URESAL FORTE %10 + %10 MERHEM

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  URESAL FORTE SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  URESAL FORTE özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  class=”i”>ÜRESAL FORTE MERHEM %10 + %10

  Deri üzerine uygulanır.

  • Etkin maddeler: Her 1 g merhem, 100 mg üre (karbamid) ve 100 mg salisilik asit içerir.
  • Yardımcı maddeler: Beyaz yumuşak vazelin, Polisorbat 80, Polioksil 40 stearat, Polioksietilen(40)sorbitol heptaoleat, Gliserin, Polietilen glikol 400.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. ÜRESAL FORTE nedir ve ne için kullanılır?
  2. ÜRESAL FORTE’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. ÜRESAL FORTE nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. ÜRESAL FORTE’nin saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  URESAL FORTE ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. ÜRESAL FORTE NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?
  • ÜRESAL FORTE, deriye sürülerek kullanılan bir merhemdir. Yumuşatıcılar ve Koruyucular olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Etkin madde olarak 100 gramında 10 g üre ve 10 g salisilik asit içerir.
  • ÜRESAL FORTE, 50 g opak, beyaz renkli merhem içeren, ağzı plastik kapakla kapatılmış alüminyum tüpte kullanıma sunulmaktadır.
  • ÜRESAL FORTE; kuvvetli pullanma ve nasırlaşma gösteren deri hastalıklarının tedavisinde kullanılan, ciltte soyucu ve yumuşatıcı etki gösteren bir üründür.
  • ÜRESAL FORTE, iktiyozis (balık pulu görünümündeki kuru cilt hastalığı), palmar-plantar keratoz (el içi ve ayak tabanı derisinin kalınlaşması), liken pilaris (bir çeşit kıl kökü hastalığı), foliküler hiperkeratoz (keratin adlı maddenin kıl köklerinde aşırı birikimi ile görülen bir çeşit deri hastalığı), tilotik el egzaması (özellikle avuç içlerinde kuru, kalın plaklarla kendini gösteren bir deri hastalığı), el ve ayakta meydana gelen nasırlar, sedef hastalığı, likenleşmiş egzama (bir tür deri hastalığı) gibi tüylü bölgeler dahil olmak üzere görülen pullanmış, hiperkeratozlu (pullu ve kalınlaşmış) deri hastalıklarında kullanılır.
  • Kortikosteroid (iltihap ve kaşıntı giderici olarak kullanılan bir ilaç grubu), PUVA (ilaçlı fototerapi) tedavisinden önce veya tedavi arasında stratum korneum (derinin en üst tabakası) fazlalıklarını uzaklaştırmak ve ayrıca hiperkeratotik (deride pullanma ve kalınlaşma görülen) mantar hastalıklarının yüzeyel tedavisinde kullanılır.

  URESAL FORTE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. ÜRESAL FORTE’Yİ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  ÜRESAL FORTE’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Salisilik asit, üre veya ÜRESAL FORTE’nin herhangi bir bileşenine alerjiniz veya aşırı duyarlılığınız var ise,
  • Yara veya açık yara var ise,
  • Cilt iritasyonu açısından sistematik olarak araştırılmadığı için, süt çocuklarında kullanılmamalıdır.
  • Ciddi böbrek yetmezliğiniz var ise geniş yüzey alanlarında kullanmayınız.

  ÜRESAL FORTE’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Aşırı iltihaplanma var ise,
  • Derideki pullanma sona ermiş ise,
  • Açık lezyonlar (doku hasarları) ve yeni oluşmuş egzamalar (bir tür deri hastalığı) var ise,
  • Göz ve mukozalı bölgelerde,
  • Zehirlenmeye yol açabilecek yüksek salisilat düzeylerine neden olabilen ilaçlar kullanıyorsanız ÜRESAL FORTE’yi kullanmayınız.
  • Eğer bölgesel tahriş, deride çatlama, iltihap var ise dikkatli kullanınız, geçici sızı oluşabilir.
  • Karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz var ise dikkatli kullanınız. Uygulama yüzeyi ve süresi sınırlı tutulmalı ve hasta salisilat zehirlenmesi göstergeleri (baş dönmesi, kusma, uyuşukluk hali, işitmenin yitirilmesi, kulak çınlaması, halsizlik, hızlı solunum, diyare (ishal), psikolojik dengesizlik) açısından kontrol altında tutulmalıdır.
  • Salisilik asit zehirlenmesi göstergeleri tespit edildiği takdirde kullanıma ara verilmelidir.
  • Çocuklardan uzak tutunuz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız..

  ÜRESAL FORTE’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ÜRESAL FORTE’nin uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Salisilik asit ve ürenin hamilelerde kullanımının cenine (hamileliğin 10. haftasından doğuma kadar olan sürede anne karnındaki bebeğe) zararlı olup olmadığı bilinmemektedir.
  • ÜRESAL FORTE kullanımının hastaya sağlayacağı yarar-zarar dengesi göz önünde bulundurularak zorunlu haller dışında kullanılmamalıdır. Gerektiği takdirde doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Salisilik asit ve ürenin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.
  • Salisilik asit ve ürenin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır.
  • Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da ÜRESAL FORTE tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve ÜRESAL FORTE tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır..
  • Emzirmeden önce meme üzerine ÜRESAL FORTE uygulamayınız.

  Araç ve makine kullanımı

  Deri üzerine topikal olarak uygulanan ÜRESAL FORTE ile ilgili olarak bu konuda yapılmış bir çalışma mevcut değildir.

  ÜRESAL FORTE’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  • Uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  ÜRESAL FORTE; topikal kortikosteroidler (çeşitli deri problemlerinin yol açtığı kızarıklık ve kaşıntıyı azaltan bir ilaç grubu), 5-florourasil ve ditranol (sedef hastalığının tedavisinde kullanılan bir madde) gibi deriye uygulanan diğer ilaçlarla etkileşebilir.

  ÜRESAL FORTE’nin; geniş yüzeylere uzun süreli uygulandığında, özellikle kapalı bandaj altında, antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar), trombolitikler (kan pıhtısını eritici ilaçlar), ürikozürikler (idrarla ürik asit adlı bir maddenin atılımını arttıran ilaçlar), antidiyabetikler (şeker hastalığında kullanılan ilaçlar), kortikosteroidler (iltihap ve kaşıntı giderici olarak kullanılan bir ilaç grubu), metotreksat (lösemi ve bazı kanser türlerinin tedavisinde kullanılan bağışıklık cevabını baskılayıcı bir ilaç), nonsteroidal antienflamatuvarlar (iltihabi hastalıklarda kullanılan bir ilaç grubu), pH ayarlayıcı ajanlar (vücutta asit-baz dengesini ayarlayıcı ilaçlar), antikonvülzanlar (yüz, gövde veya ekstremitelerde görülen şiddetli bir kasılma veya seri ani kasılmaları önleyici ilaçlar), tetrasiklinler (antibiyotiklerin bir grubu), diüretikler (idrar söktürücü ilaçlar) ve diğer salisilat türevi ajanlar ile etkileşebilecek oranda deriden emilebileceği göz önünde tutulmalıdır. Bu nedenle, bu ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  URESAL FORTE nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. ÜRESAL FORTE NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuzca başka türlü önerilmediği takdirde günde 1-2 kez deriye, kıl köklerine sürülüp iyice ovulur veya kapalı bandaj altında kullanılabilir, ancak merhemin kendi örtücü özelliği nedeniyle gerek duyulmayabilir. Kapalı bandaj şeklinde uygulamaların kısa süreli olmasına dikkat edilmeli ve sık tekrarından kaçınılmalıdır. Sıcak su ile yıkanarak uzaklaştırılabilir.. Eğer saça sürüldüyse şampuandan önce sıvı bir yağ ile saçlar artıklardan arındırılmalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Deri üzerine, kıl köklerine sürülerek uygulanır.

  Kapağı ters çevirerek tüpü deliniz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda dikkatli kullanınız. Uygulama yüzeyi ve süresi sınırlı tutulmalı ve hasta salisilat zehirlenmesi göstergeleri (baş dönmesi, kusma, uyuşukluk hali, işitmenin yitirilmesi, kulak çınlaması, halsizlik, hızlı solunum, diyare (ishal), psikolojik dengesizlik) açısından kontrol altında tutulmalıdır. Salisilik asit zehirlenmesi göstergeleri tespit edildiği takdirde kullanıma ara verilmelidir.

  Yaşlılarda kullanımı

  ÜRESAL FORTE’nin yaşlılarda kullanımı incelenmemiştir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği

  Böbrek yetmezliğiniz var ise geniş yüzeylere uygulamadan önce doktorunuza danışınız.

  Uygulama yüzeyi ve süresi sınırlı tutulmalı ve hasta salisilat zehirlenmesi göstergeleri (baş dönmesi, kusma, uyuşukluk hali, işitmenin yitirilmesi, kulak çınlaması, halsizlik, hızlı solunum, diyare (ishal), psikolojik dengesizlik) açısından kontrol altında tutulmalıdır. Salisilik asit zehirlenmesi göstergeleri tespit edildiği takdirde kullanıma ara verilmelidir..

  Eğer ÜRESAL FORTE’nin etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ÜRESAL FORTE kullandıysanız

  ÜRESAL FORTE’nin fazla miktarda kullanılması derinizde tahrişe (kızarıklık, yanma veya kaşıntı) sebep olabilir. Böyle bir durumda doktorunuza danışınız..

  ÜRESAL FORTE; sadece deriye sürülerek kullanılan bir ilaçtır. Kazara büyük miktarlarda yutarsanız, bulantı ve kusma görülebilir. Su ya da süt içmeniz faydalı olabilir. Böyle bir durumda, hemen bir doktor veya hastaneye başvurunuz. Kalan ilacı veya boşalan ilaç ambalajını doktorunuza gösteriniz.

  ÜRESAL FORTE; karaciğer veya böbrek yetmezliği olan kişilerde ve özellikle çocuklarda uzun sürelerle geniş yüzeylere uygulandığı takdirde, salisilizm olarak bilinen bir zehirlenme tablosuna neden olabilir. İdrarla atılımı hızlandırmak için bol sıvı içirilmelidir. Gerektiği takdirde, ağızdan veya intravenöz (damar içine) yolla sodyum bikarbonat verilmelidir.

  ÜRESAL FORTE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Eğer ÜRESAL FORTE’yi kullanmayı unutursanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  ÜRESAL FORTE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  Bulunmamaktadır.

  URESAL FORTE yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi, ÜRESAL FORTE’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, ÜRESAL FORTE’yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Ciddi alerjik reaksiyonlar (nefes almada zorluk, yüz, dil ve boğazda kaşıntı/şişme)
  • Aşırı duyarlılık (yanma ve kaşıntı ile beraber) görülebilir.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ÜRESAL FORTE’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

  Seyrek

  • Kızarıklık
  • Yanma

  Bilinmiyor

  • Deride kuruluk
  • Tahriş

  Bunlar ÜRESAL FORTE’nin hafif yan etkileridir. Tedaviyi hemen kesip doktorunuza danışınız.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  URESAL FORTE nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. ÜRESAL FORTE’NİN SAKLANMASI

  ÜRESAL FORTE’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra ÜRESAL FORTE’yi kullanmayınız.

  URESAL FORTE kullanma talimatı?

  FOSTIMON 75 IU ENJEKSIYONLUK LIYOFILIZE TOZ (1 LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON + 1 COZUCU ICEREN KUL. HAZ. ENJ.+ 2 IGNE UCU) KULLANMA TALİMATI

   

  URESAL FORTE kısa ürün bilgisi?

  FOSTIMON 75 IU ENJEKSIYONLUK LIYOFILIZE TOZ (1 LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON + 1 COZUCU ICEREN KUL. HAZ. ENJ.+ 2 IGNE UCU) KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  URESAL FORTE detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699561380229
  ATC KoduD02AE51
  ATC Adıcarbamide, combinations
  Etkin MaddeURE + SALISILIK ASIT
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
  Firma AdıORVA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
  Birim Miktar0,1+0,1
  Birim CinsiG
  Ambalaj Miktarı50
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  URESAL FORTE ATC sınıfı nedir?

  • D – DERMATOLOJİK PREPARATLAR
  • D02 – YUMUŞATICILAR VE KORUYUCULAR
  • D02A – YUMUŞATICILAR VE KORUYUCULAR
  • D02AE – KARBAMİD ÜRÜNLERİ
  • D02AE51 – KARBAMİD, KOMBİNASYONLARI

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz