TD-VAC 0,5ML IM ENJEKSIYONLUK SUSPANSIYON

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

TD-VAC SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

TD-VAC özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

Td-VAC 0.5 mL IM enjeksiyon için süspansiyon içeren ampul

Adsorbe difteri ve tetanoz aşısı

Kas içine uygulanır.

Etkin maddeler.

Her 0.5 mL’lik tek doz içerisinde,

Difteri toksoidi: < 5 Lf ( > 2 IU ),

Tetanoz toksoidi: > 5 Lf ( > 40 IU ) bulunur.

Yardımcı maddeler:

Alüminyum fosfat, tİyomersal, sodyum asetat, sodyum klorür, enjeksiyonluk su.

Bu aşıyı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu aşı kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu aşının kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu aşıyı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. Aşı hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. Td- VA C nedir ve ne için kullanılır?
2. Td-VAC 7 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Td- VA C nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Td-VAC’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

TD-VAC ne için kullanılır?

1. Td-VAC nedir ve ne için kullanılır?

Td-VAC bir aşıdır.

1 mL’lik saydam, kırılabilir ampul içerisinde 0.5 mL süspansiyon (katı-sıvı karışımı) halinde ve her pakette bir ampul olacak şekilde takdim edilmektedir.

Td-VAC difteri ve tetanozdan korunma sağlamaya yardımcı olur. Difteri, Corynebacterium diphteriae isimli mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve derideki yaralarda yerleşmesiyle ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalıktır. Tetanoz ise bakterilerin yol açtığı ciddi ve ölümcül olabilen bir hastalıktır. Hastalığa yakalanan kişilerde yaralanma bölgesinde sadece ağrı olmasına karşın çene ve boyunda şişmeler İle çevre kaslarda kasılmalar ortaya çıkar. Boyun bölgesindeki kasılma yüz kaslarını da etkiler, kasılmanın ilerlemesiyle özellikle çenede olmak üzere boyun, karın ve sırt kaslarında sertleşme meydana gelir. Çene kitlcnmesi meydana gelebilir, bu da kişinin ağzını açamamasına ya da yutkunamamasına sebep olur. Sonunda kişinin solunumunu engelleyen ve solunum sisteminde en küçük uyanlarla bile ortaya çıkabilen ağrılı konvülsiyonlar (istemdışı hareketler) ortaya çıkar.

Td-VAC uygulaması ile vücudunuz bu mikroorganizmalar tarafından üretilen proteinlerin az bir miktarına maruz kalmakta ve böylece tetanoz ve difteri hastalığına karşı sizde bağışık gelişmektedir.

Td-VAC 7 yaş ve üzerindeki kişilerin difteri ve tetanoz enfeksiyonlarına karşı korunması amacı ile kullanılır.

TD-VAC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. Td-VAC’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Td-VAC’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer sizde veya çocuğunuzda:

 • Önceki difteri-tetanoz aşı uygulamalarına karşı ciddi tepki geliştiyse,
 • Daha önce Td-VAC’ın bir dozunu aldıktan sonra genel alerjik veya sinirsel tepki meydana geldiyse,
 • Ateşli akut bir hastalık var ise (bu durumda iyileşme sonrasına kadar aşılama ertelenmelidir) Td-VAC’ı kullanmayınız.

Td-VAC’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer sizde veya çocuğunuzda:

 • Aşının önceki dozundan sonra meydana gelen istenmeyen etkiler gelişmiş ya da belirtileri görülmüş ise,
 • Bağışık yanıtı riske atan bir tıbbi tedavi alırsanız veya herhangi bir sebepten dolayı bağışıklık sisteminizin bir fonksiyonu bozulmuşsa (aşının etkisi azalabilecektir),
 • Hafıf-orta şiddetli solunum yolu enfeksiyonları gibi önemsiz ateşli veya ateşsiz hastalıklar var ise (bu durum bağışıklamayı engellememelidir),
 • Kan pıhtılaşmasını engelleyici bir ilaç alıyorsanız Td-VAC’ı dikkatli kullanınız.

Bu tür durumlarda doktorunuz size aşının uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Td-VAC’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içecek ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

Aşıyı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Td-VAC hamile kadınlarda güvenle kullanılabilir.

Aşılama döneminde hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

.Tyryı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Td-VAC uygulaması emzirme döneminde risk oluşturmaz.

Araç ve makine kullanımı

Aşının araç sürme ve makine kullanımı becerisi üzerinde bir etki meydana getirmesi beklenmemektedir.

Td-VAC’m içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün koruyucu olarak tiyomersal ihtiva etmektedir ve sizin ya da çocuğunuzun alerjik reaksiyon göstermesi ihtimali vardır. Sizin ya da çocuğunuzun bilinen alerjik durumları varsa doktorunuza söyleyiniz. Siz ya da çocuğunuz daha önce bir aşı uygulamasından sonra sağlık problemleri yaşamışsanız bu durumu doktorunuza belirtiniz.

Bu tıbbi ürün her 0.5 mL dozunda 1 mmol (23 mgj’den daha az sodyum ihtiva eder; miktarından dolayı herhangi bir yan etki gözlenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diğer aşılarla birlikte kullanıldığında farklı enjektör ve enjeksiyon bölgesi kullanılmalıdır. Eş zamanlı aşılamaların yan etkilerin şiddetini arttırabileceği dikkate alınmalıdır.

Bu aşı BCG, Kızamık, Polio aşıları (IPV ve OPV), Hepatitis B, Sarı humma aşısı, Haemophilus intluenzae tip b ve Su çiçeği aşılan ile eş zamanlı olarak, etkin ve güvenli bir şekilde kullanılabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şıı anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise veya son zamanlarda bu aşı dışında herhangi bir aşılama yapıldıysa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

TD-VAC nasıl kullanılır?

3. Td-VAC nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Difteri ve tetanoza karşı korunmak için genel olarak ilk aşı dozundan 4 hafta sonra 2. doz, 2. dozdan 6-12 ay sonra 3. doz uygulanmaktadır. Bağışıklığın sürdürülebilmesi için 5-10 yılda bir tek doz aşı uygulaması gerekir.

Uygulama yolu ve metodu:

Td-VAC kas içerisine enjekte edilir. Tercih edilen uygulama bölgesi kolun üst kısmında bulunan kaslı bölgedir. Kan damarına veya deriye enjeksiyon yapılmadığından emin olunmalıdır. Aşı kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır.

Aşılama genel olarak ulusal tavsiyelere uygun olarak yapılmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

7 yaş ve üzerindeki çocuklarda kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı;

Td-VAC’ın yaşlı kişilerde güvenlilik ve etkinliği İncelenmemiştir. 65 yaş ve üzerindeki kişilere, yetişkinlerde olduğu gibi her 10 yılda bir Td-VAC dozu uygulanmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği: Td-VAC’m böbrek yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkinliği incelenmemiştir. Aşının uygulanıp uygulanmayacağına ve eğer aşı uygulanacaksa uygulama doz ve zamanına doktorunuz karar verecektir.

Karaciğer yetmezliği: Td-VAC’m karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkinliği İncelenmemiştir. Aşının uygulanıp uygulanmayacağına doktorunuz durumunuzu değerlendirdikten sonra karar verecektir.

İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) Enfeksiyonu: Td-VAC, HIV enfeksiyonu olan ya da olduğundan şüphelenilen yetişkinlerde ve ergenlerde kullanılabilir. Bu konudaki veriler sınırlıdır. Belirti göstererek ya da göstermeksizin HIV mikrobu taşıyan ergenlerde ve çocuklarda, aşının kullanımına bağlı olarak İstenmeyen reaksiyonlarda artış olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır.

Eğer Td-VAC’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Td-VAC kullandıysanız;

Td-VAC’tan kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Td-VAC’ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozlara ilişkin olarak yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Td-VAC ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Td-VAC ile tedavi sonlandırıldığında olumsuz, bir etki oluşması beklenmemektedir.

TD-VAC yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Td-VAC’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek 

Çok seyrek

Bilinmiyor

: 10 hastanın en az 1 ‘inde görülebilir.

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın            : Baş ağrısı (%2), halsizlik (%2), ateş yükselmesi (%2)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Çok yaygın ; Enjeksiyon bölgesinde bölgesel tepkiler (bunların %19’u deri üzerinde kızarıklık oluşması, sertlik ve hassasiyeti kapsar)

Pazarlama sonrası raporlar ve/veya vaka raporları: Alerjik reaksiyonlar (yüz ödemi, kaşıntı, döküntü, kurdeşen); ani aşırı duyarlılık tepkileri, eklem ağrısı, üşüme, havale, baş dönmesi, sersemlik, yorgunluk, ateş; enjeksiyon bölgesinde tepkiler (deri altı yangısı, nodüller, kızarıklık, şişkinlik, sıcaklık); boyun, koltuk altı veya kasık bölgelerindeki bezlerde şişkinlik oluşması (lenfadenopati), kas-iskelet sertliği, kas ağrısı, bulantı, ağrı, uyuşma, çevresel ödem, bayılma, kusma, halsizlik. Tetanoz toksoidi içeren aşıların uygulanması ile Guillain-Barre sendromu (viral enfeksiyon sonrası gelişen bir rahatsızlık.) ve brakiyal nörit (kolda ve omuzda hareket kaybı, ağrı ve uyuşukluk) gelişebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

TD-VAC nasıl saklanır?

5. Td-VAC’ın saklanması

Td-VACı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Td-VAC’ı 2°C – 8 °C arasında (buzdolabında) ışıktan koruyarak saklayınız.

Aşı kesinlikle dondurulmamalıdır. Aşı donmuş ise çözüp kullanmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Td-VAC’ı kullanmayınız / son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Çevreyi korumak amacıyla, kullanmadığınız Td-VAC’ı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat Sahibi:

KEYMEN İLAÇ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Şehit Gaffar Okkan Cad. No: 40
Gölbaşı 06830 Ankara
Tel -.0312 4853760
Faks : 0312 4853761
E-posta: keymen@keymen.com.tr

Üretim Yeri:

Serum Institute of India Ltd.

212/2 Hadapsar, Pune Hindistan

 

Bu kullanma talimatı ../../….  tarihinde onaylanmıştır.

TD-VAC kullanma talimatı?

TD-VAC 0,5 ML IM ENJEKSIYONLUK SUSPANSIYON KULLANMA TALİMATI

 

TD-VAC kısa ürün bilgisi?

TD-VAC 0,5 ML IM ENJEKSIYONLUK SUSPANSIYON KISA ÜRÜN BİLGİSİ

TD-VAC detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699839960580
ATC Kodu J07AM51
ATC Adı tetanus toxoid, combinations with diphtheria toxoid
Etkin Madde TETANOZ TOKSOIDI+DIFTERI TOKSOIDI
Referans REFERANS
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
Eşdeğeri 2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
Firma Adı KEYMEN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Birim Miktar 0,5
Birim Cinsi ML
Ambalaj Miktarı 1
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal ITHAL
Kaynak Ülke TURKIYE

TD-VAC ATC sınıfı nedir?

 • J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
 • J07 – AŞILAR
 • J07A – BAKTERİYEL AŞILAR
 • J07AM – TETANOZ AŞILARI
 • J07AM51 – TETANOZ TOKSOİDİ, DİFTERİ TOKSOİDİ İLE KOMBİNASYONLARI

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz