TALCID 0,5 GR 40 CIG.TABLETI

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  TALCID SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  TALCID özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  TALCİD ÇİĞNEME TABLETİ 500 mg

  BAYER

  Ağız yoluyla alınır.

  • Etkin madde: Her tablet 500 mg hidrotalsit içerir.
  • Yardımcı madde: Mannitol (E 421), mısır nişastası, nane aroması, muz aroması, sodyum sakarin, magnezyum stearat

  Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı olmadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de TALCİD’den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.
  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. TALCİD nedir ve ne için kullanılır?
  2. TALCİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. TALCİD nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. TALCİD’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  TALCID ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. TALCİD NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?
  • Her çiğneme tableti etkin madde olarak 500 mg hidrotalsit içerir. Hidrotalsit başlıca fazla mide asidini azaltarak etkisini gösterir. TALCİD, anti-asit olarak adlandırılan ilaç grubunda yer alır.
  • TALCİD, kutuda 40 tabletlik blisterambalajlarda Çiğneme tabletleri beyaz renkte ve nane kokuludur.
   TALCİD, mide asidinin fazlalığı ile seyreden durumlarda şikayetlerin giderilmesinde kullanılır. Bu durumlar arasında stres, aşırı yeme, kahve, alkol, nikotin ve bazı ilaçların neden olabileceği midede yanma, ekşime, şişkinlik, gaz gibi şikayetler ile akut gastrit (çeşitli nedenlerle ani olarak oluşan mide iltihabı), mide ve on iki parmak barsak (duodenum) ülserleri yer alır.

  TALCID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. TALCİD’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  TALCİD’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • Ürünün etkin maddesi olan hidrotalsit ya da içerdiği diğer maddelere karşı aşırı hassasiyetiniz varsa
  • Çok su içme, sık idrara çıkma, gece idrara çıkma, ödem, halsizlik, yorgunluk gibi bulgularla kendini gösterebilen şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa
  • Kas iskelet sistemi ile ilgili belirtiler, halsizlik, yorgunluk, uykuya eğilim gibi hipofosfatemi (kan fosfat düzeyinde düşüklük) belirtileriniz

  TALCİD’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa,
  • Fosfat içeriği düşük besinlerle besleniyorsanız,
  • Israrcı ya da sık aralıklarla tekrarlayan şikayetleriniz varsa ülser veya kanser gibi altta yatan ciddi bir hastalık riskinin araştırılması için doktorunuza danışınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TALCİD’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TALCİD, asit içeren gıdalardan (örn. şarap, meyve suyu gibi) en az 1-2 saat önce veya sonra alınmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TALCİD gerekli olmadıkça gebelikte kullanılmamalıdır. Hamileliğiniz süresince, yalnızca doktorunuzun önerisi ile ve kısa süreli olarak kullanınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  Genellikle alüminyum içeren maddeler anne sütüne geçerler, ancak düşük emilim oranı sebebiyle, yeni doğanda risk oluşturması beklenmez. Emzirme döneminde doktorunuza danışmadan ve gerekli olmadıkça TALCİD kullanmayınız.

  Araç ve makine kullanımı

  TALCİD’in, araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir olumsuz bir etkisi gözlenmemiştir.

  TALCİD’in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün doz başına 1mmol’den (23 mg) daha az sodyum içerir. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Bu tıbbi ürün doz başına 10 g’dan daha az miktarda mannitol içerir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir..

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında TALCİD’in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

  • Tetrasiklinler, kinolon grubu (siprofloksasin, ofloksasin, norfloksasin) gibi bazı
  • Safra kesesi taşı tedavisinde kullanılan kenodeoksikolik asit (kenodiol) içeren ilaçlar.
  • Kalp glikozitleri (kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar)Salisilat veya kinidin gibi idrarı alkalize edici tedaviler alıyorsanız
  • İçeriğinde sitrik asit ve tartarik asit içeren herhangi bir efervesan tablet kullanıyorsanız..

  TALCİD, bu ilaçlardan en az 1-2 saat önce veya sonra alınmalıdır.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  TALCID nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. TALCİD NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, 12 yaşından büyükçocuklar ve yetişkinler için:

  Gerekli görüldüğü takdirde günde birkaç kez, 1-2 tablet (500 mg-1000 mg eşdeğer miktarda hidrotalsit) önerilir

  Günde 12 tabletten fazla TALCİD kullanmayınız.

  TALCİD yemeklerden 1-2 saat sonra ve yatmadan önce olmak üzere günde birkaç kez kullanılır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Tabletleri yutmadan tamamen çiğneyiniz.

  Doktorunuz TALCİD ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanım

  12 yaşından küçük çocukların tedavisinde bu yaş grubuna ait yeterli tecrübe bulunmadığından kullanımı uygun değildir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Veri bulunmamaktadır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrekyetmezliği

  Böbrek yetmezliğiniz varsa yüksek doz ve uzun süreli TALCİD kullanmayınız.

  Karaciğer yetmezliği

  Normal böbrek fonksiyonlara sahip karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılması gerekmemektedir..

  Eğer TALCİD’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz..

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TALCİD kullandıysanız

  Günde 12 tabletten fazla TALCİD kullanmayınız.

  TALCİD’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  TALCİD’i kullanmayı unutursanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  TALCID yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi, TALCİD’in içeriğinde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa TALCİD’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Alerjik reaksiyonlar (kızarıklık ve içi su dolu kabartılar, cilt döküntüleri, yüzde şişme, hırıltı ile birlikte nefes alıp vermede zorluk gibi)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TALCİD’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

  • Dışkıda yumuşama
  • Daha sık dışkılama ihtiyacı
  • İshal
  • Kusma
  • Kabızlık

  Bunlar TALCİD’in hafif yan etkileridir.Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz..

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  TALCID nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. TALCİD SAKLANMASI

  TALCİD’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TALCİD’i kullanmayınız.

  “Son Kull. Ta.:” ibaresinden sonra yazılan rakam ayı temsil eder ve o ayın son günü son kullanım tarihidir.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİ

  Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti
  Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
  No: 53 34770 Ümraniye-/İstanbul
  Tel: 0 216 528 36 00
  Faks: 0 216 645 39 50

  ÜRETİM YERİ

  Sanofi İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Lüleburgaz/Kırklareli

  Bu kullanma talimatı 30.01.2015 tarihinde onaylanmıştır.

  TALCID kullanma talimatı?

  TALCID 0,5 GR 40 CIG.TABLETI KULLANMA TALİMATI

   

  TALCID kısa ürün bilgisi?

  TALCID 0,5 GR 40 CIG.TABLETI KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  TALCID detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699546080274
  ATC KoduA02AD04
  ATC Adıhydrotalcite
  Etkin MaddeHIDROTALSIT
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
  Firma AdıBAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.
  Birim Miktar0,5
  Birim CinsiG
  Ambalaj Miktarı40
  ReçeteRECETESIZ
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeYUNANISTAN

  TALCID ATC sınıfı nedir?

  • A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
  • A02 – ASİT İLE İLİŞKİLİ HASTALIKLARDA KULLANILAN İLAÇLAR
  • A02A – ANTASİTLER
  • A02AD – ALÜMİNYUM, KALSİYUM VE MAGNEZYUM İÇEREN KOMBİNASYONLAR VE KOMPLEKSLER
  • A02AD04 – HİDROTALSİT

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz