINORETIK kullanma talimatı?

  SINORETIK 30 TABLET KULLANMA TALİMATI

   

  SINORETIK kısa ürün bilgisi?

  SINORETIK 30 TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  SINORETIK detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699502012851
  ATC KoduC09BA03
  ATC Adılisinopril and diuretics
  Etkin MaddeLISINOPRIL DIHIDRAT + HIDROKLOROTOTIAZID
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMASIZ URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri5 – ORANLANMIS ESDEGERI
  Firma AdıSANOFİ İLAÇ SANAYİ ve TİC. A.Ş.
  Birim Miktar20+12,5
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı30
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeFRANSA

  SINORETIK ATC sınıfı nedir?

  • C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
  • C09 – RENİN ANJİOTENSİN SİSTEMİNE ETKİ EDEN AJANLAR
  • C09B – KOMBİNE ACE İNHİBİTÖRLERİ
  • C09BA – ACE İNHİBİTÖRLERİ VE DİÜRETİKLER
  • C09BA03 – LİSİNOPRİL VE DİÜRETİKLER

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz