THILO-TEARS 3MG/G JEL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

THILO-TEARS SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

THILO-TEARS özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

THILO-TEARS Jel

Göze uygulanır.

 • Etkin madde:
  Karbomer.
  Jelin her gramı 3 mg karbomer içerir.
 • Yardımcı madde: Sorbitol, benzalkonyum klorür, sodyum hidroksit ve saf su.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. THILO-TEARS nedir ve ne için kullanılır?
2. THILO-TEARS'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. THILO-TEARS nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. THILO-TEARS'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

THILO-TEARS ne için kullanılır?

1. THILO-TEARS nedir ve ne için kullanılır?

THILO-TEARS, “kuru göz” hastalığının tedavisinde, gözün nemlenmediği veya yetersiz nemlendiği durumlarında doğal göz sıvısının yerine konmasında kullanılır.

THILO-TEARS, 10 g'lık bir tüp içinde sunulmaktadır.

THILO-TEARS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. THILO-TEARS'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

THILO-TEARS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer; ilacın içerdiği maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.

THILO-TEARS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Bu ilaç göze uygulanır. Enjekte edilmemeli veya yutulmamalıdır.

Eğer göz ağrısı, görme değişiklikleri, göz tahrişi, sürekli kızarıklık oluşursa veya kötüye giderse ilacı kullanmayı bırakıp doktorunuza danışınız.

Başka ilaçlar kullanıyorsanız “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı” bölümünü okuyunuz.

Kontakt lens kullanıyorsanız:

 • THILO-TEARS uygulaması sırasında kontakt lens kullanmayınız.
 • Eğer kontakt lens kullanmaya devam ediyorsanız, kullanmadan önce çıkartınız ve lensi takmak için en az 15 dakika bekleyiniz.
   

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

THILO-TEARS kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

THILO-TEARS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerin tedaviniz üzerinde bir etkisi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

THILO-TEARS'i hamilelik döneminde kullanabilirsiniz.

Eğer hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

THILO-TEARS'i emzirme döneminde kullanabilirsiniz.

Araç ve makine kullanımı

THILO-TEARS'ın araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur veya önemsizdir.

THILO-TEARS kullandıktan hemen sonra geçici görme bozukluğu hissedebilirsiniz. Bu durumda, araç ya da makine kullanmadan önce görüntü netleşene kadar bekleyiniz.

THILO-TEARS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

THILO-TEARS'in içinde bulunan koruyucu (benzalkonyum klorür) göz tahrişine sebep olabilir ve yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla THILO-TEARS uygulaması sırasında kontakt lens kullanmayınız. Lenslerinizi tekrar takmak için en az 15 dakika bekleyiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka bir göz damlası veya göz pomadı ile birlikte kullanacaksanız, art arda iki uygulama arasında 5 dakika bekleyiniz. Göz pomadı ve jelini en son uygulayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

THILO-TEARS nasıl kullanılır?

3. THILO-TEARS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

THILO-TEARS'ı her zaman doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

Başka şekilde tavsiye edilmedikçe, günde 4 defa veya ihtiyaç duyduğunuz kadar göz içi kesenize bir damla uygulayınız.

THILO-TEARS uzun süreli kullanıma uygundur.

 1. THILO-TEARS'ı kullanmadan önce ellerinizi yıkayınız.
 2. Ne yaptığınızı görebilmek için bir aynanın karşısına oturunuz.
 3. Tüpün kapağını açınız.
 4. İçeriği kirletebileceğinden, tüp ucunun herhangi bir yere değmediğinden emin olunuz.
 5. Başınızı arkaya eğiniz.
 6. Bir parmağınızla alt göz kapağınızı, göz kapağınız ve gözünüz arasında bir kese oluşuncaya kadar aşağı doğru çekiniz (Şekil 1). Jel buraya damlatılacaktır.
 7. Tüpün ucunu gözünüze yaklaştırınız. Yardımı olacaksa ayna kullanınız.
 8. Tüpün ucunu göze veya göz kapağına, göz çevresine veya başka yüzeylere değdirmeyiniz.
 9. Jeli yavaşça oluşturduğunuz kese içine damlatınız (Şekil 2).
 10. Jeli gözünüze damlattıktan sonra gözünüzü birkaç saniye kapalı tutunuz (Şekil 3).
 11. Eğer jeli iki gözünüze de uygulayacaksanız, aynı basamakları diğer gözünüz için de uygulayınız. Kullandıktan hemen sonra tüpün kapağını sıkıca kapatınız.

Doktorunuz THILO-TEARS'ı ne kadar uzun süre kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir. Tedavinizi daha erken bitirmeyiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

THILO-TEARS'ın, çocuk hastalarda, güvenliliği ve etkinliği saptanmamıştır. Mevcut bir veri bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda özel bir kullanımı yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği:

Kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

THILO-TEARS, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda çalışılmamıştır.

Eğer THILO-TEARS'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla THILO-TEARS kullandıysanız:

THILO-TEARS'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Gözünüze gerekenden daha fazla THILO-TEARS uyguladıysanız, gözünüzü ılık su ile yıkayınız. İstenmeyen herhangi bir etki beklenmemektedir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla THILO-TEARS kullandıysanız veya kazaen yuttuysanız bile yan etki oluşturmaz.

Yine de doktorunuza, eczacınıza veya zehir kontrol merkezlerine danışmanız tavsiye edilir.

THILO-TEARS'i kullanmayı unutursanız:

Doktorunuz başka şekilde tavsiye etmediği sürece THILO-TEARS ihtiyaç duyulan sıklıkta kullanılabilir. THILO-TEARS'i kullanmayı unutursanız hatırladığınız anda kullanınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

THILO-TEARS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Tedaviyi sonlandırmanız durumunda, kuru göz belirtileri tekrar oluşabilir.

İlacı kullanmayı bırakmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

THILO-TEARS yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi THILO-TEARS'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın
Yaygın
Yaygın olmayan
Seyrek
Çok seyrek
Bilinmiyor

10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
1000 hastanın birinden az görülebilir.
10000 hastanın birinden az görülebilir.
Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

 

Göz hastalıkları:

Çok yaygın:

 • Bulanık görme
   

Yaygın:

 • Gözde rahatsızlık, göz kapağı kenarında çapaklanma, gözde iritasyon.
   

Yaygın olmayan:

 • Gözde şişme, göz ağrısı, göz kaşıntısı, gözde kızarıklık, gözyaşı artışı.
   

Vücudun diğer kısımlarında meydana gelen reaksiyonlar:

Yaygın olmayan:

 • Deri iltihabı
   

Raporlanmış pazarlama sonrası deneyimlerinden elde edilen, sıklığı bilinmeyen ilave yan etkiler: Alerji (aşırı duyarlılık).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

THILO-TEARS nasıl saklanır?

5. THILO-TEARS'in saklanması

THILO-TEARS'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

Açıldıktan sonra 4 hafta içinde kullanınız.

Tüpün ucuna dokunmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra THILO-TEARS'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:
Liba Laboratuarları A.Ş.
Otağtepe Caddesi No:5 Kavacık,
34810 İstanbul

Üretim yeri:
s.a. ALCON Couvreur n.v., Rijsweg 14 2870
Puurs, Belçika

 

Bu kullanma talimatı –/–/—- tarihinde onaylanmıştır.

THILO-TEARS kullanma talimatı?

THILO-TEARS JEL KULLANMA TALİMATI

 

THILO-TEARS kısa ürün bilgisi?

THILO-TEARS JEL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

THILO-TEARS detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699510440202
ATC Kodu S01XA20
ATC Adı artificial tears and other indifferent preparations
Etkin Madde KARBOMER
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı LİBA LABORATUARLARI A.Ş.
Birim Miktar 3
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal ITHAL
Kaynak Ülke TURKIYE

THILO-TEARS ATC sınıfı nedir?

 • S – DUYU ORGANLARI
 • S01 – GÖZ PREPARATLARI (OFTALMOLOJİKLER)
 • S01X – DİĞER OFTALMOLOJİK İLAÇLAR
 • S01XA – DİĞER OFTALMOLOJİKLER
 • S01XA20 – SUNİ GÖZ YAŞLARI VE DİĞER İLİŞKİSİZ PREPARATLAR

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz