VOLEFLOK 500 MG/100 ML I.V INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

VOLEFLOK SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

VOLEFLOK özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

UYARI: TENDİNİT VE TENDON YIRTILMASI (kasları kemiklere bağlayan dokularda iltihaplanma veya yırtılma), PERİFERAL NÖROPATİ (merkezden uzak sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar-duyu kaybı), SANTRAL SİNİR SİSTEMİ (merkezi sinir sistemi) ETKİLERİ VE MYASTENİA GRAVİS'İN (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) ŞİDDETLENMESİNİ DE İÇEREN CİDDİ İSTENMEYEN ETKİLER

 • VOLEFLOK'un içerdiği etkin maddelerden biri olan levofloksasin de dahil olmak üzere florokinolon adı verilen antibiyotikler aşağıdaki gibi sakatlıklara yol açan ve geri dönüşümsüz istenmeyen etkilere neden olabilir:

        o     Kasları kemiklere bağlayan doku iltihabı (tendinit; belirtileri eklemlerde şiddetli ağrı, şişme ve kızarıklık olabilir) ve kasları kemiklere bağlayan doku (tendon) yırtılması (belirtileri kaslarda şiddetli ağrı, ani ve hızlı morarma, kuvvetsizlik, hareket ettirememe olabilir)
        o     Merkezden uzak sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar-duyu kaybı (periferal nöropati; belirtileri sinirlerde ağrı, hassasiyet, ayak ve ellerde karıncalanma ile    uyuşma, kaslarda halsizlik, ellerde titreme olabilir)
     o     Merkezi sinir sistemi (santral sinir sistemi) etkileri (belirtileri hayal görme (halüsinasyon), endişe (anksiyete), ruhsal çöküntü (depresyon), intihar eğilimi, uykusuzluk, şiddetli baş ağrısı ve zihin karışıklığı (konfüzyon) olabilir)

VOLEFLOK kullanımı sırasında bu istenmeyen etkilerden herhangi biri sizde gerçekleşirse VOLEFLOK kullanmayı derhal bırakınız ve doktor veya eczacınızla konuşunuz.

 • VOLEFLOK'un içerdiği etkin maddelerden biri olan levofloksasin de dahil olmak üzere florokinolon adı verilen antibiyotikler, myastenia gravisli (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) hastalarda kas güçsüzlüğünü şiddetlendirebilir. Bilinen bir kas güçsüzlüğü hastalığınız varsa VOLEFLOK kullanmadan önce doktor veya eczacınızla konuşunuz.

 

VOLEFLOK 500 mg/100 ml I.V. İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ

Damar içine uygulanır.

Steril

 • Etkin madde: 1 ml çözelti 5 mg levofloksasine eşdeğer 5,1246 mg levofloksasin hemihidrat içerir. Her bir 100 ml'lik infüzyon çözeltisi 500 mg levofloksasine eşdeğer 512,46 mg levofloksasin hemihidrat içerir.
 • Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında

1. VOLEFLOK nedir ve ne için kullanılır?
2. VOLEFLOK'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. VOLEFLOK nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. VOLEFLOK'un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

VOLEFLOK ne için kullanılır?

1. VOLEFLOK NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

VOLEFLOK, damar içine uygulanan açık sarı-yeşil renkli berrak çözeltidir. İlacınızın kutusu içinde 1 ml'sinde 5 mg levofloksasin içeren, toplam 100 ml çözelti içeren bir adet cam şişe ve askısı bulunur.

VOLEFLOK bakterilere karşı etkili bir antibiyotiktir. Florokinolonlar adı verilen antibiyotik grubuna dahildir. Bakterilerin büyümesini, çoğalmasını engeller ve bakterilerin yok olmasını sağlar.

VOLEFLOK etkin maddesi olan levofloksasine karşı duyarlı olan bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır..

Doktorunuz antibiyotik tedavisini ağızdan alamayacak durumda olduğunuz için damar içine uygulanacak bu VOLEFLOK formunu, sizde aşağıdaki durumlardan biri bulunduğu için reçete etmiş olabilir:

 • Toplumdan edinilmiş zatürre (pnömoni)
 • İdrar yolları ve böbrekte gelişen iltihap (piyelonefrit) dahil, komplikasyonlu böbrek ve idrar yolu enfeksiyonları
 • Prostat iltihabı
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Apse (irin kesesi), selülit, furonkül, impetigo (derinin bulaşıcı yüzeysel mikrobik enfeksiyonu), piyoderma (irinli deri enfeksiyonu), yara enfeksiyonlarının neden olduğu komplikasyonsuz deri ve deri ekleri enfeksiyonları,
 • Hastanede edinilmiş zatürre (pnömoni)
 • Havaya karışmış şarbon mikrobuna maruz kalma

VOLEFLOK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. VOLEFLOK'U KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

VOLEFLOK'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Levofloksasine veya bu ilaçtaki bileşenlerden herhangi birine karşı veya florokinolonlar grubu antibiyotiklerden bir başkasına karşı alerjiniz varsa,
 • VOLEFLOK dâhil florokinolonlar, sakatlığa sebep olabilen ve potansiyel geri dönüşümsüz ciddi advers reaksiyonlarla ilişkilendirilmiştir. Yaygın olarak görülen advers reaksiyonlar
 • kas iskelet ve periferal sinir sistemi (tendinit, tendon kopması, tendonlarda şişme veya enflamasyon, karıncalanma veya uyuşma, kol ve bacaklarda uyuşukluk, kas ağrısı, kas güçsüzlüğü, eklem ağrısı, eklemlerde şişme gibi) artralji (eklem ağrısı), miyalji (kas ağrısı), periferal nöropati ve merkezi sinir sistemi etkileridir (halüsinasyon, anksiyete, depresyon, intihar eğilimi, insomnia, şiddetli baş ağrısı ve konfüzyon) (bkz. Bölüm 4. "Olası yan etkiler nelerdir?").
  Bu reaksiyonlar, VOLEFLOK başladıktan sonra saatler ya da haftalar içinde görülebilir. Her yaş grubundan veya önceden mevcut risk faktörleri olmayan hastalar, bu advers reaksiyonları yaşamıştır.
  Herhangi bir ciddi advers reaksiyonun ilk bulgularının veya semptomlarının ortaya çıkması durumunda VOLEFLOK derhal kesilmelidir.. Ayrıca, florokinolonlarla bağlantılı olarak bu ciddi advers reaksiyonlardan herhangi birini yaşayan hastalarda VOLEFLOK dâhil florokinolonların kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Sara (epilepsi) hastalığınız varsa,
 • Hamileyseniz,
 • Bebek emziriyorsanız,
 • Çocuklarda ve büyümesi devam eden ergenlerde

VOLEFLOK'u kullanmayınız.

Gelişmekte olan kıkırdak dokusuna zarar verme riski nedeniyle çocuklarda, büyümesi devam eden ergenlerde, hamilelik sırasında ve emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

VOLEFLOK'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

 • Çok ağır bir akciğer enfeksiyonu veya ciddi bir hastane enfeksiyonu geçiriyorsanız, (başka bir antibiyotik kullanılması daha uygun olabilir)
 • Merkezi sinir sisteminizi ilgilendiren bir rahatsızlığınız varsa ve buna bağlı istemsiz kasılma nöbetleri yaşadıysanız
 • İnme ya da diğer beyin yaralanmaları nedeniyle beyin hasarınız varsa
 • Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı olduğu durumlarda: VOLEFLOK tedavisi sırasında veya sonrasında şiddetli, inatçı ve/veya kanlı ishal görülürse VOLEFLOK tedavisi hemen sonlandırılmalı ve gecikmeden uygun destekleyici ve/veya spesifik tedaviye başlanılmalıdı Derhal doktorunuza haber veriniz. Doktorunuzun sizin için uygun tedaviyi belirleyecektir.
 • Kas kirişlerinde (tendon) bir iltihaplanmayı ya da yırtılmayı düşündürecek ağrı, kızarıklık, hareket kısıtlılığı ortaya çıkarsa ve yaşlılarda ve kortikosteroid kullanan hastalarda tendon yırtılma riski arta Doktorunuz bu durumu yakından takip etmek isteyebilir.
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa: Doktorunuz size özel doz ayarlaması yapacaktı
 • VOLEFLOK kullanan hastalarda nadiren de olsa ışığa karşı duyarlılık geliştiği bildirilmişt VOLEFLOK kullanımı sırasında ve tedavi bittikten sonra 48 saat süreyle kuvvetli güneş ışığına çıkmayınız veya solaryum gibi yapay ultraviyole ışınlarına maruz kalmayınız.
 • Süperenfeksiyon (herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyonun başlaması): Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi uzun süreli kullanım sonucu, dirençli olmayan organizmaların aşırı çoğalmasına sebep olabil Doktorunuz bunu önlemek amacı ile sizi yakından takip etmek isteyebilir. Eğer süperenfeksiyon oluşursa uygun tedavi yöntemlerini uygulayacaktır.
   

QT aralığında uzama sizde mevcutsa (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum): Çok seyrek olarak levofloksasin dahil florokinolon verilen hastalarda QT aralığında uzama bildirilmiştir..

Aşağıdaki risk gruplarında dikkatli olunmalıdır:

 • İleri yaştaysanız (65 yaş üstü) veya kadınsanız
 • Karaciğer problemi yaşadıysanız,
 • Kortikosteroid kullanıyorsanız,
 • Düzeltilmemiş elektrolit dengesizliği (ör kandaki potasyum ve magnezyum düzeyinin düşük olması)
 • Konjenital QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum)
 • Kalp hastalığı (kalp yetmezliği, kalp krizi öyküsü, kalp atımının yavaşlaması)
 • QT aralığını uzattığı bilinen ilaçların birlikte kullanılması (ör Sınıf IA ve III ritim düzenleyici ilaçlar, bazı depresyon ilaçları, makrolid grubu antibiyotikler ve antipsikotikler)
 • Sizde glikoz-6-fosfat dehidrogenaz adı verilen bir enzimin doğuştan eksikliği varsa,
 • Hipoglisemi (kan şeker düzeyinde azalma) ve hiperglisemi (kan şekeri düzeyinde yükselme): Sizde şeker hastalığı (diyabet) mevcutsa ve bunun için insülin veya ağızdan alınan ilaçları kullanıyorsanız, kan şekeriniz düşebilir veya buna bağlı koma ortaya çıkabilir ya da kan şekeriniz yükselebilir (doktorunuz sizden kan şekerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi isteyebil)
 • Periferik nöropati (sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar-duyu kaybı) sizde mevcutsa
 • Myastenia Gravis'in (Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) şiddetlenmesi:
   

Florokinolonlar kas-sinir iletimini engelleyen bir aktiviteye sahiptirler ve myastenia gravisli hastalarda kas güçsüzlüğünü şiddetlendirebilirler. Florokinolon kullanan myastenia gravisli hastalarda, solunum cihazı desteği gerektiren solunum yetmezliği ve ölümü kapsayan pazarlama sonrası ciddi yan etkiler florokinolonla ilişkilendirilmiştir. Öyküsünde myastenia gravis bulunan hastalar florokinolon kullanımından kaçınılmalıdır

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları: İlk dozu takiben nadiren öldürücü potansiyeli olan ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme) görülebili Tedaviyi kesmeli ve acil önlem alınması için doktorunuza başvurmalısınız.
 • Deride içi su dolu kabarcıklarla seyreden ağır hastalıklar: VOLEFLOK, Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap) ve toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) gibi ağır deri reaksiyonlarına yol açabil Bu durumda tedaviye devam etmeden önce, hemen doktorunuza başvurunuz.
 • Çok nadir olarak tek bir levofloksasin dozunu takiben intihar düşüncelerine kapılma ve tehlikeli davranışlar görülebili Bu durumda doktorunuz tedavinizi sonlandırabilir ve sizin için uygun tedavi yöntemini belirler.
 • Psikolojik rahatsızlığınız veya psikiyatrik hastalık öykünüz varsa VOLEFLOK'u dikkatli kullanınız.
 • Tedaviniz sırasında iştahsızlık, sarılık, koyu renkte idrar, kaşıntı veya karında hassasiyet meydana gelirse derhal doktorunuza başvurunuz. Doktorunuz tedaviyi sonlandırabilir ve sizin için uygun tedaviyi belirleyecekti
   

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VOLEFLOK'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından, yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Levofloksasinin hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir..

İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. İnsanlarla ilgili verilerin yeterli olmaması ve florokinolonlarla yapılan deneysel çalışmalarda büyüyen organizmalarda ağırlık taşıyan kıkırdağa zarar verme riskinin gösterilmesi nedeniyle, VOLEFLOK gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Levofloksasinin insan ya da hayvan sütü ile atıldığına ilişkin yetersiz/sınırlı bilgi mevcuttur. Levofloksasininin süt ile atılmasına yönelik fizikokimyasal ve eldeki farmakodinamik/toksikolojik veriler nedeniyle emzirilen çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. Florokinolonlarla yapılan deneysel çalışmalarda büyüyen organizmalarda ağırlık taşıyan kıkırdağa zarar verme riskinin gösterilmesi nedeniyle, VOLEFLOK emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

VOLEFLOK kullanımı, hastanın konsantre olma ve tepki verme yeteneğini bozabilecek sersemlik/baş dönmesi, görme bozuklukları, uyuklama gibi bazı istenmeyen yan etkilere yol açabilir. Araç ve makine kullanımı gibi özel dikkat isteyen durumlarda, bu yeteneklerdeki azalma bir risk teşkil edebilir..

VOLEFLOK kullanırken bu gibi yan etkiler yaşarsanız, araç ve makine kullanmayınız.

VOLEFLOK'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VOLEFLOK'un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Bu tıbbi ürün her 100 ml dozunda 16,13 mmol (374,9 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Bronşları genişleterek nefes almayı kolaylaştıran bir ilaç olan teofilin (VOLEFLOK ile birlikte kullanıldığında, beyinde kasılma nöbeti eşiği düşer)
 • Fenbufen, ketoprofen, ibuprofen, aspirin ve indometazin gibi benzeri steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (VOLEFLOK ile birlikte kullanıldığında, beyinde kasılma nöbeti eşiği düşer)
 • Gut hastalığında kullanılan probenesid veya mide ülserinde kullanılan simetidin (VOLEFLOK 'un vücuttan atılımını azaltır)
 • Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan siklosporin (yarı ömrü uzar)
 • Kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan K vitamini antagonistleri (örneğin; varfarin).
  Etkisi artabilir, kanama riski oluşabilir. Doktorunuz sizden kan pıhtılaşma testleri isteyebilir.
 • Kalpte QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlar (kalpte ciddi ritim bozukluğuna yol açabilir)
  -Sınıf Ia antiaritmikler (kalp ritim bozukluğuna karşı kullanılan ilaçlar) (kinidin) ve sınıf III antiaritmikler (amiodaron)
  -Bazı depresyon ilaçları (trisiklik antidepresanlar, amitriptilin, imipramin)
  -Makrolidler (bir antibiyotik grubu)
  -Antipsikotikler (bazı ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılır)
 • Kortikosteroid (astım ve inflamasyon tedavisinde kullanılır)
 • Bu ilacı kullanırken güçlü ağrı kesici olan opiatlar için yapılan idrar testi hatalı pozitif sonuç verebilir.
   

Diğer ilaçlar: Digoksin, glibenklamid ve ranitidinin VOLEFLOK'un etkisini değiştirmesi beklenmez.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz..

VOLEFLOK nasıl kullanılır?

3. VOLEFLOK NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

VOLEFLOK size uzman bir sağlık personeli tarafından yavaş olarak, en az 60 dakika sürecek şekilde, damar yoluyla verilecektir.

VOLEFLOK erişkinlerde kullanılır.

Dozaj enfeksiyonun tipine ve şiddetine ve ayrıca enfeksiyon etkeni olan bakterinin duyarlılığına bağlıdır.

Doktorunuz sizin durumunuza bağlı olarak, başlangıçtaki damar içine uygulamadan birkaç gün sonra ağızdan uygulamaya (VOLEFLOK 500 mg film kaplı tablet) geçebilir.

VOLEFLOK'un aşağıda belirtilen dozlarda uygulanması önerilir:

Kullanım yeri

Günlük dozaj
(enfeksiyonun şiddetine göre)

Tedavi süresi

Toplumdan edinilmiş zatürre

Günde tek doz veya 2 kez 500 mg

7-14 gün

İdrar yolları ve böbrekte gelişen iltihap (piyelonefrit)

Günde tek doz 500 mg

7-10 gün

Komplikasyonlu böbrek ve idrar yolu enfeksiyonları

Günde tek doz 500 mg

7-14 gün

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

Günde tek doz 250 mg veya tek doz veya iki kez 500 mg

7-14 gün

Prostat iltihabı

Günde tek doz 500 mg

28 gün

Hastanede edinilmiş zatürre

Günde tek doz 750 mg

7-14 gün

Havaya karışmış şarbon mikrobuna maruz kalma

Günde tek doz 500 mg

8 hafta

 

Tedavinin süresi hastalığınızın seyrine bağlıdır (yukarıdaki tabloya bakınız). Genel olarak bütün antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, VOLEFLOK kullanımı hastanın ateşi düştükten ve enfeksiyon sona erdiğine dair kanıt sağlandıktan sonra en az 48-72 saat daha sürdürülmelidir.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır..

Uygulama yolu ve metodu

VOLEFLOK uzman bir sağlık personeli tarafından damar içine yavaş infüzyonla uygulanır. İnfüzyon süresi, 500 mg VOLEFLOK çözeltisi için 60 dakika olmalıdır.

Kullanmadan önce çözeltinin gözle incelenmesi gerekir. Yalnızca partikül içermeyen, berrak çözeltiler kullanılmalıdır.

Kauçuk tıpası delindikten sonra kontaminasyondan korunmak için infüzyon çözeltisinin derhal kullanılması gerekir.

Güneş ışığından korunma

Bu ilacı kullanırken doğrudan güneş ışığına maruz kalmayınız. Deriniz güneşe karşı daha duyarlı hale gelerek yanma, karıncalanma ya da şiddetli su toplamasına yol açabilir. Bu nedenle yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanınız. Güneşe çıkarken şapka ile kol ve bacaklarınızı açık bırakmayacak giysiler giyiniz. Güneşlenmekten kaçınınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

VOLEFLOK çocuklarda ve büyümesi devam eden ergenlerde kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda böbrek fonksiyonlarında bozukluk yoksa VOLEFLOK'un dozunda ayarlama yapılması gerekmez.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği

Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa, doktorunuz VOLEFLOK dozunu azaltacak ve sizi daha yakından izleyecektir.

Kreatinin klirensi (Böbrek fonksiyon testlerinde kullanılan maddenin vücuttan temizlenme hızı) 50 ml/dakika olan hastalarda dozaj (enfeksiyonun şiddetine göre) doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer fonksiyon bozukluğunda, VOLEFLOK dozunda ayarlama yapılması gerekmez. Doktorunuz VOLEFLOK ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Doktorunuza danışmadan tedavinizi kesmeyiniz.

Eğer VOLEFLOK'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz..

Kullanmanız gerekenden daha fazla VOLEFLOK kullandıysanız

VOLEFLOK'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

VOLEFLOK 500 mg IV infüzyonluk çözeşti uzman bir sağlık personeli tarafından, doktorunuzun uygun gördüğü sıklıkta uygulanacaktır.

VOLEFLOK'u kullanmayı unutursanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

VOLEFLOK ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Doktorunuza danışmadan VOLEFLOK tedavinizi sonlandırmayınız, hastalığınızın belirtileri yeniden ortaya çıkabilir ve bakterilere karşı direnç gelişebilir.

VOLEFLOK yan etkileri nelerdir?

4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi VOLEFLOK'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, VOLEFLOK'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilir.)

 • Deride yaygın kaşıntı ve döküntülerle beraber, dudakta, yüzde, boğazda ve dilde şişme, yutma veya nefes alma güçlüğü (aşırı duyarlılık-anafilaksi)
   

Bilinmiyor

 • Stevens-Johnson sendromu, eritema multiforme (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
   

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin VOLEFLOK 'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilir.)

 • Tendonlarınızda (kas kirişleri) ağrı ve iltihaplanma. Aşil tendonu en sık etkilenen tendondur ve bazı durumlarda tendon kopabil
 • Kaslarda istemsiz kasılma nöbetleri (konvülsiyonlar).
   

Bilinmiyor

 • İştah kaybı, gözün beyaz kısmının ve derinin sarı renk alması, idrar renginin koyulaşması, kaşıntı, karın bölgesinde hassasiyet. Bunlar bazen ölümcül olabilen karaciğer problemlerinin belirtileri olabil
 • Myasthenia gravis (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) şiddetlenmesi
 • Kalp ritminde bozulma, çarpıntı
 • Ateş, karıncalanma, ağrı ya da uyuşukluk. Bunlar nöropatinin belirtileri olabil
 • Şiddetli, inatçı, kanlı ishal ile birlikte kramp tarzında şiddetli karın ağrısı ve yüksek ateş.
 • Eklem bağları ve kaslarda kopma, eklem iltihabı
   

Bunlar ciddi bağırsak problemi belirtileri olabilir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir)

 • Bulantı, kusma, diyare
 • Bazı karaciğer enzimlerinin kandaki seviyesinde yükselme
 • Çözeltinin damar içine uygulandığı bölgede kızarıklık, ağrı, hassasiyet
 • Kan damarı iltihabı (flebit)
 • Baş ağrısı, sersemlik
 • Uykusuzluk
   

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir)

 • Mantar enfeksiyonları, diğer mikroplarda direnç gelişmesi
 • Kaşıntı ve deride döküntü, kurdeşen, aşırı terleme
 • Karın ağrısı, hazımsızlık, iştahsızlık, karında gaz, kabızlık
 • Baş dönmesi (vertigo)
 • Kaygı, zihin karışıklığı, sinirlilik
 • Uykululuk, titreme, tat duyusunda bozukluk
 • Nefes darlığı (dispne)
 • Eklem ya da kas ağrıları
 • Kan testleri, karaciğer ya da böbrek problemleri nedeniyle beklenmedik sonuçlar gösterebilir (bilirübin, kreatinin artışı)
 • Beyaz kan hücresi sayısında düşme (lökopeni)
 • Halsizlik.
   

Seyrek (1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir)

 • Kan şekerinin düşme Bu durum diyabet hastaları için önemlidir ve komaya neden olabilir.
 • Görsel ve işitsel varsanıların (halüsinasyon) ve aşırı şüphenin (paranoya) de eşlik edebildiği ruhsal bozukluk, huzursuzluk, depresyon,
 • Anormal rüyalar, kabuslar
 • Bulanık görüş dahil görme bozuklukları
 • Kulak çınlaması
 • Kas güçsüzlüğü. Bu myastenia gravis (sinir sistemiyle ilgili nadir bir hastalık) hastaları için önemli bir durumdur
 • Düşük kan basıncı
 • Kalbin hızlı atması, çarpıntı
 • Kan trombosit sayısının düşmesinden (trombositopeni) dolayı kolayca kanama ve morarmaolabilir
 • Beyaz kan hücresi sayısında düşüş (nötropeni)
 • Ateş
 • Böbrek çalışma şeklinde değişiklik ve interstisyel nefrit olarak adlandırılan alerjik böbrek reaksiyonlarından kaynaklanan böbrek yetmezliği
   

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilir.)

 • Porfiri hastalarında ataklar (nadir görülen metabolik bir hastalık)
   

Bilinmiyor

 • Kan şekerinin düşmesine bağlı koma
 • Kan şekerinin yükselmesi
 • İntihar düşünceleri ve intihar girişimi de dahil, kendine zarar verici davranışlar
 • Tat duyusu kaybı
 • Koku duyusu kaybı dahil koku alma bozuklukları
 • Baygınlık (senkop), benign intrakranial hipertansiyon (iyi huylu kafa için basınç artışı)
 • İşitme yeteneğinde bozulma, işitme kaybı
 • Geçici görme kaybı
 • Cildin güneşe ve ultraviyole ışığa hassasiyetinin artması (ışığa duyarlılık)
 • Bütün kan hücrelerinin (pansitopeni) veya kırmızı kan hücresi sayısında düşüş (anemi). Kırmızı kan hücrelerinin hasarı ve her türlü kan hücresi sayısındaki düşüşten dolayı cilt soluk ve sarı olabili Ateş, boğaz ağrısı ve genel bir hastalık hissi ortaya çıkabilir.
 • Ağız içinde inflamasyon (stomatit)
 • Aşırı immun cevaplar oluşabilir (aşırı duyarlılık).
 • Hareket ve yürüme problemleri (diskinezi, ekstrapiramidal bozukluk)
 • Nefes alma güçlüğü ve hırıltı (bronkospazm)
 • Alerjik kaynaklı zatürre
 • Alerjik reaksiyondan kaynaklanan kan damarlarında iltihaplanma
 • Pankreas iltihabı (pankreatit)
 • Ağrı (sırt, göğüs, kol ve bacaklar)
   

Bunlar VOLEFLOK 'un hafif yan etkileridir..

Bu gibi belirtilerin rahatsız edici bir hal alması veya uzun süre devam etmesi halinde, doktorunuza başvurunuz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak doğrudan ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

VOLEFLOK nasıl saklanır?

5. VOLEFLOK'UN SAKLANMASI

VOLEFLOK'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Ambalajından çıkarıldıktan sonra oda ışığında dayanma süresi 3 gündür.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VOLEFLOK'u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VOLEFLOK'u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz..

RUHSAT SAHİBİ
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.,
Bağlarbaşı Gazi Cad. No: 64-66, Üsküdar/İstanbul
Telefon: 0 216 492 57 08,
Faks: 0 216 334 78 88

ÜRETİM YERİ
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.,
Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy/Tekirdağ
Telefon: 0 282 758 11 12,
Faks:     0 282 758 11 14
 

Bu kullanma talimatı 06.07.2018 tarihinde onaylanmıştır.

VOLEFLOK kullanma talimatı?

VOLEFLOK 500 MG/100 ML I.V INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON) KULLANMA TALİMATI

 

VOLEFLOK kısa ürün bilgisi?

VOLEFLOK 500 MG/100 ML I.V INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON) KISA ÜRÜN BİLGİSİ

VOLEFLOK detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699828690016
ATC Kodu J01MA12
ATC Adı levofloxacin
Etkin Madde LEVOFLOKSASIN
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
Birim Miktar 500+100
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke YUNANISTAN

VOLEFLOK ATC sınıfı nedir?

 • J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
 • J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
 • J01M – KİNOLONLAR
 • J01MA – FLOROKİNOLONLAR
 • J01MA12 – LEVOFLOKSASİN

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz