VENTOLIN NEBULES 2,5ML 20 DOZ

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  VENTOLIN NEBULES SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  VENTOLIN NEBULES özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  VENTOLIN NEBULES 2.5 mg/2.5 ml

  (GLAXOSMITHKLINE – AVUSTRALYA)

  GLAXOSMITHKLINE

  Ağızdan solunarak alınır.

  • Etkin maddeler: Her dozda 2.5 mg salbutamol (salbutamol sülfat olarak).
  • Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, sülfürik asit, saf su.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Başkalarının belirtileri sizinkilerle aynı dahi olsa ilaç o kişilere zarar verebilir.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. VENTOLIN nedir ve ne için kullanılır?
  2. VENTOLIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. VENTOLIN nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. VENTOLIN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  VENTOLIN NEBULES ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. VENTOLIN NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  VENTOLIN etkin madde olarak salbutamol içerir. Hızlı etkili bronkodilatörler (bronşları genişletici) adı verilen bir ilaç grubunun üyesidir.

  VENTOLIN nebüller normal serum fizyolojik içinde salbutamol çözeltisi içeren plastik ampullerdir. Her nebül 2.5 ml çözelti içerir. Nebüllerin içinde bulunan sıvı haldeki VENTOLIN nebülizör adı verilen cihaz yardımıyla buhar haline getirilir. Ağızdan solunarak akciğerlere çekilen VENTOLIN bir kaç dakika içinde hava yollarını genişleterek daha kolay nefes alıp vermenizi sağlar..

  • Astımda semptom giderici olarak kullanılan rahatlatıcı ilaçlardır.
  • Kontrol edici ilaç olarak kullanılmamalıdırlar.
  • Kronik obstrüktif (tıkayıcı) akciğer hastalığında (KOAH) belirtileri azaltmak için ve kurtarıcı ilaç olarak kullanılır. Düzenli tedavide tercih edilmez.

  VENTOLIN NEBULES kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. VENTOLIN’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  VENTOLIN’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız

  • Eğer salbutamole veya VENTOLIN’indiğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
  • VENTOLIN erken doğum tedavisi için uygun değildir. VENTOLIN preparatları düşük tehditlerini gidermek amacıyla kullanılmamalıdır.

  VENTOLIN’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız

  • Astım belirtilerini gidermek için kısa etkili bronş açıcı ilaç (bronkodilatör) kullanımını artırdıysanız doktorunuza bildiriniz, bu durum astım kontrolünüzün kötüleştiğini gösterir.
  • Tiroid beziniz aşırı çalışıyorsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
  • VENTOLIN sadece inhalasyon yoluyla kullanılmalıdır; ağız yoluyla solunmalıdır, enjekte edilmemeli ya da yutulmamalıdır.
  • Eğer VENTOLIN ile evde tedavi görüyorsanız, ilaçtan sağladığınız fayda veya etki süresi azalırsa ilacınızın dozunu veya doz sıklığını artırmayınız, doktorunuza danışınız.
  • VENTOLIN kullanımı sonucu kanınızdaki potasyum seviyesi aşırı miktarda azalabilir, bu nedenle doktorunuz düzenli olarak kanınızdaki potasyum seviyesini yakından izleyecektir.
  • Astımınızı tedavi etmek için ksantin türevleri (teofilin gibi) veya steroidler alıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.
  • Bazen yüksek kan basıncı veya kalp rahatsızlığı durumunu tedavi etmek için kullanılan idrar söktürücüler (diüretikler) alıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.
  • VENTOLIN kullanımı kan şekerinizin seviyesinin artması gibi metabolik değişikliklere yol açabilir. Şeker hastasıysanız doktorunuzu bilgilendiriniz.
  • Şiddetli kalp hastalığınız varsa ve VENTOLIN aldıktan sonra göğsünüzde ağrı ve kalp atışınızda düzensizlik hissederseniz ya da kalp hastalığınızın kötüleştiğine dair belirtiler fark ederseniz doktorunuza danışınız.
  • İlacınızı aldıktan sonra hırıltılı solunumda ani artış olursa derhal doktorunuza bildiriniz, tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.
  • Salbutamol ile birlikte nebülize antikolinerjik (ipratropiyum bromür gibi) kullanıyorsanız, buharın gözünüzün içine kaçmamasına dikkat edin.
  • Burun tıkanıklığını açmak için başka ilaçlar (efedrin veya psödoefedrin gibi) veya astımınızı tedavi etmek için başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Hamileyseniz VENTOLIN’i sadece doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar verdi ise kullanınız.
  • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • VENTOLIN muhtemelen anne sütüne geçtiğinden emziriyorsanız sadece doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar verdi ise kullanınız.

  Araç ve makine kullanımı

  VENTOLIN’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz bir etki oluşturması beklenmez. Araç ya da makine kullanımı sırasında nebulizer kullanılmamalıdır.

  VENTOLIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  VENTOLIN’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı alerjiniz yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki oluşması beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  VENTOLIN’i doktorunuza danışmadan başka ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

  Kalp ritim bozukluğu ya da astım için ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz..

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  VENTOLIN NEBULES nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. VENTOLIN NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Başlangıç dozu nemli inhalasyon yoluyla 2.5 mg’dir. Doz 5 mg’a kadar çıkarılabilir.

  Tedavi günde 4 kez tekrarlanabilir.

  Çok ağır hava yolu tıkanması olan yetişkinlere hastanede çok sıkı medikal gözetim altında günde 40 mg’a kadar yüksek dozlar uygulanabilir.

  Ventolin günün herhangi bir saatinde, aç ya da tok kullanılabilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  • Sıvıyı enjekte etmeyiniz veya içmeyiniz. VENTOLİN nebül sadece nebülizer kullanılarak inhale edilmelidir.
  • Sıvının veya nebülizerden çıkan buharın gözünüze gelmesinden sakınınız. Gözlerinizi korumak için gözlük takabilirsiniz.
  • Doktorunuz, hemşireniz veya eczacınız ilacınızı nasıl kullanacağınızı size göstermelidir.
  • Her bir küçük plastik kap (nebül) bir miktar sıvı içerir.
  • Sıvı bir nebülizere konulur. Bu, bir maske veya ağızlık yardımıyla soluyabileceğiniz ince bir buhar oluşturur.
  • Nebülizerinizi iyi havalandırılmakta olan bir odada kullanınız. Çünkü, buharın bir kısmı havaya yayılabilir ve diğer insanlar tarafından solunabilir.

  Nebüllerin kullanımı

  1. Nebüller bir folyo paket içindedir. Kullanmaya başlayacağınız zamana kadar folyo paketi açmayınız..

  2. Nebül kartını bir elinizle tutarken diğer elinizle en sondaki nebülü tutunuz

  3. Tuttuğunuz nebülü ileri doğru çevirerek diğer nebüllerden ayırınız.

  4. Geri kalan nebülleri folyo pakete yerleştiriniz. Folyo paketi kutuya geri koyunuz.

  5. Nebül kartından ayırdığınız nebülünüzün tepesinden tutunuz. Gövdesini çevirerek nebülü açınız.

  6. Nebülün açık olan ağzını nebulizer kabının içine doğrultup nebülü yavaşça sıkınız. İçindeki sıvının tamamını nebulizer kabına aktardığınızdan emin olunuz.

  7. Nebülizeri çalıştırınız ve uygun şekilde kullanınız.

  Nebüllerin seyreltilmesi

  • Doktorunuz tarafından söylenmediği sürece nebülün içindeki çözeltiyi seyreltmeyiniz.
  • Eğer doktorunuz çözeltiyi seyreltmenizi söylediyse, nebül içindeki sıvıyı nebulizer kabına boşaltınız
  • Doktorunuz söylediği miktardaki steril normal salini üzerine ekleyiniz.
  • İçeriğin iyice karışmasını sağlamak için nebulizer kabının kapağını kapatarak çalkalayınız.

  Seyreltme gerektiğinde, sadece steril normal salin kullanılmalıdır.

  Kullanımdan sonra

  • Her doz için yeni açılmış bir nebül kullanınız. Sadece kullanmaya hazır olduğunuzda nebülünüzü açınız.  Eğer kullanılmamış sıvı kalırsa bunu atınız. Tekrar kullanmak için saklamayınız.
  • Nebulizer kabında kalabilecek herhangi bir çözeltiyi de atınız.
  • Nebülizerinizi uygun şekilde temizleyiniz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanım

  12 yaş ve üzeri çocuklar

  Yetişkin dozuna göre.

  4-11 yaş arası çocuklar

  2.5 mg ila 5 mg (günde 4 defaya kadar)

  4 yaşın altındaki çocuklarda uygulanması için diğer farmasötik formlar daha uygun olabilir.

  18 ayın altındaki bebekler

  18 ayın altındaki bebeklerde nebülize salbutamolün klinik etkililiği belirsizdir. Geçici hipoksemi meydana gelebileceğinden destekleyici oksijen tedavisi düşünülmelidir.

  Yaşlılarda kullanım

  İleri yaştaki hastalarda kullanımı ile ilgili özel bir uyarı bulunmamaktadır..

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  Bildirilmemiştir.

  Eğer VENTOLIN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla VENTOLIN kullandıysanız

  VENTOLIN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşağıdaki etkiler meydana gelebilir:

  • Kalp atışınızın her zamankinden daha hızlı olması
  • kendinizi iyi hissetmeme
  • hiperaktivite

  Bu etkiler genelikle bir kaç saat içinde azalarak kaybolur.

  VENTOLIN’i kullanmayı unutursanız

  Bir dozu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız.

  Ancak, bir sonraki dozun zamanı geldiyse, unuttuğunuz dozu almayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  VENTOLIN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz ile konuşmadan VENTOLIN’i kullanmayı bırakmayınız.

  VENTOLIN NEBULES yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Bu ilacı aldıktan hemen sonra solunumunuz veya hırıltınız kötüleşirse, kullanmayı hemen durdurunuz ve mümkün olan en kısa sürede doktorunuza söyleyiniz. Eğer mevcut ise, en kısa sürede başka bir hızlı etki eden astım ilacını deneyiniz.

  Tüm ilaçlar gibi, VENTOLIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, VENTOLIN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Alerjik reaksiyonlar

  Eğer alerjik bir reaksiyon yaşıyorsanız VENTOLIN Nebules almayı durdurunuz ve derhal bir doktora başvurunuz. Alerjik reaksiyon belirtileri şunlardır: Yutmayı veya nefes almayı zorlaştırabilen, yüzde, dudaklarda, ağızda, dilde ve boğazda şişme, kaşıntılı döküntü, halsiz hissetme, baş dönmesi ve yere yığılma.

  Laktik asidoz

  Kandaki laktik asit seviyesinde yükselme VENTOLIN’in çok seyrek görülen bir yan etkisidir. Bu daha sıklıkla ciddi böbrek rahatsızlığı olan insanları etkilemektedir. Laktik asidozun belirtileri aşağıdakileri içerir:

  • Hızlı nefes alma, nefes darlığı (hırıltınızda iyileşme olsa bile)
  • Üşüme
  • Karın ağrsı, bulantı ve kusma.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VENTOLIN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir..

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  • Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
  • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
  • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
  • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Diğer yan etkiler

  Yaygın

  • Titreme, baş ağrısı
  • Kalp atımının hızlanması (Taşikardi)

  Yaygın olmayan

  • Çarpıntı
  • Ağız ve boğaz iritasyonu
  • Kas krampları

  Seyrek

  • Kanda potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi (Hipokalemi)
  • Kol ve bacak damarlarında genişleme (Periferik vazodilatasyon)

  Çok seyrek

  • Kalp ritim bozuklukları (Atrial fibrilasyon, supraventriküler taşikardi ve ekstrasistoller dahil kardiyak aritmiler)
  • İlaca karşı oluşan bronş daralması (Paradoksal bronkospazm)
  • Kanda laktik asit düzeyi artışı
  • Döküntü, kurdeşen (ürtiker), kaşıntı ve deride kızarıklık (eritem) ile gözlenen aşırı duyarlılık (hipersensitivite) reaksiyonları
  • Aşırı hareketlilik

  Bilinmiyor

  • Kalp kasının bir kısmının oksijensiz kalması (Miyokard iskemisi)

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  VENTOLIN NEBULES nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. VENTOLIN’İN SAKLANMASI

  VENTOLIN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  VENTOLIN’i 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

  VENTOLİN’i kutuda folyo paketinde saklayınız. Folyoyu açtıktan sonra 3 ay içinde kullanılmalıdır.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VENTOLIN’i kullanmayınız.

  RUHSAT SAHİBİ

  GlaxoSmithKline İlaçları San. Ve Tic. A.Ş.
  1. Levent Plaza Büyükdere Cad. No: 173 B Blok
  34394 1. Levent/İSTANBUL

  ÜRETİCİ

  GlaxoSmithKline Australia Pty. Ltd.,
  Avustralya

  Bu kullanma talimatı 03.12.2014 tarihinde onaylanmıştır.

  VENTOLIN NEBULES kullanma talimatı?

  VENTOLIN NEBULES 2,5 ML 20 DOZ KULLANMA TALİMATI

   

  VENTOLIN NEBULES kısa ürün bilgisi?

  VENTOLIN NEBULES 2,5 ML 20 DOZ KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  VENTOLIN NEBULES detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699522521494
  ATC KoduR03AC02
  ATC Adısalbutamol
  Etkin MaddeSALBUTAMOL
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıGLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
  Birim Miktar2,5
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı20
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalITHAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  VENTOLIN NEBULES ATC sınıfı nedir?

  • R – SOLUNUM SİSTEMİ
  • R03 – TIKAYICI (OBSTRÜKTİF) SOLUNUMYOLU HASTALIKLARINDA KULLANILAN İLAÇLAR
  • R03A – ADRENERJİK İNHALANTLAR
  • R03AC – SELEKTİF BETA 2 ADRENORESEPTÖR AGONİSTLERİ
  • R03AC02 – SALBUTAMOL

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz