TEBOKAN INTENS 120 MG FILM TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

TEBOKAN INTENS SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Raporla Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

TEBOKAN INTENS özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

TEBOKAN İNTENS FİLM TABLET 120 mg

ABDİ İBRAHİM

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her bir film tablet, etken madde olarak 28.8 mg Ginkgo flavon glikozitlerine eşdeğer olacak şekilde standardize edilmiş 120 mg Ginkgo biloba yaprakları kuru ekstresi (35-67:1)(EGb 761) içerir.
 • Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (sığır sütü), kolloidal silikon dioksit, mikrokristalin selüloz, mısır nişastası, kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat.
 • Kaplayıcı Film: Hidroksipropilmetil selüloz, makrogol 4000, talk, köpük önleyici emülsiyon SE2, titanyum dioksit E171, demir oksit hidrat E172.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TEBOKAN İNTENS nedir ve ne için kullanılır?
2. TEBOKAN İNTENS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. TEBOKAN İNTENS nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. TEBOKAN İNTENS ‘in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

TEBOKAN INTENS ne için kullanılır?

class=”tbap”>1. TEBOKAN İNTENS NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

TEBOKAN İNTENS blister ambalajda sarı renkli ve oblong tabletler halinde, 30 film tablet içeren kutularda sunulmaktadır.

TEBOKAN İNTENS’de bulunan özel Ginkgo biloba ekstresi (EGb 761), alyuvarlar ve kan pıhtılaşma hücreleri üzerine olan etkileri ile kan akışkanlığını artırır, organlarda kan dolaşımını arttırır, beyinde yaşa bağlı ortaya çıkan bazı hücresel değişiklikleri azaltır, bellek performansı ve öğrenme kapasitesini arttırır, denge bozukluklarında dengelenmeyi iyileştirir, hücre için zararlı olan serbest oksijen radikallerini etkisiz hale getirir ve sinir hücrelerini koruyucu etkisi mevcuttur.

TEBOKAN İNTENS,

 • Alzheimer tipi bunama (demans), damar hastalıklarına bağlı bunama ve karışık formlarındaki bunamalarda,
 • Tıkayıcı tipte damar hastalıklarına bağlı bacak ağrısının tedavisinde (periferik arteriyel okluzif hastalıklarda)
 • Baş dönmesi ve
 • Kulak çınlamasının tedavisinde kullanılır.

TEBOKAN INTENS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

class=”gray_accordion_box_title”>2. TEBOKAN İNTENS’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

TEBOKAN İNTENS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Bu ilacın içerdiği maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa, pıhtılaşma bozukluğu ile ilgili bir hastalığınız varsa, beyin kanaması geçirdiyseniz veya hamile iseniz.

TEBOKAN İNTENS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Beyin ile ilgili kullanım alanlarında TEBOKAN İNTENS ile tedaviye başlamadan önce, hastalığınızın başka özel bir tedavi gerektiren herhangi bir nedene bağlı olup olmadığı hekim tarafından belirlenmelidir.
 • Tedaviye bireysel yanıt öngörülemez.
 • Sık görülen baş dönmesi ve kulak çınlaması her zaman bir doktor tarafından belirlenmelidir. Ani işitme kaybı veya bozukluğu olması durumunda mutlaka doktorunuza danışınız.
 • Kanamaya eğiliminiz artmışsa ve eşzamanlı pıhtılaşmayı azaltan ilaçlar kullanıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.Bazı raporlar, Ginkgo içeren ilaçların kanamaya eğilimi arttırabileceğine işaret etmektedir. Klinik çalışmalarda kan pıhtılaşmasına etkisi ile ilgili herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.
 • Sara hastalığınız varsa bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • Cerrahi sonrası kanama riskini artırabileceğinden dolayı, herhangi bir cerrahi girişim öncesinde TEBOKAN İNTENS kullanımına ara verilmelidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TEBOKAN İNTENS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TEBOKAN İNTENS, yemeklerle birlikte veya ayrı olarak kullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TEBOKAN İNTENS hamile kadınlarda kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TEBOKAN İNTENS’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

TEBOKAN İNTENS’in araç veya makine kullanma becerinizi etkilediğine dair bilgi yoktur..

TEBOKAN İNTENS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TEBOKAN İNTENS laktoz içermektedir. Eğer bazı şekerlere karşı tolerans sorununuz varsa (kalıtsal galaktoz intoleransı, laktaz eksikliği veya glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu) lütfen bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız..

Bu tıbbi ürün her ml’sinde 1 mmol’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Kanı sulandırmak veya kanın pıhtılaşmasını azaltmak için kullanılan ilaçlar (fenprokumon, varfarin, klopidogrel, asetil salisilik asit içeren bazı ilaçlar ve/veya diğer non-steroid antiromatizmal ilaçlar) ile birlikte Ginkgo’nun kullanılması, bu ilaçların etkisini ve kanama riskini artırabilir. Bu nedenle birlikte kullanımdan kaçınılmalıdır.

TEBOKAN İNTENS, karaciğer yolu ile etkisiz hale getirilen bazı ilaçların etki gücünü ve/veya etki süresini değiştirebilir. Ancak bu etkileşim konusunda yeterli çalışma mevcut değildir.

Kan pıhtılaşmasını azaltan ilaçlarla birlikte kullanıldığında kanama riskinde artışa yol açabileceğinden birlikte kullanımından kaçınınız.

Sara tedavisinde kullanılan ilaçlarla birlikte kullanıldığında nöbetleri uyarma riski nedeniyle birlikte kullanmaktan kaçınınız.

Buspiron (anksiyete giderici) ile birlikte kullanımından kaçınınız..

Ginkgo, diyabet hastalarında insülin düzeylerini düşürebilir. Bu nedenle insülin ve Ginkgo birlikte kullanılacaksa dikkatli olunmalı ve kan şekeri düzeyiniz ile kan şeker artışı veya azalmasına bağlı gözlenen bulguları yakından takip ediniz.

MAO inibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan bir tedavi grubu) ile birlikte kullanımından kaçınınız.

Seçici serotonin gerialım inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan bir tedavi grubu) birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Tiyazid diüretikler (tansiyon yüksekliğinde kullanılan bir tedavi grubu) ile birlikte kullanımnda tansiyonunuz yükselebilir, bu açıdan dikkatli kullanınız..

Aminoglikozidler (çeşitli hastalıklarda kullanılan bir antibiyotik grubu) ile birlikte kullanıldığında işitme kaybınızda ve dengenizde bozulma olabilir, bu yüzden birlikte kullanımında dikkatli olunuz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

TEBOKAN INTENS nasıl kullanılır?

class=”gray_accordion_box_title”>3. TEBOKAN İNTENS NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz başka şekilde önermediyse; önerilen dozlar

 • Bunama tedavisinde: Günde 2 kez 1 tablet (sabah ve akşam)
  Tedavinin süresi en az 8 hafta olmalıdır. 3 aylık tedavi sonunda hastalık semptomları herhangi bir düzelme göstermezse veya kötüleşirse tedavinin devam edip etmeyeceği hekim tarafından kontrol edilmelidir.
 • Tıkayıcı tipte damar hastalıklarına bağlı bacak ağrısının tedavisinde: Günde 1-2 kez 1 tablet (sabah ve akşam)
  En az 6 haftalık tedavi gerektirmektedir..
 • Baş dönmesi ve kulak çınlaması tedavisinde: Günde 1-2 kez 1 tablet (sabah ve akşam)
  Baş dönmesi tedavisinde tedavi 8 haftayı aşmamalıdır.
  Kulak çınlamasının tedavisi, en az 12 hafta sürdürülmelidir.
  6 ay sonra herhangi bir tedavi başarısı gözlenmezse, daha uzun tedavi süresince de düzelme beklenmemektedir.

Uygulama yolu ve metodu

 • TEBOKAN İNTENS yalnızca ağızdan kullanım içindir.
 • TEBOKAN İNTENS yukarıda belirtilen dozlarda yeterli miktarda sıvı ile (tercihen bir bardak su) birlikte çiğnenmeden yutulmalıdır. Yemeklerle birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

TEBOKAN İNTENS 18 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.

Özel kullanım durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer TEBOKAN İNTENS’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TEBOKAN İNTENS kullandıysanız

TEBOKAN İNTENS’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz..

TEBOKAN İNTENS ile doz aşımı bildirilmemiştir. Eğer TEBOKAN İNTENS’i kullanmanız gerekenden daha fazla dozda kullandıysanız, olası yan etkiler artabilir. Lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz gerekli önlemler alabilir.

TEBOKAN İNTENS’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TEBOKAN İNTENS’idoktorunuzun talimatlarına göre kullanmaya devam ediniz.

TEBOKAN INTENS yan etkileri nelerdir?

4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Olası yan etkiler aşağıdaki sıklık derecesine göre belirtilmiştir:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila<1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila<1/100); seyrek (≥1/10.000 ila<1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Tüm ilaçlar gibi TEBOKAN İNTENS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. TEBOKAN İNTENS’in genel olarak vücut tarafından iyi kabul edildiği gösterilmiştir. Tüm ilaçlarda olduğu gibi yan etkiler olabilir, ancak herkeste ortaya çıkmayabilir.

Ginkgo biloba içeren ilaçlar ile tedavi süresince gözlenen istenmeyen etkilerin sıklığı ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Sözkonusu istenmeyen etkiler hastalar, doktorlar veya eczacılar tarafından yapılan bildirimlerden elde edilmiştir.

Olası yan etkiler aşağıdaki sıklık derecesine göre belirtilmiştir:

 • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
 • Yaygın: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
 • Yaygın olmayan: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
 • Seyrek: 1000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
 • Çok seyrek: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.
 • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Seyrek

 • Kaşıntı
 • Döküntü
 • Kızarıklık
 • Görme problemleri

Çok seyrek

 • Beyin kanaması
 • Gözde kanama
 • Deri, ağız, göz ve genital bölgede kabarcıkların oluşması (Stevens Johnson sendromu)

Bilinmiyor

 • Kanama (beyin kanaması)
 • Bazı organ kanamaları
 • Cerrahi operasyon sonrası damar iltihabı
 • Hassas bireylerde özellikle soluk almada güçlük ile başlayıp, şok ve ölüme kadar uzanan bir tablo
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Bulantı
 • Kusma
 • İshal
 • Hafif sindirim sistemi rahatsızlıkları


Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr. sitesinde yer alan”İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

TEBOKAN INTENS nasıl saklanır?

5. TEBOKAN İNTENS’İN SAKLANMASI

TEBOKAN İNTENS’i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TEBOKAN İNTENS’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ

Dr. Willmar Schwabe Arzneimittel, Almanya lisansı ile Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4
34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul
Tel: 0212 366 84 00
Faks: 0212 276 20 20

ÜRETİM YERİ

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Orhan Gazi Mah. Tunç Cad. No: 3
Esenyurt/İstanbul

Bu kullanma talimatı 25.07.2014 tarihinde onaylanmıştır.

TEBOKAN INTENS kullanma talimatı?

TEBOKAN INTENS 120 MG FILM TABLET KULLANMA TALİMATI

 

TEBOKAN INTENS kısa ürün bilgisi?

TEBOKAN INTENS 120 MG FILM TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

TEBOKAN INTENS detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699514097624
ATC Kodu N06DX02
ATC Adı Ginkgo folium
Etkin Madde GINKGO GLIKOZIDLERI
Referans REFERANS
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Birim Miktar 120
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke ISPANYA

TEBOKAN INTENS ATC sınıfı nedir?

 • N – SİNİR SİSTEMİ
 • N06 – PSİKOANALEPTİKLER
 • N06D – ANTİ-DEMANS İLAÇLARI
 • N06DX – DİĞER ANTİ-DEMANS İLAÇLARI
 • N06DX02 – GİNKGO YAPRAĞI

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz