TYPHIM VI 0,5 ML IM/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

TYPHIM VI SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

TYPHIM VI özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

TYPHIM Vi 0.5 mL IM/SC enjeksiyon için çözelti içeren kullanıma hazır enjektör

Kas içine veya deri altına uygulanır.

 • Etkin maddeler:

Aşının 0,5 mL’lik bir dozu aşağıdaki etkin maddeleri içerir:

Salmonella typhi (Ty2 suşu) polisakkaritleri……………………………………………. 25 mikrogram

 • Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, disodyum fosfat dihidrat, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, enjeksiyonluk su içeren tampon çözeltisi ve fenol.

Bu aşıyı kullanmadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu a ş ı ki ş isel olarak sizin için reçete edilmiş tir, baş kalarına vermeyiniz.
 • Bu a ş ının kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gitti ğ inizde doktorunuza bu a ş ıyı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. Aşı hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TYPHIM Vi nedir ve ne için kullanılır?
2. TYPHIM Vi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. TYPHIM Vi nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. TYPHIM Vi’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

TYPHIM VI ne için kullanılır?

1. TYPHIM Vi nedir ve ne için kullanılır?

TYPHIM Vi yetişkinlerde ve 2 yaşından büyük çocuklarda tifoya karşı korumada etkili olan bir aşıdır.

TYPHIM Vi özellikle salgın bölgelerine yolculuk edenler, göçmenler, sağlık çalışanları ve askeri personel için etkilidir.

TYPHIM Vi, 1’lik ambalajda kullanıma hazır enjektör içinde 0,5 mL’lik enjeksiyonluk çözeltidir.

TYPHIM VI kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. TYPHIM Vi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TYPHIM Vi’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer sizde veya çocuğunuzda:

 • Aşının içeriğindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa,
 • Ateş, akut bir hastalık ya da ilerleyen kronik bir hastalık varsa aşılama iyileşinceye kadar ertelenmeli, doktora danışılmadan aşı uygulanmamalıdır.

TYPHIM Vi’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Bu aşının 2 yaşından küçük çocuklarda kullanılması uygun değildir zira, aşı ile elde edilen etkinlik bu yaş grubu için yeterli olmayabilir.

Bağışıklık yanıtı zayıflamış kişilerde (hastalık veya tedavi nedeniyle) beklenen bağışıklık yanıtı elde edilemeyebilir. Eğer mümkünse, bağışıklık baskılayıcı herhangi bir tedavinin tamamlanmasına veya hastalığın iyileşmesine kadar aşılanmanın ertelenmesi düşünülmelidir.

Bu aşı, Salmonella typhi enfeksiyonu riskine karşı korur ancak Salmonella paratyphi A veya B enfeksiyonları riskine karşı koruma sağlamaz.

Bu aşı hiçbir zaman damariçi (intravenöz) yoldan uygulanmaz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa siz veya çocuğunuz için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

TYPHIM Vi’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kas içine ya da cilt altına enjeksiyon yoluyla uygulandığından yiyecek ve içecek ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TYPHIM Vi gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Hastalığın ciddiyeti ve tifoya maruz kalma riskinin yüksek olduğu durumlarda hamilelik TYPHIM Vi aşısının uygulanmaması için bir sebep oluşturmaz.

Bu aşı hamilelik sırasında yalnızca doktor tavsiyesi üzerine kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Herhangi bir ilaç kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TYPHIM Vi emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makine kullanımı

Aşının araç sürme ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etki meydana getirmesi beklenmemektedir.

TYPHIM Vi’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TYPHIM Vi, sodyum (sodyum klorür, disodyum fosfat dihidrat, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat) içermektedir.

TYPHIM Vi’nin 0,5 mL’lik bir dozu, 23 miligramdan daha az sodyum içerir. Sodyuma bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

TYPHIM Vi’nin 0,5 mL’lik bir dozu, 1.250 mg’dan daha az ya da 1.250 mg’a eşit fenol içerir. Fenol’e bağlı herhangi bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar veya aşılar ile birlikte kullanımı

TYPHIM Vi diğer aşılarla (Hepatit A, sarıhumma, difteri, tetanoz, çocuk felci, kuduz, menenjit A + C ve hepatit B) birlikte aynı zamanda uygulanabilir. Ancak aşılar ayrı enjektörler kullanmak suretiyle farklı enjeksiyon bölgelerine uygulanmalıdır.

TYPHIM Vi diğer aşılarla aynı enjektör içinde karıştırılmamalıdır.

Bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi, beklenen bağışıklık yanıtının elde edilmemesine neden olabilir. Eğer mümkünse bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavinin tamamlanmasına dek aşılamanın ertelenmesi düşünülmelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise veya son zamanlarda bu aşı dışında herhangi bir aşılama yapıldıysa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

TYPHIM VI nasıl kullanılır?

3. TYPHIM Vi nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

2 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler: 0,5 mL’lik tek bir dozdur.

Aşının tek bir enjeksiyonu koruma sağlar.

Hastalığa maruz kalma riskinin sürmesi halinde yeniden aşılanma her 3 yılda bir gerçekleştirilmelidir.

Aşılama takvimi çocuklar ve yetişkinler için aynıdır.

 • Uygulama yolu ve metodu:

Kas içi (intramusküler) veya derin cilt altı (subkütan) enjeksiyon olarak uygulanır.

 • De ğişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

0,5 mL’lik tek bir dozdur.

2 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

0,5 mL’lik tek bir dozdur.

 • Özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer TYPHIM Vi’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TYPHIM Vi kullandıysanız:

TYPHIM Vi’den kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TYPHIM Vi’yi kullanmayı unutursanız:

Geçerli değildir

TYPHIM VI yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi TYPHIM Vi’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

TYPHIM Vi ile aşılanma sonrasında bildirilen istenmeyen reaksiyonlar genelde hafif ve kısa sürelidir.

Yan etkiler aşağıda belirtilen kategorilere göre sıralandırılmıştır:

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan 

Seyrek

Çok seyrek 

: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.

: 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.

: 1,000 hastanın birinden az fakat 10,000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.

:10,000 hastanın birinden az görülebilir.

Genel hastalıklar ve enjeksiyon bölgesinde görülen yan etkiler

Lokal reaksiyonlar:

Yaygın: Ağrı, ödem, kızarıklık

Sistemik reaksiyonlar :

Seyrek: Ateş, halsizlik, kırıklık, genel olarak iyi hissetmeme (malazi)

Sinir sistemi hastalıkları

Seyrek: Uzun süreli baş ağrısı (Sefalalji)

Kas-iskelet ve bağ dokusu hastalıkları

Seyrek: Kas ağrıları, eklem ağrıları

Gastrointestinal hastalıklar

Seyrek: Bulantı, karın bölgesinde ağrı

Deri ve derin ciltaltı doku bozuklukları

Çok seyrek: Alerjik reaksiyonlar: Kaşıntı, cilt döküntüsü, ürtiker

İstisnai vakalarda : Serum hastalığı ve ciddi alerjik reaksiyonlar (anafilaktik reaksiyonlar)

Eğer yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse, lütfen doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

TYPHIM VI nasıl saklanır?

5. TYPHIM Vi’nin saklanması

TYPHIM Vi‘yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ürünü +2°C ila +8°C arasında buzdolabında saklayınız. Aşı kesinlikle dondurulmamalıdır. Aşı donmuş ise çözüp kullanmayınız.

Aşıda renk değişikliği olması veya yabancı maddelerin bulunması durumunda TYPHIM Vi ‘yi kullanmayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra TYPHIM Vi’yi kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız TYPHIM Vi’yi şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi:
Sanofi Pasteur Aşı Tic. AŞ
Büyükdere cad. No: 193 Kat: 3
Levent 34394 Şi şli / İstanbul,Türkiye
Tel:0212 3391011
Fax:0212 3391380

Üretim yeri:
Sanofi Pasteur SA
2, avenue Pont Pasteur
69007 Lyon-Fransa

Bu kullanma talimatı en son 14/10/2010 tarihinde onaylanmıştır.

TYPHIM VI kullanma talimatı?

TYPHIM VI 0,5 ML IM – SC KULLANMA TALİMATI

 

TYPHIM VI kısa ürün bilgisi?

TYPHIM VI 0,5 ML IM – SC KISA ÜRÜN BİLGİSİ

TYPHIM VI detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699625960435
ATC Kodu J07AP03
ATC Adı typhoid, purified polysaccharide antigen
Etkin Madde TIFO ASISI
Referans REFERANS
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 6 – GERI ODEMESI OLMAYAN URUNLER
Eşdeğeri 2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
Firma Adı SANOFİ PASTEUR AŞI TİC. A.Ş.
Birim Miktar 25
Birim Cinsi MCG
Ambalaj Miktarı 1
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal ITHAL
Kaynak Ülke ISPANYA

TYPHIM VI ATC sınıfı nedir?

 • J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
 • J07 – AŞILAR
 • J07A – BAKTERİYEL AŞILAR
 • J07AP – TİFO AŞILARI
 • J07AP03 – TİFO, SAFLAŞTIRILMIŞ POLİSAKKARİD ANTİJENİ

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz