SUPOLAKS 5 MG SUPOZITUVAR (5 SUPOZITUVAR)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

SUPOLAKS SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

SUPOLAKS özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

SUPOLAKS 5 mg supozituvar

Makattan (Rektal yol ile) uygulanır.

 • Etkin madde: Her bir supozituvar (fitil) 5 mg bisakodil içerir.
 • Yardımcı maddeler: Witepsol H15 içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. SUPOLAKS nedir ve ne için kullanılır?
2. SUPOLAKS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. SUPOLAKS nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. SUPOLAKS'ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

SUPOLAKS ne için kullanılır?

1. SUPOLAKS nedir ve ne için kullanılır?

 • SUPOLAKS hemen hemen beyaz, homojen (tekdüze) görünüşlü supozituvar (fitil) şeklinde sunulmaktadır.
 • SUPOLAKS 5, 10 veya 20 adet supozituvar (fitil) içeren karton kutuda takdim edilmektedir.
 • Her bir supozituvar (fitil) 5 mg etkin madde (bisakodil) içerir. Bisakodil kontakt laksatifler ilaç grubundandır.
 • SUPOLAKS hastanın kabızlık şikayetlerinin tedavisinde uyarıcı laksatif (ishal yapıcı) olarak kullanılmaktadır.
 • SUPOLAKS ameliyat ya da röntgen gibi araştırma işlemlerinden önce bağırsak boşaltılmasında ve tüm endikasyonlarda müshil, lavman yerine kullanılmaktadır.

SUPOLAKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. SUPOLAKS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SUPOLAKS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Etkin madde veya bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise
 • Aşırı su kaybınız var ise
 • Bağırsak tıkanıklığınız var ise (ileus olarak adlandırılan)
 • Apandisit gibi karın bölgesine özel ciddi rahatsızlığınız var ise
 • Mide bulantısı ve kusma ile birlikte karın ağrınız var ise
 • Bağırsakta iltihaplı bir durum var ise
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz var ise
 • Makat çevresinde çatlaklarınız, yara ve iltihap var ise

SUPOLAKS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Uzun süreli kullanımın bağırsak tembelliği ve su-elektrolit dengesi bozukluğu yapabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yaşlı hastalarda ve böbrek yetmezliği olanlarda özellikle dikkatli olunmalıdır.
 • Bağırsak tıkanıklığı ya da tanısı henüz konmamış karın içi yakınmaları olan hastalara uygulanmamalı ve iltihabi (inflamatuvar) bağırsak hastalıklarında dikkatle kullanılmalıdır.
 • Diabetes mellitus (şeker hastalığı), hipertansiyon (tansiyonda artış) ve kalp hastalığı bulunanlarda doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.
 • Supozituvar kullanımı özellikle anal fissürü (makatta çatlağı) ve ülseratif proktiti (makatta iltihabi hastalığı) olanlarda acı hissine ve lokal irritasyona (uygulama bölgesinde tahrişe) sebep olabilir.
 • 5 günden daha uzun süreyle devamlı kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SUPOLAKS'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yolundan dolayı geçerli değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur.

Bu ilacı kullanırken baş dönmesi ya da halsizlik hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda araç ve makine kullanmaktan kaçınınız.

SUPOLAKS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler SUPOLAKS'ın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere ilişkin olarak özel bir uyarı bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız bunu doktorunuza söylemeniz özellikle önemlidir:

-İdrar söktürücüler (bendrofluazit, furosemid gibi)

-Steroid ilaçlar (iltihabi hastalıkların tedavisinde kullanılan, örn. prednizolon gibi)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

SUPOLAKS nasıl kullanılır?

3. SUPOLAKS nasıl kullanılır?

 • Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

4-10 yaş arası çocuklarda: SUPOLAKS doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır. Genellikle 5 mg supozituvar anında etki için makattan (rektal yolla) uygulanır. Her gün için yalnızca 1 adet supozituvar kullanılır.

Ameliyat öncesi, röntgen ya da diğer testlerden önce bağırsak boşaltmada kullanılır.

SUPOLAKS, en fazla 5 gün boyunca kullanılır.

 • Bu süre içinde belirtilerin (semptomların) kaybolmaması veya ağırlaşması durumunda doktora başvurunuz.
 • Kısa süreli kullanım içindir.

Uygulama yolu ve metodu:

 • Supozituvar (fitil), eller iyice yıkanıp kurulandıktan sonra makat içine itilerek tatbik edilir ve en az 30 dakika boyunca içeride tutulur.
 • Bu ilaç en fazla 5 gün kullanılır. Bu süre içerisinde; eğer çocuğunuzun durumu kötüye gidiyorsa veya yeni belirtiler (semptomlar) meydana geliyorsa tedaviyi hemen durdurmalı ve doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız.

  Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

 • SUPOLAKS, 4 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. 4-10 yaş arası çocuklarda doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.
 • Yaşlılarda kullanımı:
 • Yaşlılarda kullanımı ile ilgili özel bir bilgi bulunmamaktadır. 65 yaş üzeri için yapılan klinik araştırmalar sonucu bu yaş grubunda özel bir olumsuz etkiye rastlanmamıştır.

  Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

 • Özel bir kullanım şekli bulunmamaktadır. Doktorunuza danışarak kullanınız.
 • Eğer SUPOLAKS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SUPOLAKS kullandıysanız:

 • Yüksek dozda kullanılması sonucunda; birdenbire nöbet tarzında gelen karın ağrısı (kolik) ve kramp gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları, şişkinlik, tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi ve ishal görülebilir.
 • SUPOLAKS'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SUPOLAKS'ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SUPOLAKS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

SUPOLAKS yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SUPOLAKS'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, SUPOLAKS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüzde ve boğazda ciddi alerjik reaksiyonlar
 • Nefes almada güçlük veya baş dönmesi
 • Deri döküntüsüne sebebiyet verebilen alerjik reaksiyonlar

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SUPOLAKS'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın            : 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın                   : 10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın 1'inde veya 1'inden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan    : 100 hastanın 1'inden az, fakat 1.000 hastanın 1'inde veya 1'inden fazla görülebilir.

Seyrek                   : 1.000 hastanın 1'inden az, fakat 10.000 hastanın 1'inde veya 1'inden fazla görülebilir.

Çok seyrek            : 10.000 hastanın 1'inden az görülebilir.

Bilinmiyor             : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın:

 • Karında kramp ve ağrı
 • İshal
 • Bulantı

Yaygın olmayan:

 • Dışkıda kan
 • Kusma
 • Karın rahatsızlığı
 • Makat içerisinde ve çevresinde rahatsızlık
 • Baş dönmesi

Seyrek:

 • Kalın bağırsak iltihabı
 • Su kaybı
 • Bayılma

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

SUPOLAKS nasıl saklanır?

5. SUPOLAKS'ın Saklanması

SUPOLAKS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SUPOLAKS'ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SUPOLAKS'ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi: Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16-18 Ataşehir/İstanbul
0 216 456 65 70 (Pbx)
0 216 456 65 79 (Faks)
info@berko.com.tr

Üretim Yeri: Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Adil Mah. Yörükler Sok. No: 2 Sultanbeyli/İstanbul
0 216 592 33 00 (Pbx)
0 216 592 00 62 (Faks)

Bu kullanma talimatı ……………  tarihinde onaylanmıştır.

SUPOLAKS kullanma talimatı?

SUPOLAKS 5 MG SUPOZITUVAR KULLANMA TALİMATI

 

SUPOLAKS kısa ürün bilgisi?

SUPOLAKS 5 MG SUPOZITUVAR KISA ÜRÜN BİLGİSİ

SUPOLAKS detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699591890033
ATC Kodu A06AG02
ATC Adı bisacodyl
Etkin Madde BISAKODIL
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 6 – GERI ODEMESI OLMAYAN URUNLER
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.
Birim Miktar 5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 5
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

SUPOLAKS ATC sınıfı nedir?

 • A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
 • A06 – LAKSATİFLER
 • A06A – LAKSATİFLER
 • A06AG – LAVMANLAR
 • A06AG02 – BİSAKODİL

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz