STILEX %1.5 + %1.5 + %5 JEL 30 G

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  STILEX SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  STILEX özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  STİLEX JEL %1.5+%1.5+%5

  ABDİ İBRAHİM

  Cilde uygulanır.

  • Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol.
  • Yardımcı Maddeler: Karbomer (Karbopol 980), Trietanolamin, Benzalkonyum klorür, Polisorbat, EDTA disodyum, Oleum adonia ve saf su içerir.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. STİLEX nedir ve ne için kullanılır?
  2. STİLEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. STİLEX nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. STİLEX’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  STILEX ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. STİLEX NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  STİLEX, 30 gramlık alüminyum tüplerde sunulan bir jeldir.

  STİLEX, etkin madde olarak mepiramin maleat, lidokain hidroklorür ve dekspantenol içerir.

  STİLEX deriye uygulandığında, lokal olarak antialerjik (alerjiyi giderici), antienflamatuar (iltihabı giderici), antipruritik (kaşıntıyı giderici) ve anestezik etki gösterir.

  STİLEX, güneş yanıkları, böcek sokmaları, ürtiker (kurdeşen), kaşıntı ve birinci derece (hafif) yanıklarda kullanılır.

  STILEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. STİLEX’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  STİLEX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • STİLEX’in bileşenlerine karşı alerjiniz var ise,
  • İltihaplı deri hastalıkları ile enfekte yaralar, iltihaplı deri enfeksiyonları ve bulaşıcı hastalıklar var ise ilacı kullanmayınız.

  STİLEX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • STİLEX Jel, gözlere ve ıslak dokulara (mukoza) temas ettirilmemelidir. Gözler ile temas durumunda, gözlerin bol su ile yıkanması önerilir.
  • STİLEX Jel, geniş vücut yüzeylerine uygulanmamalıdır.
  • STİLEX Jel’in 7 gün süre ile kullanımına rağmen, mevcut yakınmaların sürmesi veya artması durumunda bir doktora danışılmalıdır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  STİLEX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  STİLEX Jel, cilde sürüldüğünden aç ya da tok uygulanabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  STİLEX’in bileşiminde bulunan mepiramin, lidokain ve dekspantenol ile hayvanlar üzerinde yapılmış çalışma da mevcut değildir..

  STİLEX, gerekli değilse gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  STİLEX’in bileşiminde bulunan mepiramin, lidokain ve dekspantenolün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

  Söz konusu maddelerin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde de araştırılmamıştır

  Emzirme döneminde STİLEX Jel kullanımı konusunda doktorunuza danışınız..

  Araç ve makine kullanımı

  STİLEX’in araç ve makine kullanımı üzerine bir etkisi yoktur.

  STİLEX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İçeriğinde benzalkonyum klorür olduğundan tahrişe ve deri reaksiyonlarına sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Herhangi bir ilaç ile etkileşimi bildirilmemiştir.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  STILEX nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. STİLEX NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  STİLEX, günde birkaç kez lezyonlu bölgeye sürülür..

  STİLEX, 7 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  STİLEX, ince bir tabaka halinde ciltteki lezyonlu bölgeye sürülür.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  2 yaşın altındaki çocuklarda, hekim onayı olmaksızın kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Bildirilmemiştir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  Bildirilmemiştir.

  Eğer STİLEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla STİLEX kullandıysanız

  STİLEX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  STİLEX’i kullanmayı unutursanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız..

  STİLEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  STİLEX Jel tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

  STILEX yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi, STİLEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir..

  Aşağıdakilerden biri olursa, STİLEX’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Ciltte yaygın ve şiddetli kızarıklık ve kaşıntı, soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin STİLEX’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Ciltte yaygın ama şiddetli olmayan kızarıklık ve kaşıntı, yüksek ateş, kusma, çarpıntı.

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

  Deride hafif kızarıklık ve kaşıntı, iştah kaybı, halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, ishal..

  Bunlar STİLEX’nin hafif yan etkileridir.

  Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur..

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  STILEX nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. STİLEX’İN SAKLANMASI

  STİLEX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra STİLEX’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİ

  Vifor (İsviçre) lisansı ile
  Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad.
  No:4 34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul
  Tel: 0212 366 84 00
  Faks: 0212 276 20 20

  ÜRETİM YERİ

  Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Orhan Gazi Mah. Tunç Caddesi
  No: 3 Esenyurt/İstanbul

  Bu kullanma talimatı 22.06.2017 tarihinde onaylanmıştır.

  STILEX kullanma talimatı?

  STILEX % 1.5 + % 1.5 + % 5 JEL 30 G KULLANMA TALİMATI

   

  STILEX kısa ürün bilgisi?

  STILEX % 1.5 + % 1.5 + % 5 JEL 30 G KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  STILEX detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699514345855
  ATC KoduD04A
  ATC Adıantipruritics, incl. antihistamınes, anesthetics, etc.
  Etkin MaddeMEPIRAMIN MALEAT + LIDOKAIN HCL + DEKSPANTENOL
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
  Birim Miktar15+15+50
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı30
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  STILEX ATC sınıfı nedir?

  • D – DERMATOLOJİK PREPARATLAR
  • D04 – ANTİHİSTAMİNİKLER, ANESTEZİKLER VB. DAHİL ANTİPRÜRİTİKLER
  • D04A – ANTİHİSTAMİNİKLER, ANESTEZİKLER VB. DAHİL ANTİPRÜRİTİKLER
  • D04A – ANTİHİSTAMİNİKLER, ANESTEZİKLER VB. DAHİL ANTİPRÜRİTİKLER
  • D04A – ANTİHİSTAMİNİKLER, ANESTEZİKLER VB. DAHİL ANTİPRÜRİTİKLER

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz