URSACTIVE 250 MG 100 KAPSUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  URSACTIVE SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  URSACTIVE özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  URSACTİVE KAPSÜL 250 mg

  PHARMACTİVE

  Ağızdan alınır.

  • Etkin madde: Her bir kapsül, etkin madde olarak 250 mg ursodeoksikolik (tavuk safrası kaynaklı) asit içerir.
  • Yardımcı madde(ler): Mısır nisaştası, sodyum lauril sülfat, kolloidal silikon dioksit (aerosil 200), magnezyum stearat, jelatin (sığır kaynaklı), titanyum dioksit(E171).

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu kullanma talimatında

  1. URSACTİVE nedir ve ne için kullanılır?
  2. URSACTİVE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. URSACTİVE nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. URSACTİVE’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  URSACTIVE ne için kullanılır?

  1. URSACTİVE NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?
  • URSACTİVE, beyaz toz içeren, opak beyaz kapsüldür.
  • URSACTİVE’in etkin maddesi olan ursodeoksikolik asit, doğal olarak üretilen bir safra asidi olup (tavuk safrası kaynaklı), insan safrasında az miktarda bulunur.
  • Jelatin kapsül sığır kaynaklıdır.
  • URSACTİVE, “Safra bileşim ve akımını etkileyen ilaçlar” diye adlandırılan ve “gastrointestinal (mide barsak sistemi)” grubuna dahil bir ilaçtır..

  URSACTİVE aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

  • Dekompanse karaciğer sirozunun (karaciğer fonksiyon bozukluğunun vücut tarafından telafi edilemediği evredeki yaygın uzun süreli karaciğer hastalığı) olmadığı durumlarda, primer biliyer sirozun (PBS; safra kanalları hastalığına bağlı gelişen karaciğer sirozu) tedavisinde,
  • Safra taşı bulunmasına rağmen safra kesesi fonksiyonlarının devam ettiği hastalarda, çapı 15 mm’den küçükve X-ışını görüntülerinde gölgeli olmayan (radiolucent) kolesterol safra taşlarının eritilmesinde,
  • Karaciğer nakli yapılmış hastalarda safra taşı/kolestaz safra taşlarının eritilmesinde
  • Gebeliğin intrahepatik kolestazında (gebeliğin ikinci yarısında östrojenin safra asitlerinin atılımını engellemesi sonucu yaygın kaşıntı ile ortaya çıkan ve gebeliği sonlanması ile birlikte sona eren bir karaciğer hastalığı),
  • Kistik fibroz (Akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık ) ile ilişkili hepatobiliyer (karaciğer ve safra yolları) hastalıklarında kullanılır.

  URSACTIVE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. URSACTİVE’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  URSACTİVE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Ursodeoksikolik asit gibi safra asitlerine veya URSACTİVE’in herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlığınız varsa,
  • Safra kesenizde veya safra kanallarınızda ani başlangıçlı iltihaplanma varsa,
  • Safra kanallarınızda tıkanıklık varsa (ana safra kanalı veya safra kesesi kanalının tıkanıklığı),
  • Karnınızın üst tarafından sık olarak kramp benzeri ağrılar (biliyer kolik) bulunuyorsa,
  • Doktorunuz kalsifiye (kireçlenmiş) safra kesesi taşınız olduğunu söylediyse,
  • Safra keseniz gerektiği gibi kasılamıyorsa (safra kesesine ait kas liflerinin kasılma kuvveti ve hızı ile ilgili bozukluk varsa).
  • Aktif mide veya duodenal (onikiparmak bağırsağı) ülserleri olan hastalarda veya safra asitlerinin enterohepatik dolaşımını (safra tuzları ve diğer maddelerin yinelenen döngüyle karaciğerden atılması, bunların daha sonra barsak mukozasından geçerek tekrar karaciğer hücreleri tarafından alınması ve tekrar bağırsağa atılması) engelleyen barsak veya karaciğer bozuklukları olan hastalarda, örn. ileum rezeksiyon ve stoma (açıklık), bölgesel ileum iltihabı (rejyonel ileit), ekstrahepatik kolestaz (karaciğer dışı bir nedene bağlı olarak safra akışının yavaşlaması veya durması), ciddi ve akut karaciğer hastalıkları.
   6-18 yaş arası çocuklarda akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal hastalık (kistik fibrozis) ile ilişkili karaciğer, safra ve yolları bozuklukların tedavisinde kullanıldığında:
  • Safra kanalı tıkanıklığı olan çocuklarda başarısız portoenterostomi (safra drenajı sağlamak için cerrahi operasyon) veya safra akışının iyi geri kazanımı olmadığı durumlarda

  URSACTİVE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  URSACTİVE doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

  Doktorunuz tedavinin ilk 3 ayında, karaciğer fonksiyon testlerini 4 haftalık aralıklarla düzenli olarak kontrol edecektir. Bu süreden sonra, 3 aylık aralıklarla izleyecektir.

  Safra taşlarının eritilmesinde kullanıldığında, doktorunuz tedavinin ilk 6-10 ayından sonra safra kesenizin taramasını yapmalıdır..

  Eğer kadınsanız ve safra taşlarınızın eritilmesi için bu ilacı kullanıyorsanız, hormonal doğum kontrol ilaçları safra taşı oluşumunu tetikleyebileceğinden, etkili bir hormonal olmayan doğum kontrol metodu kullanmalısınız.

  Primer biliyer siroz tedavisinde kullanıldığında, seyrek durumlarda, belirtiler (örn. kaşıntı), tedavinin başlangıcında kötüleşebilir. Eğer bu durum ortaya çıkarsa, başlangıç dozunun düşürülmesi ile ilgili doktorunuza danışınız

  Eğer ishal ortaya çıkarsa en kısa sürede doktorunuza danışınız. URSACTİVE alımının durdurulması veya dozunun azaltılması gerekebilir.

  Diyetle aşırı miktarda kalori ve kolesterol alımından kaçınılmalıdır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın..

  URSACTİVE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  URSACTİVE’in yiyecek ve içecekler üzerine herhangi bir etkisi bilinmemektedir.

  Diyetle aşırı miktarda kalori ve kolesterol alımından kaçınılmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  Hamile kadınlarda ursodeoksikolik asidin kullanımına ilişkin sınırlı veri mevcuttur. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, bebeğin büyümesi ve gelişiminin etkilenebileceğini göstermiştir. Doktorunuz çok gerekli olduğunu görmedikçe, hamilelik sırasında URSACTİVE’i almayınız.

  Hamile olmasanız dahi, bu olasılığı doktorunuza danışmalısınız. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar, tedavi süresince etkili doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdırlar. Hormonal olmayan doğum kontrol yöntemleri veya düşük doz östrojen içeren doğum kontrol ilaçları önerilir. Safra taşınızın eritilmesi için URSACTİVE alıyorsanız, hormonal doğum kontrol ilaçları safra taşı oluşumunu tetikleyebileceğinden, hormonal olmayan etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.

  Doktorunuz URSACTİVE ile tedaviye başlamadan önce hamile olmadığınızdan emin olmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  Ursodeoksikolik asidin emziren kadınlar üzerinde, belgelenmiş yalnızca birkaç vakası bulunmaktadır. Sütteki ursodeoksikolik asidin seviyeleri çok düşük bulunmuştur ve emzirilen bebek üzerinde herhangi bir yan etki beklenmemektedir. Yine de memedeki çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez.

  Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da URSACTİVE tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve URSACTİVE tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

  Araç ve makine kullanımı

  URSACTİVE’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi yoktur veya ihmal edilebilir bir etkisi vardır..

  URSACTİVE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  URSACTİVE uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlarla birlikte alındığında, etkileri değişebilir.

  URSACTİVE alındığında aşağıdaki ilaçların etkilerinde azalma olasıdır:

  • Kolestiramin, kolestipol (kandaki kolesterol seviyelerini düşürmek için kullanılan ilaçlar) veya alüminyum hidroksit, simektit (alüminyum oksit) içeren antasidler (mide asidini bağlayan ilaçlar). Eğer bu ilaçlardan birinin kullanılması gerekliyse, URSACTİVE’den en az 2 saat önce veya 2 saat sonra kullanılmalıdır.
  • Siprofloksasin, dapson (antibiyotikler), nitrendipin (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve benzer yolla metabolize olan diğer ilaçlar.. Doktorunuz gerekli görüyorsa, bu ilaçların dozunu değiştirebilir.

  URSACTİVE alındığında aşağıdaki ilaçların etkilerinde değişiklik olasıdır:

  • Siklosporin (bağışıklık sistemi aktivitesini azaltan bir ilaç). Eğer siklosporin tedavisi görüyorsanız, siklosporin kan seviyeleriniz doktorunuz tarafından kontrol edilmeli ve gerek görülürse siklosporin dozu ayarlanmalıdır.
  • Rosuvastatin (yüksek bir kan kolesterol ilacı)

  Safra kesesi taşınızın erimesi için URSACTİVE kullanıyorsanız veya östrojen içeren ilaçlar (“doğum kontrol ilacı” gibi) veya klofibrat gibi kolestrol seviyenizi düşüren belirli ilaçları alıyorsanız, doktorunuza danışınız. Bu ilaçlar, safra kesesi taşlarınızın oluşumunu tetikleyebilir ve taşların eritilmesinde ursodeoksikolik asidin etkilerini yok edebilir.

  URSACTİVE ile sürdürülecek bir tedavi yine de sizin için uygun olabilir. Bu gibi durumlarda doktorunuz sizin için en doğru tedaviye karar verecektir.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  URSACTIVE nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. URSACTİVE NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  URSACTİVE’i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. İlacı nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz doktorunuza danışınız.

  Primer biliyer sirozun (safra kanalları hastalığına bağlı gelişen karaciğer sirozu) tedavisinde

  Günlük dozaj 14±2 mg ursodeoksikolik asit/kg (vücut ağırlığı) (2-4 eşit bölünmüş dozlarda veya tek seferde)

  Kolesterol safra taşlarının eritilmesinde

  10 mg/kg/gün ursodeoksikolik asit (Akşamları yatmadan önce tek seferde) kullanılabilir.

  Karaciğer nakli yapılmış hastalarda safra taşı/kolestaz safra akışının yavaşlaması veya durması) profilaksisinde (önlenmesinde)

  10-15 mg/kg/gün (2-4 eşit bölünmüş dozlarda veya tek seferde)

  Gebeliğin intrahepatik kolestazında (gebeliğin ikinci yarısında östrojenin safra asitlerinin atılımını engellemesi sonucu yaygın kaşıntı ile ortaya çıkan ve gebeliği sonlanması ile birlikte sona erer bir karaciğer hastalığı)

  10-20 mg/kg/gün (2-4 eşit bölünmüş dozlarda veya tek seferde) kullanılabilir.

  Kistik fibroz (akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık ) ile ilişkili hepatobiliyer (karaciğer, safra ve safra yolları) hastalıkların tedavisinde

  6 yaş ve üzeri çocuklar ve erişkinlerde 20mg/kg/gün (2-3 eşit bölünmüş dozlarda veya tek seferde) gerektiğinde 30mg/kg/gün’e çıkarılabilir.

  Yutma zorluğu çeken hastalarda ursodeoksikolik asitin süspansiyon formu kullanılabilir.

  Kolesterol safra taşlarının eritilmesinde

  Kolesterol safra kesesi taşlarının erimesi için genellikle 6-24 ay arasında süreye ihtiyaç vardır. Eğer 12 aylık tedaviyi takiben safra taşı büyüklüğünde azalma olmamış ise, tedaviye devam edilmemelidir.

  6 aylık aralarla yapılacak ultrason veya X ışını incelemeleri ile doktorunuz tedavinin başarısını kontrol etmelidir. Her kontrolde, bir öncekine kıyasla taşlarda kalsifikasyon (kireçlenme) olup olmadığına bakılmalı, eğer kalsifikasyon varsa tedavi sonlandırılmalıdır..

  Kapsüller, her gece yatmadan önce bir miktar su veya sıvı ile çiğnemeden yutulmalıdır. Kapsülleri düzenli olarak alınız.

  Primer biliyer sirozun (safra kanallarının uzun süreli hastalığına bağlı gelişen karaciğer sirozu) belirtilerine yönelik tedavisinde

  İlk üç aylık tedavide, URSACTİVE gün içinde bölünmüş dozlar şeklinde almalısınız. Karaciğer fonksiyonları iyileştiğinde, günlük doz gece yatmadan önce bir defada alınabilir.

  Primer biliyer sirozda URSACTİVE’in kullanımı için bir süre kısıtlaması yoktur.

  Primer biliyer sirozlu hastalarda, tedavi başlangıcında hastalığın belirtilerinde (kaşıntı vb. gibi) kötüleşme görülebilir. Bu seyrek olarak görülür. Böyle bir durum meydana gelir ise URSACTİVE tedavisinde günde 1 kapsül ile devam edilir ve her hafta günlük doz 1 kapsül arttırılarak önerilen doza kadar çıkılır.

  Kapsüller, bir miktar sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır. Düzenli olarak kullanılmasına dikkat edilmelidir.

  Karaciğer nakli yapılmış hastalarda safra taşı/kolestazın (safra akışının yavaşlaması veya durması) önlenmesinde, gebeliğin intrahepatik kolestazında (gebeliğin ikinci yarısında östrojenin safra asitlerinin atılımını engellemesi sonucu yaygın kaşıntı ile ortaya çıkan ve gebeliğin sonlanması ile birlikte sona eren bir karaciğer hastalığı), kistik fibroz (akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık) ile ilişkili hepatobiliyer (karaciğer, safra ve safra yolları) hastalıkların tedavisinde kullanma sıklığı ve süresi hekimin kararına göre planlanmalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Su veya sıvı ile çiğnemeden ağızdan alınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  URSACTİVE kullanımı için bir yaş kısıtlaması yoktur. Çocuklarda etkililik ve güvenlilik konusunda yeterli kanıt mevcut değildir. URSACTİVE kullanımı vücut ağırlığına ve hastanın durumuna bağlıdır. Vücut ağırlığı 47 kg’dan az olan hastalarda, yutma zorluğu olan hastalarda ve 6 yaşın altındaki çocuklarda ursodeoksiklolik asitin süspansiyon formu kullanılabilir.

  Yaşlılarda kullanım

  URSACTİVE’in kullanımında yaş sınırlaması yoktur. Yetişkinler için verilen pozoloji ve uygulama şekli geriyatrik popülasyon için de geçerlidir.

  Özel kullanım durumları

  Karaciğer yetmezliği

  “Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” bölümünde yer alan primer biliyer sirozun (PBS; safra kanallarının uzun süreli hastalığına bağlı gelişen karaciğer sirozu) semptomatik tedavisi ile ilgili dozaj önerilerine bakınız..

  Böbrek yetmezliği

  Özel kullanımı yoktur.

  Eğer URSACTİVE’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla URSACTİVEkullandıysanız

  URSACTİVE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Doz aşımı durumunda ishal görülebilir. Bu kullanma talimatını ve kalan tüm kapsülleri doktora göstermek için yanınıza alınız.

  İshaliniz kötüye giderse, sıvı ve elektrolit dengesinin yeniden sağlanması amacıyla yeterli miktarda sıvı içtiğinize emin olunuz.

  URSACTİVE’i kullanmayı unutursanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Normal ilaç dozu ile tedaviye devam ediniz.

  URSACTİVE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  İlacı kullanmayı bırakmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

  Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize danışın.

  URSACTIVE yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi URSACTİVE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  • Çok yaygın: 10 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Yaygın: 10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
  • Bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

  Tüm ilaçlar gibi URSACTİVE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Tedavi başlangıcında kaşıntı meydana gelebilir (bkz. Bölüm. 2 URSACTİVE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler)

  Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir) görülen yan etkiler

  • Dışkının yumuşaması, gevşemesi veya ishal.

  Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilir) görülen yan etkiler

  • Primer biliyer siroz tedavisi sırasında: Şiddetli sağ üst taraf karın ağrısı, karaciğer sirozunun şiddetle kötüleşmesi (dekompansasyonu) tedavi sonlandıktan sonra kısmen geriler.
  • Safra taşlarının kireçlenmesi (kalsifikasyonu),
  • Kurdeşen (ürtiker).

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 3l4 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  URSACTIVE nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. URSACTİVE’İN SAKLANMASI

  URSACTİVE’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra URSACTİVE’i kullanmayınız.

  “Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.”

  RUHSAT SAHİBİ

  Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Bağcılar/İstanbul

  ÜRETİM YERİ

  Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Kapaklı/Tekirdağ

  Bu kullanma talimatı 18.06.2019 tarihinde onaylanmıştır.

  URSACTIVE kullanma talimatı?

  URSACTIVE 250 MG 100 KAPSUL KULLANMA TALİMATI

   

  URSACTIVE kısa ürün bilgisi?

  URSACTIVE 250 MG 100 KAPSUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  URSACTIVE detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8680760150096
  ATC KoduA05AA02
  ATC Adıursodeoxycholic acid
  Etkin MaddeURSODEOKSIKOLIK ASIT
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıPHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
  Birim Miktar250
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı100
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkePORTEKIZ

  URSACTIVE ATC sınıfı nedir?

  • A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
  • A05 – İYOT (125I) CC49-MONOKLONAL ANTİKOR
  • A05A – SAFRA TEDAVİSİ
  • A05AA – SAFRA ASİDİ PREPARATLARI
  • A05AA02 – URSODEOKSİKOLİK ASİT

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz