TILANTA 90 MG FILM KAPLI TABLET (56 TABLET)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

TILANTA SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Raporla Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Raporla Ödenir

TILANTA özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

TİLANTA 90 mg FİLM KAPLI TABLET

Ağız yoluyla alınır.

 • Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 90 mg tikagrelor içerir.
 • Yardımcı maddeler: Mannitol (E421), kalsiyum hidrojen fosfat dihidrat, kroskarmelloz sodyum, hidroksipropil selüloz, mannitol granül, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, opadry 03 B220055 yellow (HPMC 2910/Hipromelloz, titanyum dioksit, talk, makrogol, san demir oksit)
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgüer içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. TİLANTA nedir ve ne için kullanılır?
2. TİLANTA ’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. TİLANTA nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. TİLANTA ’nın saklanması

Başhklan yer almaktadır.

TILANTA ne için kullanılır?

1. TİLANTA NEDİR VE NE İÇİN KULLANDIR?

TİLANTA, tikagrelor etkin maddesini içeren bir ilaçtır. Bu, antitrombositik (kan pıhtılaşmasını engelleyen) ajanlar olarak isimlendirilen bir ilaç grubuna dahildir.

TİLANTA, bir tarafında baskılı diğer tarafı düz olan; açık sarı renkli, yuvarlak, bikonveks (iki yanı da dışbükey) film kaplı tablettir. 56 veya 168 tabletlik blister ambalajlarda sunulmaktadır.

TİLANTA asetilsalisilik asit (diğer antitrombotik ilaç) ile kombinasyon halinde sadece yetişkinlerde kullanılır.

Size bu ilacın verilmesinin sebebi;

 • kalp krizi geçirmiş olmanız veya
 • stabil olmayan anjinanızın olmasıdır (iyi kontrol edilemeyen göğüs ağrısı veya anjina).
   

TİLANTA, bir başka kalp krizi ya da inme geçirme ya da kalbiniz veya kan damarlarınızla ilgili bir hastalıktan ölme riskinizi azaltmaktadır.

TİLANTA, trombosit (pıhtılaşma hücreleri) olarak isimlendirilen hücreleri etkiler. Bu çok küçük kan hücreleri, kesilmiş ya da hasar görmüş kan damarlarındaki küçük delikleri doldurmak üzere birlikte kümelenerek kanamanın durmasına yardımcı olurlar.

Bununla birlikte, trombositler kalp ve beyindeki hastalıklı kan damarlarında pıhtılar oluşturabilirler. Bu durum çok tehlikeli olabilir; çünkü:

 • Pıhtı kan akımını tamamen kesebilir; bu da kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inmeye sebep olabilir.
 • Pıhtı kalbe giden kan damarlarını kısmen tıkayabilir; bu kalbe kan akışını azaltır ve bu gelip geçen tarzda göğüs ağrısına sebep olabilir (“stabil olmayan anjina” olarak adlandırılır).
   

TİLANTA trombositlerin kümelenmesinin durdurulmasına yardım eder. Bu da kan akışını engelleyebilen kan pıhtısı oluşumu ihtimalini azaltır.

TILANTA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. TİLANTA’YI KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

TİLANTA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Tikagrelora veya TİLANTA’nın diğer yardımcı maddelerine alerjiniz (aşın duyarlılığınız) varsa,
 • Aktif olarak bir kanamanız mevcut ise,
 • Beyin kanamasından kaynaklanan inme geçirdiyseniz,
 • Ciddi karaciğer hastalığınız varsa,
   

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:

 • Ketokonazol (mantar enfeksiyonlannın tedavisinde kullanılır),
 • Klaritromisin (bakteriyel enfeksiyonlann tedavisinde kullanılır),
 • Nefazodon (depresyon tedavisinde kullanılır),
 • Ritonavir ve atazanavir (HIV enfeksiyonlannın ve AIDS’in tedavisinde kullanılır).
   

Eğer yukanda bahsedilenlerden herhangi biri sizde ortaya çıkarsa TİLANTA’yı kullanmayınız. Eğer emin değilseniz ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TİLANTA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Aşağıdaki durumlardan biri nedeniyle kanama riskiniz yüksekse:

 • -Yakın zamanda önemli bir yaralanma geçirdiyseniz,
 • -Yakın zamanda cerrahi müdahale (diş tedavisi dahil, bunun hakkında diş hekiminize danışınız) geçirdiyseniz,
 • -Kan pıhtılaşmasını etkileyen bir hastalığınız varsa,
 • -Yakın zamanda mide veya barsak kanaması (mide ülseri veya barsak “polipleri” gibi) geçirdiyseniz.
   
 • TİLANTA kullanırken herhangi bir zamanda cerrahi müdahale geçirmeniz gerekirse (diş tedavisi dahil). Bunun sebebi kanama riskinin artmasıdır. Doktorunuz cerrahi müdahaleden 5 gün önce bu ilacı almayı kesmenizi isteyebilir.
 • Kalp atış hızınız anormal şekilde yavaşsa (genellikle dakikada 60 atımdan daha az) ve sizde kalp atışlarınızı düzenleyen bir cihaz (pacemaker) mevcut değilse,
 • Astım veya diğer akciğer problemleriniz ya da solunum güçlüğünüz varsa,
 • Karaciğeriniz ile ilgili herhangi bir sorun yaşadıysanız veya daha önce karaciğerinizi etkileyen bir hastalık geçirdiyseniz,
 • Kan testiniz, kanınızda normalden fazla miktarda ürik asit olduğunu gösteriyorsa.
   

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hem TİLANTA hem de heparin alıyorsanız:

 • Doktorunuz, heparinin neden olduğu nadir bir trombosit bozukluğundan şüpheleniyorsa, tanı testleri için kan numunenize ihtiyaç duyabilir. Hem TİLANTA hem de heparin aldığınızı doktorunuza bildirmeniz önemlidir, çünkü TİLANTA tanı testini etkileyebilir.

TİLANTA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

TİLANTA yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanılabilir.

Her gün yüksek miktarda (3×200 mİ) greyfurt suyu tüketilmesi sonrası TİLANTA maruziyeti 2 kat artar. Bu artışın klinik olarak bir anlamı bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TİLANTA’nın hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme üzerine toksik etkileri olduğunu göstermiştir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Hamileyseniz veya hamile olma ihtimaliniz varsa TİLANTA kullanılması tavsiye edilmez. TİLANTA kullanırken hamile kalmamak için uygun doğum kontrol yöntemleri kullanınız.

Hamileyseniz, hamile olma ihtimaliniz varsa ya da hamile kalmayı planlıyorsanız TİLANTA’yı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TİLANTA gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TİLANTA’nın vücutta oluşan ürünleri süte geçmektedir.

Hayvanlarda yapılan çalışmalarda TİLANTA’nın ve vücutta maruz kaldığı olaylar sonrası oluşan aktif yan ürünlerinin süte geçtiği gösterilmiştir. Yenidoğanlar/bebekler için bu risk göz ardı edilemez.

TİLANTA kullanmadan önce doktorunuza emzirdiğinizi söyleyiniz. Doktorunuz bu süre zarfında TİLANTA kullanmanızın yarar ve risklerini size açıklayacaktır. Emzirmenin kesilmesine ya da TİLANTA tedavisinin kesilmesine/tedaviden kaçınılmasına karar verilmelidir.

Araç ve makine kullanımı

TİLANTA’nın araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmez. TİLANTA kullanıyorken sizde sersemlik veya zihin karışıklığı ortaya çıkarsa, araç veya makine kullanırken dikkatli olmalısınız.

TİLANTA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Uyan gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Yakın zamanda almış olduğunuz veya almakta olduğunuz diğer ilaçlan doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz. Çünkü TİLANTA bazı ilaçlann çalışma mekanizmasını etkileyebilir ve bazı ilaçlann da TİLANTA üzerinde etkisi olabilir.

Eğer aşağıdaki ilaçlann herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza ya da eczacınıza haber veriniz:

 • Günde 40 mg’dan fazla simvastatin ya da lovastatin (yüksek kolesterolün tedavi edilmesinde kullanılan ilaçlar),
 • Rifampisin (bir antibiyotik),
 • Fenitoin, karbamazepin ve fenobarbital (epilepsi nöbetlerinin kontrol edilmesinde kullanılır),
 • Digoksin (kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılır),
 • Siklosporin (vücut savunmasının zayıflatılmasında kullanılır),
 • Kinidin ve diltiazem (anormal kalp ritimlerinin tedavisinde kullanılır),
 • Beta blokörler ve verapamil (yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılır),
 • Morfin ve diğer opioidler (şiddetli ağrının tedavisinde kullanılır),
 • Levonorgestrel, etinil esradiol (doğum kontrolünde kullanılır).
   

Özellikle kanama riskinizi artıran aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz:

 • Varfarin içeren ve genellikle “kan sulandırıcılar” olarak adlandırılan “oral antikoagülanlar”,
 • İbuprofen ve naproksen gibi genellikle ağrı kesici, ateş düşürücü olarak alınan nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ’ler olarak kısaltılır),
 • Paroksetin, sertralin ve sitalopram gibi antidepresan (depresyona karşı etkili) olarak alınan selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar olarak kısaltılır),
 • Ketokonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır), klaritromisin (bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır), nefazodon (antidepresan bir ilaç), ritonavir ve atazanavir (HIV enfeksiyonu ve AIDS tedavisinde kullanılır), sisaprid (mide yanmasının tedavisinde kullanılır), ergot alkaloidleri (migren ve baş ağrısı tedavisinde kullanılır) gibi diğer ilaçlar.
   

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

TILANTA nasıl kullanılır?

style=”text-align:justify”>3. TİLANTA NASIL KULLANILIR?

Her zaman ilacınızı tam olarak doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • Başlangıç dozu aynı anda 2 tablet (yükleme dozu 180 mg) alınmasıdır. Bu doz size genellikle hastanede verilir.
 • Başlangıç dozunu takiben, doktorunuz farklı bir süre bildirmediği takdirde 12 ay boyunca genel kullanım dozu günde iki kez 90 mg’lık bir tablettir.
 • İlacmızı her gün aşağı yukarı aynı zamanlarda alınız (örneğin sabah 1 tablet, akşam 1 tablet).
   

Doktorunuz genellikle size düşük doz asetilsalisilik asit (aspirin) de almanızı söyleyecektir. Bu madde kanın pıhtılaşmasını engellemek için kullanılan birçok ilaçta bulunmaktadır. Ne kadar almanız gerektiğini doktorunuz size söyleyecektir (genellikle günde 75-150 mg aralığında kullanılır).

Uygulama yolu ve metodu:

 • İlacı yiyeceklerle birlikte veya aç kamına alabilirsiniz.
   

Tableti yutmakla ilgili probleminiz varsa:

Tableti yutmakla ilgili probleminiz varsa, tableti kırıp aşağıdaki talimatları takip ederek su ile karıştırabilirsiniz:

 • Tableti kırıp ince toz haline getiriniz.
 • Toz haline getirdiğiniz tableti yarım bardak suya atınız.
 • Karıştırıp, beklemeden içiniz.
 • Dibinde ilaç kalmadığından emin olmak için, boş bardağı yarım bardak su ile çalkalayıp içiniz.
   

Hastanedeyseniz size bu tablet bir miktar suyla karıştırılarak ve burnunuzdan giren bir tüp (nazogastrik) yoluyla verilebilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

TİLANTA’nın çocuklarda ve 18 yaşın altındaki gençlerde kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur.

Diyalize giren hastaların TİLANTA kullanmaması önerilir.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ya da orta derecede karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda TİLANTA kullanılmamalıdır.

Orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Eğer TİLANTA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TtLANTA kullandıysanız:

Yüksek kanama riskiniz olabilir.

TİLANTA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz veya acilen en yakın hastaneye gidiniz. Hastaneye giderken ilacı da yanınıza almayı unutmayınız.

TİLANTA’yı kullanmayı unutursanız:

Eğer bir dozu almayı unutursanız, diğer dozunuzu almanız gereken zamanda alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TİLANTA ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuzla konuşmadan TİLANTA almayı bırakmayınız. Doktorunuz reçete ettiği sürece bu ilacı düzenli olarak kullanmaya devam ediniz. TİLANTA almayı bırakırsanız, başka bir kalp krizi veya felç geçirme riskiniz artabilir veya kalbiniz veya kan damarlarınız ile ilgili bir hastalıktan dolayı ölüm riskiniz artabilir.

Bu ilacın kullanımına dair başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza danışınız.

TILANTA yan etkileri nelerdir?

style=”text-align:justify”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, TİLANTA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Bu ilacın kullanımı sırasında aşağıdaki yan etkiler ortaya çıkabilir:

TİLANTA kan pıhtılaşmasını etkilediğinden çoğu yan etki kanama ile ilişkilidir. Kanama vücudunuzun herhangi bir kısmında meydana gelebilir. Bazı kanamalar (morarma ve burun kanaması gibi) yaygındır. Ciddi kanamalar yaygın olmamakla birlikte yaşamı tehdit edebilir.

Yan etkilerin sıklığı aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın:
Yaygın:
Yaygın olmayan:
Seyrek:
Çok seyrek:
Sıklığı bilinmeyen:          

10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.
10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.
100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.
1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.
10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Eldeki veriler ile tahmin edilememektedir.

 

Aşağıdakilerden biri olursa, TİLANTA’uı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Beyin veya kafatası içinde kanama yaygın olmayan bir yan etkidir ve aşağıdaki inme belirtilerine neden olabilir:

 • Kol, bacak veya yüzünüzde aniden ortaya çıkan uyuşma veya cansızlık (özellikle vücudunuzun sadece bir tarafında olması halinde)
 • Aniden ortaya çıkan sersemlik, konuşma veya diğerlerini anlamada güçlük
 • Aniden ortaya çıkan yürüme güçlüğü, denge veya koordinasyon kaybı
 • Aniden hissedilen baş dönmesi veya bilinen sebebi olmayan aniden ortaya çıkan şiddetli baş ağrısı
   

Aşağıdaki kanama belirtileri:

 • Şiddetli veya kontrol edemediğiniz kanama
 • Beklenmeyen kanama veya uzun süren kanama
 • Pembe, kırmızı veya kahverengi idrar
 • Kırmızı kan kusma veya kusmuğunuzun “kahve taneleri” gibi görünmesi
 • Kırmızı veya siyah dışkı (katran gibi görünen)
 • Öksürükle veya kusmayla kan pıhtısı gelmesi
   

Bayılma (senkop):

 • Beyne kan akışında ani düşme nedeniyle geçici bilinç kaybı (yaygın)
   

Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) adı verilen kan pıhtılaşması problemi belirtileri

 • Deri ya da gözlerde sararma (sanlık) ile birlikte olan ya da olmayan ateş ve deri ya da ağızda morumsu lekeler (purpura olarak adlandınlır), açıklanamayan aşın yorgunluk ya da konfüzyon.
   

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Nefes darhğı hissedilmesi – çok yaygın.

 • Bu durum kalp rahatsızlığınızdan veya başka bir nedenden kaynaklanabilir veya TİLANTA’nın bir yan etkisi olabilir. TİLANTA ile ilişkili nefessizlik genellikle hafif şiddette olup, çoğu kez istirahat halinde meydana gelen ve tedavinin ilk haftalarında ortaya çıkan, birçoğu kaybolan ani, beklenmedik hava açlığı ile karakterizedir. Eğer nefes darlığınız giderek kötüleşir veya uzun sürerse, doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tedaviye veya daha kapsamlı muayeneye gerek olup olmadığına karar verecektir.
   

Olası diğer yan etkiler:

Çok yaygın

 • Kanınızda yüksek ürik asit düzeyi (testlerde görüldüğü üzere)
 • Kan hastalıklarının neden olduğu kanamalar
 • Nefes darlığı
   

Yaygın

 • Tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon)
 • Solunum sistemi kanamaları (kanlı balgam hemoptizi)
 • Morarma
 • Baş ağnsı
 • Sersemlik hissetme ya da oda dönüyor gibi hissetmek
 • îshal veya hazımsızlık
 • Kendini hasta hissetme (bulantı)
 • Kabızlık
 • Deri altmda veya deride kanama
 • Kaşmtı
 • Döküntü
 • Eklemlerinizde şiddetli ağrı ve şişlik – bunlar gut belirtileridir.
 • Baş dönmesi veya sersemlik hissetme veya bulanık görme – bunlar düşük kan basıncı belirtileridir.
 • Burun kanaması
 • Ameliyat sonrası veya kesik (örn. tıraş olurken oluşan) sonrası kanama ve yarada normalden fazla kanama olması- travma sonrası kanama
 • Mide kanaması (ülser)
 • Diş etinde kanama
 • İdrar yolunda kanama
 • Böbreklerin düzenli çalışıp çalışmadığını gösteren kan kreatinin düzeyinde artış
 • Bayılma (senkop)
   

Yaygın olmayan

 • Tümör kanamaları (mesane kanseri, gastrik kanser ve kolon kanseri)
 • Zihin karışıklığı
 • Gözünüzdeki kanlanma nedeniyle görmede problemler
 • Normal adet (menstrüel) kanamanızdan daha şiddetli veya farklı zamanlarda olan vajinal kanama
 • Eklemlerinizde ve kaslarınızda ağrılı şişliğe neden olan kanama
 • Kulağınızda kanama
 • İç kanama, baş dönmesi veya sersemlik hissetmeye neden olabilir.
 • Aleıji sonucu yüz ve boğazda şişmeyi de içeren aşın duyarlılık
 • Üreme sistemi kanamaları
 • Kafa içi kanaması (intrakraniyal hemoraji)
 • Karın zannın dış veya arka zannda kanama (retroperitoneal hemoraji)
   

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Aynca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

TILANTA nasıl saklanır?

5. TİLANTA’NIN SAKLANMASI

TİLANTA ’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki veya blister üzerindeki son kullanma tarihinden sonra TİLANTA ’yı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçlan çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ:
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:4
34467 Maslak/Sanyer/İstanbul

ÜRETİM YERİ:
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Orhan Gazi Mahallesi Tunç Caddesi No: 3
Esenyurt/İstanbul
 

Bu kullanma talimatı .. /…/…. tarihinde onaylanmıştır.

TILANTA kullanma talimatı?

HIDROFER 100 MG / 2 ML I.M. ENJEKSIYONLUK COZELTI (5 AMPUL) KULLANMA TALİMATI

 

TILANTA kısa ürün bilgisi?

HIDROFER 100 MG / 2 ML I.M. ENJEKSIYONLUK COZELTI (5 AMPUL) KISA ÜRÜN BİLGİSİ

TILANTA detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699514094715
ATC Kodu B01AC24
ATC Adı ticagrelor
Etkin Madde TIKAGRELOR
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Birim Miktar 90
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 56
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke ISVEC

TILANTA ATC sınıfı nedir?

 • B – KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
 • B01 – ANTİTROMBOTİK AJANLAR
 • B01A – ANTİTROMBOTİK AJANLAR
 • B01AC – HEPARİN HARİÇ TROMBOSİT AGREGASYON İNHİBİTÖRLERİ
 • B01AC24 – TİKAGRELOR

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz