ULTRACAIN-DS FORTE 100 KARPUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

ULTRACAIN-DS FORTE SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

ULTRACAIN-DS FORTE özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

ULTRACAİN D-S fort karpül

Diş etlerine uygulanır.

 • Etkin madde:

1 ml’de

Artikain hidroklorür Epinefrin hidroklorür

40 mg

0.012 mg

 • Yardımcı maddeler:  Sodyum klorür, sodyum metabisülfit, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ULTRACAİN D-S nedir ve ne için kullanılır?
2. ULTRACAİN D-S’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ULTRACAİN D-S nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ULTRACAİN D-S’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

ULTRACAIN-DS FORTE ne için kullanılır?

1. ULTRACAİN D-S nedir ve ne için kullanılır?

ULTRACAİN D-S fort’nin içinde artikain hidroklorür ve epinefrin hidroklorür etkin maddeleri bulunur. Karpül içinde (1.7 ml) 68 mg artikain hidroklorür ve 0.020 mg epinefrin hidroklorür vardır. Ambalajı içinde her biri 1.7 ml. enjeksiyon solüsyonu içeren 100 karpül ampul bulunur. Piyasada ayrıca ampul formu da bulunmaktadır.

ULTRACAİN D-S fort karpül diş hekimliğinde kullanılmaya mahsustur.

ULTRACAİN D-S, lokal (bölgesel) anestezi yapan bir ilaçtır. Asitamid tipi bir lokal anesteziktir. ULTRACAİN D-S bir infiltrasyon anesteziğidir. Anestezik etkisini çabuk gösterir, güvenlidir.

ULTRACAİN D-S, aşağıdaki belirtilen durumlarda kullanılır:

Kuvvetli bir kanlanma bozukluğuna neden olan mukoza ve kemik müdahalelerinde, diş özü üzerindeki cerrahi müdahalelerde, desmodontitik ekstraksiyonlar gibi müdahalelerde ve kırık dişlerin çekiminde (osteotomi), uzun süreli cerrahi müdahalelerde, diş ve diş eti ile ilgili diğer müdahaleler (perkütan osteosentez, kist çıkarılması, kök ucunun çıkartılması), duyarlığı yüksek olan dişlerde kavite ve kron preparasyonları gibi müdahalelerde kullanılır.

ULTRACAIN-DS FORTE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. ULTRACAİN D-S’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ULTRACAİN D-S’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

ULTRACAİN D-S’nin içindeki artikaine, epinefrine ve metabisülfit de dahil olmak üzere sülfitlere veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,

 • Astım hastasıysanız ve sülfitlere alerjiniz varsa (şiddetli astımda bronşlarda daralma gibi ani alerjik reaksiyonlara neden olabilir),
 • Stabil olmayan angina pectoris, miyokard enfarktüsü, şiddetli hipertansiyonda,

ULTRACAİN D-S epinefrin içerdiğinden:

 • – Sizde kalp atım hızında (ani başlangıç ve bitiş gösteren) artış varsa,
 • – Kalp atımının hızlanmasıyla birlikte ritim bozukluğu varsa
 • – Son 3 ile 6 ay içinde miyokard enfaktüsü geçirdiyseniz, son 3 ay içinde koroner arter bypass ameliyatı olduysanız,
 • – Feokromositoma hastasıysanız,
 • – Kalp için seçici özellik taşımayan beta-bloker (örneğin, propranolol) kullanıyorsanız
 • – Sizde hipertiroidizm (vücutta tiroid hormonunun gereğinden fazla üretilmesi durumu) varsa
 • – Göz içi basıncınız yüksekse (sizde dar açılı glokom varsa) ,
 • – Depresyon veya Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar (trisiklik antidepresanlar, MAO inhibitörleri) alıyorsanız,

ULTRACAİN D-S kullanmayınız.

 • ULTRACAİN D-S damar içine uygulanmamalıdır. İltihaplı bölgeye enjekte edilmemelidir.
 • Kullanımı için bir zorunluluk olmadıkça ULTRACAİN D-S, kolinesteraz adlı bir enzim eksikliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.
 • ULTRACAİN epinefrin içerdiğinden, uç noktaların (örneğin parmakların) anestezisinde kullanılmaz.
 • 1 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz.

ULTRACAİN D-S’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

 • Kalp damar hastalığı
 • Beyin damarları ile ilgili bir bozukluk veya felç öyküsü
 • Kronik bronş iltihabı veya amfizem (doku veya organlarda aşırı hava birikmesi)
 • Şeker hastalığı
 • Vücutta tiroid hormonunun gereğinden fazla üretilmesi
 • Ciddi kaygı durumu varsa
 • Düşük epinefrin içeriğine sahip olan ULTRACAİN D-S’nin kullanılması önerilmektedir.

ULTRACAİN D-S artikain içerdiğinden:

 • – Kalp atımınız belirgin derecede yavaşlamışsa,
 • – Kalbinizde ileti bozuklukları varsa (örn 2. veya 3. derece AV blok),
 • – Tansiyonunuz ileri derecede düşükse,
 • – Sara hastalığı geçirdiyseniz,

ULTRACAİN D-S epinefrin içerdiğinden:

 • – Halojenli inhalasyon anestezikleriyle birlikte kullanıldığında,
 • – Şeker hastasıysanız (kan şekerinde değişiklik olabileceğinden),
 • ULTRACAİN D-S’yi kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Aşağıdaki durumlarda ULTRACAİN D-S’yi dikkatli kullanınız:

 • – Sizde ağır böbrek ve karaciğer bozukluğu varsa
 • – Alerjik astımınız varsa
 • – Kan sulandırıcı bir ilaç (aspirin, heparin) kullanıyorsanız.

ULTRACAİN D-S doping testlerinde pozitif cevap verebilir.

 • – Kullanımı için bir zorunluluk olmadıkça ULTRACAİN D-S, kolinesteraz adlı bir enzim eksikliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.
 • – Enjeksiyon sırasında baş dönmesi, huzursuzluk, uyuşukluk gibi ilk yan etkiler meydana çıkacak olursa doktorunuz enjeksiyona son verecektir ve gerekli müdahaleleri yapacaktır.

ULTRACAİN D-S’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • Kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.
 • Bu ilaç bir süre ağız içinde hissizlik yaratabilir. Ağız içindeki his kaybı tamamen geri dönene kadar yemek yemekten, sakız çiğnemekten, sıcak sıvılar içmekten kaçınınız. Ağzının hissizken bir şeyleri çiğnemek; yanlışlıkla dil, dudaklar veya yanak içlerinizi ısırarak, yaralamanıza neden olabilir.
 • Çocuğunuza ULTRACAİN D-S uygulandıysa, çocuğunuzun ağzındaki hissizlik kayboluncaya kadar yemek yememesi, sakız çiğnememesi, sıcak sıvılar içememesi konusunda dikkatli olunuz.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Hamilelik sırasında ULTRACAİN D-S kullanımının güvenliliği tam olarak tespit edilmemiştir. Hamilelik sırasında bu ilacı kullanıp kullanmayacağınız doktorunuz karar verecektir. Nasıl kullanacağınız konusunda doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Anne sütüne geçen miktarı klinik bir önem taşımadığından, ULTRACAİN D-S genellikle emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makine kullanımı

ULTRACAİN D-S’nin kullanıldığı müdahaleden sonra, aktif şehir trafiğine çıkıp çıkmayacağınıza ve bazı makineleri kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir. Bu konuda doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

ULTRACAİN D-S’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her ml’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • ULTRACAİN D-S, kalp için seçici özellik taşımayan beta-bloker (örneğin, propranolol) ilaçlarla kesinlikle birlikte kullanılmamalıdır.
 • ULTRACAİN D-S içindeki epinefrin; depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (trisiklik antidepresanlar) ile yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (MAO inhibitörleri) ile birlikte kullanılırken dikkat edilmesi gerekir. Kan basıncını yükseltici etkisi artabilir.
 • ULTRACAİN D-S’nin içerdiği adrenalin pankreastan insülin salınımını inhibe edebilir ve ağızdan kullanılan şeker hastalığı ilaçlarının etkisini azaltabilir.
 • Eğer kan sulandırıcı ilaç (heparin, aspirin) kullanıyorsanız, ULTRACAİN D-S kanama riskini artırabilir.
 • Halotan, ULTRACAİN D-S verildikten sonra aritmileri tetikleyebilir.
 • ULTRACAİN D-S, psikiyatrik hastalıklarda kullanılan fenotiyazin adlı ilaçla etkileşebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ULTRACAIN-DS FORTE nasıl kullanılır?

3. ULTRACAİN D-S nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.
ULTRACAİN D-S, diş hekimi tarafından lokal olarak diş etlerine uygulanır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
Doktorunuz ULTRACAİN D-S’nin dozunu çocuğunuzun yaşına ve kilosuna göre ayarlayacaktır.

Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda en düşük dozda kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği
Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda en düşük doz kullanılmalıdır.
Eğer ULTRACAİN D-S’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzu veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ULTRACAİN D-S kullandıysanız:
ULTRACAİN D-S, yapılacak bir cerrahi ve teşhise yönelik müdahaleden önce uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, gerekenden daha fazla kullanmanız olası değildir.

ULTRACAİN D-S’yi kullanmayı unutursanız
ULTRACAİN D-S, uzman bir sağlık mesleği mensubu tarafından uygulanacağından, kullanmayı unutmanız söz konusu değildir.

ULTRACAİN D-S ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
ULTRACAİN D-S, bir cerrahi girişimden ve teşhise yönelik bir müdahaleden önce uzman sağlık personeli tarafından uygulanır. Tedaviyi sonlandıracak olan da aynı doktordur.

ULTRACAIN-DS FORTE yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ULTRACAİN D-S içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

(eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Yaygın yan etkiler:

 • Bulantı, kusma
 • Baş ağrısı
 • Ciltte uyuşma veya karıncalanma hissi (parestezi)
 • Ağız ve yüz bölgesinde duyu azalması (hipoestezi)

Yaygın olmayan yan etkiler:

 • Kalp atımının hızlanması (taşikardi)
 • Sersemlik

Bilinmiyor:

 • Kalp ritmi bozuklukları
 • Tansiyon yükselmesi veya düşmesi
 • Kalp atımının yavaşlaması (bradikardi)
 • Kalp yetmezliği ve yaşamı tehdit edebilen şok
 • Doza bağlı olarak (özellikle de doz aşımında veya ilacın yanlışlıkla kan damarı içine enjekte edilmesi durumunda) sinir sistemi bozuklukları ortaya çıkabilir.

Örneğin:

 • – Huzursuzluk, sinirlilik
 • – Bilinç kaybından komaya kadar varabilen uyuşukluk hali
 • – Solunum durmasına kadar varabilen solunum bozuklukları
 • – Kaslarda, yaygın konvülsiyonlara kadar varabilen titreme, seyirme

 • Baş bölgesine uygulanması sırasında veya hemen sonrasında genellikle geri dönüşümlü olan görme bozuklukları (bulanık görme, körlük, çift görme, göz bebeklerinin genişlemesi) ortaya çıkabilir. Bu belirtiler genellikle geri dönüşümlüdür.
 • Hatalı enjeksiyondan kaynaklanan sinirsel bozukluklar, yüz sinirlerinde harabiyet veya yüz felci, uygulama bölgesinde doku ölümü
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (alerjik reaksiyonlar).

Bunlar enjeksiyon bölgesinde şişlik ve iltihap şeklinde kendini gösterebilir. Uygulama bölgesiyle sınırlı kalmayan aşırı duyarlılık reaksiyonları şunlardır:

 • – Kızarıklık, döküntü
 • – Kaşıntı
 • – Gözlerde kızarma ve sulanma,
 • – Burun akıntısı
 • – Yüzün, üst ve/veya alt dudağın ve/veya yanakların şişmesi,
 • – Ses tellerinin bulunduğu gırtlak bölgesinde yutma güçlüğünün eşlik ettiği şişme,
 • – Ürtiker,
 • – Anafilaktik şoka varabilen solunum bozuklukları.

Sodyum metabisülfit içeriğine bağlı olarak, özellikle astımı olan hastalarda aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Bu tür reaksiyonlar kusma, diyare, hırıltılı solunum, akut astım atağı, bilinçte bozulma veya şokla kendini gösterebilir.

Çocuklarda görülen yan etkiler:
Küçük çocuklarda, diş tedavisi sonrasında ağız bölgesindeki hissizliğin daha uzun sürmesi nedeniyle, kazara kendi kendini ısırmaya bağlı yumuşak doku hasarı riski erişkinlere kıyasla daha yüksektir.

Bunlar ULTRACAİN D-S’nin hafif yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

ULTRACAIN-DS FORTE nasıl saklanır?

5. ULTRACAİN D-S’nin saklanması

ULTRACAİN D-S’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ULTRACAİN D-S’yi kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:        
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.
Büyükdere Cad. No:193 Levent
34394 Şişli-İstanbul
Tel: 0212 339 10 00
Faks: 0212 339 10 89

Üretim yeri:
Sanofi aventis Deutchland GmbH,
Almanya

Bu kullanma talimatı           tarihinde onaylanmıştır.

ULTRACAIN-DS FORTE kullanma talimatı?

ULTRACAIN-DS FORTE KARPUL KULLANMA TALİMATI

 

ULTRACAIN-DS FORTE kısa ürün bilgisi?

ULTRACAIN-DS FORTE KARPUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

ULTRACAIN-DS FORTE detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699809770409
ATC Kodu N01BB58
ATC Adı articaine, combinations
Etkin Madde ARTIKAIN + EPINEFRIN
Referans REFERANS
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı SANOFİ SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
Birim Miktar 40+0,012
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 100
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal ITHAL
Kaynak Ülke ALMANYA

ULTRACAIN-DS FORTE ATC sınıfı nedir?

 • N – SİNİR SİSTEMİ
 • N01 – ANESTEZİKLER
 • N01B – LOKAL ANESTEZİKLER
 • N01BB – AMİDLER
 • N01BB58 – ARTİKAİN, KOMBİNASYONLARI

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz