TIREBRANT FORT 200 MG 20 TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  TIREBRANT FORT SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  TIREBRANT FORT özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  class=”i”>TİREBRANT FORT TABLET 200 mg

  Ağızdan alınır.

  Etkin madde: Her bir tablet 200 mg trimebutin maleat içerir.

  Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, sodyum nişasta glikolat, poloksamer 188, hidroksipropil metil selüloz, tartarik asit, mikrokristalin selüloz pH101, silikon dioksit, magnezyum stearat, sodyum stearil fumarat.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. TİREBRANT FORT nedir ve ne için kullanılır?
  2. TİREBRANT FORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. TİREBRANT FORT nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. TİREBRANT FORT’un saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  TIREBRANT FORT ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. TİREBRANT FORT NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  TİREBRANT FORT 20, 40 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

  TİREBRANT FORT’un etkin maddesi trimebutin maleat sindirim hareketliliğini düzenleyen bir ajandır. Sindirim kas hareketlerinde azalma varsa sindirim kaslarını uyarıcı; sindirim kas hareketlerinde artış varsa ordaki spazmı çözücü olarak etkir. Bu düzenleyici aktivite bütün sindirim kanalında görülür. Hareket bozukluklarına bağlı olan fonksiyonel sindirim hastalıklarında; fizyolojik hareketliliği yeniden düzenler.

  TİREBRANT FORT;

  • İrritabl barsak sendromu tedavisinde,
  • Fonksiyonel sindirim bozukluklarında ve
  • Mide ve bağırsaklarla ilgili polimorf belirtilerin tedavisinde kullanılır.

  TIREBRANT FORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. TİREBRANT FORT’U KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  TİREBRANT FORT’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Trimebutin ve formülasyonda bulunan maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumları var ise kullanmayınız.

  TİREBRANT FORT’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Herhangi bir özel kullanım uyarısı bulunmamaktadır.

  “Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  TİREBRANT FORT’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yiyecek ve içecek ile etkileşimi bulunmamaktadır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Yeterli çalışma bulunmadığından; gebeliğin ilk 3 ayı içinde kullanılması önerilmez. 2. ve 3. dönemlerde ancak gerekli ise kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Anne sütüne geçebileceğinden emziren annelere verilmemelidir.

  Araç ve makine kullanımı

  Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir..

  TİREBRANT FORT’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  TİREBRANT FORT laktoz içermektedir.

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  TİREBRANT FORT, her bir tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Herhangi bir ilaçla etkileşim bildirilmemiştir.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  TIREBRANT FORT nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. TİREBRANT FORT NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Hekim önerisine göre kullanılır.

  Genelde önerilen doz, erişkinler için günde 3 kez 1 tablettir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile, yutulmalıdır. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  Değişik yaş grupları

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı hakkında herhangi bir kısıtlama bildirilmemiştir.

  Özel kullanım durumları

  Özel kullanımı yoktur.

  Eğer TİREBRANT FORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TİREBRANT FORT kullandıysanız

  TİREBRANT FORT’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  TİREBRANT FORT’u kullanmayı unutursanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  TİREBRANT FORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Herhangi bir etki beklenmemektedir.

  TIREBRANT FORT yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi, TİREBRANT FORT’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, TİREBRANT FORT’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde,
  • Deri döküntüsü
  • Baygınlık

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TİREBRANT FORT’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

  • Ciltte reaksiyon
  • Baş dönmesi
  • Uyuklama

  Bunlar TİREBRANT FORT’un hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  TIREBRANT FORT nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. TİREBRANT FORT’UN SAKLANMASI

  TİREBRANT FORT’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TİREBRANT FORT’u kullanmayınız.

  TIREBRANT FORT kullanma talimatı?

  Tırebrant Fort 200 Mg 20 Tablet Kullanma Tâlimâtı

   

  TIREBRANT FORT kısa ürün bilgisi?

  Tırebrant Fort 200 Mg 20 Tablet Kısa Ürün Bilgisi

  TIREBRANT FORT detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8680760010482
  ATC KoduA03AA05
  ATC Adıtrimebutine
  Etkin MaddeTRIMEBUTIN MALEAT
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıPHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
  Birim Miktar200
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı20
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeFRANSA

  TIREBRANT FORT ATC sınıfı nedir?

  • A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
  • A03 – FONKSİYONEL GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLARDA KULLANILAN İLAÇLAR
  • A03A – FONKİSYONE BARSAK HASTALIKLARINDA KULLANILAN İLAÇLAR
  • A03AA – TERSİYER AMİNO GRUBU ESTERLİ SENTETİK ANTİKOLİNERJİKLER
  • A03AA05 – TRİMEBUTİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz