VENTOLIN 4 MG 100 TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

VENTOLIN SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

VENTOLIN özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

VENTOLIN TABLET 4 mg

GLAXOSMITHKLINE

Ağızdan alınır.

 • Etkin maddeler: Her tablette 4 mg salbutamol (sülfat olarak).
 • Yardımcı maddeler: Laktoz (BP), mısır nişastası, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Başkalarının belirtileri sizinkilerle aynı dahi olsa ilaç o kişilere zarar verebilir.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. VENTOLIN nedir ve ne için kullanılır?
2. VENTOLIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. VENTOLIN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. VENTOLIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

VENTOLIN ne için kullanılır?

class=”tbap”>1. VENTOLIN NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

VENTOLIN selektif beta2 adrenerjik reseptör agonistleri adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir. Etkin madde olarak salbutamol içerir ve akciğerlerdeki hava yollarını genişleterek daha kolay nefes alıp vermenizi sağlar.

VENTOLIN tabletler, beyaz, yuvarlak, bir yüzü “GS CN5” baskılı, diğer yüzü çentikli tabletler halinde, karton kutu içinde, 100 tabletlik blisterler halinde bulunmaktadır.

 • Astımda semptom giderici olarak kullanılan rahatlatıcı ilaçlardır.
 • Kontrol edici ilaç olarak kullanılmamalıdırlar.
 • Kronik obstrüktif (tıkayıcı) akciğer hastalığında (KOAH) belirtileri azaltmak için ve kurtarıcı ilaç olarak kullanılır. Düzenli tedavide tercih edilmez.

VENTOLIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

class=”gray_accordion_box_title”>2. VENTOLIN’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

VENTOLIN’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız

 • Eğer salbutamole veya VENTOLIN’in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.

VENTOLIN düşük tehditlerini gidermek amacıyla kullanılmamalıdır.

VENTOLIN’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız

Eğer;

 • Astım belirtilerini gidermek için kısa etkili bronş açıcı ilaç (bronkodilatör) kullanımını arttırdıysanız doktorunuza bildiriniz, bu durum astım kontrolünüzün kötüleştiğini gösterir.
 • İlacınız sizi eskisi kadar rahatlatmıyorsa veya her zamanki etki süresi kısaldıysa doktorunuza bildiriniz.
 • Tiroid beziniz aşırı çalışıyorsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Yüksek tansiyonunuz varsa.
 • Şiddetli kalp hastalığınız varsa ve VENTOLIN aldıktan sonra göğsünüzde ağrı ve kalp atışınızda düzensizlik hissederseniz ya da kalp hastalığınızın kötüleştiğine dair belirtiler fark ederseniz doktorunuza danışınız.

VENTOLIN kullanımı sonucu kanınızdaki potasyum seviyesi aşırı miktarda azalabilir, bu nedenle doktorunuz düzenli olarak kanınızdaki potasyum seviyesini yakından izleyecektir.

VENTOLIN kullanımı kan şekerinizin seviyesinin artması gibi metabolik değişikliklere yol açabilir. Şeker hastasıysanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Hamileyseniz VENTOLIN’i sadece doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar verdi ise kullanınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • VENTOLIN muhtemelen anne sütüne geçtiğinden emziriyorsanız sadece doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar verdi ise kullanınız.

Araç ve makine kullanımı

VENTOLIN’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz bir etki oluşturması beklenmez.

VENTOLIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VENTOLIN laktoz içerir, bu nedenle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınızın (dayanıksızlığınızın) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

VENTOLIN’i doktorunuza danışmadan başka ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

Kalp ritim bozukluğu ya da astım için başka bir ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz..

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

VENTOLIN nasıl kullanılır?

class=”gray_accordion_box_title”>3. VENTOLIN NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Genel etkili doz günde 3 veya 4 kez alınan 4 mg’dır.

Doktorunuz durumunuzun ciddiyetine göre ilacınızın dozunu artırabilir veya azalltabilir. Her bir tek doz en çok 8 mg’a çıkarılabilir.

Uygulama yolu ve metodu

VENTOLIN ağızdan alınır.

İlacınızı doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde alınız. Doktorunuzun önerisi olmadan ilacınızı alma sıklığınızı artırmayınız.

Size reçete edilen dozu aşmayınız. Eğer ilacınızın gerektiği şekilde etki göstermediğini düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanım

2-12 yaş arası çocuklarda kullanım

Günde 3 veya 4 kez 2 mg (2 mg’lik 1 tablet)

12 yaş üzeri çocuklarda kullanım

Günde 3 veya 4 kez 2-4 mg (2 mg’lik 1 veya 2 tablet)

Yaşlılarda kullanım

Yaşlı hastalarda ve kalp ilaçlarına karşı duyarlı olan hastalarda günde 3 veya 4 kez 2 mg (2 mg’lik 1 tablet)

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Bildirilmemiştir.

Eğer VENTOLIN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VENTOLIN kullandıysanız

Eğer siz (veya başka biri) çok fazla tableti aynı zamanda yuttuysanız veya bir çocuğun yuttuğunu düşünüyorsanız derhal size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz veya doktorunuzu arayınız. Aşırı dozun belirtileri, kaslarda istemsiz kasılmalara veya güçsüzlüğe yol açabilen kandaki potasyum miktarının azalması ve düzensiz kalp atışı durumlarını içerir..

VENTOLIN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

VENTOLIN’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

VENTOLIN ile tedavi sonlandırıldığındaki olusabilecek etkiler

Doktorunuz ile konuşmadan VENTOLIN’i kullanmayı bırakmayınız.

VENTOLIN yan etkileri nelerdir?

class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, VENTOLIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, VENTOLIN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza  bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Alerjik reaksiyonlar

Eğer alerjik bir reaksiyon yaşıyorsanız VENTOLIN Inhaler almayı durdurunuz ve derhal bir doktora başvurunuz. Alerjik reaksiyon belirtileri şunlardır: Yutmayı veya nefes almayı zorlaştırabilen, yüzde, dudaklarda, ağızda, dilde ve boğazda şişme, kaşıntılı döküntü, halsiz hissetme, baş dönmesi ve yere yığılma.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VENTOLIN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

 • Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
 • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
 • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
 • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın

 • Titreme

Yaygın

 • Baş ağrısı
 • Kalp atımının hızlanması (Taşikardi)
 • Kas krampları
 • Çarpıntı

Seyrek

 • Kanda potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi (Hipokalemi)
 • Kol ve bacak damarlarında genişleme (Periferik vazodilatasyon)
 • Kalp ritim bozuklukları (Atrial fibrilasyon, supraventriküler taşikardi ve ekstrasistoller dahil kardiyak aritmiler)
 • Kaslarda gerginlik hissi

Çok seyrek

 • İlaca karşı oluşan bronş daralması (Paradoksal bronkospazm)
 • Döküntü, kurdeşen (ürtiker), kaşıntı ve deride kızarıklık (eritem) ile gözlenen aşırı duyarlılık (hipersensitivite) reaksiyonları
 • Aşırı hareketlilik

Bilinmiyor

 • Kalp kasının bir kısmının oksijensiz kalması (Miyokard iskemisi)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

VENTOLIN nasıl saklanır?

class=”gray_accordion_box_title”>5. VENTOLIN’İN SAKLANMASI

VENTOLIN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

VENTOLIN’i 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VENTOLIN’i kullanmayınız.

RUHSAT SAHİBİ

GlaxoSmithKline İlaçları San. Ve Tic. A.Ş.
1. Levent Plaza Büyükdere Cad. No: 173 B Blok
34394 1. Levent/İSTANBUL

ÜRETİCİ

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.,
İstanbul

Bu kullanma talimatı 03.12.2014 tarihinde onaylanmıştır.

VENTOLIN kullanma talimatı?

VENTOLIN 4 MG 100 TABLET KULLANMA TALİMATI

 

VENTOLIN kısa ürün bilgisi?

VENTOLIN 4 MG 100 TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

VENTOLIN detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699522011445
ATC Kodu R03CC02
ATC Adı salbutamol
Etkin Madde SALBUTAMOL
Referans REFERANS
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 3 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR AMA PAZARDA DEGIL
Firma Adı GLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Birim Miktar 4
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke PORTEKIZ

VENTOLIN ATC sınıfı nedir?

 • R – SOLUNUM SİSTEMİ
 • R03 – TIKAYICI (OBSTRÜKTİF) SOLUNUMYOLU HASTALIKLARINDA KULLANILAN İLAÇLAR
 • R03C – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ADRENERJİKLER
 • R03CC – SELEKTİF BETA 2 ADRENORESEPTÖR AGONİSTLERİ
 • R03CC02 – SALBUTAMOL

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz