SULCID 375 MG FILM KAPLI TABLET (10 TABLET)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  SULCID SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  SULCID özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  SULCİD FİLM KAPLI TABLET 375 mg

  Ağızdan alınır.

  • Etkin madde: 375 mg sultamisiline eşdeğer 52 mg sultamisilin tosilat dihidrat.
  • Yardımcı madde(ler): Sodyum nişasta glikolat, mikrokristalin selüloz, hidroksipropil selüloz, magnezyum stearat, opadry Y1-7000 (hipromelloz, titanyum dioksit, polietilen glikol), polietilen glikol 6000.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. SULCİD nedir ve ne için kullanılır?
  2. SULCİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. SULCİD nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. SULCİD’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  SULCID ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. SULCİD NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?
  • SULCİD, ağızdan alınan, sulbaktam ve ampisilin içeren bir antibiyotiktir.
  • Beyaz kapsül şeklinde film kaplı tabletlerdir.
  • SULCİD alüminyum folyo blisterde 10, 14 ve 20 tablet içeren kutular ile kullanıma sunulmaktadır.

  SULCİD, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

  • SULCİD, belirli mikropların neden olduğu sinüs iltihabı, orta kulak iltihabı, bademcik iltihabı dahil olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları; akciğer iltihabı, bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; idrar yolu ve böbrek enfeksiyonları; deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve bel soğukluğu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır.

  SULCID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. SULCİD’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  SULCİD’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • Ampisilin ve/veya sulbaktama karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
  • Penisilin türevi ilaçlar veya SULCİD’in bileşiminde yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa
  • Galaktoz intoleransı (bir çeşit şekere dayanıksızlık durumu)
  • Lapp laktaz yetmezliği (enzim yetersizliği) ya da
  • Glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu (şeker emiliminde bozukluk durumu) ile ilgili problemleriniz varsa
  • Hamileyseniz veya emzirme dönemindeyseniz
  • Enfeksiyöz mononükleoz (virüslerden kaynaklanan bir hastalık) veya herpes (uçuk) tanınız varsa
  • Altı (6) yaşın altındaki çocuklarda

  SULCİD’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Sefalosporin veya diğer alerjenlere karşı daha önce aşırı duyarlılık reaksiyonları gösterdiyseniz
  • Tedaviniz sırasında vücudunuzun herhangi bir yerinde enfeksiyon gelişirse
  • Tedaviniz sırasında ishal gelişirse
  • Yenidoğan tedavisinde kullanılacaksa
  • Böbrek, karaciğer veya kan bozukluğunuz varsa
  • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
  • Uzun süreli tedavilerde böbrek, karaciğer ve kan ve hücre yapımı ile ilgili fonksiyonlarınız düzenli olarak kontrol edilmelidir.

  SULCİD’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  • Yemeklerden sonra alınması ilacın etkisini değiştirmez.

  Hamilelik

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Hamile iseniz, SULCİD’i gerçekten ihtiyaç duyduğunuz zaman doktor kontrolünde almalısınız.
  • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Emziriyorsanız SULCİD’i doktor kontrolünde almalısınız.. Anne sütündeki SULCİD yeni doğan bebeklerde ishal, cilt döküntüsü ve bir çeşit mantar hastalığına (kandidiyaz) sebep olabilir. Bu yüzden emzirme döneminde kullanılmaması önerilmektedir..

  Araç ve makine kullanımı

  • Sultamisilinin araç ve makine kullanımını etkilediği bilinmemekte sersemlik hissetmenize neden olabileceğinden araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

  SULCİD’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  • Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • Allopurinol (ürik asit miktarını azaltan ilaç) ile birlikte uygulandığında vücudunuzda döküntü oluşabilir.
  • Antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar) ile birlikte aldığınızda penisilinler, kan pıhtılaşma hücrelerinin fonksiyonlarında ve testlerinde değişikliğe neden olup kanamayı artırıcı etki yapabilir.
  • Kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler ve tetrasiklinler gibi antibiyotik ilaçlar, penisilinlerin bakteri öldürücü etkilerini engelleyebilir bu nedenle eş zamanlı tedaviden kaçınmak gerekir.
  • Östrojen hormonu içeren ağızdan alınan doğum kontrol ilaçları ile ampisilin aldığınızda doğum kontrol yöntem etkinliğiniz azalabilir ve bu nedenle değişik ya da ilave doğum kontrol yöntemi kullanmanız gerekir.
  • Metotreksatı (kanser ve iltihaplı eklem romatizmasında kullanılan bir ilaç) SULCİD ile birlikte kullanıyorsanız, diğer ilacınızın etkinliği artabileceğinden yakından takip edilmelisiniz.
  • Probenesid (ürik asit atılımını artıran bir ilaç) ağızdan alınan SULCİD’in toksisite riskini artırabilir, doktorunuz tarafından özellikle birlikte verilmediyse, aynı zamanda kullanmayınız..
  • Non steroidal antiinflamatuVar ilaçlar (ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar) SULCİD’in vücuttan atılma süresini uzatabilir.
  • SULCİD bazı laboratuvar testlerini etkileyebilir ve yapılan testte yanlış pozitif glikozüri ( idrarda şeker saptanması) saptanabilir.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  SULCID nasıl kullanılır?

  3. SULCİD NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  • Doktorunuz başka şekilde tavsiye etmediği takdirde, SULCİD’in önerilen günlük dozu 12 saat arayla alınan 1-2 tablettir (375-750 mg).
  • Bel soğukluğunun tedavisinde günde bir defa 6 tablet (2,25 g) alınır. Doktorunuz bel soğukluğunun tedavisi için ilave bir ilaç verebilir.
  • Tedavinizin ne kadar süreceğini doktorunuz belirleyecektir. İyileştiğinizi hissetseniz bile tedavinizi kesmeyiniz.
  • A grubu beta-hemolitik streptokoklardan kaynaklanan enfeksiyonların tedavisinde, romatizmal ateş ya da böbrek iltihabı oluşumunu önlemek amacıyla tedaviye en az 10 gün devam edilmesi önerilmektedir.

  Uygulama yolu ve metodu

  • Tabletlerinizi yeterli miktarda su ile (örneğin bir bardak) bütün olarak yutunuz..

  Değişik yaş grupları

  • Çocuklarda kullanımı: Doktorunuz SULCİD dozunu çocuğunuzun ağırlığına ve hastalığın şiddetine göre belirleyecektir. Farmasötik formu uygun olmadığından altı (6) yaşın altındakilerde kullanılmamalıdır.
  • Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise doz ayarlaması erişkin dozu ile aynıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği

  • Böbrek yetmezliğiniz var ise SULCİD’i kaç saat ara ile alacağınızı doktorunuz belirleyecektir..
  • Eğer SULCİD’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SULCİD kullandıysanız

  • SULCİD’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  SULCİD’i kullanmayı unutursanız

  • SULCİD tabletlerin düzenli olarak günün aynı saatinde alınması önemlidir. Bir dozu almayı unuttuğunuzda, bir sonraki dozu zamanı geldiğinde alınız.
  • Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  SULCİD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  • Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe SULCİD’i almaya devam etmeniz önemlidir..

  SULCID yan etkileri nelerdir?

  4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi SULCİD’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa SULCİD’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Nefes almada güçlük veya göğüste sıkışma
  • Göz kapaklarının, yüzün veya dudakların şişmesi
  • Deride yumrular, tüm vücutta kırmızı kaşınan noktalar veya kaşıntı

  SULCİD ile görülen diğer yan etkiler aşağıdaki gibi olup yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

  Çok yaygın
  Yaygın
  Yaygın olmayan
  Seyrek
  Çok seyrek
  Bilinmeyen

  : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

  Çok yaygın

  • İshal (Diyare)

  Yaygın

  • Bulantı
  • Karın ağrıları

  Yaygın olmayan

  • Baş ağrısı,
  • Uykulu olma hali
  • Kusma
  • Yorgunluk

  Seyrek

  • Kalın bağırsak iltihabı (Psödomembranöz kolit)
  • Sersemlik
  • Bağırsak iltihabı (Enterokolit)

  Bilinmiyor

  • Alerjik reaksiyon
  • Anafilaktik şok ve anafilaktoid reaksiyon
  • Aşırı duyarlılık (Hipersensitivite)
  • Sakinlik (Sedasyon)
  • Hazımsızlık (Dispepsi)
  • Dışkıda kan görülmesi (Koyu renkli dışkı) (Melena)
  • Nefes darlığı (Dispne)
  • Baş ve boyun bölgesinde ani gelişen yumuşak doku şişkinliği
  • Dermatit ve deride kızarıklık, kaşıntı, döküntü
  • Kırgınlık
  • Ateş
  • Kandaki azot miktarında artış
  • Sarılık
  • Kandaki kreatin değerinde artış
  • Bir çeşit mantar hastalığı (Kandidiyaz)
  • Kolay iyileşememe (Patojen direnci)
  • Kandaki tüm hücrelerde azalma (Pansitopeni)
  • Pıhtılaşma zamanında artış
  • İştahsızlık (Anoreksi)
  • Sinir dokusunun etkilenmesi (Nerotoksisite)
  • Alerjik vaskülit (Kan damarları iltihabı)
  • Kanlı ishal (Hemorajik enterokolit)
  • Ağız kuruluğu
  • Tat alma duyusunda bozulma
  • Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (Flatulans)
  • Eklem ağrısı (Artralji)
  • Deri reaksiyonları
  • Mukozal iltihap

  • Ampisilin kullanımına bağlı istenmeyen reaksiyonlar zaman zaman gözlenir.
  • Enfeksiyöz mononükleoz viral kökenli bir hastalıktır. Mononükleoza sahip hastaların büyük çoğunluğu ampisilin aldığında deri döküntüsü görüldüğünden SULCİD kullanmamalıdır.
  • Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  SULCID nasıl saklanır?

  5. SULCİD’İN SAKLANMASI

  SULCİD’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SULCİD’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SULCİD’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİİ.E. Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş.
  Maslak Mah. Sümer Sok. No: 4 Maslak Office Building Kat: 7-8
  34485 Maslak, Sarıyer/İstanbul
  ÜRETİM YERİİ.E. Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş.
  Davutpaşa Cad. No: 12
  34010 Topkapı/İstanbul
  Bu kullanma talimatı 20.03.2014 tarihinde onaylanmıştır.

  SULCID kullanma talimatı?

  SULCID 375 MG FILM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

   

  SULCID kısa ürün bilgisi?

  SULCID 375 MG FILM KAPLI TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  SULCID detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699508090457
  ATC KoduJ01CR04
  ATC Adısultamicillin
  Etkin MaddeSULTAMISILIN
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma Adıİ.E. ULAGAY İLAÇ SANAYİİ TÜRK A.Ş.
  Birim Miktar375
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı10
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  SULCID ATC sınıfı nedir?

  • J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
  • J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
  • J01C – BETA LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER, PENİSİLİNLER
  • J01CR – BETA LAKTAMAZ İNHİBİTÖRLERİ DAHİL PENİSİLİN KOMBİNASYONLARI
  • J01CR04 – SULTAMİSİLİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz