VIROFO 10 MG TABLET (30 TABLET)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

VIROFO SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

VIROFO özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

VİROFO 10 mg tablet

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde : Her bir tablet etkin madde olarak 10 mg adefovir dipivoksil içerir.
 • Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, kroskarmelloz sodyum, prejelatinize mısır nişastası, talk, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. VİROFO nedir ve ne için kullanılır?
2. VİROFO ‘yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. VİROFO nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. VİROFO’nun saklanması.

Başlıkları yer almaktadır.

VIROFO ne için kullanılır?

1. VİROFO nedir ve ne için kullanılır?

VİROFO tabletler beyaz renkli, yuvarlak, bombeli ve çentiksizdir. Kutuda, desikatlı çocuk emniyetli beyaz renkli PP kapaklı, beyaz renkli opak HDPE şişede, 30 adetlik ambalajda piyasaya sunulur. Nem çekici ayrı bir poşette veya küçük bir kutudadır, yutulmamalıdır.

VİROFO, antiviral (virüse karşı kullanılan) ilaçlar grubuna dahildir.

VİROFO, kompanse (karaciğerin fonksiyon görebilecek durumu) veya dekompanse (karaciğerin fonksiyonlarını yerine getiremediği durumu) karaciğer hastalığı olan yetişkinlerde ve kompanse karaciğer hastalığı olan 12 yaş veya üzeri çocuklarda kronik hepatit B virüs (HBV) enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır. Lamivudine dirençli hastalarda, VİROFO’nun lamivudin tedavilerine eklenmesi tavsiye edilir.

Kronik hepatit B, karaciğerde hasara yol açan Hepatit B virüs enfeksiyonun neden olduğu bir hastalıktır. VİROFO’nun, vücudunuzdaki virüs miktarını ve karaciğer hasarını azalttığı gösterilmiştir.

VIROFO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. VİROFO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VİROFO’yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer adefovir, adefovir dipivoksil veya VİROFO’nun bileşenlerinden herhangi birine aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.

Adefovir, adefovir dipivoksil veya VİROFO’nun herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlı olabileceğinizi doktorunuza söyleyiniz.

VİROFO’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Eğer daha önce böbrek hastalığı geçirdiyseniz veya testleriniz böbreklerinizde bir sorun olduğunu gösterdiyse doktorunuza söyleyiniz. VİROFO böbreklerinizin çalışma şeklini etkileyebilir. Virofo’nun uzun süre kullanımı ile bunun oluşma riski artmaktadır. Doktorunuz, tedaviniz öncesinde ve tedaviniz sırasında böbreklerinizin ve karaciğerinizin düzgün çalıştığını kontrol etmek için laboratuvar testleri yapmalıdır. Bu testlerin sonuçlarına dayanarak, doktorunuz VİROFO’yu alma sıklığınızı değiştirebilir.
 • 12 yaş altı çocuklara VİROFO vermeyin.
 • Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz, doktorunuz sağlığınızı daha yakından izleyebilir.
 • Doktorunuzun tavsiyesi olmadan VİROFO’yu almayı kesmeyin.
 • VİROFO’yu bıraktıktan sonra, tedavinin kesilmesinin ardından fark ettiğiniz tüm yeni, olağandışı veya kötüleşen belirtileri hemen doktorunuza söyleyin. VİROFO ile tedavinin sonlandırılmasından sonra, bazı hastalarda, bazı belirtiler veya hepatitin kötüleştiğini gösteren kan testleri görülmüştür. Bu nedenle, VİROFO ile tedavinin sonlandırılmasından sonra doktorunuzun sağlık durumunuzu izlemesi önerilmektedir. Tedavinin sonlandırılmasından sonra birkaç ay daha kan testi yaptırmanız gerekebilir.
 • VİROFO’yu almaya başladıktan sonra, olası laktik asidoz belirtilerine dikkat edin. (Bkz. bölüm 4, Olası yan etkiler) Doktorunuz hepatit B enfeksiyonunuzun kontrol altında olduğunu kontrol etmek için her üç ayda bir kan testi yaptırmanızı istemelidir.
 • Başkalarına bulaştırmamaya dikkat edin. VİROFO, cinsel temas veya virüs bulaşmış kanla temas yoluyla diğer kişilerin HBV ile enfekte olma riskini azaltmaz. Bu nedenle, HBV ile diğer kişilerin hasta olmasını engellemek için uygun önlemlerin alınmasına devam etmek önemlidir. HBV ile enfekte olma riski bulunanları korumak için bir aşı mevcuttur.
 • Eğer HIV (AİDS hastalığına yol açan virüs) pozitif iseniz, bu ilaç HIV enfeksiyonunuzu kontrol etmeyecektir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

VİROFO’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • VİROFO, yiyeceklerle birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız derhal doktorunuza söyleyiniz. Hamilelik sırasında VİROFO kullanmanın güvenli olup olmadığı bilinmemektedir.
 • VİROFO tedavisi alıyorsanız ve çocuk doğurabilecek yaş ve yapıda iseniz, hamile kalmamak için etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • VİROFO tedavisi sırasında bebeğinizi emzirmeyiniz. Bu ilaçta bulunan etkin maddenin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

 • Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerine ilişkin herhangi bir bilgi yoktur.
 • VİROFO’nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
 • VİROFO her dozunda 110.50 mg laktoz monohidrat içermektedir.
 • Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse VİROFO almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 • Bu tıbbi ürün her tabletinde 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Böbreklerinize zarar verebilecek veya VİROFO ile etkileşime giren aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız ya da yakın zamanda aldıysanız, bunları doktorunuza söylemeniz özellikle önemlidir.
 • Vankomisin ve aminoglikozidler (bakteriyel enfeksiyonlar için),
 • Amfoterisin B (sistemik mantar enfeksiyonları için),
 • Foskarnet, sidofovir veya tenofovir disoproksil (viral enfeksiyonlar için) ve
 • Pentamidin (diğer tip enfeksiyonlar için) gibi

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

VIROFO nasıl kullanılır?

3. VİROFO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • Yetişkinler: Her gün bir tablet.
 • 12-18 yaş arası gençler: Her gün bir tablet

Uygulama yolu ve metodu:

 • Yiyecekle beraber veya aç karnına alınabilir.
 • İlacınızın tam olarak etkin olmasını sağlamak ve tedaviye direnç gelişimini azaltmak için her zaman doktorunuzun önerdiği dozu alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

Değişik yaş grupları:

 • Çocuklarda kullanımı: 12 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir.
 • Yaşlılarda kullanımı: 65 yaşın üzerindeyseniz doktorunuz sağlığınızı daha yakından izleyebilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek Yetmezliği :

 • Böbrekleriniz ile ilgili problemleriniz var ise, doktorunuz farklı bir doz uygulaması önerebilir.

Karaciğer Yetmezliği :

 • Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanmasına gerek yoktur.

Eğer VİROFO’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VİROFO kullandıysanız:

 • VİROFO ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz veya en yakındaki acil servisle görüşünüz. Ne aldığınızı kolayca açıklayabilmeniz için tablet şişesini yanınızda bulundurunuz.

VİROFO kullanmayı unutursanız

 • VİROFO dozunu atlarsanız, olabildiğince kısa süre içinde alın ve sonraki dozunuzu da zamanında alın.
 • Neredeyse sonraki dozunuzun zamanı geldiyse, atladığınız dozu ihmal edin. Bekleyin ve sonraki dozu zamanında alın.
 • Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 • VİROFO’yu aldıktan sonra 1 saatten az bir süre içinde kusarsanız, başka bir tablet alın. VİROFO’yu aldıktan sonra 1 saatten fazla bir süre içinde kusarsanız, başka bir tablet almanıza gerek yoktur.

VİROFO ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

 • Doktorunuzun tavsiyesi olmadan VİROFO’yu almayı kesmeyin.
 • Tedavinin kesilmesinin ardından fark ettiğiniz tüm yeni, olağandışı veya kötüleşen belirtileri hemen doktorunuza söyleyin. (Daha fazla ayrıntı için Bkz. bölüm 2)
 • VİROFO’nun kullanımıyla ilgili sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorun.

VIROFO yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VİROFO’nun, içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilere yan etkiler olabilir.

Çok yaygın görülen yan etkiler

(Bunlar, VİROFO kullanan 10,000 hastada 1 ‘den az hastayı etkileyebilir)

 • Laktik asidoz, VİROFO almayla ilgili ciddi fakat çok seyrek görülen bir yan etkidir. Bu, kanda çok fazla laktik asit oluşmasına ve karaciğer büyümesine neden olabilir. Laktik asidoz daha sık kadınlarda, özellikle de aşırı kilolu olanlarda görülmektedir. Karaciğer hastalığı olan kişiler de risk altında olabilir.

Laktik asidozun bazı belirtileri şunlardır:

 • Bulantı ve kusma
 • Mide ağrısı

Bu belirtilerden herhangi birine sahipseniz, hemen doktorunuzla görüşün. Bunlar, VİROFO’nun yaygın etkilerinden bazılarıyla aynıdır. Bu yan etkilerden herhangi birine sahipseniz, ciddi olması muhtemel olmasa da kontrol ettirmelisiniz. VİROFO alırken doktorunuz sizi düzenli olarak izleyecektir.

Yaygın görülen yan etkiler

(Bunlar, VİROFO kullanan 100 kişide 1 ila 10 kişiyi etkileyebilir)

 • Baş ağrısı
 • Bulantı
 • İshal
 • Yemeklerden sonra gaz veya rahatsızlık gibi sindirim sorunları
 • Karın ağrısı
 • böbrek fonksiyon testlerinde bozukluk

Bu yan etkilerden herhangi biri hakkında endişeniz varsa bir doktora veya eczacıya söyleyin.

Çok seyrek görülen yan etkiler

(Bunlar, VİROFO kullanan 100 kişide 10’dan fazla kişiyi etkileyebilir)

 • Güçsüzlük

Bu konuda endişeniz varsa bir doktora veya eczacıya söyleyin.

Karaciğer nakli yapılmadan önce veya yapıldıktan sonra görülen yan etkiler

Bazı hastalarda şunlar görülmüştür:

 • Döküntü ve kaşıntı
 • Bulantı veya kusma
 • Böbrek yetmezliği
 • Böbrek sorunları
 • Kan fosfat düzeyinde düşme, kandaki kreatinin düzeylerinin düşmesi

Bu yan etkilerden herhangi biri hakkında endişeniz varsa bir doktora veya eczacıya söyleyin.

Diğer olası yan etkiler

( Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor))

Bazı hastalarda ayrıca;

 • Böbrek yetmezliği
 • Böbrek tübül hücrelerinde hasar
 • Böbrek sorunları kemiklerde yumuşamaya (bu durum kemik ağrısına sebep olabilir ve bazen kırılma ile sonuçlanabilir) ve kas ağrısına veya halsizliğe yol açabilir.
 • Sırta doğru yayılan ve yemekten sonra ortaya çıkan karın ağrısı, bulantı, kusmaya sebep olan pankreas iltihabı (pankreatit) görülebilir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri titck.gov.tr sitesinde yer alan ‘İlaç Yan Etki Bildirimi’ ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuz veya eczacınızı bilgilendiriniz.

VIROFO nasıl saklanır?

5. VİROFO’nun saklanması

VİROFO ‘yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden korunması için kutusunda saklayınız. Şişeyi sıkıca kapatınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VİROFO ‘yu kullanmayınız.

İlaçlar atık su aracılığıyla veya ev atığı şeklinde imha edilmemelidir. Eczacınıza artık gerek duyulmayan ilaçların nasıl imha edileceğini sorun. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

Ruhsat sahibi:

Helba İlaç İç ve Dış San. Tic. Ltd. Şti.
Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İstanbul Vizyon Park A1 Plaza No:17/1
B.Evler/İSTANBUL
Tel: 0212 465 09 46
Fax: 0212 465 09 47
e-mail: helba@helba.com.tr

Üretim Yeri:

Merkez Lab. İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sırrı Çelik Bulvarı Ayça Sok. No:6
Taşdelen- Çekmeköy/ İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 23/03/2016 tarihinde onaylanmıştır.

VIROFO kullanma talimatı?

VIROFO 10 MG TABLET KULLANMA TALİMATI

 

VIROFO kısa ürün bilgisi?

VIROFO 10 MG TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

VIROFO detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8680008010601
ATC Kodu J05AF08
ATC Adı adefovir dipivoxil
Etkin Madde ADEFOVIR DIPIVOKSIL
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Birim Miktar 10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke YUNANISTAN

VIROFO ATC sınıfı nedir?

 • J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
 • J05 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİVİRALLER
 • J05A – DİREKT ETKİLİ ANTİVİRALLER
 • J05AF – NÜKLEOZİD REVERS TRANSKRİPTAZ İNHİBİTÖRLERİ
 • J05AF08 – ADEFOVİR DİPİVOKSİL

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz