SULFAFUR %10 KREM (30G)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

SULFAFUR SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

SULFAFUR özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

SULFAFUR %10 krem

Haricen cilt üzerine uygulanır.

Etkin madde: Her bir gram kremde 100 mg sodyum sülfasetamid içerir.

Yardımcı maddeler: Sülfür dioksit, setil alkol, makrogol-6-setostearil eter, makrogol-25-setostearil eter, propil paraben, metil paraben, likid parafin, polietilen glikol, izopropil miristat, simetikon, disodyum edetat, mikrokristalin selüloz ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1.SULFAFUR nedir ve ne için kullanılır?
2.SULFAFUR’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3.SULFAFUR nasıl kullanılır?
4.Olası yan etkiler nelerdir?
5.SULFAFUR’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

SULFAFUR ne için kullanılır?

1. SULFAFUR nedir ve ne için kullanılır?

 • SULFAFUR, deri üzerine sürülerek kullanılan bir üründür.
 • SULFAFUR, etkin madde olarak sodyum sülfasetamid isimli bir antibakteriyel madde içermektedir.
 • Sodyum sülfasetamid, akne (sivilce) oluşumunda etkili olan bakterilere karşı etkinliği olan bir antibakteriyeldir.
 • SULFAFUR, 30 g’lık polipropilen kapaklı, alüminyum bariyerli lamine tüp ile kullanıma sunulmaktadır.
 • SULFAFUR, sivilcenin bölgesel tedavisinde kullanılır.

 

SULFAFUR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. SULFAFUR’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SULFAFUR’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer:

 • Sülfonamidler olarak bilinen ilaç grubuna, sülfürlü bileşiklere veya SULFAFUR’un herhangi bir bileşenine alerjiniz veya aşırı duyarlılığınız var ise,
 • Astımınız veya böbrek yetmezliğiniz var ise SULFAFUR’u kullanmayınız.

SULFAFUR’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • SULFAFUR’un gözle temasından sakınınız.
 • Eğer kullanım süresince tahriş gelişirse, SULFAFUR kullanımını durdurunuz. Uzun süreli

tedavilerde, hastalar olası bölgesel tahrişler ve duyarlılık açısından dikkatle izlenmelidir.

 • Sülfonamid grubu ilaçların tekrar kullanımı sonucu aşırı duyarlılık tepkimelerine rastlanabilir, bu tepkimeler uygulama yolundan bağımsızdır. Geçmişlerinde sülfonamidlere karşı hassasiyet görülmemiş kişilerde de aşırı duyarlılık tepkimeleri görülebilir. Ayrıca, farklı sülfonamidler arasında çapraz duyarlılık da gelişebilir. Deri döküntüsü veya aşırı duyarlılık tepkimeleri görüldüğü anda SULFAFUR kullanımı durdurulmalıdır.
 • Sodyum sülfasetamid, deride kızarıklık veya pullanmaya neden olabilir.
 • Deriden emilim artabileceğinden, SULFAFUR’u geniş alanlara, yanık, sıyrılmış veya tahriş olmuş alanlara fazla miktarda uygulamayınız.
 • SULFAFUR’un içeriğinde bulunan sodyum sülfasetamid, cildinizin güneş ışığına karşı

hassaslaşmasına yol açabilir. Bu yüzden; güneşten ve bronzlaştırıcı işlemlerden sakınınız, beraberinde güneşten koruyucu bir ürün kullanınız.

 • SULFAFUR’u giysilerinizle temas ettirmeyiniz. İçeriğinde bulunan sodyum sülfasetamid,

açık renkli giysiler üzerinde hafif sarı renk bırakabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SULFAFUR’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

SULFAFUR’un uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Sodyum sülfasetamidin hamilelerde kullanımının bebeğe zararlı olup olmadığı bilinmemektedir.
 • SULFAFUR kullanımının hastaya sağlayacağı yarar-zarar dengesi göz önünde bulundurularak zorunlu haller dışında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Sodyum sülfasetamidin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.
 • SULFAFUR tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken,

fayda/zarar oranı dikkate alınmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Cilt üzerine sürülerek uygulanan SULFAFUR ile ilgili olarak bu konuda yapılmış bir çalışma mevcut değildir.

SULFAFUR’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler İçeriğindeki setil alkol nedeniyle lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) neden olabilir. İçeriğindeki metil paraben ve propil paraben nedeniyle alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

SULFAFUR; çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan gümüş içeren preparatlarla ve enfeksiyonlara (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) karşı kullanılan bir antibiyotik olan gentamisin sülfat içeren ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

SULFAFUR nasıl kullanılır?

3. SULFAFUR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

SULFAFUR, sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez ince bir tabaka halinde sürülerek kullanılır.

Uygulama yolu ve metodu:

Deri üzerine sürülerek uygulanır.

Uygulamadan önce, tahriş edici olmayan bir sabun ile cilt iyice temizlenmeli ve kurulanmalıdır. Uygulama öncesi ve sonrasında eller yıkanmalıdır. Etkili sonuç alabilmek için SULFAFUR tedavi süresince düzenli kullanılmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

SULFAFUR’un 12 yaş altındaki çocuklarda güvenliliği ve etkililiği incelenmemiştir. 12 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı: SULFAFUR’un yaşlılarda kullanımı incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, SULFAFUR kullanımının etkililiği ve güvenliliği bilinmemektedir.

Eğer SULFAFUR’un etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SULFAFUR kullandıysanız:

Deri üzerine sürülerek kullanılan SULFAFUR, öngörülen dozda kullanıldığında bu açıdan bir risk oluşturmaz.

SULFAFUR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer SULFAFUR’u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

SULFAFUR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler: Bulunmamaktadır.

SULFAFUR yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SULFAFUR’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, SULFAFUR’u almayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik tepkime belirtileri (hafif veya ciddi döküntü, nefes almada zorluk, yüz, dil, dudaklar ve boğazda şişme)

Bunların hepsi çok ciddi ancak seyrek görülen yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde varsa, sizin SULFAFUR’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ateş, boğaz ağrısı ve ağız yaraları gibi enfeksiyon belirtileri
 • Beklenmeyen yorgunluk / zayıflık, hızlı soluk alma ve hızlı kalp atışı gibi anemi (kansızlık) belirtileri
 • Bulantı, kusma, mide ağrısı, iştahta azalma
 • Sarılık
 • Aşırı halsizlik
 • Eklemlerde ağrı, şişme veya sertlik
 • Koyu renkli idrar, toprak renginde dışkı
 • Deride kırmızı döküntü (hafif veya ciddi), soyulma ve ciddi vezikül (ciltte kabarcıklı sıvı birikimi) oluşumu ile seyreden ateş, baş ve boğaz ağrısı
 • Deride lekelenme, yanak ve burun bölgesinde kelebek şeklinde döküntüler
 • Deride solukluk, morarma ve kanamaya yatkınlık
 • Deride yeni enfeksiyon oluşumu veya var olan enfeksiyonun kötüleşmesi

Bunların hepsi ciddi ancak seyrek görülen yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : lQ3NRQ3NRQ3NRQ3NRZmxXRG83ZmxX

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Kızarıklık
 • Kaşıntı
 • Kuruluk
 • Hafif ödem
 • Bölgesel tahriş
 • Yanma, batma hissi
 • Tedavi edilen derinin renginde sararma (ürünün fazla miktarda kullanılmasının bir işareti olabilir).

Bunlar SULFAFUR’un hafif ve seyrek görülen yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

 

SULFAFUR nasıl saklanır?

5. SULFAFUR’un saklanması

SULFAFUR’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, kapağı sıkıca kapalı olarak saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra SULFAFUR’u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: ASSOS İlaç Kimya Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.

Aşağı Dudullu Mah. Tosya Cad. No:5 34773 Ümraniye, İstanbul

Üretim Yeri: Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Karaağaç Mah. Fatih Blv. No: 32 ÇOSB Kapaklı, Tekirdağ

Bu kullanma talimatı 11.08.2017 tarihinde onaylanmıştır.

SULFAFUR kullanma talimatı?

SULFAFUR KREM KULLANMA TALİMATI

 

SULFAFUR kısa ürün bilgisi?

SULFAFUR KREM KISA ÜRÜN BİLGİSİ

SULFAFUR detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699708350061
ATC Kodu D10AF06
ATC Adı sulfacetamide
Etkin Madde SODYUM SULFASETAMID
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 6 – GERI ODEMESI OLMAYAN URUNLER
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı ASSOS İLAÇ KİMYA GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş.
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

SULFAFUR ATC sınıfı nedir?

 • D – DERMATOLOJİK PREPARATLAR
 • D10 – ANTİAKNE PREPARATLARI
 • D10A – TOPİKAL KULLANIM İÇİN ANTİAKNE PREPARATLARI
 • D10AF – AKNE TEDAVİSİNDE KULLANILAN ANTİENFEKTİFLER
 • D10AF06 – Sulfasetamid

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz