TERKUR %19 KREM

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  TERKUR SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  TERKUR özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  TERKUR KREM %19

  ORVA

  Deri üzerine uygulanır.

  • Etkin madde: 1 g krem 190 mg alüminyum hidroksiklorit içerir.
  • Yardımcı maddeler: Beyaz yumuşak vazelin, setostearil alkol, izopropilmiristat, gliserinmonostearat, siklometikon, sıvı parafin, polisorbat 20, polisorbat 80, triklozan, klorheksidin hidroklorür, bütil hidroksianizol (E320), parfüm (koku maddesi), saf su.

  Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de TERKUR’dan en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.
  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya gereksinim duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. TERKUR nedir ve ne için kullanılır?
  2. TERKUR’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. TERKUR nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. TERKUR’un saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  TERKUR ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. TERKUR NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?
  • TERKUR, haricen kullanıma yönelik bir kremdir. Antiseptik ve Dezenfektanlar-Alüminyum ajanları olarak adlandırılanbilir ilaç grubuna dahildir. Etkin madde olarak, 1 gramında 190 mg alüminyum hidroksiklorit içermektedir..
  • Alüminyum hidroksiklorit, terlemeyi önleyici, bakterilere ve mantarlara karşı etkili bir bileşiktir.
  • TERKUR, hafif parfüm kokulu, beyaz renkli, bağdaşık (homojen) özelliklerde olup, 30 g krem içeren alüminyum tüplerde bulunmaktadır.
  • TERKUR, her türlü aşırı terlemenin (hiperhidrozis) tedavisinde; özellikle koltuk altı, ayak ve ellerde görülen aşırı terleme ve buna bağlı gelişen koku yayılmasına karşı; ayrıca vücudun kıvrımlı yerlerinde oluşan yüzeysel iltihapların (intertrigo) ve yürüyüşe bağlı olarak ayaklarda oluşabilen içi sıvı dolu kabarcıkların önlenmesinde kullanılır.

  TERKUR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. TERKUR’U KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  TERKUR’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Alüminyum hidroksiklorite veya TERKUR’un herhangi bir bileşenine alerjiniz veya aşırı duyarlılığınız var ise, TERKUR’u kullanmayınız.

  TERKUR’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Cildinizde tahriş, aşırı kuruluk veya aşırı hassasiyet olursa durumu hekiminize bildiriniz.
  • İltihaplanmış deride ve açık yaraların üzerine TERKUR uygulamasından kaçınınız.
  • TERKUR’u gözlerle temas ettirmeyiniz.
  • TERKUR’u kumaşlar ile temas ettirmeyiniz..

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  TERKUR’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TERKUR’un yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Alüminyum hidroksikloritin hamilelerde kullanımının cenine zararlı olup olmadığı bilinmemektedir.
  • TERKUR kullanımının hastaya sağlayacağı yarar-zarar dengesi göz önünde bulundurularak zorunlu haller dışında kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  • Alüminyum hidroksikloritin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.
  • Alüminyum hidroksikloritin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır.
  • TERKUR tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, fayda/zarar oranı dikkate alınmalıdır..

  Araç ve makine kullanımı

  TERKUR kullanımının araç ve makine kullanımına bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

  TERKUR’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  TERKUR’un içeriğinde bulunan;

  • Bütil hidroksianizol (E320), lokal deri reaksiyonlarına (örneğin kontakt dermatite) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda iritasyona,
  • Setostearil alkol ise, lokal deri reaksiyonlarına (örneğin kontakt dermatite) neden olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  TERKUR’un diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  TERKUR nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. TERKUR NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuzca başka türlü önerilmediği takdirde, TERKUR’u akşamları yatmadan önce uygulayınız.

  TERKUR’u ilk 3-4 gün günde 1 kez, sonrasında ise her 2 veya 3 günde 1 kez geceleri kullanınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  TERKUR’u; yalnızca bölgesel olarak, aşırı terleme görülen bölgelere sürerek uygulayınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda TERKUR’un etkinliği ve güvenilirliği araştırılmamıştır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda TERKUR’un etkinliği ve güvenilirliği araştırılmamıştır..

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda TERKUR’un kullanımı araştırılmamıştır..

  Eğer TERKUR’un etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TERKUR kullandıysanız

  TERKUR, önerilen dozdan fazla kullanıldığı durumda ciltte aşırı kuruluğa neden olabilir. Kullanılan TERKUR miktarının ve kullanım sıklığının azaltılmasıyla bu durum kolaylıkla normal hale dönebilmektedir.

  TERKUR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Eğer TERKUR’u kullanmayı unutursanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  TERKUR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  Böyle bir etki beklenmemektedir.

  TERKUR yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlarlarda olduğu gibi, TERKUR’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, TERKUR’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Ciddi alerjik tepkimeler (döküntü, kurdeşen, kaşıntı, nefes almada zorluk, ağız, yüz, dudaklar veya dilde şişme).

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TERKUR’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.. Acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

  • Ciltte aşırı kuruluk,
  • Tedavi edilen alanlarda geçici yanma, kaşıntı, iğne batması hissi, karıncalanma.

  Bunlar TERKUR’un hafif yan etkileridir..

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  TERKUR nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. TERKUR’UN SAKLANMASI

  TERKUR’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra TERKUR’u kullanmayınız.

  RUHSAT SAHİBİ

  ORVA İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Atatürk Organize Sanayi Bölgesi/Çiğli/İzmir

  ÜRETİM YERİ

  ORVA İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Atatürk Organize Sanayi Bölgesi/Çiğli/İzmir

  Bu kullanma talimatı 28.03.2018 tarihinde onaylanmıştır.

  TERKUR kullanma talimatı?

  PK-MERZ 100 MG TABLET KULLANMA TALİMATI

   

  TERKUR kısa ürün bilgisi?

  PK-MERZ 100 MG TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  TERKUR detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699561350116
  ATC KoduD09AA08
  ATC Adıaluminium chlorohydrate
  Etkin MaddeALUMINYUM HIDROSIKLORIT
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
  Firma AdıORVA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
  Birim Miktar0,19
  Birim CinsiG
  Ambalaj Miktarı30
  ReçeteRECETESIZ
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  TERKUR ATC sınıfı nedir?

  • D – DERMATOLOJİK PREPARATLAR
  • D09 – İLAÇLI SARGILAR
  • D09A – İLAÇLI SARGILAR
  • D09AA – ANTİENFEKTİF MERHEMLİ SARGILAR
  • D09AA08 – ALÜMİNYUM KLOROHİDRAT

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz