UROCARE 3 G GRANUL ICEREN SASE

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  UROCARE SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  UROCARE özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  UROCARE GRANÜL İÇEREN SAŞE 3 g

  DROGSAN

  Ağızdan uygulanır.

  • Etkin madde: Her bir 8 g’lık saşe, 3.0 g fosfomisine eşdeğer 5.631 gram fosfomisin trometamol içerir.
  • Yardımcı maddeler: Portakal aroması, mandalina aroması, sakkarin, şeker.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa,lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. UROCARE nedir ve ne için kullanılır?
  2. UROCARE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. UROCARE nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. UROCARE’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  UROCARE ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. UROCARE NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?
  • UROCARE saşe etkin madde olarak 3 gram fosfomisine eşdeğer 5.631 gram fosfomisin trometamol içerir.
  • UROCARE, sistemik olarak uygulanan antibiyotikler grubuna dahildir.
  • UROCARE, 8 g’lık üç katlı pet-alüminyum-polietilen ambalaj içinde, 1 adet saşe içeren karton kutularda bulunur.
  • UROCARE, fosfomisine duyarlı bakterilerin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonlarının (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) tedavisinde kullanılır. Ayrıca idrar yolları ile ilgili olarak yapılan tanı amaçlı veya cerrahi girişimlerin neden olabileceği idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesi amacı ile kullanılır.

  UROCARE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. UROCARE’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  UROCARE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • Etkin madde fosfomisin veya UROCARE’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
  • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa, hemodiyaliz hastası iseniz,
  • Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınız olmadığı söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  UROCARE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Şeker hastalığınız (diyabet) varsa veya diyet yapıyorsanız her bir UROCARE içeriğinde 2,107 g şeker olduğunu dikkate alınız.
  • Böbrek iltihabı (nefrit, piyelonefrit gibi) gibi üst idrar yolları enfeksiyonunuz varsa kullanılmaması önerilmektedir.
  • Orta ve hafif böbrek yetmezliğiniz varsa
  • Hemen hemen tüm antibakteriyel ilaçların kullanımında şiddeti değişen antibiyotik-kaynaklı ishal (diyare) görülebilir. İlacınızın kullanımı sırasında veya sonrasında ciddi, sürekli veya kanlı ishal (diyare) durumu görülürse; bu durumda bakteri kaynaklı ishal (Clostridium difficile-kaynaklı diyare) söz konusu olabilir..

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  UROCARE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yiyecekler ile beraber alınması, kan ve idrar seviyelerinde hafif düşmeye neden olacak şekilde etkin maddenin emilimini geciktirebilir. Bu yüzden ilacın aç karnına ya da yemeklerden 2-3 saat sonra alınması tercih edilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  UROCARE’in gebelik döneminde kullanımı, gereklilik durumunda düşünülebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Ağız yoluyla alınan tek bir dozdan sonra fosfomisin emzirme döneminde kullanılabilir.

  Araç ve makine kullanımı

  Spesifik bir çalışma yapılmamıştır fakat hastalar baş dönmesi bildirimlerinin alındığıyla ilgili bilgilendirilmelidirler. Bu durum bazı hastaların araç ve makine kullanımı yeteneğini etkileyebilir..

  UROCARE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  UROCARE’in içeriğinde yardımcı madde olarak şeker bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  UROCARE kullanırken aşağıdaki ilaçları kullanmayınız:

  • Serum ve idrar konsantrasyonlarını düşürebileceğinden bulantı önleyici bir ilaç olan metoklopramid
  • İshali arttırabileceği için mide-bağırsak hareketlerini arttıran ilaçlar
  • Antibiyotiklerle beraber kullanıldıklarında etkinlikleri arttığı için K vitamini antagonistleri

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  UROCARE nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. UROCARE NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  UROCARE doktor tarafından size önerildiği zaman önerdiği şekilde kullanılmalıdır.

  UROCARE idrar yolu enfeksiyonlarında tek doz olarak kullanılır.

  UROCARE’in yetişkin erkek ve kadınlardaki alt üriner sistem enfeksiyonlarını da içeren idrar yolu enfeksiyonlarının tanı ve cerrahi girişimlerinin öncesinde önerilen kullanım şekli; ilk doz cerrahi girişimden 3 saat önce, ikinci doz cerrahi girişimden 24 saat sonra alınmalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  UROCARE içeriği oda ısısındaki bir bardak suda karıştırılarak çözündürülür, hazırlandıktan hemen sonra tamamı içilir.

  UROCARE aç karnına alınmalıdır (yemeklerden 2-3 saat sonra). Geceleri yatmadan önce ve mesane boşaltıldıktan sonra ağız yolu ile kullanılması önerilir..

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  12 yaş altındaki çocuklarda ve bebeklerde kullanımı ile ilgili deneyim sınırlı olduğundan kullanımı önerilmemektedir

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı ile ilgili özel bir uyarı bulunmamaktadır..

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği

  Ciddi böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

  Karaciğer yetmezliği

  Özel kullanımı yoktur.

  Eğer UROCARE’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla UROCARE kullandıysanız

  İlacı doktorunuzun size önerdiği miktarlarda kullanmanız önemlidir.

  UROCARE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  UROCARE’i kullanmayı unutursanız

  UROCARE tek doz kullanılır bu nedenle dozu almayı unutursanız, hatırladığınız en kısa sürede bu dozu alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  UROCARE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  UROCARE tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

  Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza sorunuz..

  UROCARE yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlarda olduğu gibi, UROCARE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir..

  Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir.

  • Çok yaygın: 10 kişide 1’den fazla
  • Yaygın: 10 kişide 1’den az,100 kişide 1’den fazla
  • Yaygın olmayan: 100 kişide 1’den az, 1,000 kişide 1’den fazla
  • Seyrek: 1,000 kişide 1’den az, 10,000 kişide 1’denfazla
  • Çok seyrek: 10,000 kişide 1’den az
  • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor

  Yaygın

  • Vajina iltihabı (vajinit)
  • Baş ağrısı
  • Baş dönmesi
  • İshal
  • Bulantı
  • Hazımsızlık

  Yaygın olmayan

  • Karıncalanma ve batma hissi
  • Kusma
  • Karın ağrısı
  • Deri döküntüsü
  • Deride küçük kırmızı lekeler
  • Deride kaşıntı
  • Genel yorgunluk hali

  Seyrek

  • Dakikadaki kalp atım sayısının normalin üstüne çıkması.

  Bilinmiyor

  • Şoka kadar gidebilen aşırı duyarlılık yanıtları (döküntü, kaşıntı, terleme, baş dönmesi, dil, dudak ve soluk borusunda şişme, hava yolunun tıkanması)
  • Hırıltılı ya da kısa nefes alma, ya da göğüste sıkışma hissi (astım)
  • Antibiyotik-kaynaklı ishal
  • Deri ve mukoza üzerindeki şişmeler (anjiyoödem)
  • Tansiyonun düşmesi

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  UROCARE nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. UROCARE’İN SAKLANMASI

  UROCARE’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Orijinal ambalajında saklayınız

  Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra UROCARE’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, UROCARE’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen toplama sistemine veriniz

  RUHSAT SAHİBİ

  Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
  Oğuzlar Mah. 1370. sok. 7/3 Balgat-ANKARA

  ÜRETİM YERİ

  Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
  Çubuk-ANKARA

  Bu kullanma talimatı 06.05.2015 tarihinde onaylanmıştır.

  UROCARE kullanma talimatı?

  POTASYUM KLORUR 75 MG-1 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI KULLANMA TALİMATI

   

  UROCARE kısa ürün bilgisi?

  POTASYUM KLORUR 75 MG-1 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  UROCARE detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699580240016
  ATC KoduJ01XX01
  ATC Adıfosfomycin
  Etkin MaddeFOSFOMISIN
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıDROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
  Birim Miktar3
  Birim CinsiG
  Ambalaj Miktarı1
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  UROCARE ATC sınıfı nedir?

  • J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
  • J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
  • J01X – DİĞER ANTİBAKTERİYELLER
  • J01XX – DİĞER ANTİBAKTERİYELLER
  • J01XX01 – FOSFOMİSİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz