TALINAT 0,1 MG/2 ML 10 AMPUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  TALINAT SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  TALINAT özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  TALİNAT 0.1 mg/2ml İ.V./İ.M. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

  Steril

  Kas içine ve damar içine uygulanır.

  • Etkin madde: Her 1 ml çözelti 0,05 miligram fentanile eşdeğer fentanil sitrat içerir.
  • Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, sodyum hidroksit %10/hidroklorik asit, enjeksiyonluk su.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında :

  1. TALİNAT nedir ve ne için kullanılır?
  2. TALİNAT’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. TALİNAT nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. TALİNAT’ın saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  TALINAT ne için kullanılır?

  1. TALİNAT nedir ve ne için kullanılır?

  • TALİNAT “opioid analjezikler” olarak adlandırılan gruptan güçlü bir ağrı kesici olan ve toplardamar ve kas içine uygulanan bir çözeltidir. TALİNAT’ın güçlü ağrı kesici etkisi kısa bir süre devam eder.
  • 1 ml TALİNAT 0.05 miligram fentanile eşdeğer fentanil sitrat içerir.
  • TALİNAT 10 adet 2 ml’lik ampul içeren ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.
  • TALİNAT değişik türden ameliyatlarda ortaya çıkan ağrıyı engellemek ya da gidermek için kullanılır. TALİNAT şu tür ameliyatlarda kullanılabilmektedir:
  • Operasyonun gerçekleştirildiği gün taburcu olunabilen kısa süreli ameliyatlar
  • Birkaç gün hastanede kalmanızı gerektirebilen daha uzun süreli ameliyatlar
  • TALİNAT yüksek dozlarında, ventilatöre bağlıysanız (yani size yapay solunum uygulanıyorsa) doğal solunum hızınızı azaltmak amacıyla da kullanılır. Bu şekilde büyük ameliyatlarda nöroleptik adı verilen sizi uyutan veya sersemliğe neden olan bir sedatif ilaçla birlikte sizi uyutmak amacıyla kullanılır.

  TALINAT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. TALİNAT’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TALİNAT güçlü bir ağrı kesicidir ve ancak yetkili kişiler tarafından reçete edilmelidir / uygulanmalıdır.

  TALİNAT’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Fentanile ve ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine (yardımcı maddeler listesine bakınız) karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,
  • Opioid analjezikler’ denen güçlü ağrı kesicilere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,
  • Safra kanalında cerrahi bir operasyon geçirmiş iseniz bu işlemden sonra,
  • Depresyon tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörü grubu ilaçlar ile birlikte veya bu ilaçlar ile tedavi kesildikten sonraki iki hafta boyunca,
  • Solunum sisteminizde soluk vermenizi kısıtlayıcı bir hastalığınız (obstrüktif akciğer hastalığı) varsa veya solunumunuz baskılanmışsa; bu durumda TALİNAT’ı ancak soluk alıp vermeniz “ventilatör” adı verilen bir cihazla destekleniyorsa kullanabilirsiniz.
  • Normal doğum yapıyorsanız ya da sezeryanla doğum yapıyorsanız göbek kordonu klemple kapatılmadan önce; TALİNAT bebeğinizin soluk alıp vermesini etkileyebilir.

  Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse bu ilacı kullanmayınız. Emin değilseniz, TALİNAT kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  TALİNAT’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  Eğer;

  • Akciğerlerinizde, karaciğerinizde ve ya böbreklerinizde bir problem varsa,
  • Tiroid (boynun ön tarafında bulunan bez) fonksiyonlarınızda azalma (hipotiroidi) varsa,
  • Akciğer hastalığınız veya solunum ile ilgili sorunlarınız varsa,
  • Alkol bağımlılığınız varsa,
  • Beyin ile ilgili rahatsızlığınız varsa veya son zamanlarda beyniniz ile ilgili bir rahatsızlık/yaralanma geçirmişseniz,
  • Kaslarda yorulmaya yol açan Myastenia gravis adı verilen hastalığınız varsa,
  • Güçlü ağrı kesicilerle uzun süreler tedavi görüyorsanız,
  • Kan hacminizde azalma varsa,
  • Yaşlıysanız ya da hastalığa bağlı zayıf düşmüşseniz bu ilacı dikkatli kullanınız.

  Özel izlem gereken durumlar:

  • TALİNAT daha yavaş nefes almanıza neden olabilir. Böyle bir etki görülürse, normale dönene kadar solunumunuz yakından izlenecektir.
  • Bazen kan basıncınız ve kalp hızınızın da izlenmesi gerekebilir.

  Tekrarlanan fentanil kullanımları tolerans gelişimine yani sık kullanıma bağlı vücudun fentanile duyarsız hale gelmesine ve bağımlılığa yol açabilir.

  TALİNAT, beyin hücrelerinin kendi aralarında ve diğer sinir hücreleri ile iletişimini sağlayan bir kimyasal madde olan seratonin sistemini etkileyen ilaçlarla birlikte kullanılırken yaşamı tehdit etme riski bulunan seratonin sendromu gelişmesi olasılığına karşı dikkat gerekir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Eğer doktorunuz uygun görürse TALİNAT kullanmaya devam edebilirsiniz.

  TALİNAT’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TALİNAT’ın yiyecek ve içecek ile etkileşimine ait herhangi bir bilgi verilmemiştir.

  Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. St. John’s wort (sarı kantaron otu) ile birlikte kullanıldığında düzeyi ve etkisi azalabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Hamile iseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, sadece doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse TALİNAT kullanabilirsiniz.
  • Doğum sırasında (sezeryan doğum dahil olmak üzere), yenidoğan bebekte solunumun baskılanmasına neden olabileceğinden fentanil uygulanmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TALİNAT süte geçmektedir. TALİNAT kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz.

  TALİNAT uygulamasından sonra 24 saat geçmeden bebeğinizi emzirmeyiniz veya sağılmış anne sütü kullanmayınız.

  Araç ve makine kullanımı

  Her zamankinden daha dikkatsiz olabileceğinizden TALİNAT aldıktan sonraki en az 24 saatte araç ve makine kullanmayınız.

  Bu ilaç sizde uyku hali, baş dönmesi ya da sersemlemeye yol açabileceğinden araç kullanma yeteneğinizi olumsuz etkileyebilir. TALİNAT uygulamasından sonra yeterli süre geçmeden araç ve makine kullanmayınız, dikkat gerektiren işler yapmayınız.

  İlacın sizi nasıl etkileyeceğinizi öğrenmeden araç kullanmayınız.

  Bu ilacın etkisi altındayken araç kullanmanız trafik suçudur; ancak eğer aşağıdakiler sizin için geçerliyse ilacı kullanıyor olmanız bir trafik suçunu bilerek işlemeye girmez:

  • Bu ilaç tıbbi bir hastalığınızın tedavisi ya da diş tedaviniz için yazılmışsa.
  • İlacı reçeteleyen doktorun size söylediği gibi ve bu “Kullanma Talimatında” söylendiği gibi alıyorsanız.
  • Sizin güvenli araç kullanım yeteneğinizi etkilemiyorsa.

  TALİNAT kullanımından sonra, araç veya makine kullanmadan önce daima doktorunuza danışınız.

  TALİNAT’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Tuz alımınızı kontrol altında tutmanız gerekiyorsa (kontrollü sodyum diyetindeyseniz) aşağıdaki konuda dikkatli olunuz:

  • Her bir TALİNAT ampul 23 mg’dan daha az sodyum içerdiğinden, sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
  • Ancak ampul içeriği size verilmeden önce tuz çözeltisiyle seyreltilebilir. Bu nedenle seyreltmede kullanılan bu tuz çözeltisinin içeriğindeki sodyum da dikkate alınmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Birçok ilaç TALİNAT ile birlikte kullanılamayacağı için, başka bir ilaç alıyorsanız daima doktorunuzu bilgilendiriniz. Bu durum reçetesiz olarak satılan ya da bitkisel olan ilaçlar için de geçerlidir.

  Özellikle aşağıdaki ilaçları almayınız ve son iki hafta içinde almışsanız doktorunuza ya da hemşirenize söyleyiniz:

  • Monoamin oksidaz inhibitörleri adı verilen ve depresyon (ruhsal çökkünlük) durumlarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar,

  Bu grup ilacı kullanıyorsanız TALİNAT’ı kullanmayınız.

  Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini almaktaysanız doktorunuz ya da hemşirenizle konuşmanız önemlidir:

  • Depresyon (ruhsal çökkünlük) durumlarının tedavisinde kullanılan sitalopram, duloksetin, essitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin ve venlafaksin gibi ilaçlar.

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi biri TALİNAT ile birlikte alındığında, TALİNAT’ın ya da bu ilaçların etkilerinde artış olabilir:

  • Ağrılarınız için alınan “opioid analjezikler” olarak adlandırılan morfin ya da kodein gibi diğer güçlü ağrı kesiciler,
  • Sizi uyku haline sokan ilaçlar (anestezik maddeler),
  • Sizdeki endişeli durumları (anksiyete) tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (trankilizanlar) ya da uyku ilaçları,
  • Proteaz inhibitörü antiviraller olan HIV (insan bağışıklık yetmezliği virüsü, AİDS etkeni) enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan ritonavir, indinavir veya sakinavir gibi ilaçlar,
  • Flukonazol veya vorikonazol gibi mantar ilaçları,

  TALİNAT ile birlikte etomidat ve midazolam adlı ilaçları almanız gerekiyorsa, bu ilaçların dozunun azaltılması gerekebilir.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  TALINAT nasıl kullanılır?

  3. TALİNAT nasıl kullanılır?

  TALİNAT, yalnızca hava yolunun kontrol edebildiği bir ortamda ve hava yolunu kontrol edebilen bir personel tarafından uygulanmalıdır.

  Uygun kullanım ve doz /uygulama sıklığı için talimatlar:

  Uygulanacak TALİNAT miktarı kişiye ve duruma bağlı olarak değişir.

  Doktorunuz vücut ağırlığınıza, genel sağlık durumunuza, yaşınıza, bu ilacın size ne amaçla verildiğine ve kullanmakta olduğunuz diğer ilaçlara göre ne kadar TALİNAT kullanmanız gerektiğini belirleyecektir.

  Uygulama yolu ve metodu:

  TALİNAT toplardamar ve kas içine (intravenöz, intramüsküler uygulama) enjeksiyon yoluyla uygulanır.

  Anestezik bir madde ile birlikte uygulanabilir.

  Kalp hızının yavaşlaması ve kaslarda sertleşme gibi TALİNAT’ın bazı yan etkilerini hafifletmek amacıyla diğer bazı ilaçlarla birlikte de uygulanabilir.

  İnfüzyon olarak verilen TALİNAT dozu vücut ağırlığına bağlıdır.

  Başlangıç dozu olarak ilk 10 dakika boyunca her dakika kilogram başına 1 mikrogram verilebilir.

  Eğer gerekirse, operasyonun her dakikasında kilogram başına 0,1 mikrogram ile devam edilebilir.

  Damlalar normalde operasyonun sonlanmasından 40 dk. önce sonlandırılacaktır.

  Değişik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanımı:

  2-12 yaşları arasındaki çocuklarda doktorun önerdiği dozlarda tedaviye başlanmalıdır.

  TALİNAT, solunum için olası bir desteği verebilecek gerekli donanımın olduğu ortamlarda ve deneyimli personel tarafından uygulanmalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlı ya da hastalık nedeniyle güçten düşmüş kişilerde daha düşük dozlarda TALİNAT kullanılması gerekebilir.

  Özel kullanım durumları:

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda TALİNAT dozları dikkatle ayarlanmalıdır. Bu doz ayarlamasını doktorunuz yapacaktır.

  Eğer TALİNAT’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TALİNAT kullandıysanız:

  Size gerekenden fazla doz verilmesi olası değildir, ancak böyle bir durumda doktorunuz gerekli önlemleri alacaktır. Başlıca belirtisi solunumun baskılanmasıdır.

  TALİNAT’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  TALİNAT’ı kullanmayı unutursanız

  TALİNAT doktorunuz tarafından size uygulanacağı için, sizin kullanmayı unutmanız olası değildir.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  TALİNAT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler TALİNAT tedavisini doktorunuz sonlandıracak ve izleyecektir.

  TALINAT yan etkileri nelerdir?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi, TALİNAT’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Doktorunuz uygulama süresince bu etkileri gözlemleyecektir.

  Aşağıda verilen yan etkilerin sıklıkları şu şekildedir:

  Çok yaygın

  : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  Yaygın

  Yaygın olmayan

  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek

  Çok seyrek

  : 1,000 hastanın birinden az görülebilir.

  : 10,000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok yaygın yan etkiler (10 hastanın en az 1’inde görülebilir)

  • Bulantı, kusma,
  • Kaslarda sertleşme (göğüs kafesi kaslarını da etkileyebilir),

  Yaygın yan etkiler (10 hastanın 1’inden az fakat 100 hastanın 1’inden fazlasında görülebilir)

  • Ajitasyon (huzursuzluk),
  • Vücut hareketlerini yapmada zorluk,
  • Sersemlik hali,
  • Baş dönmesi,
  • Görme ile ilgili sorunlar,
  • Kalp atışlarının düzensizleşmesi (yavaşlaması ya da hızlanması),
  • Kan basıncının düşmesi ya da yükselmesi,
  • Toplardamarlarda ağrı,
  • Boğaz bölgesindeki kaslardaki kramp (spazm) durumunun yol açtığı boğulma hissi,
  • Soluk alıp vermede zorlanma,
  • Solunumun kısa süreli olarak durması (apne). Bu durumda gerek duyulursa soluk alıp vermenize bir cihaz (ventilatör) ile yardımcı olunacaktır,
  • Deri döküntüleri, alerjik dermatit (cildin dış kaynaklı ajanlara karşı reaksiyon göstermesiyle ortaya çıkan kızarıklık ve kaşıntı),
  • Ameliyattan sonra bilinç bulanıklığı,

  Yaygın olmayan yan etkiler (100 hastanın 1’inden az fakat 1,000 hastanın birinden fazlasında görülebilir)

  • Kan basıncında değişiklikler,
  • Soluk alıp vermeyle ilgili olumsuzluklar,
  • Normalden daha sık nefes alıp verme,
  • Vücut sıcaklığının normalin altına düşmesi ya da ürperme/titremeler,
  • Baş ağrısı,
  • Bir toplardamarın şişmesi ya da içinde pıhtılaşma olması, fılebit (toplardamarlarınızda meydana gelen iltihaplanmalar),
  • Hıçkırıklar,
  • Aşırı neşelilik/mutluluk hali,

  Aşağıda verilen yan etkilerin sıklığı bilinmemektedir:

  • Solunum zorluğu veya baş dönmesi / sersemlik haline ve kurdeşene yol açabilen ciddi alerjik tepkiler,
  • Nöbetler (konvülsiyonlar),
  • Bilinç kaybı,
  • Kaslarda tikler,
  • Kalbin durması,
  • Yavaş veya yüzeysel solunum,
  • Deride kaşıntı,
  • Solunumun baskılanması

  TALİNAT, ameliyatlardan önce veya ameliyatlarda verilebilen nöroleptik adı verilen ilaçlarla bir arada uygulandığında görülen diğer yan etkiler:

  • Titreme ve huzursuzluk,
  • Olmayan nesneleri görmek (halüsinasyonlar),
  • El ve parmaklarda titreme ve sarsıntı, vücutta bükülme hareketleri, sendeleyerek yürüme ile kol ve bacaklarda sertlikler dahil anormal hareketler.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  TALINAT nasıl saklanır?

  5. TALİNAT’ın saklanması

  TALİNAT’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  TALİNAT’ı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Işıktan korumak için ampulleri orijinal dış kartonu içinde saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TALİNAT’ı kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TALİNAT’ı kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:
  VEM İlaç San. ve Tic. A.Ş
  Cinnah Cad. Yeşilyurt Sok. No: 3/2
  Çankaya / Ankara

  Üretim yeri:
  İDOL İlaç Dolum Sanayi ve Tic. A.Ş.
  Davutpaşa Cad. Cebe Alibey Sok. No:20
  34010 Topkapı / İSTANBUL

  Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.

  TALINAT kullanma talimatı?

  TALINAT 0,1 MG-2 ML AMPUL KULLANMA TALİMATI

   

  TALINAT kısa ürün bilgisi?

  TALINAT 0,1 MG-2 ML AMPUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  TALINAT detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699844750602
  ATC KoduN01AH01
  ATC Adıfentanyl
  Etkin MaddeFENTANIL
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıVEM İLAÇ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ
  Birim Miktar0,1
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı10
  ReçeteKIRMIZI RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  TALINAT ATC sınıfı nedir?

  • N – SİNİR SİSTEMİ
  • N01 – ANESTEZİKLER
  • N01A – GENEL ANESTEZİKLER
  • N01AH – NARKOTİK ANESTEZİKLER
  • N01AH01 – FENTANİL

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz