XYREM 500MG/ML ORAL COZELTI 180 ML

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  XYREM SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  XYREM özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  XYREM 500 MG/ML ORAL ÇÖZELTİ

  Ağızdan alınır.

  • Etkin madde: Her bir mİ çözeltide 500 mg sodyum oksibat içerir.
  • Yardımcı maddeler: Saf su, malik asit ve sodyum hidroksit.
    

  ▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağım öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.
   

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktora söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
    

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. XYREMnedir ve ne için kullanılır?
  2. XYREM’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. XYREM nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. XYREM’ in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  XYREM ne için kullanılır?

  1. XYREM NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  XYREM, sodyum oksibat etkin maddesi içeren berrak veya hafif opak renkte bir çözeltidir. XYREM, çocuk emniyetli kapak ile kapatılmış 180 mİ oral çözelti içeren 240 ml’lik amber renkli bir plastik şişededir. Şişe açıldığı zaman şişenin tepesinde kapağın altında kalan bir plastik kaplı sızdırmaz folyo bulunmaktadır. Her bir kutu; bir şişe, bir basınçlı şişe adaptörü (PIBA), bir plastik ölçekli enjektör ve iki adet çocuk emniyetli kapaklı dozlama kabı içermektedir.

  XYREM, yetişkin hastalarda katapleksili narkolepsi tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. XYREM tedavisi uyku bozuklukları tedavisinde uzman olan bir hekim tarafından başlatılmalıdır. Narkolepsi; katapleksi, uyku felci, halüsinasyonlar ve yetersiz uyku ile birlikte normal uyanık olunan saatlerdeki uyku ataklarını içeren bir uyku bozukluğudur. Katapleksi; sinirlenme, korkma, gülme veya şaşırma gibi ani duygusal reaksiyonlara cevap olarak ortaya çıkan, bilinç kaybı olmadan ani kas güçsüzleşmesi veya kas felcinin başlamasıdır. XYREM beyindeki özgün yolakların aktivitelerini baskılayarak (ve gece boyu uykuyu düzenleyerek) etki gösterir. Etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir.

  XYREM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. XYREM’ İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • Eğer halihazırda, bir akciğer rahatsızlığı veya uyku apnesi (uyku esnasında kısa süreliğine solunumun durduğu bir durum) gibi, solunumunuzu etkileyen tıbbi bir durumunuz varsa XYREM aldığınızda ciddi yan etkiler (solunum depresyonu, bilinç kaybı, koma ve ölüm gibi) görülme riskiniz daha yüksek olabilir. Bu durumda, XYREM’in sizin için uygun olup olmadığından emin olmak için lütfen doktorunuza danışınız.
  • XYREM ile birlikte alkol veya diğer santral sinir sistemi baskılayıcıları kullanan hastalarda solunum depresyonu, bilinç kaybı, koma ve ölüm riski artmaktadır.
    

  XYREM’ i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  • Sodyum oksibata veya XYREM’ in içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerji (aşın duyarlılığınız) var ise
  • Süksinik semialdehit dehidrogenaz eksikliğiniz var ise (nadiren görülen metabolik bir bozukluk)
  • Majör depresyonunuz (ağır ruhsal çöküntü hastalığı) var ise
  • Uykuya yardımcı ilaçlar veya sakinleştiriciler alıyorsanız
  • Benzodiazepin, valproat, topiramat, diğer santral sinir sistemi baskılayıcıları veya alkol ahyorsanız
  • Emziriyorsanız XYREM’i kullanmayınız.
  • 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz.
    

  XYREM’ i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Nefes alıp verme veya akciğer problemleriniz (özellikle eğer çok kilolu iseniz) varsa
  • Daha önceden geçirilmiş ya da mevcut depresyon hastalığınız varsa ve/veya intihar girişiminiz olmuşsa
  • XYREM sodyum (sofra tuzunda bulunan) içermektedir, bu nedenle kalp yetmezliğiniz, hipertansiyonunuz (yüksek kan basıncı), karaciğer veya böbrek probleminiz varsa veya tuz-kısıtlama diyetindeyseniz (dozunuzun ayarlanması gerekebileceğinden)
  • Önceden ilaç suistimali deneyiminiz varsa
  • Epilepsi (sara) hastasıysanız (epilepsi hastalannda XYREM’ in kullanılması önerilmez)
  • Porfiri hastasıysanız (nadir bir metabolik bir bozukluk)
    

  Bu uyanlar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Eğer XYREM’ i kullanırken, yatak ıslatma, dışkı ve idrar kaçırma, konfüzyon (zihin karışıklığı), halüsinasyonlar, uyurgezerlik durumları veya düşünce bozuklukları gibi durumlar yaşarsanız hemen doktorunuza bildiriniz. Bu etkiler yaygın değildir, eğer ortaya çıkarsa genellikle hafif-orta şiddettedir.

  Yaşlıysanız doktorunuz durumunuzu dikkatle izleyecek ve XYREM’in istenen etkileri yapıp yapmadığını kontrol edecektir.

  XYREM’ in, iyi bilinen bir suistimal potansiyeli vardır. Suistimale ölüm ve koma eşlik edebilir. Sodyum oksibatın yasa dışı kullanımı sonrasında bağımlılık vakaları ortaya çıkmıştır.

  XYREM’ i almaya başlamadan önce ve XYREM ile tedaviniz devam ederken bu zamana kadar herhangi bir ilacı suistimal edip etmediğinizi doktorunuz size soracaktır.

  XYREM 'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  XYREM alırken alkol içemezsiniz, çünkü alkol ile XYREM’ in birlikte kullanımı, sodyum oksibat ve alkolün santral sinir sistemi baskılayıcı etkilerinin artması ile sonuçlanabilir. Bu nedenle hastalar XYREM ile aynı anda alkollü içeceklerin kullanımına karşı güçlü bir şekilde uyarılmalıdır.

  Yiyecekler XYREM’ in emilimini azalttığı için XYREM’ i yemeklerden belli bir süre (2-3 saat) sonra alınız.

  Eğer geçmişte tansiyon, kalp veya böbrek problemleriniz olduysa aldığınız sodyum miktarını takip etmeniz gerekir, çünkü XYREM sodyum (sofra tuzunda bulunan) içermektedir ve bu sizi etkileyebilir. Eğer her gece iki 2,25g XYREM dozu alıyorsanız, 0,82 g sodyum veya eğer her gece iki 4,5g XYREM dozu alıyorsanız 1,6 g sodyum alacaksınız demektir. Sodyum alimim azaltmanız gerekebilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  XYREM’i gebelik esnasında kullanmış çok az sayıdaki kadın hastaların bazılarında spontan düşük gerçekleşmiştir. XYREM’ in hamilelik esnasında kullanılma riski bilinmemektedir ve bu nedenle XYREM’ in hamile kadınlarda veya hamile kalmak isteyen kadınlarda kullanılması önerilmez. Eğer hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  XYREM’ in anne sütüne geçtiği bilindiği için XYREM’ i kullanan hastalar emzirmeyi bırakmalıdır. XYREM kullanan annelerin emzirdiği bebeklerin uyku düzenlerinde değişiklikler gözlemlenmiştir.

  Araç ve makine kullanımı

  Eğer araç veya makine kullanıyorsanız XYREM sizi etkileyecektir.

  XYREM’ i aldıktan sonra en az 6 saat boyunca ağır makine, alet ve araç kullanma gibi zihin açıklığı gerektiren veya tehlikeli olabilecek aktivitelerde bulunmayınız.

  XYREM’ i ilk almaya başladığınızda, sonraki gün sizi uyuklatıcı etkisi olup olmadığını görene kadar; araba ve ağır makineleri kullanırken veya tehlikeli olabilecek veya tam bir zihin açıklığı gerektirecek işleri yaparken aşın dikkatli olunuz.

  XYREM’ in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Uyan gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  XYREM özellikle uykuyu arttıran ilaçlar ve santral sinir sisteminin (beyin ve omurilik ile ilişkili bölüm) aktivitesini azaltan ilaçlar (SSS baskılayıcılar) ile birlikte kullanılmamalıdır.

  Eğer kısa süreli opioid (vücutta morfin gibi etki gösteren maddeler) kullanımı (örneğin ameliyat sonrası veya ameliyat sırasında) gerekiyorsa XYREM ile tedaviye ara verilmesi düşünülmelidir.

  Aynca aşağıda sıralan ilaçlardan herhangi birini alıyor iseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız:

  • Santral sinir sisteminin aktivitesini arttıran ilaçlar ve antidepresanlar
  • Vücut tarafından benzer bir yolla yıkılan ilaçlar (örn. Valproat, fenitoin veya etosüksimid gibi nöbet tedavisinde kullanılan ilaçlar)
  • Topiramat (sara tedavisi ve migren ataklarının önlenmesinde kullanılır)
  • Eğer valproat kullanıyorsanız, günlük XYREM dozunuz ayarlanmalıdır (bkz. Bölüm3) zira etkileşimlere neden olabilir.
    

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  XYREM nasıl kullanılır?

  style=”text-align:justify”>3. XYREM NASIL KULLANDIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  XYREM’ i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza tekrar danışınız.

  XYREM’i almaya başlamadan önce, doktorunuz size obstrüktif uyku apne sendromunuz (uyku esnasında sık sık nefessiz kalma durumu) olup olmadığını soracaktır. Eğer böyle bir durumunuz var ise obstrüktif uyku apne sendromunuz tedavi edildikten sonra XYREM tedavinize başlanacaktır.

  Doktorunuz, XYREM’i kullanmaya başlamayı takip eden ilk 3 ay 2 haftada bir, sonrasında 3 ayda bir sizi kontrol edecektir.

  Önerilen başlangıç dozu 4,5 g/gün olup 2,25 g/gün'lük iki eşit doz halinde verilir. Doktorunuz dozunuzu kademeli olarak, maksimum günde iki eşit 4,5 g doza bölünmüş toplam 9 g/gün’e kadar arttırabilir.

  XYREM’ i ağızdan her gece iki kez alınız. İlk dozu yatarken, ikinci dozu ise 2,5-4 saat sonra alınız. İkinci dozu kaçırmamak için saatinizin alarmını kurmanız yararlı olabilir. Yiyecekler vücudunuzdan emilen XYREM’ in miktarım azalttığı için yemeklerden belli bir süre (2-3 saat) sonra alınması en iyisidir. Yatmadan önce her iki dozu da hazırlayınız. Dozlar hazırlandıktan sonra 24 saat içinde alınız.

  XYREM ile birlikte valproat alıyorsanız, XYREM dozunuz doktorunuz tarafından ayarlanır. XYREM’in önerilen başlangıç dozu, valproat ile birlikte kullanıldığında, günde iki eşit 1,8 g’lık doza bölünmüş toplam 3,6 g/gün’dür. İlk dozu yatmadan hemen önce, ikinci dozu 2,5-4 saat sonra alınız.

  Uygulama yolu ve metodu:

  XYREM sadece ağızdan kullanım içindir.

  XYREM nasıl seyreltilir?

  Aşağıda XYREM’ in nasıl hazırlanacağı anlatılmaktadır. Lütfen dikkatli bir şekilde okuyunuz ve basamak basamak takip ediniz.

  Size yardımcı olması açısından, XYREM bir şişe ilaç, ölçekli enjektör ve çocuk emniyetli kapakla kapatılmış iki adet dozlama kabını içermektedir.

  1. Şişe kapağını, saat yönünün tersine sola çevirirken aşağıya doğru iterek açınız. Kapak çıkartıldıktan sonra, şişeyi masanın üzerine dikey olarak koyunuz. Şişenin ilk kullanımından önce, şişenin tepesindeki plastik kaplı sızdırmaz folyo çıkarılmalıdır.
   Şişeyi dikey pozisyonunda tutarken, basınçlı şişe adaptörünü (PIBA) şişenin boyun kısmına yerleştiriniz. Bu işlem sadece şişenin ilk açılışında yapılır ve adaptör sonraki kullanımlar için şişenin içinde bırakılabilir.
  2. Ölçekli enjektörün ucunu şişe deliğinin ortasından geçirip dikkatli bir şekilde aşağı doğru sıkıca itiniz (Şekil l’e bakınız).
  3. Şişe ve enjektörü tek bir elle tutarken diğer elinizle de enjektörün pistonunu geriye doğru çekerek ve reçetelendirilen dozda ilacı enjektörün içine çekiniz.

  NOT: Eğer şişeyi dikey konumda tutmazsanız ilaç enjektörün içine çekilemez (Şekil 2’ ye bakınız).

  1. Enjektörü şişe deliğinin ortasından çıkartınız. Enjektörün pistonunu iterek dozlama kaplarından birine ilacı boşaltınız (Şekil 3’e bakınız). Bu basamağı ikinci dozlama kabı için tekrarlayınız. Sonra her bir dozlama kabının içine 60 mİ su ekleyiniz.
  2. Dozlama kaplarının kapaklarını saat yönünde (sağa doğru) tıklayana kadar çeviriniz, çocuk-emniyetli konuma gelince kilitlenir (Şekil 4’e bakınız). Enjektörü su ile çalkalayıp yıkayınız.
  3. Uyumadan hemen önce, ikinci dozunuzu da yatağınızın yanma koyunuz. İkinci dozunuzu ilk dozdan 2,5-4 saat sonra almalısınız ve ikinci dozu 2,5 saatten önce veya 4 saat geçtikten sonra almamanız için saatinizin alarmım kurmanız yararlı olabilir. Çocuk emniyetli kilidi aşağıya doğru iterek ve kapağı saat yönünün tersine çevirerek (sola doğru) ilk dozlama kabının kapağını açınız. İlk dozun hepsini yatakta oturur pozisyonda içiniz ve kabın kapağını kapatıp hemen yatınız.
  4. 2,5 – 4 saat sonra uyandığınız zaman, ikinci dozlama kabının kapağını açınız. Yatakta oturur pozisyonda, ikinci dozun tamamını içiniz ve kabın kapağını tekrar kapatıp uyumaya devam ediniz.

  Değişik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanımı:

  XYREM 18 yaş altı çocuklar ve ergenlerde kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlı iseniz, doktorunuz XYREM’ in istenen etkilerinin görülüp görülmediğini kontrol etmek için durumunuzu dikkatli bir şekilde takip etmelidir.

  Özel kullanım durumları:

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliğiniz varsa, XYREM başlangıç dozunuz yarıya düşürülmelidir. Doktorunuz kademeli olarak dozunuzu arttırabilir.

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuzun sodyum alimim azaltıcı diyet önerilerini dikkate almanız gerekir.

  Eğer XYREM’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla XYREM kullandıysanız:

  XYREM doz aşımı belirtileri; ajitasyon (aşırı huzursuzluk hali), konfüzyon (zihin karışıklığı), hareket bozukluğu, solunum bozukluğu, bulanık görme, aşırı terleme, baş ağrısı, kusma, koma, nöbetler, aşın susama, kas kramplan ve güçsüzlükle sonlanabilecek bilinç bulanıklığıdır.

  Eğer almanız gerekenden fazla ya da kazara XYREM aldıysanız hemen acil tıbbi yardım almalısınız. Etiketli ilaç şişesini boş olsa bile yanınıza almalısınız.

  XYREM’ i kullanmayı unutursanız:

  Eğer ilk dozu almayı unuttuysanız hatırlar hatırlamaz alınız ve ilacı daha önceden olduğu gibi kullanmaya devam ediniz. Eğer ikinci dozu alamadıysanız, bu dozu atlayınız ve ertesi geceye kadar tekrar XYREM almayınız.

  Unuttuğunuz dozu dengelemek için çift doz almayınız.

  XYREM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

  Doktorunuz önerdiği sürece XYREM’ i kullanmaya devam ediniz. Eğer ilacmızı almayı keserseniz tekrar katapleksi ataklan geçirebilirsiniz ve uykusuzluk, başağnsı, anksiyete (kaygı bozukluğu), sersemlik hissi, uyku problemleri, uykuya eğilim, halüsinasyon ve düşünce bozukluktan da yaşayabilirsiniz.

  Eğer ardı ardına 14 günden daha uzun bir süre XYREM almayı bıraktıysanız, tekrar kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışınız çünkü tekrar XYREM kullanmaya azaltılmış bir dozdan başlayabilirsiniz.

  İlacın kullanımı ile ilgili başka sorulannız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  XYREM yan etkileri nelerdir?

  4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi XYREM’ in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, XYREM’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • XYREM’e karşı aşırı duyarlılık görülme sıklığı yaygın değildir. Aşın duyarlılık örneğin deride döküntüler, kaşıntı, kurdeşen, nefes kesilmesi ya da soluk alıp vermede zorluk ve/veya yüzde şişme gibi belirtilerle tanınabilir.
  • XYREM kullanımı ile zihin bulanıklığı gözlenebilir.
  • XYREM’in solunumu baskılama potansiyeli bulunmaktadır. Bu durum nefes alma derinliği veya hızında azalma, solunum durması gibi belirtilerle tanınabilir.
    

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin XYREM’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Sodyum oksibat, iyi bilinen bir suistimal potansiyeline sahiptir. Sodyum oksibatın yasa dışı kullanımından sonra bağımlılık vakaları olmuştur.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın
  Yaygın
  Yaygın olmayan      
  Seyrek
  Çok seyrek
  Bilinmiyor

  : 10 hastanın en az l’nde görülebilir.
  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  : 1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  : 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.
  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

   

  Çok yaygın:

  • Sersemlik hissi
  • Baş ağrısı
  • Mide bulantısı
    

  Yaygın:

  • Aşın iştahsızlık (anoreksi)
  • İştah azalması
  • Anormal rüyalar görme
  • Konfiizyon hali (zihin bulanıklığı)
  • Oryantasyon bozukluğu (dikkati toplayamama)
  • Kabuslar
  • Uyurgezerlik
  • Depresyon
  • Uyku problemleri
  • Katapleksi (iskelete kaslannın ani ve istemsiz bir biçimde gevşemesi)
  • Anksiyete (kaygılanma)
  • Uykusuzluk
  • Gecenin ortasında uykuya dalmada zorluk
  • Sinirlilik
  • Uyku felci
  • Somnolans (uyuklama hali)
  • Tremor (titreme)
  • Denge bozukluğu,
  • Dikkat dağınıklığı
  • Hipoestezi (hassasiyet bozukluğu-özellikle dokunma)
  • Parestezi [anormal dokunma algısı, iğne batma hissi (vücudun herhangi bir yerinde, genellikle el ve ayaklarda, kanncalanma ve uyuşma)]
  • Sedasyon (uykulu hissetme)
  • Tat alma bozukluğu
  • Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
  • Bulanık görme
  • Kalp atımını hissetme
  • Hipertansiyon (kan basmcında artış)
  • Dispne (nefes darlığı)
  • Horlama
  • Burun tıkanıklığı
  • Kusma
  • Üst karın ağrısı
  • îshal
  • Aşırı terleme
  • Döküntü
  • Kas kasılmaları
  • Artralji (eklem ağrısı)
  • Sırt ağrısı
  • Yatak ıslatma
  • îdrar kaçırma
  • Asteni (halsizlik)
  • Yorgunluk
  • İçkili gibi hissetme
  • Periferik ödem (şişme)
  • Burun ve boğazda enflamasyon
  • Sinüslerin enflamasyonu
  • Kilo verme
  • Düşme
    

  Yaygın olmayan:

  • Aşın duyarlılık
  • Miyoklonus (kaslarda istemsiz kasılmalar)
  • Amnezi (unutkanlık)
  • Huzursuz bacak sendromu
  • Fekal inkontinans (istemsiz dışkılama)
  • Psikoz (halüsinasyon, tutarsız konuşmalar veya aşırı huzursuz ve organize olmayan davranışları içeren mental bozukluk)
  • Paranoya
  • Anormal düşünceler
  • Halüsinasyon
  • Ajitasyon (aşın huzursuzluk hali)
  • İntihar girişimi
  • Başlangıç dönemi uykusuzluğu
    

  Bilinmiyor:

  • İntihar düşüncesi
  • Konvülsiyon (istem dışı şiddetli kasılmalarla belirgin durum; sarsılma, çırpınma)
  • Solunum depresyonu (azalan nefes alma derinliği veya hızı, solunum durması)
  • Uyku apnesi (uyku sırasında oluşan solunum duraklamalan)
  • Ürtiker (kurdeşen)
  • Öforik ruh hali (aşın mutlu hissetme)
  • Ağız kuruluğu
  • Yüzde şişlik (anjiyoödem)
  • Vücudun susuz kalması (dehidratasyon)
  • Panik atak (aniden ortaya çıkan ve zaman zaman tekrarlayan yoğun sıkıntı ya da korku nöbetleri)
  • Mani/bipolar bozukluk (taşkınlık/duygu durum değişiklikleri – depresyon ve/veya aşın neşe)
  • Gerçek dışı inançlar (delüzyon)
  • Diş gıcırdatma ve diş sıkma (bruksizm)
  • Sık idrara çıkma/Acil idrara çıkma dürtüsü (pollaküri/miktürisyon aciliyeti)
  • Kulak çınlaması (tinitus)
  • Uyku ilişkili yeme bozuklukları
  • Bilinç kaybı
  • Saldırganlık
  • İştah artışı
  • İrritabilite (hafif uyaranlara karşı aşın tepki verme)
  • Diskinezi (eklemlerde anormal ve kontrol edilemeyen hareketler)
  • Şiddet eylemi düşünceleri (başkalanna zarar vermek dahil)
  • Cinayet düşüncesi
  • Kepeklenme
  • Cinsel istekte artış
  • Noktüri (gece çok fazla idrara çıkma)
  • Boğulma hissi
    

  Eğer bu yan etkilerden biri sizi şiddetli derecede etkilerse bu durumu doktorunuza bildiriniz.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçlan çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Aynca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  XYREM nasıl saklanır?

  style=”text-align:justify”>5. XYREM’ İN SAKLANMASI

  XYREM’ i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız

  Orijinal ambalajında saklayınız.

  XYREM şişelerini ilk açıldıktan sonra 40 gün; sulandırıldıktan sonra 24 saat içinde kullanınız, kalanını atınız. Ürünü, ilk açıldıktan sonra da 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Ambalaj veya etiket üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra XYREM’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz XYREM 'i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçlan çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİ:
  UCB Pharma A.Ş.
  Palladium Tower Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 Kat:24/80
  34746 Ataşehir/İstanbul

  ÜRETİM YERİ:
  Patheon Pharmaceuticals Inc.,
  Cincinnati – Ohio/ABD
   

  Bu kullanma talimatı .. /…/…. tarihinde onaylanmıştır.

  XYREM kullanma talimatı?

  XYREM 500 MG/ML ORAL COZELTI KULLANMA TALİMATI

   

  XYREM kısa ürün bilgisi?

  XYREM 500 MG/ML ORAL COZELTI KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  XYREM detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699624650047
  ATC KoduN07XX04
  ATC Adısodium oxybate
  Etkin MaddeSODYUM OKSIBAT
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMASIZ URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
  Firma AdıUCB PHARMA A.Ş.
  Birim Miktar180
  Birim CinsiML
  Ambalaj Miktarı1
  ReçeteKIRMIZI RECETE
  İthal / İmalITHAL
  Kaynak ÜlkeINGILTERE

  XYREM ATC sınıfı nedir?

  • N – SİNİR SİSTEMİ
  • N07 – DİĞER SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI
  • N07X – DİĞER SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI
  • N07XX – DİĞER SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI
  • N07XX04 – SODYUM OKSİBAT

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz