SPASMEX 30 MG 50 FILM TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  SPASMEX SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  SPASMEX özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  SPASMEX FİLM TABLET 30 mg

  (DR. R. PFLEGER-ALMANYA)
  ER-KİM

  Ağız yolu ile alınır.

  • Etkin madde: 30 mg trospiyum klorür
  • Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, mısır nişastası, sodyum nişasta glikolat, stearik asit, kolloidal anhidr silika, povidon (K25), hipromelloz, titanyum dioksit

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. SPASMEX nedir ve ne için kullanılır?
  2. SPASMEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. SPASMEX nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. SPASMEX’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  SPASMEX ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. SPASMEX NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  Etkin madde olarak 30 mg trospiyum klorür içerir.

  Beyaz-beyazımsı, kokusuz ve yuvarlak film tabletler olup, bir yüzünde tabletlerin yarıya bölünmesine imkan veren kırılma çentiği (SNAP-TAB) bulunmaktadır.

  Blister ambalaj içeren kutuda 50 adet film tablet yer alır.

  Spazm çözücü bir ajandır.

  Aşağıdaki durumlarda görülen idrara çıkma sıklığında artış (pollaküri)’ın semptomatik tedavisinde kullanılır.

  • İdrar kesesinin açıklanamayan idrar kaçırma ve istem dışı sıkışma ile karakterize işlev bozuklukları
  • Bir Santral Sinir sistemi hastalığı nedeniyle; sıkışmaya bağlı sık idrara çıkma, işemek için kontrol edilemeyen sıkışma hissi ve sıkışma ile birlikte kontrol edilemeyen işeme bulgularıyla gözlenen, mesane kaslarının kasılı kalması ((detrusor hiperrefleksisi);

  Mesane duvarını oluşturan kas ile mesane boynundaki kasların uyumlu çalışmaması (detrusor kası ve sfinkter dissinerjisi) varlığında, tercihen hasta belli zaman aralıklarında kendisi sonda uygulaması yolu ile (intermitant kateterizasyon), içinde idrar kalmayacak şekilde mesanesini boşaltmalıdır. Eğer idrar kesesi tamamen boşaltılmamış ise SPASMEX alınmamalıdır..

  Not: İstem dışı çalışan idrar kesesi bozukluklarında tedavi öncesinde mesanenin görev yapmamasının nedeni belirlenmelidir. İdrar yollarında nedene yönelik tedavi gerektiren hormonal ve organik nedenlerin (infravezikal obstrüksiyon; mesane altında tıkanma, inflamasyon; iltihaplanma ve tümör gibi) bulunmadığından emin olunmalıdır.

  SPASMEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. SPASMEX’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  SPASMEX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  • İlacın etkin maddesi olan trospiyum klorüre veya içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise,
  • İdrar tutulmanız var ise (idrar retansiyonu),
  • Göz içi basıncının artışı ile belirgin bir göz hastalığı olan dar açılı glokomunuz var ise,
  • Kalbiniz daha hızlı ve düzensiz atıyor ise (taşiaritmi),
  • Kasların zayıf hale geldiği ve kolay yorulduğu hastalık olan myastenia gravis hastası iseniz,
  • Uzun süreli iltihaplı bağırsak hastalığınız var ise (ülseratif kolit veya Crohn hastalığı),
  • Kalın bağırsağın genleşmesi ve kabızlıkla birlikte ciddi bir hastalık olan toksik megakolon hastası iseniz,
  • Diyaliz gerektiren böbrek bozukluğunuz var ise.
  • SPASMEX 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

  SPASMEX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  • Mide-bağırsak kanalınızda tıkanma var ise (örn.pilorun daralması (pilorik stenoz)),
  • Artık idrar riskiyle birlikte idrarın dışarı çıkış yolunda tıkanıklık var ise (örn.iyi huylu prostat büyümesi (benign prostat hiperplazisi)),
  • Mide asidinin geri kaçışına bağlı olarak yemek borusunda iltihabı ile birlikte mide fıtığınız var ise (hiatus hernisi),
  • İstem dışı sinir sistemi hastalıklarınız var ise (otonom nöropati),
  • Aynı zamanda yüksek kalp atım hızının istenmediği hastalardansanız (tiroidin aşırı aktivitesi, koroner kalp hastalığı (koroner damarların daralması), yetersiz kalp performansı (kalp yetmezliği).

  Trospiyum klorür kullanımı, mevcut veri bulunmadığından, bozulmuş karaciğer fonksiyonu olan hastalarda önerilmemektedir.

  Trospiyum klorür esas olarak böbrekler aracılığıyla atılmaktadır. Böbrek fonksiyonları ciddi şekilde bozulmuş olan hastalarda kan seviyelerinde kayda değer artışlar olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle hafiften orta dereceliye kadar bozulmuş böbrek fonksiyonu olan hasta grubunda tedavi ancak dikkatli şekilde başlatılmalıdır.

  Tedaviye başlamadan önce sık sık ve az idrar yapma (pollaküri) ile idrar sıkışmasına (urge) neden olan kalp veya böbrek hastalıkları, aşırı su içme (polidipsi) kalp veya böbrek bozuklukları ve aynı zamanda idrar yolu organlarının enfeksiyonu ve tümörleri gibi organik nedenler gözden geçirilmelidir.

  Trospiyum klorür tedavisi ile yüz, dudaklar, dil ve/veya gırtlağın alerji sonucu şiştiği bildirilmiştir.. Üst hava yolunun şişmesi hayatı tehdit edici olabilir. Dil, yutağın alt kısmı veya gırtlağın şişmesi durumunda trospiyum klorür kullanımına derhal son verilmeli ve açık bir hava yolu sağlamak için derhal uygun tedavi ve/veya gerekli önlemler alınmalıdır.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  SPASMEX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Film tabletleri aç karnına yemekten önce bir miktar sıvıyla bütün olarak yutunuz.

  SPASMEX kullanımı sırasında mümkünse alkol almayınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hayvan çalışmalarında biçim bozukluğuna ilişkin hiçbir kanıt bulunmamıştır.

  Yine de, trospiyum klorür insanlarda gebelik sırasında kullanımı konusunda hiçbir tecrübenin bulunmaması nedeniyle ancak ilacın kullanıldığı durumun yakından incelenmesinden sonra kullanılmalıdır..

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  Bu ilacın insanlarda emzirme sırasında kullanımı konusunda hiçbir tecrübenin bulunmaması nedeniyle ancak ilacın kullanıldığı durumun yakından incelenmesinden sonra kullanılmalıdır.

  Araç ve makine kullanımı

  Bu ilaç uygun şekilde kullanıldığında bile görme keskinliğini değiştirebilir, araç ve makine kullanma kabiliyetini etkileyebilir veya çalışırken dikkat eksikliğine neden olabilir.

  Bu etki özellikle tedavinin başında, doz artışında, ilaç tedavisinin değiştirilmesinde ve aynı zamanda alkolle eş zamanlı olarak kullanıldığında oluşabilir.

  SPASMEX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  SPASMEX’in içeriğinde 100.0 mg laktoz bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu ürün her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum içerir. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki etkileşimler görülebilir:

  Artan etkiler

  • Amantadin (parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç), trisiklik antidepresanlar (depresyonu tedavi eden ilaçlar), kinidin ve disopiramidin (düzensiz kalp atımını tedavi eden ilaçlar) ve anti-histaminiklerin (alerjilerin tedavisinde kullanılan bir grup ilaç) antikolinerjik etkisinde (parasempatik sinir sisteminden doku ve organlara giden uyarıları önleyen etki) artış,

  ve aynı zamanda

  • β-sempatomimetiklerin (kalp ilacı olarak kullanılan diğerlerinin arasında, astım ilacı ve kasılmayı engelleyici), kalp atımını hızlandırıcı (taşikardik) etkisi artabilir.

  Azalan etkiler

  • Prokinetiklerin etkisi azalabilir (sindirim kanalının hareketlerini arttırarak yemek borusundan asidin temizlenişini hızlandıran ilaçlar, metoklopramid gibi)

  Diğer olası yan etkiler

  • Trospiyum klorür mide-bağırsak yolunun esnekliğini ve salgılamasını (örn. özsu atılımı) etkilediğinden, aynı anda alınan ilaçların emilimi değişebilir..

  Guar (bağırsak hareketlerini düzenleyen ve kabızlık tedavisinde kullanılan bitkisel lif), kolestiramin ve kolestipol (bağırsaklardan yağ emilimini azaltan ilaçlar) gibi ilaçlarla eşzamanlı (birlikte) alınması halinde SPASMEX’in etken maddesi olan trospiyum klorür’ün emilimi azalabilir. Bu nedenle, bu maddeleri içeren ilaçların eşzamanlı olarak kullanılması önerilmemektedir.

  Trospiyum klorür’ün metabolizmaya etkileri yalnızca laboratuvar koşullarında in vitro (deneysel) olarak, ancak gözleme dayanmaksızın araştırılmıştır. Trospiyum klorür genel olarak düşük oranda metabolize edildiğinden ve metabolizma tipi farklı olduğundan, hiçbir metabolik etkileşim beklenmemektedir.

  Ayrıca, yapılan çeşitli klinik çalışmalarda ve farmakovijilans (yan etki/güvenlilik bildirimleri) kayıtlarında da tedavi sırasında herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir..

  Bu durumların daha önceden kısa süreli kullanılan ilaçlarda da geçerli olduğunu lütfen biliniz.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  SPASMEX nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. SPASMEX NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  SPASMEX’i her zaman doktorunuzun anlattığı şekilde kullanınız.

  Eğer emin değilseniz, lütfen doktor ya da eczacınıza danışınız.

  Başka türlü reçete edilmediği sürece erişkinler ve 12 yaş üstü, vücut ağırlığı 40 kg’dan fazla olan gençler için genel doz

  Trospiyum Klorür’ün önerilen günlük dozu 45 mg’dır.. Günlük doz hekiminiz tarafından 30 mg’a azaltılabilir.

  Örnek tablo

  Günlük dozDoz/GünEşdeğer doz miktarı
  45 mg (önerilen günlük doz)Günde 3 defa 1/2 film-kaplı tablet veya
  Sabahları 1 film-kaplı tablet ve
  Akşamları 1/2 film-kaplı tablet
  15 mg trospiyum klorür
  30 mg trospiyum klorür
  15 mg trospiyum klorür
  30 mgGünde 2 defa 1/2 film-kaplı tablet15 mg trospiyum klorür

  Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda günlük 20 mg doz aşılmamalıdır.

  Tedavi süresinin herhangi bir sınırı yoktur. Hastalığın şiddetine ve tedaviden alınan cevaba göre tedavi süresine doktorunuz karar verecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Film tabletleri yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutunuz ( tercihen bir bardak su).

  Film tabletleri sabah, öğle ve akşam ya da sabah ve akşam yemekten önce aç karnına alınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  SPASMEX 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur..

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği

  Ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar günlük 20 mg’lık dozu aşmamalıdır.

  Karaciğer yetmezliği

  Mevcut veri bulunmadığından, bozulmuş karaciğer fonksiyonu olan hastalarda önerilmemektedir.

  Eğer SPASMEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SPASMEX kullandıysanız

  İnsanlarda şimdiye kadar herhangi bir zehirlenme belirtisi gözlenmemiştir.

  Antikolinerjik semptomlar olarak adlandırılan doz aşımı belirtileri olarak görmede bulanıklık, kalbin atım hızında artma, ağız kuruluğu ve deride kızarma oluşabilir. Bunlar neostigmin gibi parasempatomimetikler adı verilen ilaçlarla tedavi edilebilir.

  Göz içi tansiyonu artmış (glokomu) olan hastalar lokal olarak uygulanan pilokarpin alabilir.

  SPASMEX ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış iseniz bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Eğer SPASMEX’i almayı unutursanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde ilacı kullanmaya devam ediniz.

  SPASMEX ile tedavi sonlandırıldığındaki etkiler

  Doktorunuza danışmadan SPASMEX’i kullanmayı bırakmayınız..

  Eğer bu tıbbi tedavinin kullanımına ilişkin ilave sorularınız olursa, lütfen doktor veya eczacınıza danışınız.

  SPASMEX yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi, SPASMEX ‘in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  SPASMEX kullanımı sırasında ağız kuruluğu, mide-bağırsak rahatsızlıkları ve kabızlık gibi yan etkiler görülebilir.

  Yaygın (10’da 1’den az, fakat 100’de 1’den fazla)

  Ağız kuruluğu, mide-bağırsak rahatsızlıkları, kabızlık, karın ağrısı ve bulantı.

  Yaygın olmayan (100’de 1’den az, fakat 1000’de 1’den fazla)

  İdrara çıkmanın bozulması (atık idrar oluşumu), taşikardi (kalp atım hızında artış, çarpıntı), gözde uyum bozukluğu (gözün yakındaki nesnelere odaklanamaması), ishal, mide gazı, solunum problemleri (dispne), deri döküntüleri, genel vücut halsizliği veya göğüs ağrısı.

  Seyrek (1000’de 1’den az fakat 10.000’de 1’den fazla)

  İdrar yapamama (idrar retansiyonu), hızlı ve düzensiz kalp atımı (taşiaritmi), anjiyoödem (esas olarak ağrılı ve deri ve deri altı dokunun şiştiği, genellikle yüzde görülen, alerjinin neden olduğu hastalık), karaciğer değerlerinde artış, ciddi alerjik reaksiyon (anafilaksi), baş ağrısı baş dönmesi, kas ağrısı, eklem ağrısı, göğüs ağrısı, deride döküntü, halsizlik, serum transaminazlarında (başlıca kas ve karaciğerden salgılanan bazı enzimler) artış.

  Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  Muhtemel mukozolara (ağız içi gibi dokular) yayılabilen, kabarcık oluşumu ve kanama ile birlikte seyreden ciddi deri reaksiyonları. Trospiyum klorürle (SPASMEX’in etkin maddesi) olan ilişkisi kesin olarak tespit edilmiştir.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  SPASMEX nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. SPASMEX’İN SAKLANMASI

  SPASMEX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Karton ve blister ambalajı üzerindeki son kullanma tarihinden sonra SPASMEX’i kullanmayınız.

  RUHSAT SAHİBİ

  Er-Kim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Zorlu Center, Levazım Mah.
  Koru Sk. No:2 D-Blok 342-345
  34340, Beşiktaş-İstanbul
  Tel: (0212) 275 39 68
  Faks: (0212) 211 29 77
  e-mail: erkim@erkim-ilac.com.tr

  ÜRETİM YERİ

  Dr. R. Pfleger Chemische Fabrik
  GmbH D-96045 Bamberg-Almanya

  Bu kullanma talimatı 03.01.2017 tarihinde onaylanmıştır.

  SPASMEX kullanma talimatı?

  SPASMEX 30 MG 50 FILM TABLET KULLANMA TALİMATI

   

  SPASMEX kısa ürün bilgisi?

  SPASMEX 30 MG 50 FILM TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  SPASMEX detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699538094548
  ATC KoduG04BD09
  ATC Adıtrospium
  Etkin MaddeTROSPIYUM KLORUR
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMASIZ URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıER-KİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  Birim Miktar30
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı50
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalITHAL
  Kaynak ÜlkeALMANYA

  SPASMEX ATC sınıfı nedir?

  • G – ÜROGENİTAL SİSTEM VE CİNSİYET HORMONLARI
  • G04 – ÜROLOJİK İLAÇLAR
  • G04B – ANTİSPAZMOTİKLER DAHİL DİĞER ÜROLOJİK İLAÇLAR
  • G04BD – ÜRİNER ANTİSPAZMOTİKLER
  • G04BD09 – TROSPİYUM

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz