ULTIDIN 50 MG/2 ML IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 100 AMPUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  ULTIDIN SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenmez.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

  ULTIDIN özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  ULTİDİN 50 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti

  Kas içine ya da damar içine uygulanır.

  Steril

  • Etkin madde: Her bir ampul (2 ml) 50 mg Ranitidin'e eşdeğer 55,80 mg Ranitidin hidroklorür içerir.
    
  • Yardımcı maddeler: Monobazik potasyum fosfat, dibazik sodyum fosfat, metil paraben (E218), propil paraben (E216), enjeksiyonluk su.
    

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
   

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
    

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. ULTİDİN nedir ve ne için kullanılır?
  2. ULTİDİN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. ULTİDİN nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. ULTİDİN'in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  ULTIDIN ne için kullanılır?

  1. ULTİDİN nedir ve ne için kullanılır?

  ULTİDİN, etkin madde olarak her bir ampulde 50 mg ranitidine eşdeğer miktarda ranitidin hidroklorür içerir. Ranitidin, H2-reseptör antagonistleri olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar midenizdeki asit miktarını azaltır.

  ULTİDİN, renksiz veya açık sarı renkte berrak bir çözeltidir. Kas içine veya damar içine uygulanmak üzere her biri 2 mL çözelti içeren 5 ampullük, 10 ampullük ve 100 ampullük ambalajlarda piyasaya sunulmuştur.
   

  ULTİDİN erişkinlerde (yaşlılar dahil) aşağıdaki durumlarda kullanılır:

  • Midedeki ya da midenin boşaldığı barsak bölümündeki (onikiparmak barsağı) ülserlerin (mide barsak yüzeyinde oluşan yaraların) iyileştirilmesi ve sonlandırılması
  • Ülser kanamalarının engellenmesi
  • Yemek borusundaki (özofagus) asitten ya da midedeki fazla miktardaki asitten kaynaklanan rahatsızlıkların giderilmesi (bunların her ikisi de ağrıya veya hazımsızlık, sindirim bozukluğu ya da mide yanması olarak bilinen rahatsızlıklara yol açabilir.)
  • Ameliyat esnasında, anestezi süresince mideden yukarı doğru asit gelmesinin önlenmesi.
    

  ULTİDİN çocuklarda (6 ay – 18 yaş arası) aşağıdaki durumlarda kullanılır:

  • Midedeki ya da midenin boşaldığı barsak bölümündeki (onikiparmak barsağı) ülserlerin iyileştirilmesi
  • Yemek borusundaki (özofagus) asitten ya da midedeki fazla miktardaki asitten kaynaklanan rahatsızlıkların iyileştirilmesi ve sona erdirilmesi (bunların her ikisi de ağrıya veya hazımsızlık, sindirim bozukluğu ya da mide yanması olarak bilinen rahatsızlıklara yol açabilir.)

  ULTIDIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. ULTİDİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ULTİDİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer, ranitidine ya da ULTİDİN içeriğindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa ULTİDİN'i kullanmayınız.

  Emin olmadığınız durumlarda ULTİDİN uygulamasından önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  ULTİDİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

  • Mide kanseriniz varsa
  • Böbrek hastalığınız varsa (ULTİDİN'i farklı miktarlarda kullanmanız gerekecektir)
  • Daha önce mide ülseri rahatsızlığınız olduysa
  • Kalp rahatsızlığı öykünüz varsa
  • Akut porfiriniz (karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal (ırsi) hastalık) varsa
  • 65 yaşın üzerindeyseniz
  • Akciğer hastalığınız varsa
  • Şeker hastalığınız (diyabet) varsa
  • Bağışıklık sistemi ile ilgili rahatsızlıklarınız varsa

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ULTİDİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Uygulama yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir. Yine de bazı besinlerin tüketilmesi hastalığınızın ya da tedavinizin seyrini değiştirebileceğinden, yiyecek-içecek ve ilaç etkileşimi yönünden doktorunuzdan bilgi alınız.

  Hamilelik
  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz varsa doktorunuz gerekli görmedikçe bu ilacı kullanmamalısınız.
  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  ULTİDİN anne sütüne geçtiği için emzirme dönemindeyseniz doktorunuz gerekli görmedikçe bu ilacı kullanmamalısınız.
   

  Araç ve makine kullanımı

  • Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri bilinmemektedir.
  • ULTİDİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
  • Bu tıbbi ürün her ampulde 1 mmol (39 mg)'den daha az potasyum ihtiva eder; yani aslında “potasyum içermez”
  • Bu tıbbi ürün her ampulde 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında “sodyum içermez”
  • Bu tıbbi ürün metil paraben ve propil paraben içerir; bu bileşenler, alerjik reaksiyonlar (muhtemelen gecikmiş) ve istisnai olarak bronkospazma neden olabilir.
    

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Doktorunuza veya eczacınıza kullanmakta olduğunuz ya da yakın zamanda kullandığınız ilaçlar hakkında bilgi veriniz. Bu ilaçlara reçetesiz aldığınız ilaçlar ve bitkisel ürünler de dahildir. Bunun sebebi ULTİDİN'in bazı ilaçların etkilerini değiştirebilmesidir. Benzer şekilde bazı ilaçlar da ULTİDİN'in etkilerini değiştirebilir.
   

  Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

  • Lidokain (bölgesel uyuşturucu bir ilaç)
  • Propranolol, prokainamid, n-asetilprokainamid (çeşitli kalp hastalıklarında kullanılan bazı ilaçlar)
  • Diazepam (endişe, sıkıntı, sara nöbeti, uykusuzluk gibi problemlerde kullanılan bir ilaç)
  • Fenitoin (sara tedavisinde kullanılan bir ilaç)
  • Teofilin (solunum rahatsızlıklarında -örneğin astım- kullanılan bir ilaç)
  • Varfarin (kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç)
  • Glipizid (kan şekerini düşürmede kullanılan bir ilaç)
  • Atazanavir veya delaviridin (AIDS tedavisinde kullanılan bir ilaç)
  • Triazolam (uykusuzluk tedavisinde kullanılan bir ilaç)
  • Gefitnib (akciğer kanserinde kullanılan bir ilaç)
  • Ketokonazol (bazen pamukçuk tedavisinde de kullanılan, mantar hastalıklarına karşı etkili bir ilaç)

  Midazolam (genel anestezide kullanılan bir ilaç) size ameliyat geçirmeden hemen önce verilebilecek bir ilaçtır. Doktorunuz ameliyat geçirmeden önce size midazolam vermek isterse, ULTİDİN kullanmakta olduğunuzu söyleyiniz.

  Yukarıdakilerden herhangi birinin sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz, ULTİDİN kullanmadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  ULTIDIN nasıl kullanılır?

  3. ULTİDİN nasıl kullanılır?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  Erişkinler (yaşlılar dahil) ve ergenler (12 yaş ve üzeri) için genel doz 6-8 saatte bir kas içine enjeksiyon (şırınga ile uygulama) yoluyla uygulanan 50 mg'dır. Bununla birlikte, tedavi edildiğiniz duruma bağlı olarak farklı dozlar yavaş infüzyon (damar içine yavaş uygulama) veya sürekli infüzyon yoluyla uygulanabilir.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu:

  ULTİDİN size aşağıdaki yollardan biriyle uygulanacaktır:

  • Kas içine enjeksiyon yoluyla
  • Damar içine yavaş infüzyon yoluyla (ilaç size birkaç dakika boyunca yavaş olarak uygulanacaktır).
  • Damar içine sürekli infüzyon yoluyla (ilaç size birkaç saat boyunca yavaş olarak uygulanacaktır).

  Değişik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanımı:

  Çocuklar ve bebeklerde (6 ay – 11 yaş arası) ULTİDİN damar içine yavaş enjeksiyon yoluyla uygulanır. En yüksek doz 6-8 saatte bir 50 mg'dır. ULTİDİN uygulaması genellikle sadece çocuğunuz ranitidini ağız yoluyla kullanamadığı zaman yapılmaktadır.

  Yaşlılarda kullanımı:
  Yaşlı hastalar için ülser iyileşme hızları ve istenmeyen etkilerin sıklığı, daha genç hastalarla karşılaştırıldığında benzerlik gösterir, dozun ayarlanması yalnızca yaşa dayanılarak yapılmamalıdır.

  Özel kullanım durumları:

  Böbrek yetmezliği:
  Böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz ULTİDİN'in kullanmanız gereken dozunu ayarlayarak size uygulayacaktır.

  Karaciğer yetmezliği:
  Karaciğer işlev bozukluğunuz varsa doktorunuz size ULTİDİN'i dikkatli uygulayacaktır.

  Eğer ULTİDİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ULTİDİN kullandıysanız
  ULTİDİN size doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanacaktır, bu yüzden kullanmanız gerekenden daha fazla ULTİDİN kullanmış olmanız olası değildir. Ancak fazla miktarda kullanmış olduğunuzu düşünürseniz doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.

  ULTİDİN' den kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ULTİDİN'i kullanmayı unutursanız
  Eğer bir dozunuzun uygulanmasının atlanmış olabileceğini düşünüyorsanız doktorunuzu veya hemşirenizi bilgilendiriniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ULTİDİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
  Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmayınız. İlacın kullanımı sırasında bir problemle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

  ULTIDIN yan etkileri nelerdir?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi ULTİDİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın

  Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek

  Çok seyrek

  Bilinmiyor

  : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden biri olursa ULTİDİN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz ve size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Alerjik reaksiyonlar. Belirtileri aşağıdakileri içerir:
  • Deride döküntü, kaşıntı veya kurdeşen
  • Yüz, dudak, dil veya vücudunuz diğer yerlerinde şişme
  • Göğüste ağrı, nefes darlığı, hırıltılı solunum veya nefes almada güçlük
  • Açıklanamayan ateş ve özellikle ayağa kalkarken bitkinlik hissi
  • Böbrek sorunları (bel ağrısı, ateş, idrara çıkmada ağrı, idrarda kan ve kan testi değerlerinde değişikliklere neden olabilir)
  • Ciddi karın ağrısı (pankreatit adı verilen pankreas iltihabının belirtisi olabilir)
  • Yavaş ya da düzensiz kalp atışı

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin ULTİDİN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir.
   

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • Mide ağrısı
  • Kabızlık (konstipasyon)
  • Bulantı
    

  Seyrek yan etkiler:

  • Deride döküntü
    

  Kan testi değerlerini değiştiren seyrek yan etkiler:

  • Kanda kreatinin (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde) miktarının yükselmesi
  • Karaciğer işlevlerinde değişiklik
    

  Çok seyrek yan etkiler:

  • Bazı kan testi değerlerinizde değişiklikler olabilir. Bu durum kendinizi yorgun hissetmenize ve nefes darlığı çekmenize; vücudunuzun daha kolay zedelenmesine veya enfeksiyon (iltihap) oluşmasına neden olabilir.
  • Depresyon, zihin karışıklığı veya halüsinasyon (varsanı, hayal görme)
  • Baş ağrısı (bazen şiddetli)
  • Sersemlik hali, bulanık görme.
  • Eklem veya kaslarda şişme veya hareketlerini kontrol etmede güçlük
  • Kan damarları iltihabı (vaskülit). Belirtileri: döküntü, eklemlerde şişme ve böbrek problemleri olabilir.
  • Karaciğer iltihabı (hepatit). Bunun sonucunda bulantı, kusma, iştah kaybı, hasta hissetme, kaşıntı, ateş, göz ve deride sarılık ve idrar renginde koyulaşma görülebilir.
  • Deride al basması veya dantele benzeyen kızarıklık.
  • Saç dökülmesi.
  • İshal (diyare).
  • Cinsel güçsüzlük (impotens).
  • Memede hassasiyet ve/veya büyüme.
  • Memeden süt ve süt benzeri akıntı gelmesi.

  Bunlar ULTİDİN'in hafif yan etkileridir.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  ULTIDIN nasıl saklanır?

  5. ULTİDİN'in Saklanması

  ULTİDİN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ULTİDİN'i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Bu ürün ve/veya ambalajı herhangi bir bozukluk içeriyorsa kullanılmamalıdır.

  Ruhsat sahibi:

  MS Pharma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Ergene/TEKİRDAĞ
  Tel: 0 282 655 55 05

  Üretim Yeri:

  Mefar İlaç San. A.Ş.
  Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

  Bu kullanma talimatı …/…/… tarihinde onaylanmıştır.

  ULTIDIN kullanma talimatı?

  ULTIDIN 50 MG-2 ML IM-IV AMPUL KULLANMA TALİMATI

   

  ULTIDIN kısa ürün bilgisi?

  ULTIDIN 50 MG-2 ML IM-IV AMPUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  ULTIDIN detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8680222750239
  ATC KoduA02BA02
  ATC Adıranitidine
  Etkin MaddeRANITIDIN
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıMS PHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  Birim Miktar50
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı100
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeYUNANISTAN

  ULTIDIN ATC sınıfı nedir?

  • A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
  • A02 – ASİT İLE İLİŞKİLİ HASTALIKLARDA KULLANILAN İLAÇLAR
  • A02B – PEPTİK ÜLSER VE GASTRO İNTESTİNAL REFLÜ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
  • A02BA – H2 RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ
  • A02BA02 – RANİTİDİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz